Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

SE Grenlande, Ziemeļeiropa un tālāk uz E līdz Taimirai. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā un gar Kaspijas jūras S malu. Divas pasugas, no kurām Baltijā (pēc literatūras ziņām) ligzdo Pluvialis apricaria apricaria, caurceļo - P.a.altifrons, kas ligzdo Krievijas ziemeļos, Somijā un Skandināvijā. Pasugu atšķiršana sarežģīta, jo daudzi īpatņi ir starpformas un izmēri neatšķiras (Marchant, Prater, Hayman 1989; Wiersma, Garcia, Boesman 2013).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā ligzdo purvos

Rudenī aizceļo (caurceļo), vairāk rietumu daļā

Ziemo reti, tomēr var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria

Nordkapp, Magerøya, Norvēģija, 18-Jūl-2015, pasuga altifrons. © Ainars Mankus.

Balss 'tüü'. Aklais purvs, Jaunjelgavas novads, 20-Mai-2010. © Edmunds Račinskis (54).

Balsis 'tüü', 'kirrlia'. Rožu purvs, Salas novads, 14-Mai-2010. © Edmunds Račinskis (39).

Latvijā samērā parasts ligzdotājs piemērotās vietās - klajos augstajos purvos. Ligzdo 350 - 450 pāri (Strazds u.c. 1994). Ievērojami lielāks skaits caurceļo un vēlākie rudens migranti var uzturēties Latvijā arī decembrī. Pirmais ziemošanas gadījums pierādīts 2006. gada janvārī Ezeres apkārtnē (M.Jaunzemis). Nākamie potenciālie ziemošanas gadījumi reģistrēti siltajā 2011/2012. gg. ziemā, precīzāk tās pirmajā pusē (4 novērošanas vietas janvāra sākumā, detalizētāk skat. zemāk). Iestājoties salam vēlāk janvārī šie putni vairs netika novēroti. Vēl lielāks skaits konstatēts 2017-2018 gg. ziemā - līdz 500 īpatņi Užavas laukos janvāra sākumā, kas gan praktiski bija vienīgā novērošanas vieta toziem. Visai iespējams, ka arī šie putni vēlāk janvārī tomēr aizmigrēja, jo turpmāk vairs netika ziņoti. Tiesa, nav zināms vai atlikušajā ziemā vieta vispār tika apsekota.

Garums: 26-29 cm, spārnu izpletums: 67-76 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migrantu novērojumi
Nīca, Lp, 11-Feb-2008, 1. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 21-Feb-2020, ap 10. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 23-Feb-2014, 18 kopā ar ap 200 ķīvītēm. K.Millers.
Kamārces pļavas, Ve, 28-Feb-2015, 4 kopā ar ap 80 ķīvītēm. K.Millers, I.Grīnerte.

Agrākie pavasara migranti Latvijā ierodas februāra beigās. Pats agrākais novērojums (11-Feb-2008)
ir ekstrēms. Taču pieļaujams, ka šis putns tomēr bija migrants nevis ziemotājs, jo 2008. gada
februāra sākums bija neparasti silts, un tajā laikā novēroti arī citi ļoti agri migranti.

Skaits pavasarī
Užavas lauki, Ve, 2-Apr-2016, 2000. R.Rekmanis.
Užavas lauki, Ve, 15-Apr-2017, 1700 vakara uzskaitē. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Ezere, Sa, 22-Apr-2007, 1300 putnu bars (skaitīti pa 50) riņķoja W pusē no Ezeres, attālinājās uz SW. M.Jaunzemis.
Nīcas lauki, Lp, 28-Apr-2019, 1200. P.Daknis u.c.
Ezere, Sa, 20-Apr-2015, ap 1000 lidlaukā. M.Jaunzemis.
Pļuras, Sa, 2-May-2015, vismaz 400. A.Dekants (Dabasdati).
Dunalkas pagasts, Lp, 5-Mai-2017, 300 uz uzarta lauka. G.Roze (Dabasdati).
Cēsu lidlauks, 4-Mai-2017, 215 lidlauka apkārtnē. M.Lukstiņš.
Melnragi, Tu, 5-Mai-2005, vismaz 105 uz lauka pie fermas. J.Ķuze, V.Vintulis.

