Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļu, centrālā un austrumu Eiropa, Āzijas rietumi, Centrālāzija, Tālie Austrumi, Mandžūrija, Japānas ziemeļi, Aļaska, Kanādas rietumi un ASV ziemeļrietumi. Eiropas populācijas ziemo no Ziemeļjūras uz austrumiem līdz Kaspijas un Arāla jūrām. Divas pasugas: P.g.grisegena - Eiropa un W Āzija; P.g.holboellii - Tālie Austrumi un Ziemeļamerika (Stout, Nuechterlein 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji, jūrā ceļojoši putni

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, arī virs jūras

Ziemā reti jūrā, ļoti reti iekšzemē

Birds of the World

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena

Lanceņu dīķis, Remtes pagasts, 2-Jūn-2019. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ligzdotājs seklos ezeros un dīķos. Ligzdo mazākās ūdens tilpnēs nekā cekuldūkuris. Vasarā novērots arī meldriem aizaugušās Rīgas jūras līča lagūnās, kur iespējams arī ligzdo. Reti ziemo jūrā gar piekrasti.

Garums: 40-50 cm, spārnu izpletums: 77-85 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī iekšzemē
Rudbārži, Ku, 14-Mar-2014, 1 dīķos. R.Rekmanis.
Struņķu dīķi, Ta, 15-Mar-2008, 1. I.Brediks.
Iecavas karjers, Ba, 15-Mar-2020, 2. E.Laucis.
Engures ez., Ta/Tu, 19-Mar-2007, dzirdēta balss vēlu vakarā. M.Briedis, G.Grandāns, O.Keišs.
Kaņieris, Tu, 19-Mar-2017, 1. U.Piterāns.
Kaņieris, Tu, 19-Mar-2022, dzirdēta balss. (Dabasdati "Vita Ju").
Engures ez., Ta/Tu, 20-Mar-2002, dzirdams ezerā jau vairākās vietās. J.Kazubiernis.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1988, 21-Mar -20-Mai, 58. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 52. A.Celmiņš u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 34. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 16-Mar-2017, 50 uzskaitē 4 stundās (7:00-11:00). R.Rekmanis.
Pape, Lp, 18-Apr-1993, 10. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 25-Apr-1988, 9. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 1-Apr-1990, 9. A.Celmiņš.

Novērojumi jūrā un piekrastē ziemas mēnešos (visi zināmie)
Akmeņrags, Lp, 6-Jan-2007, 2. A.Auniņš, O.Opermanis.
Kolka, Ta, 13-Dec-2007, 1-NNW. G.Graubics, K.Millers, V.Roze.
Kolka, Ta, 2-13-Jan-2013, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis, M.Briedis, K.Vilks, A.Avotiņš jun.
Akmeņrags, Lp, 17-Dec-2016, 1. I.Brediks
Engure, Tu, 30-Dec-2016, 1. A.Arnicāns, J.Vīgulis (Dabasdati).
Liepājas osta, 6-Jan-2018, 1. I.Grīnerte, K.Millers, A.Klepers.
Liepājas osta, 23-Dec-2019, 1 pie S mola. M.Tīrums u.c.
Jūrmalciems, Lp, 11-Jan-2020, 1 jūrā S pusē no ciema. I.Mārdega (Dabasdati).
Kolka, Ta, 14-Feb-2020, 1 ziemas tērpā lokāli līča pusē kopā ar cekuldūkuriem. R.Rekmanis, G.Grandāns (Dabasdati).
Ventspils, 22-Dec-2021, 1 ostā pie S mola. V.Šteinbergs (Dabasdati ar foto).

Novērojumi iekšzemē ziemas mēnešos
Ķegums, Og, 21-Jan-1962, 1 Daugavā 5 km lejpus Ķeguma HES (Виксне 1963).
Dārziņu atteka, Ri, 4-Jan-1990, 1. A.Platais.

Literatūra un internets

Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Stout B.E. and G.L.Nuechterlein. 2020. Red-necked Grebe Podiceps grisegena, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rengre.01. Accessed 20 December 2020. Виксне Я.А. 1963. Зимовка водоплавающих птиц на некоторых водоемах Латвии. Орнитология 6: 345-354.

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 22-Apr-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, 21-Aug-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Gaiļu dīķis, Lažas pagasts, 8-Jūn-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 21-Jūn-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuri Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, priekšplānā jaunais putns. © Jānis Jansons.

bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, jaunais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Kaņieris, 12-Jūl-2009, jaunais putns. © Agris Krusts.
bkm

Pelēkvaigu dūkuri Podiceps grisegena. Krievpurva dīķi, Lažas pagasts, 21-Aug-2011, pa kreisi jaunais putns. © Ainars Mankus.