Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālās un austrumu Sibīrijas dienvidu daļa, Mongolijas ziemeļi, Usūrija, Sahalīna, Ķīnas ziemeļaustrumi un Korejas pussalas ziemeļi. Ziemo Indoķīnā un Ķīnas dienvidos. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2020).

Birds of the World

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi

Pape, Rucavas pagasts, 25-Sep-2022, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā rets ieceļotājs, trīs novērojumi.

Garums: 12,5 - 13,5 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kolka, Ta, 2013, 21-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts gredzenošanai. K.Millers, J.Jansons, A.Mankus, C.Kehoe.
2. Pape, Lp, 2022, 25-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts gredzenošanai. M.Jaunzemis u.c.
3. Jūrmalciems, Lp, 2023, 30-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts gredzenošanai. I.Brediks, P.Daknis.

Internets

Clement P. 2020. Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.radwar1.01. Accessed 30 June 2023.

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.
bkm

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Pape, Rucavas pagasts, 25-Sep-2022, jaunais putns (1cy). © Ivo Dinsbergs.
bkm

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi (pa kreisi) salīdzinājumā ar tumšo ķauķīti P.fuscatus. Attiecīgi: Kolka, 21-Sep-2013. © Jānis Jansons un
Pape, 17-Sep-2008. © Kārlis Millers.