Skaits migrantu uzturēšanās vietās rudenī (vismaz 500) un decembrī

Septembris
Sātiņi, Sa, 13-Sep-2014, 2500 dīķī Liekna II. J.Jansons.
Saulaine, Ba, 19-Sep-2011, 1000 (uz lauka 2 baros - 650 un 350 ar 0,5 km atstarpi, skaitīti fotogrāfijās). E.Laucis.
Ezere, Sa, 14-Sep-2004, 900 apkārtnes laukos. M.Jaunzemis.
Apriķi, Lp, 25-Sep-2010, 700 uz kāda lauka. K.Millers.

Oktobris
Sātiņi, Sa, 28-Okt-2007, 6000 dīķos (t.sk. 4500 Grebūtniekā un 1500 Silzemju dīķī). M.Jaunzemis.
Neretas pagasts, Ai, 29-Okt-2017, 2700 ziemāju laukā starp Neretu un Sproģiem. K.Funts.
Skrunda, Ku, 4-Okt-2014, 2500 dīķos. R.Rekmanis, I.Ozola.
Nākotne, Jl, 21-Okt-2007, 2000 (divos baros - 500 un 1500 ar 1,5 km atstarpi). A.Klepers.
Brutuļi, Vk, 5-Okt-2014, 900 uz lauka. M.Tīrums (Dabasdati).
Svitene, Ba, 14-Okt-2012, 500 izklaidus uz laukiem. E.Laucis (Dabasdati).

Novembris
Sātiņi, Sa, 14-Nov-2013, 9000-10000 (Silzemju dīķī ap 2500, Grebūtniekā 7000-8000). K.Millers.
Skrunda, Ku, 15-Nov-2015, 6960 dīķos. R.Rekmanis.
Pilsrundāle, Ba, 7-Nov-2017, 4500. E.Laucis.
Pienavas lauki, Tu, 8-Nov-2019, 4500. K.Millers.
Padones lanka, Lp, 10-Nov-2013, 2500. R.Rekmanis.
Tārgales lauki, Ve, 17-Nov-2019, 2200 kopā ar ķīvītēm. A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabasdati).
Slampe, Tu, 12-Nov-2012, 2000 Kalnāju fermas laukos. M.Tīrums (Dabasdati).
Piltenes pagasts, Ve, 15-Nov-2019, ap 1000 uz lauka Dziļģu apkaimē. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 10-Nov-2012, vismaz 800 uz laukiem. K.Millers.
Ezere, Sa, 3-Nov-2004, 800 Celmu laukos. M.Jaunzemis.
Lancenieki, Tu, 9-Nov-2007, 500 uz lauka netālu no fermas. V.Ādamsons.
Jaunmuiža, Ku, 30-Nov-2011, 500 lokāli laukos. V.Farnasts.

Decembris (pēdējie migranti, potenciāli ziemotāji - lielākais skaits katrai vietai)
Ezere, Sa, 5-Dec-2009, ap 2000 un 13 (divas vietas Ezeres apkārtnē). M.Jaunzemis.
Užavas lauki, Ve, 13-Dec-2015, ap 1000 lokāli. R.Rekmanis.
Jaunmuiža, Ku, 7-Dec-2011, 300 lokāli uz laukiem (kopš 30-Nov, kad bija ap 500). V.Farnasts.
Pienava, Tu, 7-Dec-2006, vismaz 140 riņķoja lokāli virs lauka SW pusē no Pienavas (Liepājas ceļa kreisajā pusē). K.Millers, V.Roze.
Līdumi, Do, 27-Dec-2015, 132 (skaits pēc foto). A.Klepers (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 20-Dec-2015, vismaz 80 uz kāda lauka (t.sk. 30 pārlidojumā). U.Piterāns, G.Grandāns, K.Vilks (Dabasdati).
Kamārces pļavas, Ve, 4-Dec-2019, 63 (divi atsevišķi bari - 36 un 27). A.Klepers, I.Mārdega, I.Bojāre, K.Funts.
Saraiķi, Lp, 22-Dec-2017, 37 Saraiķu muižas apkaimē. I.Grīnerte, K.Millers.
Slample, Tu, 12-Dec-2006, 35. V.Ādamsons.
Sātiņi, Sa, 4-Dec-2011, 30 Silzemju dīķī. J.Jansons.
Penkule, Do, 3-Dec-2013, 30. V.Ādamsons.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 12. K.Millers, I.Grīnerte.

