Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Austrumsibīrijas dienvidu daļa no Altaja līdz Ohotskas jūrai, Mongolijas N daļa, NE Ķīna, Sahalīna un iespējams arī N Koreja. Ziemo SE Ķīnā, Taizemes un Indoķīnas pussalas ziemeļu daļā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Alström, Clement, Kirwan 2020).

Pavasarī nav novērots

Vasarā nav novērots

Rudenī rets ieceļotājs

Ziemā nav novērots

Birds of the World

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus

Liepāja, 7-Nov-2013. © Ainars Mankus.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā rets ieceļotājs rudens migrācijas laikā. Pirmo reizi konstatēts 1967. gada 13. oktobrī, kad viens īpatnis noķerts Papes putnu stacijā (Блум 1970). Līdz 2022. gada septembrim uzskatīti 80 novērojumi (81 īpatnis). Vairums noķerti gredzenošanai. No tiem 48 Papē, 16 Lauteros, 5 Kolkā un atsevišķi īpatņi citās vietās (Бауманис 1979; Бауманис 1983; Baumanis, Mednis 1985, 1988; Mednis, Baumanis 1987; Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998, 2000; Putni.lv krājums). Vienā novērojumā 2 īpatņi redzēti vienlaicīgi (2013. gada 3. novembrī Liepājā). Divi eksemplāri atrodas Latvijas Dabas muzejā (iegūti Papē 1999. un 2021. gadā).

Garums: 9-10 cm (Alström, Clement, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 11-Sep-1976, 1cy noķerts. Putnu stacijas dati.
Lauteri, Lm, 25-Sep-2022, 1 noķerts. G.Graubics, E.Smislovs (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 2-Okt-2013, 1cy noķerts. G.Graubics.
Alūksne, 3-Okt-1999, 1 noķerts. J.Cīmiņš.
Kolka, