Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Krievijas un Ziemeļamerikas tundra. Ziemo gar Āfrikas, Āzijas, Amerikas un Austrālijas piekrastēm, arī Rietumeiropā. Praktiski tikai pēc izmēriem (spārns, stulms, knābis) izdala trīs pasugas. Variācijas tomēr ievērojami pārklājas un suga drīzāk raksturojama kā monotipiska (Poole et al. 2020).

Pavasarī caurceļo gar piekrasti un iekšzemē

Vasarā (jūnijā) reti sastopama

Rudenī caurceļo gar piekrasti un iekšzemē

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola

Liepājā pie ostas dienvidu mola, 1-Okt-2023, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.

Latvijā diezgan parasta caurceļotāja pavasarī un rudenī.

Garums: 27-31 cm, spārnu izpletums: 71-83 cm (Poole et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Gaiļu dīķis, Lp, 29-Mar-2019, 1 (2cy / ziemas tērpā) kopā ar ap 50 dzeltenajiem tārtiņiem un ķīvītēm peļķes malā pie dīķa. R.Rekmanis.
Sārnate-Užava, Ve, 12-Apr-1997, 15-N. A.Kuročkins.
Liepājas ez., Vītiņi, 25-Apr-2020, 1. G.Grandāns.
Mērsrags, Ta, 26-Apr-2002, 1. V.Roze, M.Jaunzemis.
Liepājas ez., Vītiņi, 26-Apr-2009, 1. K.Millers.
Mangaļsala, Rp, 26-Apr-2010, 2. I.Deņisovs.

Skaits pavasarī
Lauteri, Lm, 27-Mai-1993, ap 300 "šodien pārlidoja". U.Lipsbergs.
Lauteri, Lm, 30-Mai-1997, 160 pēcpusdienā uz sēres. U.Lipsbergs.
Lauteri, Lm, 31-Mai-1998, 100 "pārceļoja". U.Lipsbergs.
Kuiviži - Ainaži, Lm, 29-Mai-2010, ap 75 putni šajā posmā (divi bari 60 un 15). I.Deņisovs, R.Matrozis.

Novērojumi jūnija pirmajā dekādē (viens vēlākais datums togad - statuss neskaidrs / pēdējie pavasara migranti?)
Garupe, Ri, 9-Jūn-1994, 3. R.Matrozis.
Lapmežciems, Tu, 9-Jūn-2022, 2 jūras krastā. J.J.Bormeisters (Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 7-Jūn-2002, 1. R.Matrozis.
Bērzciems, Tu, 7-Jūn-2002, 1. R.Matrozis.
Engures ez., Tu, 7-Jūn-2020, 1 pie ezera austrumu krasta. K.Kurmis (Dabasdati).
Valgalciems - Mērsrags, Ta, 6-Jūn-1993, 3. A.Kuročkins.
Vītiņi, Lp, 6-Jūn-2004, 3 Liepājas ez. E krastā. V.Ādamsons, G.Graubics, I.Krakope, E.Lediņš.
Engure, Tu, 3-4-Jūn-2023, 1 2cy. I.Segliņa, A.Ļahs (Dabasdati 1 ar foto, 2).

Novērojumi 11.-30. jūnijā (visi zināmie, statuss neskaidrs)
Lauteri, Lm, 12-Jūn-1993, 2 jūrmalā pie "Kraujām". U.Lipsbergs.
Mērsrags, Ta, 17-Jūn-1996, 1. A.Celmiņš.
Bērzciems, Tu, 26-Jūn-1998, 2. Engures ornit. stac. žurnāls.
Mērsrags, Ta, 15-Jūn-2010, 1. G.Grandāns.
Šķīsterciems, Lm, 22-Jūn-2011, 1 jūrmalā (Dabasdati). R.Matrozis.
Mangaļsala, Rp, 11-Jūn-2022, 1 uz mola. I.Pētersone (Dabasdati).
Vidzemes krasts, Lm, 28-Jūn-2023, 2 ad lokāli S no Lembužiem. Ģ.Baranovskis (Dabasdati).