Novērojumi janvārī
Ezeres apk., 26-Dec-2006, vismaz 3 īpatņi. M.Jaunzemis. Turpat 2007. gada sākumā: 1-Jan, - 12. A.Klepers; 5-Jan - 20. M.Jaunzemis.
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2012, 16. K.Millers, M.Jaunzemis; 5-Jan - 19. K.Millers, E.Millere.
Užavas lauki, Ve, 2-Jan-2012, 25. A.Klepers u.c. (Dabasdati); 7-Jan-2012, 12-SSE. K.Millers.
Aizputes novads, Lp, 3-Jan-2012, 42-WNW tranzītā pie Gaiļu dīķa. R.Rekmanis.
Jaunmuiža, Ku, 4-Jan-2012, 73 uz lauka (30-Nov-2017 šeit bija 500 īpatņi, 7-Dec - 300, 30-Dec - 150). V.Farnasts; 11-Jan - 49. V.Farnasts.
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 127 un 55 divās vietās. M.Tīrums (Dabasdati, Dabasdati); 5-Jan - 130 zemā lidojumā virs lauka. A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan,

vismaz 500. K.Millers, I.Grīnerte.

Durbes pagasts, Lp, 6-Jan-2018, 1 putna balss. A.Klepers (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Pluvialis apricaria. Retrieved from http://www.birdlife.org on 4th April 2017. Marchant J., Prater T., Hayman P. 1989. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Helm. Marchant J., Prater T., Hayman P. 1989. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M., Priednieks J., Vāveriņš G. 1994. Latvijas putnu skaits. Putni dabā 4: 3-18. Wiersma P., Garcia E.F.J., Boesman P. 2013. Eurasian Golden Plover Pluvialis apricaria. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53817 on 3rd May 2015.

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Stūru purvs, Brocēnu/Saldus novads, 11-Jūl-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Stūru purvs, Brocēnu/Saldus novads, 11-Jūl-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Nordkapp, Magerøya, Norvēģija, 18-Jūl-2015, pasuga altifrons. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Kolka, 11-Aug-2007, jaunais putns (1g). © Agris Krusts.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 9-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas - Vecāķu jūrmala, 8-Sep-2013, jaunais putns (1g), cits īpatnis nekā Ē.Temepelfelda fotogrāfijās zemāk.
© Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas - Vecāķu jūrmala, 8-Sep-2013, jaunais putns (1g) salīdzinājumā ar jūras ķīvīti Pluvialis squatarola,
Engures osta, 16-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas jūrmala, 15-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Ēriks Tempelfelds (citi attēli ar šo putnu).
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsalas jūrmala, 15-Sep-2013, jaunais putns (1g). © Ēriks Tempelfelds (citi attēli ar šo putnu).
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Liepājas ostas dienvidu mols, 17-Sep-2016, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Aizraķe, Liepājas ezera dienvidu gals, 7-Jūl-2012, spārnos lidspalvu maiņa. © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1g). Saskatāma pazīme - baltas paduses segspalvas. Līdzīgajam
tundras tārtiņam šīs segspalvas ir pelēkas. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Lielupes grīva, 28-Jūl-2017, jaunais putns (1g). © Edgars Smislovs.

Labots 15 Mar 2020