Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Divas pasugas: P.a.apricaria - N Lielbritānija, NW Vācija, Dānija, S Skandināvija un Baltijas valstis, P.a.altifrons - E Grenlande, Islande, Fēru salas, N Skandināvija, Somija un tālāk Krievijas ziemeļos līdz Taimirai. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā un gar Kaspijas jūras S malu. Latvijā sastopamas abas pasugas - ligzdo apricaria, caurceļo altifrons. Reto ziemotāju pasuga nav skaidra. Pasugu atšķiršana sarežģīta, daudzi īpatņi starpformas un izmēri neatšķiras (Marchant, Prater, Hayman 1989; Wiersma, Kirwan, Boesman 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā ligzdo purvos

Rudenī aizceļo (caurceļo), vairāk rietumu daļā

Ziemo reti, tomēr var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Birds of the World

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria

Nordkapp, Magerøya, Norvēģija, 18-Jūl-2015, pasuga altifrons. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti (xeno-canto)
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Uztraukuma sauciens. Aklais purvs, Aizkraukles novads, 20-Mai-2010. © Edmunds Račinskis.
Sauciens un dziesma. Rožu purvs, Jēkabpils novads, 14-Mai-2010. © Edmunds Račinskis.

Latvijā piemērotās vietās - klajos augstajos purvos - samērā parasts ligzdotājs. Skaits novērtēts 260 - 550 pāru robežāsi (Ķerus u.c. 2021). Ievērojami lielāks skaits caurceļo un vēlākie rudens migranti var uzturēties Latvijā arī decembrī. Pirmais ziemošanas gadījums pierādīts 2006. gada janvārī Ezeres apkārtnē (M.Jaunzemis). Nākamie potenciālie ziemošanas gadījumi reģistrēti siltajā 2011/2012. gg. ziemā, precīzāk tās pirmajā pusē (4 novērošanas vietas janvāra sākumā, detalizētāk skat. zemāk). Iestājoties salam vēlāk janvārī šie putni vairs netika novēroti. Vēl lielāks skaits konstatēts 2017-2018 gg. ziemā - līdz 500 īpatņi Užavas laukos janvāra sākumā, kas gan praktiski bija vienīgā novērošanas vieta toziem. Visai iespējams, ka arī šie putni vēlāk janvārī tomēr aizmigrēja, jo turpmāk vairs netika ziņoti. Tiesa, nav zināms vai atlikušajā ziemā vieta vispār tika apsekota.

Garums: 26-29 cm, spārnu izpletums: 67-76 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Skatre, Lp, 3-Feb-2024, 1. Seko 2 īpatņi 7-Feb Nīcas laukos. E.Smislovs (Dabasdati 1, 2).
Nīca, Lp, 11-Feb-2008, 1. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 21-Feb-2020, ap 10. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 23-Feb-2014, 18 kopā ar ap 200 ķīvītēm. K.Millers.

Skaits pavasarī
Užavas lauki, Ve, 2-Apr-2016, 2000. R.Rekmanis.
Užavas lauki, Ve, 15-Apr-2017, 1700 vakara uzskaitē. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Ezere, Sa, 22-Apr-2007, 1300 putnu bars (skaitīti pa 50) riņķoja W pusē no Ezeres, attālinājās uz SW. M.Jaunzemis.
Nīcas lauki, Lp, 28-Apr-2019, 1200. P.Daknis u.c.
Ezere, Sa, 20-Apr-2015, ap 1000 lidlaukā. M.Jaunzemis.
Pļuras, Sa, 2-May-2015, vismaz 400. A.Dekants (Dabasdati).
Dunalkas pagasts, Lp, 5-Mai-2017, 300 uz uzarta lauka. G.Roze (Dabasdati).
Cēsu lidlauks, 4-Mai-2017, 215 lidlauka apkārtnē. M.Lukstiņš.
Melnragi, Tu, 5-Mai-2005, vismaz 105 uz lauka pie fermas. J.Ķuze, V.Vintulis.

