Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Trīs pasugas, no kurām P.l.leucorodia izplatīta Spānijas dienvidos, Holandē, SE Eiropā un tālāk uz E līdz centrālajai un austrumu Āzijai, dienvidos sasniedzot Persijas līci, Indiju un Šrilanku. P.l.balsaci - salās Mauritānijas piekrastē. P.l.archeri - Sarkanās jūras un Somālijas piekraste. Daļa Eiropas populācijas ziemo Vidusjūras reģionā, otra daļa - tropiskās Āfrikas ziemeļu daļā (Matheu et al. 2020).

Novērošanas vietas
Birds of the World

Karošknābis Platalea leucorodia

Agadiras apkaime, Maroka, 10-Mai-2018. © Igors Deņisovs.

Latvijā rets ieceļotājs. Vismaz septiņi novērojumi (Fischer 1778; Meyer 1815; Büttner 1840; Russow 1880; Sawitzky 1899; Grosse, Transehe 1929; Transehe 1965; Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 2000). Gadījums 1980. gadā Talsu rajonā pie Ārlavas, kur it kā novērota šīs sugas ligzdošana (Vīksne, Jaunaus 1982), tomēr ir apšaubāms un šeit nav ņemts vērā. Novērojums nav bijis iesniegts izvērtēšanai OFK.

Garums: 70-95 cm, spārnu izpletums: 115-135 cm (Matheu et al. 2018).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Bolderāja, XVIII gs. (pirms 1778. gada), 1 nošauts (Fischer 1778).
2. Jelgavas apkārtne, XIX gs., 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā.
3. Rīga, 1825, 1 nošauts Daugavā. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā.
4. Rīga, 1877, oktobra beigas, 1 nošauts pie Aleksandra vārtiem (mūsdienās Zemitānu stacija). Citāts no F.E.Štolla (1904) darba: Platalea leucorodia L. Löffelreiher.

Ein Ende Oktober 1877 in Riga bei der Alexanderpforte erlegtes Exemplar steht in der Sammlung des Rigaer Naturforscher-Vereins.

5. Rīgas apkārtne, 1887, 24-Sep, 1 nošauts.
6. Snēpele, Ku, 1990, 13-Mai, 1 imm. A.Ķemlers. ®
7. Nagļi, Re, 1998, oktobra vidus, vismaz 3 īpatņi. J.Zapāns, E.Zapāns. ®

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Literatūra un internets

Büttner J.G. 1840. Zoologische Bemerkungen von J.G.Büttner zu Schleck in Curland. Nr. II. Isis: 113-114. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Fischer J.L. 1778. Versuch einer Naturgeschichte von Livland. Leipzig. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Matheu E., J.del Hoyo, D.A.Christie, E.F.J.Garcia, G.M.Kirwan and P.F.D.Boesman. 2020. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurspo1.01. Accessed 21 November 2023. Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Sawitzky W. 1899. Beiträge zur Kenntnis der Baltischen Ornis. Die Vogelwelt der Stadt Riga und Umgegend. - Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 62: 191-218. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. - Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. XLVII, Riga: 77-107. Transehe N. 1965. Die Vogelwelt Lettlands. Hannover-Döhren. Vīksne J., Janaus M. 1982. Platknābja ibisa - Platalea leucorodia L. - pirmais ligzdošanas mēģinājums Latvijā. - Retie augu un dzīvnieki: 45-46.

Karošknābis Platalea leucorodia. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 21-Jūn-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Karošknābis Platalea leucorodia (priekšplānā), kopā ar mazo balto gārni Egretta garzetta. Ramgangas upe, Utaransalas štats, Indija, 4-Feb-2007.
© Otars Opermanis.
bkm

Karošknābis Platalea leucorodia. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 2-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Karošknābis Platalea leucorodia. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 2-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Karošknābji Platalea leucorodia. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 2-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Karošknābis Platalea leucorodia. Agadiras apkaime, Maroka, 10-Mai-2018. © Igors Deņisovs.