Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālās un austrumu Sibīrijas dienvidu daļa, Mongolijas ziemeļi, Usūrija, Sahalīna, Ķīnas ziemeļaustrumi un Korejas pussalas ziemeļi. Ziemo Indoķīnā un Ķīnas dienvidos. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2020).

Birds of the World

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi

Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.

Sauciens. Siem Reap, Kambodža (pilsētā ar spēcīgu satiksmes fonu), 18-Dec-2011. © Agris Celmiņš (6).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā viens novērojums.

Garums: 12,5 - 13,5 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kolka, Ta, 2013, 21-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts gredzenošanai. K.Millers, J.Jansons, A.Mankus, C.Kehoe.

Internets

Clement P. 2020. Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.radwar1.01. Accessed 28 September 2020.

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi. Kolka, 21-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.
bkm

 

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi (pa kreisi) salīdzinājumā ar tumšo ķauķīti P.fuscatus. Attiecīgi: Kolka, 21-Sep-2013. © Jānis Jansons un
Pape, 17-Sep-2008. © Kārlis Millers.