Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ligzdo Aļaskas un Austrumsibīrijas arktiskajās piekrastēs uz rietumiem līdz Jamalas pussalai, reti tālāk uz rietumiem līdz Norvēģijai. Populācijas lielākā daļa ziemo Klusā okeāna ziemēļos no Aļaskas uz dienvdiem līdz Japānai. Areāla rietumos ligzdojošie putni lido ziemot gar Skandināvijas ziemeļu piekrasti un vietām Baltijas jūrā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Fredrickson 2020).

Pavasarī aizceļo ziemotāji un caurceļo

Vasaras mēnešos nav novērota

Novērošanas vietas rudens mēnešos

Reta ziemotāja jūrā

Birds of the World

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri

Mangaļsala, Rīga, 17-Dec-2016. T. © Igors Deņisovs.

Latvijā reta caurceļotāja un ziemotāja. Zemāk uzskaitīti visi zināmie novērojumi. Nelielā skaitā ziemo rietumu piekrastē pie Akmeņraga. Atseviški īpatņi reizēm novērojami arī citur gar piekrasti, t.sk. ostās (Liepāja, Ventspils) un Daugavas grīvā. BirdLife International (2017) vērtējumā ziemo 0-10 īpatņi.

Garums: 42-48 cm, spārnu izpletums: 68-77 cm (Blomdahl, Breife, Holmström 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pape, Lp, 1989, 1-Apr, 2 MM/2cy - N jūrā netālu no krasta. A.Celmiņš, M.Sidorenko. ®
Mērsrags, Ta 1991, 20-26-Jan, 2 TT un 6 MM. A.Stīpniece, A.Kuročkins. ®
Pape, Lp, 1993, 18-Apr, 8-N (4 TT, 4 MM tālu jūrā). A.Celmiņš. ®
Pape, Lp, 1993, 18-Apr, 14-N (7 TT, 7 MM tālu jūrā; 36 min pēc pirmā bara). A.Celmiņš. ®
Saulkrasti, Ri, 1994, 17-Jan, 1 T. J.Baumanis. ®
Daugavas grīva 1997, 11-Jan, 1 M. I.Deņisovs, M.Deņisovs. ®
Akmeņrags, Lp, 1999, 23-Apr, 5 pāri pie krasta. R.Matrozis.
Akmeņrags, Lp, 2000, 15-Jan, 3 MM/2cy - S ap 2 km S no raga. A.Celmiņš.
Akmeņrags, Lp, 2000, 15-Jan, 1 T - N iepretī ragam. A.Celmiņš.
Akmeņrags, Lp, 2000, 15-Jan, 4 MM/2cy lokāli 1 km N no raga. A.Celmiņš.
Ventspils, 2001, 12-Dec, 1 T pie ostas dienvidu mola. J.Gorobecs, A.Pāvelsons.
Daugavas grīva, 2002, 15-Dec, 1 jaunais putns. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Liepājas osta, 2003, 11-Jan, 1 M ad. M.Jaunzemis, A.Celmiņš u.c.
Akmeņrags, Lp, 2003, 24-Jan, 2 TT un 4 MM/2cy pārlidoja uz S. A.Celmiņš, O.Opermanis.
Akmeņrags, Lp, 2003, 20-Dec, 7 TT nolidoja gar ragu S virzienā (uz brīdi nolaidās). A.Celmiņš, K.Millers.
Akmeņrags, Lp, 2003, 20-Dec, 2 TT un 1 M/1cy nolidoja gar ragu S virzienā. K.Millers, A.Celmiņš.
Ventspils, 2004, 18-Jan, 3 MM dienvidu pusē no ostas. R.Matrozis, A.Kuročkins.

Ventspils, 2004, 20-Jan, 2 (M un jaunais putns) ostā, peld augšup pa Ventu. Iespējams no tie pašiem 3 putniem, kas redzēti pie ostas 18-Jan. V.Roze, G.Graubics, K.Millers.

Akmeņrags, Lp, 2004, 5-Dec, 4 MM uz S. K.Millers.

Lauteri, Lm, 2005, 19-Sep, 2 ļoti tumšas pīles (MM) lidoja virs jūras uz S ap 200-300 m no krasta, uz spārna šauras baltas svītriņas, kontrastaini balts laukums spārna apakšējo segspalvu apvidū. G.Graubics.