Skaits migrantu uzturēšanās vietās rudenī (vismaz 500) un decembrī

Septembris
Dobeles pagasts, Do, 11-Sep-2023, 2500 (3500). A.Dekants (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 13-Sep-2014, 2500 dīķī Liekna II. J.Jansons.
Rundāles pagasts (Punslavas), Ba, 1-Sep-2022, 1700. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Saulaine, Ba, 19-Sep-2011, 1000 (uz lauka 2 baros - 650 un 350 ar 0,5 km atstarpi, skaitīti fotogrāfijās). E.Laucis.
Ezere, Sa, 14-Sep-2004, 900 apkārtnes laukos. M.Jaunzemis.
Pilsrundāle, Ba, 13-Sep-2022, vismaz 700 laidelējās lokāli. V.Ērmane (Dabasdati).
Apriķi, Lp, 25-Sep-2010, 700 uz lauka. K.Millers.

Oktobris
Skrundas dīķi, Ku, 30-Okt-2021, ap 9000 (uzskaite 15:30-16:51). R.Matrozis, A.Kuročkins (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 28-Okt-2007, 6000 dīķos (t.sk. 4500 Grebūtnieku dīķī un 1500 Silzemju dīķī). M.Jaunzemis.
Neretas pagasts, Ai, 29-Okt-2017, 2700 ziemāju laukā starp Neretu un Sproģiem. K.Funts.
Nākotne, Jl, 21-Okt-2007, 2000 (divos baros - 500 un 1500 ar 1,5 km atstarpi). A.Klepers.
Vārves pagasts, Ve, 29-Okt-2023, 1800 pie Roces ciema. N.Zeidaks (Dabasdati).
Brutuļi, Vk, 5-Okt-2014, 900 uz lauka. M.Tīrums (Dabasdati).
Svitene, Ba, 14-Okt-2012, 500 izklaidus uz laukiem. E.Laucis (Dabasdati).

Novembris
Skrundas dīķi, Ku, 18-Nov-2021, 12000. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 14-Nov-2013, ap 10000 (Silzemju dīķī ap 2500, Grebūtnieku dīķī 7000-8000). K.Millers.
Pilsrundāle, Ba, 7-Nov-2017, 4500. E.Laucis.
Pienavas lauki, Tu, 8-Nov-2019, 4500. K.Millers.
Padones lanka, Lp, 10-Nov-2013, 2500. R.Rekmanis.
Tārgales lauki, Ve, 17-Nov-2019, 2200 kopā ar ķīvītēm. A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabasdati).
Slampe, Tu, 12-Nov-2012, 2000 Kalnāju fermas laukos. M.Tīrums (Dabasdati).
Lancenieki, Tu, 7-Nov-2020, 1120. E.Smislovs (Dabasdati).
Piltenes pagasts, Ve, 15-Nov-2019, ap 1000 uz lauka Dziļģu apkaimē. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 10-Nov-2012, vismaz 800 uz laukiem. K.Millers.
Ezere, Sa, 3-Nov-2004, 800 Celmu laukos. M.Jaunzemis.
Jaunmuiža, Ku, 30-Nov-2011, 500 lokāli laukos. V.Farnasts.

Decembris (pēdējie migranti, potenciāli ziemotāji - lielākais skaits katrai vietai, vismaz 10)
Ezere, Sa, 5-Dec-2009, ap 2000 un 13 (divas vietas Ezeres apkārtnē). M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 13-Dec-2015, ap 1000 lokāli. R.Rekmanis.
Jaunmuiža, Ku, 7-Dec-2011, 300 lokāli uz laukiem (kopš 30-Nov, kad bija ap 500). V.Farnasts.
Pienava, Tu, 7-Dec-2006, vismaz 140 riņķoja lokāli virs lauka SW pusē no Pienavas (Liepājas ceļa kreisajā pusē). K.Millers, V.Roze.
Līdumi, Do, 27-Dec-2015, 132 (skaits pēc foto). A.Klepers (Dabasdati).
Dobeles pagasts, Do, 2-Dec-2020, 90 uz lauka "Grantu" apkārtnē. K.Millers.
Ziru pagasts, Ve, 20-Dec-2015, vismaz 80 uz kāda lauka (t.sk. 30 pārlidojumā). U.Piterāns, G.Grandāns, K.Vilks (Dabasdati).
Dobeles pagasts, Do, 7-Dec-2020, 79 Aizstrautnieku apkārtnē. K.Millers.
Kamārces pļavas, Ve, 4-Dec-2019, 63 (divi atsevišķi bari - 36 un 27). A.Klepers, I.Mārdega, I.Bojāre, K.Funts.
Saraiķi, Lp, 22-Dec-2017, 37 Saraiķu muižas apkaimē. I.Grīnerte, K.Millers.
Slample, Tu, 12-Dec-2006, 35. V.Ādamsons.
Sātiņi, Sa, 4-Dec-2011, 30 Silzemju dīķī. J.Jansons.
Penkule, Do, 3-Dec-2013, 30. V.Ādamsons.
Jaunbērzes pagasts, Do, 2-Dec-2020, daži desmiti pie "Ērzeļiem" (Apšupes krustojums). V.Roze.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 12. K.Millers, I.Grīnerte.
Svētes pagasts, Jl, 6-Dec-2020, 15 uz ziemāju lauka. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).

