Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Austrumsibīrijas dienvidu daļa no Altaja līdz Ohotskas jūrai, Mongolijas N daļa, NE Ķīna, Sahalīna un iespējams arī N Koreja. Ziemo SE Ķīnā, Taizemes un Indoķīnas pussalas ziemeļu daļā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Alström, Clement, Kirwan 2015).

Novērošanas vietas

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus

Liepāja, 7-Nov-2013. © Ainars Mankus.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā rets ieceļotājs rudens migrācijas laikā. Pirmo reizi konstatēts 1967. gada 13. oktobrī, kad viens īpatnis noķerts Papes putnu stacijā (Блум 1970). Līdz 2018. gada oktobrim uzskatīti 54 novērojumi, no kuriem 1 pie Engures ezera, 1 Alūksnē, 1 Jūrmalciemā, 3 Kolkā, 6 Lauteros, 3 Liepājā (4 īpatņi) un pārējie dienvidrietumu piekrastē Papē (Бауманис 1979; Бауманис 1983; Baumanis, Mednis 1985, 1988; Mednis, Baumanis 1987; Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998, 2000; OFK nepubl. materiāli). Kopējais īpatņu skaits ir 55, jo vienā novērojumā 2 īpatņi redzēti vienlaicīgi (2013. gada 3. novembrī Liepājā). Viens eksemplārs atrodas Latvijas Dabas muzejā (iegūts Papē 1999. gadā).

Garums: 9-10 cm (Alström, Clement, Kirwan 2015).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 11-Sep-1976, 1g noķerts. Putnu stacijas dati.
Lauteri, Lm, 2-Okt-2013, 1g noķerts. G.Graubics.
Alūksne, 3-Okt-1999, 1 noķerts. J.Cīmiņš.
Kolka, Ta, 3-Okt-2014, 1g noķerts. I.Grīnerte, K.Millers.
Kolka, Ta, 4-Okt-2015, 1g noķerts. E.Laucis u.c.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 9-Nov-1996, 1 M noķerta. I.Priedniece, V.Vintulis.
Liepāja, 8-Nov-2003, 1 kāpas krūmājā S no ostas. R.Matrozis.
Kolka, 8-Nov-2013, 1g noķerts. G.Grandāns, U.Piterāns.
Pape, Lp, 3-Nov-1978, 1g noķerts. Putnu stacijas dati.

Lielākais skaits vienā rudenī (no pirmā līdz pēdējam)
2013, 2-Okt - 8-Nov, 5. Lauteri, Liepāja un Kolka.
2006
, 19-26-Okt, 4. Pape.
1980
, 13-30-Okt, 3. Pape.
2000, 8-Okt - 2-Nov, 3. Pape.
2018, 12-16-Okt, 3. Lauteri.

 

Labots 29 Oct 2018

Literatūra un internets

Alström P., Clement P., Kirwan G.M. 2015. Pallas's Leaf-warbler Phylloscopus proregulus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2015. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/58880 on 4th October 2015. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Phylloscopus proregulus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 15th October 2017. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Mednis A., Baumanis J. 1987. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1985). Retie augu un dzīvnieki: 55-60. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Бауманис Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 160-161. Блум П. 1970. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth) и корольковая пеночка Ph.proregulus (Pall) новые виды птиц в фауне Латвии. Zool. muzeja raksti 5: 99.

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Liepāja, 3-Nov-2013. © Kārlis Millers.
bkm

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Liepāja, 3-Nov-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Liepāja, 3-Nov-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Pape, 6-Okt-2004. © Agris Celmiņš.

Labots 29 Oct 2018