Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Cirkumpolāra Eirāzijas un Ziemeļamerikas arktiskajā zonā. Vistālāk ziemeļos ligzdojošais zvirbuļveidīgais putns. Ziemā pārvietojas uz dienvidiem veicot visai kompleksu pārvietošanos - dažu populāciju migrācijas trases pat krustojas SW/SE virzienos. Četras pasugas, Latvijā P.n.nivalis (Byers, Olsson, Curson 1995; Montgomerie, Lyon 2020).

Pavasarī aizceļo, vairāk rietumu daļā

Vasarā nav sastopama

Rudenī caurceļo un ierodas ziemotāji

Ziemo gar piekrasti un vairāk rietumu daļā

Birds of the World

Sniedze Plectrophenax nivalis

Liepāja, 24-Okt-2020. © Ainars Mankus.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā regulāri caurceļo rudenī un pavasarī. Rudenī sastopama g.k. jūras piekrastē. Ziemā un pavasarī lielākie bari uzturas iekšzemē (skat. uzskaitījumu zemāk). Pēc ļoti aptuvena vērtējuma ziemotāju skaits domājams nepārsniedz 10 tūkstošus īpatņu.

Garums: 15-18 cm (Byers, Olsson, Curson 1995).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Kolka, Ta, 16-Sep-2007, 1 jaunais putns (T). A.Klepers.
Kolka, Ta, 21-Sep-2002, 1 jaunais putns liedagā. R.Matrozis.
Kolka, Ta, 22-Sep-1986, 1 lokāli (pēc tam nākamās 4., 6. un 16.oktobrī). V.Roze.
Ragaciems, Tu, 24-Sep-2014, 1 lokāli jūrmalā. M.Krūze (Dabasdati).

Migrantu skaits rudens mēnešos
Mangaļsala - Vecāļi, 27-Okt-2020, ap 230 migrācijā gar jūras krastu vienā barā (ziņots 230-240). I.Deņisovs.
Lielupes grīva, 29-Okt-1991, 140 divos baros (80 un 60). A.Platais.
Mangaļsala, Rp, 24-Okt-2020, ap 120 migrācijā gar molu (ziņots 120-125). I.Deņisovs (Dabasdati).
Ragaciems, Tu, 24-Okt-2004, 120 laidelējas un barojas ragā. Funts.
Ainaži - Kuiviži, Lm, 29-Okt-1992, 110 (baros 30+30+50). A.Kuročkins.
Pape, Lp, 22-Okt-2002, ap 100. J.Kazubiernis.
Lielupes grīva, 5-Nov-1995, 80. M.Kalniņš.
Mērsrags, Ta, 3-Nov-2014, ap 70 liedagā pie ostas N mola un 7 Pekragā. G.Grandāns, E.Laucis, U.Piterāns (Dabasdati).
Vecāķi, Ri, 7-Nov-1993, 70 liedaga zonā. R.Matrozis.
Gaujas grīva - Garciems, Ri, 11-Nov-2000, 60-70 uz S. U.Ļoļāns.
Gauja - Garupe, Ri, 11-Dec-1993, 60. R.Matrozis.
Lilastes grīva, Ri, 8-Nov-1998, apm. 60. R.Matrozis.
Liepājas ez., 2-Nov-2003, ap 60 uz izdedžu dambja ezera N galā. K.Millers.
Jūrmalciems, Lp, 29-Okt-2004. 55-60 barojās smilgās pie lokatora. G.Lacombe.
Kalngale, Ri, 23-Okt-1993, 50 liedaga zonā. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Saulkrasti - Gaujas grīva, Ri, 17-Nov-2002, 50 (lielākais no diviem bariem, otrā barā 30). M.Kilups, M.Vimba.
Vaide, Ta, 29-Okt-2006, 50 vienā barā liedagā, pārvietojās uz SW. H.Hofmanis.

Maršrutu uzskaites rudens mēnešos
Gaujas grīva - Daugavas grīva, Ri, 7-Nov-1993, kopsumma - 207. R.Matrozis.
Ainaži - Kuiviži, Lm, 29-Okt-1992, triju baru kopsumma - apm. 110. A.Kuročkins.

Skaits ziemas mēnešos

Decembris
Berzvircava, Ba, 1-Dec-2017, 400 laukos starp ciemu un Lietuvas robežu. E.Laucis (Dabasdati).
Dūrupes apkaime, Bl, 17-Dec-2017, 120. G.Grandāns.

