Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta gandrīz visā Eiropā, izņemt tās dienvidu daļu gar Vidusjūru, kā arī Islandi un Īriju. Skandināvijā sastopama līdz pat Nordkapam, un austrumu virzienā areāls šķērso Sibīriju plašā zonā līdz Kamčatkai un Japānai. Āzijā uz dienvidiem sastopama Tjanšanā un Ķīnā (austrumos un centrālajā daļā). Ziemo ligzdošanas areālā, bet daļa veic tuvas vai vidējas distances migrācijas. Īpaši tas attiecas uz areāla ziemeļu daļas populācijām. Putnu skaits, kas piedalās rudens migrācijā gadu no gada mainās. Piecpadsmit pasugas, Latvijā. P.m.borealis (Gosler, Clement, Garcia 2020).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā, invāzijas

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Pelēkā zīlīte Poecile montanus

Sātiņi, Saldus novads, 9-Apr-2012. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta ligzdotāja un nometniece. Daļa (pārsvarā jaunie putni) veic rudens migrācijas uz dienvidiem. tomēr skaits gadu no gada mainās. Maksimuma gados kustībai ir invāzijas raksturs. Vismaz tādos rudeņos Latvijā ieceļo un caurceļo pelēkās zīlītes arī no ziemeļiem un ziemeļaustrumiem.

Garums: 11-12 cm (Gosler, Clement, Garcia 2020).

Internets

Gosler A., P.Clement and E.F.J.Garcia. 2020. Willow Tit Poecile montanus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.wiltit1.01. Accessed 12 January 2024.

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Mizaiņu pilskalns, Lutriņi, Saldus novads, 22-Jan-2023. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Zantes apkārtne, Tukuma novads, 6-Feb-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Sātiņi, Saldus novads, 9-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Užava, Ventspils novads, 7-Aug-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Kolka, 27-Sep-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 1-Okt-2023. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 6-Okt-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Vītiņu pļavas, Liepājas ezera austrumu krasts, 6-Okt-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Ventspils, 25-Okt-2020. © Edgars Smislovs.
bkm

Pelēkā zīlīte Poecile montanus. Sātiņi, Saldus novads, 22-Nov-2009. © Jānis Jansons.