Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams gandrīz visā Eiropā, taču izplatības "epicentrs" ir tās centrālajā un austrumu daļā. Citur Eiropā - rietumos, Vidusjūras reģiona valstīs un Skandināvijā ligzdotāju skaits ir relatīvi mazs, salīdzinot ar Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas populācijām. Turklāt pēc Eiropas 2. ligzdojošo putnu atlanta datiem, W un S Eiropā vērojama areāla sašaurināšanās, citiem vārdiem - atkāpšanās uz ziemeļiem. Vistālāk uz ziemeļiem sastopams Somijā -nedaudz tālāk par tās vidieni (Keller et al. 2020). Ārpus Eiropas areāls austrumu virzienā sasniedz Kazahstānu, SW Sibīriju un NW Ķīnu. Nelielā skaitā arī Turcijā, Aizkaukāzā un Irānā. Ziemo g.k. Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, kā arī Pakistānā, Indijā un Mjanmas rietumos. Mazākā skaitā Vidusjūras reģionā un Tuvajos Austrumos. Ģeogrāfisku variāciju nav (Taylor 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā, bet nevienmērīgi

Rudenī aizceļo un šajā laikā grūti pamanāms

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Ormanītis Porzana porzana

Pampāļu apkārtne, Saldus novads, 16-Jūn-2011. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Piemērotās vietās samērā parasts ligzdotājs, bet izplatīts nevienmērīgi. Sastopams gar dīķu un ezeru krastiem, upju palienēs, slapjās pļavās un zemajos zāļu purvos. Ligzdojošā populācija pēc TT skaita 610-1000 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 22-24 cm, spārnu izpletums: 37-42 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Ēdoles apkārtne, Ku, 1-Apr-2008, balss. I.Tīrmanis.
Užavas augštece, Ve, 1-Apr-2010, balss. M.Tīrums.
Ģipkas lankas, Ta, 4-Apr-2014, balss. I.Brediks u.c.
Papes ez., Lp, 5-Apr-2015, balss ap 22:00 slapjā pļavā ezera W krastā. E.Lediņš.
Dižpurvs, Ve, 8-Apr-2001, 2 pēc balsīm. P.Strautiņš.

Uzkaites pēc balsīm
Burtnieka piekrastes pļavas, Vm, 3-Mai-2019, vismaz 30 uzskaitē ap 1,5 km garā posmā (putnu tornis - Ezerpriedes). G.Grandāns, D.Branch.
Kaņieris, Tu, 7-Jūl-2005, 9 (no kuriem 8 Slocenes grīvā un 1 ezera centrālajā daļā). V.Vintulis, I.Bārda, I.Kalniņa.
Īdeņa, Re, 5-Jūn-1997, 8 saklausīti ar ierakstu mikrofonu pie dīķiem, kas ezera pusē no Īdeņas kalna. B.M.Sörensen u.c.
Dvietes paliene, Da, 28-Jūn-2005, 7 dzirdēti no viena punkta kādā pārplūdušā pļavā. A.Klepers.

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 21-Okt-2012, 1 Lieknas 1. dīķī. M.Jaunzemis.
Papes ez., Lp, 12-Okt-2007, 1 jaunais putns (1cy) noķerts ezermalas lāmas tīklā. O.Keišs.
Papes ez., Lp, 4-Okt-2004. 3 bija tīklā niedrājā (2 noķerti, 1 izbēga). V.Vintulis.
Papes ez., Lp, 3-Okt-2003, 1 jaunais putns (1cy) noķerts (bija tur pat gredzenots jau 22-Sep). M.Jaunzemis.

Literatūra un internets

Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Taylor B. 2020. Spotted Crake Porzana porzana, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.spocra1.01. Accessed 6 September 2023.

Ormanītis Porzana porzana. Zvārde, Saldus novads, 8-Jūn-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Ormanītis Porzana porzana. Zvārde, Saldus novads, 8-Jūn-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Ormanītis Porzana porzana. Pampāļu apkārtne, Saldus novads, 16-Jūn-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Ormanītis Porzana porzana. Zvārde, Saldus novads, 14-Jūl-2012. © Jānis Jansons.