Novērojumi jūlijā (visi zināmie līdz 20. datumam sākot ar agrākajiem - statuss neskaidrs / pirmie rudens migranti?)
Mērsrags, Ta, 1-Jūl-2012, 1 Pekragā (pēc foto drīzāk 2cy nepieaudzis putns, neligzdotājs). M.Krūze.
Ragaciems, Tu, 2-Jūl-2022, 1 ad. Z.Gradinārova (Dabasdati).
Engures ez., Tu, 2-Jūl-2023, 1. E.Smislovs (Dabasdati).
Bērzciems, Tu, 6-Jūl-1998, 1. Engures ornitoloģiskās stacijas žurnāls.
Salacgrīva - Vitrupe, Lm, 13-Jūl-1999, 1. J.Vīksne.
Sārnate - Užava, Ve, 17-Jūl-1994, 2. A.Kuročkins.
Šķīsterciems, Lm, 18-Jūl-2015, 1. S.Laime (Dabasdati).
Pape - Jūrmalciems, Lp, 20-Jūl-2001, 1-S minētajā posmā. V.Vintulis.

Agrākie jauno putnu novērojumi*
Mērsrags, Ta, 2-Aug-2018, 1 kopā ar 1 ad. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Akmeņrags-Pāvilosta, Lp, 3-Aug-2023, 2 kopā ar 1 ad. V.Smislovs (Dabasdati).
Kaņieris, Tu, 5-Aug-2001, 2 kopā ar 1 ad. J.Ķuze.

*) Iespējams ir vēl daži agri jauno putnu novērojumi Dabasdatu krājumā, kas nav apzināti.

Skaits lokāli vasaras otrajā pusē - rudenī (vismaz 25, visi zināmie)
Skrundas dīķi, Ku, 10-Okt-1999, vismaz 50. R.Matrozis, F.Savičs.
Nīcas lauki, Lp, 20-Okt-2011, vismaz 50 vienā barā. K.Millers.
Skrundas dīķi, Ku, 2-Okt-2004, 50. R.Matrozis, D.Boiko.
Nīcas lauki, Lp, 24-Okt-2023, 45 jaunie putni (1cy) kompaktā barā uz lauka; 2-Nov, turpat 43. E.Smislovs (Dabasdati 1, 2).
Sātiņi, Sa, 16-Okt-1999, vismaz 30. R.Matrozis, M.Kalniņš, F.Savičs, E.Skujiņa.
Lielupes grīva, Jr, 25-Aug-1991, 21 + 8. R.Matrozis.
Jūrmalciems, Lp, 7-Okt-2022, 26 vienā barā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņi, 29-Okt-2023, 26 vienā barā. A.Klepers (Dabasdati).

Lielākie migrējošie bari rudenī
Pape, Lp, 27-Sep-1996, 21-SSW tieši jūrā. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 18-Sep-1990, 15-N. J.Baumanis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Mangaļsala, Rp, 18-27-Nov-2022, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs, S.Bikirski u.c. (Dabasdati 1, 2).
Liepāja, 18-Nov-2016, 1 pie ostas S mola. E.Laucis.
Pape, Lp, 16-Nov-2003, 1 naktī prožektora starā (pirms tam balss 15-Nov pirms pusnakts). K.Millers u.c.
Užavas lauki, Ve, 15-Nov-2023, 1 jaunais putns (1cy) kopā ar dzeltenajiem tārtiņiemi. E.Smislovs (Dabasdati).

Internets

Poole A.F., P.Pyle, M.A.Patten and D.R.Paulson. 2020. Black-bellied Plover Pluvialis squatarola, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bkbplo.01. Accessed 20 May 2024.

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Mērsrags, Talsu novads, 26-Aug-2010, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Mērsrags, Talsu novads, 26-Aug-2010, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Sātiņi, Saldus novads, 17-Sep-2011, pieaugušais putns. © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Mērsrags, Talsu novads, 25-Mai-2004, nepieaudzis putns (2cy). © Kārlis Millers.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Engures osta, 16-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Engures osta, 16-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 21-Sep-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Akmeņrags, Sakas pagasts, 25-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Mangaļsala, Rīga, 28-Sep-2014, jaunais putns (1cy). Priekšplānā divi parastie šņibīši Calidris alpina. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 1-Okt-2023, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Mērsrags, Talsu novads, 4-Okt-2008, jaunais putns (1cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Mangaļsala, Rīga, 16-Sep-2012, pieaugušais putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Mangaļsala, Rīga, 16-Sep-2012, pieaugušais putns (pa labi) salīdzinājumā ar sarkano puskuitalu Limosa lapponica.
© Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Gaujas grīva, 15-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Engures osta, 16-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Lapmežciems, Tukuma novads, 26-Sep-2015, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Jūras ķīvītes Pluvialis squatarola. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 1-Okt-2023, jaunie putni (1cy).
Ceturtais mazākais putns - lielais šņibītis Calidris canutus. © Ainars Mankus.
bkm

Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 7-Okt-2011, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.