Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plašs areāls no Eiropas ziemeļiem (Skandināvija, Somija un Baltijas valstis) un tālāk Krievijā pāri Sibīrijas centrālajai daļai līdz Tālajiem Austrumiem - Kamčatkai, Sahalīnai, Korejas un Japānas ziemeļiem. Nošķirtas populācijas Eiropas centrālās daļas kalnu rajonos (Alpos, Karpatos) un SW Ķīnā - Tibetā. Ziemo ligzdošanas areālā. Septiņas pasugas, Latvijā Picoides tridactylus tridactylus (del Hoyo, Collar, Christie 2020).

Piemērotos mežos visu gadu
Birds of the World

Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus

Tīnūžu apkārtne, Ogres novads, 4-Jan-2009, M. © Ivars Cīrulis.

Balss 'kik..kik..' Rudbārži, 23-Mai-2008. © Ints Folkmanis (24).

Uztraukums 'kik..kik..' (fonā mazuļu balsis). Rudbārži, 4-Jūn-2008. © Ints Folkmanis (28).
Mazuļu balsis (fonā pieaugušie). Rudbārži, 4-Jūn-2008. © Ints Folkmanis (14).
Bungošana. Aklā purva dabas liegums, Jaunjelgavas novads, 12-Apr-2010. © Edmunds Račinskis (36).

Latvijā samērā parasts ligzdotājs un nometnieks, biežāk tomēr sastopams Vidzemē. Populācija novērtēta 1000-2000 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Klusā dzīves veida dēļ grūtāk konstatējams nekā citas dzeņu sugas.

Garums: 20-24 cm (del Hoyo, Collar, Christie 2020).

Internets

Saīsinājumi

del Hoyo J., N.Collar and D.A.Christie. 2020. Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.ettwoo1.01. Accessed 28 February 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus. Mangaļsala, Rīga, 22-Feb-2023, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus. Brocēnu novada meži pie Imulas iztekas, 20-Mar-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus. Ārciems, Limbažu novads, 21-Apr-2009, T. © Otars Opermanis.
bkm

Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus. Mangaļsala, Rīga, 20-Okt-2022, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus. Sietiņiezis, Gaujas nacionālais parks, 15-Jan-2011, M. © Andris Klepers.
bkm

Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus. Rudbārži, Kuldīgas novads, 25-Mai-2008, M. © Jānis Jansons.