Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Kā ligzdotājs plaši izplatīts izkaisītās populācijās no Eiropas dienvidiem, Āfrikas un Madagaskaras līdz centrālajai un Dienvidāzijai, Filipīnām, Sulavesi un Javas salām, Jaungvinejas dienvidiem un Austrālijai, kā arī Ziemeļamerikas Atlantijas piekrastē un Vestindijas salās. Daudz plašāk izplatīts kā klejotājs. Ģeogrāfisku variāciju nav (Davis Jr, Kricher 2020).

Birds of the World

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus

Kaņieris, 22-Aug-2002, domājams ad pārējā uz ziemas tērpu. © Jānis Ķuze.

Latvijā rets ieceļotājs - divpadsmit novērojumi. V.Russovs (1880) norāda par vēl vienu iegūtu eksemplāru Vidzemē, kas kādreiz atradās bijušajā Kurzemes Provinces muzejā, tomēr tam nav zināms ne iegūšanas datums, ne vieta, tādēļ uzskaitījumā nav iekļauts.

Garums: 48-66 cm, spārnu izpletums: 80-95 cm (Davis Jr, Kricher 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Nīca, 1823, rudens, 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Grosse, Transehe 1929).
2. Cēsu apkārtne, 1910, 1 nošauts (Annon. 1911, citēts pēc J.Baumaņa (1981).
3. Zūras, 1910, 29-Okt (datuma stils precizējams), 1 nošauts. Barons Grethuss.
4. Ventspils apkārtne, 1911, 15-Jūl (datuma stils precizējams), 1 nošauts un nodots E.Middendorfa personīgajā kolekcijā (Grosse, Transehe 1929).
5. Lauteri, Lm, 1966, 6-Okt, 1 Rīgas jūras līča piekrastē. U.Lipsbergs (Lipsbergs 1967).
6. Engures ez., 1966, 30-Okt, 1 nošauts (Тауриньш 1983).
7. Rīga, 1975, 22-Okt - 2-Nov, 5 Daugavas labajā krastā pie Ķengaraga; 3-6-Nov, turpat 3 īpatņi (Baumanis 1981).
8. Pape, Lp, 1988, 20-Okt, 4. V.Ādamsons, G.Graubics (Celmiņš et al. 1993). ®
9. Lubānas ezera apkārtne, 1990-tie gadi, 1 nošauts. Eksemplārs LLU fondos Jelgavā.
10. Kaņieris, Tu, 2002, 22-Aug, 1, domājams ad pārējā uz ziemas tērpu. J.Ķuze, A.Liepa (Ķuze 2002).
11. Nagļi, Re, 2006, 1-Okt, 7 Orenīšu-Drabāku nodaļas 2. dīķī. G.Grandāns, A.Avotiņš jun. u.c.
12. Īdeņa, Re, 2020, 26-Mai, 1 fotogrāfēts (ar piebildi - šajā vietā vairākas dienas). J.Spīčš. Domājams, ka šo putnu turpat 30-Apr redzējis A.Dekants (Dabasdati).

Kartē attēlotas novērošanas vietas sākot ar 1966. gadu.

Literatūra un internets

Annon. 1911. Sitzungsberichte. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga 54: 45. Baumanis J. 1981. Brūnais ibiss - Plegadis falcinellus (L.) - Latvijā. - Retie augi un dzīvnieki: 34-36. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Lipsbergs U. 1967. Brūnais ibiss (Plegadis falcinellus L.) Salacgrīvas jūrmalā. - Zool. muzeja biļetens 1: 111. Davis Jr. W.E. and J.C.Kricher. 2020. Glossy Ibis Plegadis falcinellus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gloibi.01. Accessed 27 May 2020. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 27.

Brūnie ibisi Plegadis falcinellus. Rīga, Daugavas labais krasts pie Ķengaraga, 1975. gada rudens. Pieci brūnie ibisi uzturējās šajā vietā no 22. oktoba līdz
2. novembrim (pēc tam trīs līdz 6. novembrim). © Aivars Petriņš.
bkm

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Kaņieris, 22-Aug-2002, domājams ad pārējā uz ziemas tērpu. © Jānis Ķuze.
bkm

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Kiriş, Turcija, 6-Mai-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Donavas lejteces rīsa laukos pie Giurgeni, Rumānija, 19-Aug-2021, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.
bkm

Brūnais ibiss Plegadis falcinellus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 20-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Brūnie ibisi Plegadis falcinellus. Manavgat, Turcija (Manavgat upes grīva), 24-Apr-2022. © Igors Deņisovs.