Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts gandrīz visā Eiropā, tomēr nav Islandē, Pireneju pussalā un Fennoskandijas ziemeļos. Fragmentāri Dienvideiropā. Uz austrumiem Krievijas Eiropas daļas vidienē areāls sašaurinās, sasniedz Urālus. Ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix

Saldus, 16-Aug-2017. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs dažādu tipu mežos.

Garums: 12 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Ziedonis, Jl, 12-Apr-2014, dziesma. A.Kalvāns (Dabasdati).
Tukuma apkaime, 13-Apr-2016, 1 dzied un novērots vizuāli. V.Ādamsons.
Kalnišķi, Lp, 14-Apr-2005, īsa dziesma pie Embrekšu kapiem. I.Mednis.
Sātiņi, Sa, 15-Apr-2018, iedziedas mežā starp dīķiem. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.
Višļi, Ku, 15-Apr-2018, dziesma. N.Zeidaks.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 10-Okt-2006, 1 jaunais noķerts murdā. D.Dawidowicz u.c.
Pape, Lp, 9-Okt-2010, 1 noķerts murdā. E.Laucis u.c.
Pape, Lp, 23-Sep-2008, 1 jaunais noķerts murdā. D.Kitels u.c.
Pape, Lp, 19-Sep-2004, 1 jaunais noķerts tīklā. J.Kazubiernis.

Internets

Clement P. 2020. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.woowar.01. Accessed 27 December 2020.

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Vārtājas pilskalna apkaime, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, 28-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Stūru purva apkārtne, Saldus novads, 1-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Stūru purva apkārtne, Saldus novads, 1-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Sātiņi, Saldus novads, 2-Mai-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Liepāja, Ziemeļu forti, 4-Aug-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Saldus, 16-Aug-2017. © Ainars Mankus.
bkm

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Saldus, 16-Aug-2017. © Ainars Mankus.

bkm

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix. Zvārde, Saldus novads, 26-Aug-2009. © Jānis Jansons.