Novērojumi janvārī
Ezeres apkaime, Sa, 26-Dec-2006, vismaz 3. M.Jaunzemis. Turpat 2007. gada sākumā: 1-Jan, - 12. A.Klepers; 5-Jan - 20. M.Jaunzemis.
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2012, 16. K.Millers, M.Jaunzemis; 5-Jan - 19. K.Millers, E.Millere.
Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 25. A.Klepers u.c. (Dabasdati); 7-Jan-2012, 12-SSE. K.Millers.
Lažas pagasts, Lp, 3-Jan-2012, 42-WNW tranzītā pie Gaiļu dīķa. R.Rekmanis.
Jaunmuiža, Ku, 4-Jan-2012, 73 uz lauka (30-Nov-2017 šeit bija 500 īpatņi, 7-Dec - 300, 30-Dec - 150). V.Farnasts; 11-Jan - 49. V.Farnasts.
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 127 un 55 divās vietās. M.Tīrums (Dabasdati, Dabasdati); 5-Jan - 130 zemā lidojumā virs lauka. A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan,

vismaz 500. K.Millers, I.Grīnerte.

Durbes pagasts, Lp, 6-Jan-2018, 1 putna balss. A.Klepers (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 17-Jan-2021, 1 lokāli jūras krastā starp apledojušiem akmeņiem. A.Kuročkins (Dabasdati).

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Marchant J., Prater T., Hayman P. 1989. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Helm. Marchant J., Prater T., Hayman P. 1989. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Wiersma P., G.M.Kirwan and P.F.D.Boesman. 2020. European Golden-Plover Pluvialis apricaria, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eugplo.01. Accessed 6 September 2023.

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Stūru purvs, Brocēnu/Saldus novads, 11-Jūl-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Stūru purvs, Brocēnu/Saldus novads, 11-Jūl-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Nordkapp, Magerøya, Norvēģija, 18-Jūl-2015, pasuga altifrons. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Kolka, 11-Aug-2007, jaunais putns (1cy). © Agris Krusts.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 9-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas - Vecāķu jūrmala, 8-Sep-2013, jaunais putns (1cy), cits īpatnis nekā Ē.Temepelfelda fotogrāfijās zemāk.
© Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas - Vecāķu jūrmala, 8-Sep-2013, jaunais putns (1cy) salīdzinājumā ar jūras ķīvīti Pluvialis squatarola,
Engures osta, 16-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas jūrmala, 15-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Ēriks Tempelfelds (citi attēli ar šo putnu).
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas jūrmala, 15-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Ēriks Tempelfelds (citi attēli ar šo putnu).
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Liepājas ostas dienvidu mols, 17-Sep-2016, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Kolka, 15-Okt-2020, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Aizraķe, Liepājas ezera dienvidu gals, 7-Jūl-2012, spārnos lidspalvu maiņa. © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). Saskatāma pazīme - baltas paduses segspalvas. Līdzīgajam
tundras tārtiņam šīs segspalvas ir pelēkas. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Lielupes grīva, 28-Jūl-2017, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.