Akmeņrags, Lp, 2005, 11-Dec, 2 MM (vai jaunie putni) uz S. K.Millers.
Akmeņrags, Lp, 2005, 17-Dec, 3 MM (vai jaunie putni) uz S. K.Funts.
Akmeņrags, Lp, 2005, 21-Dec, 1 M (vai jaunais putns) lokāli kopā ar ķerrām un melnajām pīlēm. A.Klepers.
Liepājas osta, Lp, 2006, 15-Jan, 1 M ad (ar platām spārna svītrām) ostas N mola galā. M.Jaunzemis.
Liepājas osta, Lp, 2006, 29-Jan, 1 jaunais putns (ar šaurām spārna svītrām) ostas N mola galā. J.Ķuze, V.Vintulis.
Kolkasrags, Ta, 2006, 11-Apr, 1 T peldēja jūrā kopā ar 4 meža pīlēm Anas platyrhynchos. J.Kazubiernis, D.B.Wooldridge.
Akmeņrags, Lp, 2006, 17-Dec, 2 MM (vai jaunie putni) uz S dažādos laikos. K.Millers.
Kolkasrags, Ta, 2007, 13-Dec, 2 TT un 2 MM lidojumā uz NNW no līča puses. G.Graubics, K.Millers, V.Roze.
Akmeņrags, Lp, 2007, 29-Dec, 1 T uz N. A.Klepers.
Liepājas osta, 2011, 20-22-Okt, 1 T pie ostas S mola. K.Millers.
Pape, Lp, 2011, 15-Nov, 2 TT - S. G.Grandāns.
Ventspils, 2012, 16-19-Feb, 1 jaunais putns (2cy T) jūrā pie ostas dienvidu mola. V.Šteinbergs u.c.
Mangaļsala, Rp, 2012, 12-18-Mar, 1 M (domājams imm - 3cy) Daugavas grīvā. I.Deņisovs u.c.
Pitrags, Ta, 2013, 19-Jan, 1 M - W. U.Piterāns (Dabasdati).
Akmeņrags, Lp, 2014, 9-Nov, 1 M (vai jaunais putns) uz S kopā ar 2 kākauļiem Clangula hyemalis. I.Grīnerte, K.Millers.
Mangaļsala, Rp, 2016, 17-18-Dec, 1 T. I.Deņisovs u.c.
Akmeņrags, Lp, 2017, 3-Jan, 1 jaunais putns (2cy). M.Strazds, E.Spridzāne.
Akmeņrags, Lp, 2019, 6-Jan, 1 T. A.Šarīpina (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 2019, 9-Jan - 19-Mar, 1 jaunais putns (2cy M). I.Deņisovs u.c.
Akmeņrags, Lp, 2019, 12-Jan, 1 M (vai jaunais putns) ap 2 km N no bākas kopā ar 70 gaigalām (300 m no krasta). R.Rekmanis.
Ventspils, 2021, 15-Jan, 1 T - S virs jūras Ventspils apkārtnē. A.Kuročkins (Dabasdati).
Venstpils, 2024, 28-Jan, 1 M ostā. E.Smislovs (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International. Blomdahl A., Breife B., Holmström N. 2007. Flight Identification of European Seabirds. Helm. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Fredrickson L.H. 2020. Steller's Eider Polysticta stelleri, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.steeid.01. Accessed 21 November 2023. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm.

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Liepājas osta, 20-Okt-2011. T spalvu maiņā uz riesta tērpu. © Kārlis Millers (latvijasputni.lv).
bkm

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Liepājas osta, 20-Okt-2011. T spalvu maiņā uz riesta tērpu. © Kārlis Millers (latvijasputni.lv).
bkm

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Liepājas osta, 20-Okt-2011. attēlos T spalvu maiņā uz riesta tērpu. © Kārlis Millers (latvijasputni.lv).
bkm

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Mangaļsala, Rīga, 17-Dec-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Ventspils ostas dienvidu mols, 16-Feb-2012, jaunais putns (T 2cy). © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Mangaļsala, Rīga, 9-Jan-2018, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Stellera pūkpīle Polysticta stelleri. Mangaļsala, Rīga, 9-Jan-2018, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.