Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Areāls lokalizēts g.k. Eiropā. Ārpus tās vienīgi ziemeļrietumu Āfrikā un Tuvo Austrumu ziemeļu daļā - Turcijā, Aizkaukāzā, Irākas un Irānas ziemeļos. Nav sastopama Islandē, Īrijā, Skadināvijas ziemeļos un Somijā. Austrumos areāls iestiepjas Krievijā virzienā uz Maskavu, tomēr paliek Eiropas daļā nesasniedzot Urālus. Ziemo ligzdošanas areālā. Trīs pasugas, Latvijā P.v.viridis (Winkler, Christie 2020).

Reti visu gadu, biežāk dienvidaustrumu daļā

Birds of the World

Zaļā dzilna Picus viridis

Maskavas apgabalā pie ceļa Narofominska-Maskava, Krievija, 4-Apr-2009, T. © Dzintra Žvagiņa.

Balss. Saulkrasti, 12-Apr-2009. © Edmunds Račinskis.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā reta ligzdotāja un nometniece. Ligzdo 1-4 pāri (Ķerus u.c. 2021). Biežāk valsts dienvidaustrumu daļā.

Garums: 31-33 cm (pasuga viridis; Winkler, Christie 2020).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Winkler H. and D.A.Christie. 2020. Eurasian Green Woodpecker Picus viridis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eugwoo2.01. Accessed 14 May 2024.

Zaļā dzilna Picus viridis. Maskavas apgabalā pie ceļa Narofominska-Maskava, Krievija, 4-Apr-2009, T. © Dzintra Žvagiņa.
bkm

Zaļā dzilna Picus viridis. Maskavas apgabalā pie ceļa Narofominska-Maskava, Krievija, 4-Apr-2009, T. © Dzintra Žvagiņa.
bkm

Zaļā dzilna Picus viridis. Piļoru ozolu audze, Andzeļu pagasts, Krāslavas novads, 14-Jūn-2014, M. © Andris Avotiņš jun.