Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Kā ligzdotājs plaši izplatīts izkaisītās populācijās no Eiropas dienvidiem, Āfrikas un Madagaskaras līdz centrālajai un Dienvidāzijai, Filipīnām, Sulavesi un Javas salām, Jaungvinejas dienvidiem un Austrālijai, kā arī Ziemeļamerikas Atlantijas piekrastē un Vestindijas salās. Daudz plašāk izplatīts kā klejotājs. Ģeogrāfisku variāciju nav (Matheu et al. 2014).

Novērošanas vietas

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus

Kaņieris, 22-Aug-2002. © Jānis Ķuze.

Latvijā rets ieceļotājs. Vismaz vienpadsmit novērojumi. V.Russovs (1880) norāda par vēl vienu iegūtu eksemplāru Vidzemē, kas kādreiz atradās bijušajā Kurzemes Provinces muzejā, tomēr tam nav zināms ne iegūšanas datums, ne precīza vieta, tādēļ tas nav iekļauts zemāk uzskaitīto novērojumu sarakstā.

Garums: 48,5-66 cm, spārnu izpletums: 80-95 cm (Matheu et al. 2014).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Nīca, 1823, rudens, 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Grosse, Transehe 1929).
2. Cēsu apkārtne, 1910, 1 nošauts (Annon. 1911, citēts pēc J.Baumaņa (1981).
3. Zūras, 1910, 29-Okt (datuma stils jāprecizē), 1 nošauts. Barons Grethuss.
4. Ventspils apkārtne, 1911, 15-Jūl (datuma stils jāprtecizē), 1 nošauts un nodots E.Middendorfa personīgajā kolekcijā (Grosse, Transehe 1929).
5. Salacgrīva, Lm, 1966, 6-Okt, 1 līča malā S no Salacgrīvas. U.Lipsbergs (Lipsbergs 1967).
6. Engures ez., 1966, 30-Okt, 1 nošauts (Тауриньш 1983).
7. Rīga, 1975, 22-Okt, 5. J.Baumanis u.c. (Baumanis 1981).
8. Pape, Lp, 1988, 20-Okt, 4. V.Ādamsons, G.Graubics (Celmiņš et al. 1993). ®
9. Lubānas ezera apkārtne, 1990-tie gadi, 1 nošauts. Eksemplārs LLU fondos Jelgavā.
10. Kaņieris, Tu, 2002, 22-Aug, 1. J.Ķuze, A.Liepa (Ķuze 2002).
11. Nagļi, Re, 2006, 1-Okt, 7 Orenīšu 2. dīķī. G.Grandāns, A.Avotiņš u.c.

Literatūra un internets

Annon. 1911. Sitzungsberichte. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga 54: 45. Baumanis J. 1981. Brūnais ibiss - Plegadis falcinellus (L.) - Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki: 34-36. BirdLife International. Species factsheet: Plegadis falcinellus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26 May 2019. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Lipsbergs U. 1967. Brūnais ibiss (Plegadis falcinellus L.) Salacgrīvas jūrmalā. - Zool. muzeja biļetens 1: 111. Matheu E., del Hoyo J., Kirwan G.M., Garcia E.F.J., Boesman, P. 2014. Glossy Ibis Plegadis falcinellus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52775 on 16 January 2015. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 27.

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Kiriş, Turcija, 6-Mai-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Kaņieris, 22-Aug-2002. © Jānis Ķuze.
bkm

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Kaņieris, 22-Aug-2002. © Jānis Ķuze.
bkm

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 20-Aug-2009. © Vladimirs Suščinskis.

Labots 31 Dec 2019