Janvāris
Nīcas lauki, Lp, 15-Jan-2021, vismaz 300 vienā barā. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 18-Jan-2014, ap 260 saskaitot fotogrāfijā. G.Grandāns, A.Kuročkins, M.Zilgalvis.
Oviši - Lūžņa, Ve, 17-Jan-2021, 220-SW gar jūras krastu. A.Klepers (Dabasdati).
Glūdas pagasts, Jl, 29-Jan-2004, 150-200 bars uz lauka un gar šosejas malu. G.Pētersons.
Eleja, Jl, 22-Jan-2004, ap 150 pāris kilometrus uz Bauskas pusi. V.Roze, A.Zacmanis.
Lejastrazdu apk., Do, 23-Jan-2006, 150 aptuveni vidusposmā starp Dobeli un Jaunbērzi. M.Tīrums.
Ziedkalne, Jl, 22-Jan-2004, ap 80 pie Dobeles / Jelgavas r. robežas. V.Roze, A.Zacmanis.
Spilves pļavas, Rp, 12-Jan-2009, 80. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Kroņauces apk., Do, 22-27-Jan-2006, 70. A.Klepers, L.Klepere-Priedāja, G.Graubics, I.Līdaka.

Februāris
Svētes lauki, Jl, 25-Feb-2015, 550-600. M.Tīrums (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 28-Feb-2014, 478 vienā barā (saskaitītas fotogrāfijā). K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 8-Feb-2008, 400. K.Millers.

Skaits pavasara mēnešos
Nīcas lauki, Lp, 25-Mar-2006, ap 1000. K.Millers.
Ezere, Sa, 8-Mar-2008, ap 1000 vienā barā lidojumā. M.Jaunzemis.
Svētes lejtece, Jl, 3-Apr-2005, ap 800. K.Millers, V.Roze, B.Valkaša.
Veclīkupēni, Sa, 22-Mar-2009, 700 uz rugāju lauka. M.Jaunzemis.
Pūre, Tu, 19-Mar-1983, uz lauka bars 350-400. V.Roze.
Dobeles apkaime, 22-Mar-1983, ap 300. V.Ādamsons.
Užavas lauki, Ve, 6-Mar-2019, ap 300. K.Millers.
Tērvete - Kroņauce, Do, 6-Mar-2006, 295 (bari - 110, 115, 70) posmā no rajona robežas (pie Ziedkalnes) līdz dzelzceļam pie Auru stacijas. V.Roze, A.Zacmanis.

Vēlākie novērojumi pavasarī
Mērsrags, Ta, 24-Mai-2006, dzirdēta balss pie bākas. I.Krams, B.Paepegaey, N.Selosse u.c.
Liepājas ezers, 21-Apr-2003, 1 T uz Golodova dambja. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Tukums, 19-Apr-1984, ap 10 lokāli šosejmalā. V.Roze.
Kolka, Ta, 17-Apr-1992, 1. A.Kuročkins.
Kolka, Ta, 17-Apr-1998, 1. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Literatūra un internets

Byers C., Olsson U., Curson J. 1995. Buntings and Sparrows. A Guide to the Buntings and North American Sparrows. Pica Press. Sussex. Montgomerie R. and B.Lyon. 2020. Snow Bunting Plectrophenax nivalis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.snobun.01. Accessed 30 October 2020.

Sniedze Plectrophenax nivalis. Gaujas grīva, 24-Jan-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 21-Mar-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 22-Mar-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 22-Mar-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Engure, 4-Apr-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Sniedzes Plectrophenax nivalis. Mangaļsala, Rīga, 13-Apr-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 16-Okt-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Sniedzes Plectrophenax nivalis. Liepāja, 24-Okt-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepāja, 25-Okt-2011. © Selga Bērziņa.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 29-Okt-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Mangaļsala, Rīga, 1-Nov-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 3-Nov-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Bērzciems, Tukuma novads, 7-Nov-2010. © Edgars Laucis.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Mangaļsala, Rīga, 13-Nov-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 21-Nov-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Sniedze Plectrophenax nivalis. Liepājas ezers, Golodova dambis, 21-Nov-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Sniedzes Plectrophenax nivalis. Mangaļsala - Vecāķi, Rīga, 27-Okt-2020. © Igors Deņisovs.

Labots 30 May 2021