Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālā un austrumu Eiropa, Āzijas rietumi un Centrālāzija, Tālie Austrumi, Mandžūrija, Japānas ziemeļi, Kanādas rietumi un ASV ziemeļrietumi. Ziemo no Ziemeļjūras uz austrumiem līdz Kaspijas un Arāla jūrām, no Korejas un Japānas gar Aleutu salām tālāk gar Ziemeļamerikas rietumu piekrasti līdz Kalifornijai, kā arī ASV austrumos uz dienvidiem līdz Floridai. Divas pasugas. Eiropā (t.sk. Latvijā) - Podiceps grisegena grisegena. Tālajos Austrumos un Ziemeļamerikā - P.g.holboellii. Šī pasuga sastapta arī Islandē un Rietumeiropas Atlantijas piekrastē (Llimona et al. 2019).

Pavasarī ierodas ligzdotāji, jūrā ceļojoši putni

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, arī virs jūras

Ziemā reti jūrā, ļoti reti iekšzemē

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena

Lanceņu dīķis, Remtes pagasts, 2-Jūn-2019. © Ainars Mankus.

Riesta balss. Nagļi, Rēzeknes novads, 28-Apr-2008. © Agris Celmiņš (40).

Latvijā samērā parasts ligzdotājs seklos ezeros un dīķos. Mēdz ligzdot mazākās ūdens tilpnēs nekā cekuldūkuris. Vasarā novērots arī meldriem aizaugušās Rīgas jūras līča lagūnās, kur iespējams arī ligzdo, lai gan konkrēti gadījumi šobrīd nav zināmi. Reti ziemo jūrā gar rietumu piekrasti

Garums: 40-50 cm, spārnu izpletums: 77-85 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī iekšzemē
Rudbārži, Ku, 14-Mar-2014, 1 dīķos. R.Rekmanis.
Struņķu dīķi, Ta, 15-Mar-2008, 1. I.Brediks.
Iecavas karjers, Ba, 15-Mar-2020, 2. E.Laucis.
Engures ez., Ta/Tu, 19-Mar-2007, dzirdēta balss vēlu vakarā. M.Briedis, G.Grandāns, O.Keišs.
Kaņieris, Tu, 19-Mar-2017, 1. U.Piterāns.
Engures ez., Ta/Tu, 20-Mar-2002, dzirdams ķērcot ezerā jau vairākās vietās. J.Kazubiernis.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1988, 21-Mar -20-Mai, 58. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 52. A.Celmiņš u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 34. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 16-Mar-2017, 50 uzskaitē 4 stundās (7:00-11:00). R.Rekmanis.
Pape, Lp, 18-Apr-1993, 10. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 25-Apr-1988, 9. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 1-Apr-1990, 9. A.Celmiņš.

Novērojumi jūrā un piekrastē ziemas mēnešos
Akmeņrags, Lp, 6-Jan-2007, 2. A.Auniņš, O.Opermanis.
Kolka, Ta, 13-Dec-2007, 1-NNW. G.Graubics, K.Millers, V.Roze.
Kolka, Ta, 2-13-Jan-2013, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis, M.Briedis, K.Vilks, A.Avotiņš jun.
Akmeņrags, Lp, 17-Dec-2016, 1. I.Brediks
Engure, Tu, 30-Dec-2016, 1. A.Arnicāns, J.Vīgulis (Dabasdati).
Liepājas osta, 6-Jan-2018, 1. I.Grīnerte, K.Millers, A.Klepers.
Liepājas osta, 23-Dec-2019, 1 pie S mola. M.Tīrums u.c.
Jūrmalciems, Lp, 11-Jan-2020, 1 jūrā S pusē no ciema. I.Mārdega (Dabasdati).
Kolka, Ta, 14-Feb-2020, 1 ziemas tērpā lokāli līča pusē kopā ar cekuldūkuriem. R.Rekmanis, G.Grandāns (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē ziemas mēnešos
Ķegums, Og, 21-Jan-1962, 1 Daugavā 5 km lejpus Ķeguma HES (Виксне 1963).
Dārziņu atteka, Ri, 4-Jan-1990, 1. A.Platais.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Podiceps grisegena. Retrieved from http://www.birdlife.org on 29 March 2019. Llimona F., del Hoyo J., Christie D.A., Jutglar F., Garcia E.F.J., Kirwan G.M. 2019. Red-necked Grebe Podiceps grisegena. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52488 on 12 September 2019. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Виксне Я.А. 1963. Зимовка водоплавающих птиц на некоторых водоемах Латвии. Орнитология 6: 345-354.

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 22-Apr-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Krievpurva dīķi, Aizputes novads, 21-Aug-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Gaiļu dīķis, Aizputes novads, 8-Jūn-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 21-Jūn-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkvaigu dūkuri Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, priekšplānā jaunais putns. © Jānis Jansons.

bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Sātiņi, Saldus novads, 28-Jūn-2009, jaunais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena. Kaņieris, 12-Jūl-2009, jaunais putns. © Agris Krusts.
bkm

Pelēkvaigu dūkuri Podiceps grisegena. Krievpurva dīķi, Aizputes novads, 21-Aug-2011, pa kreisi jaunais putns. © Ainars Mankus.

Labots 28 Mar 2020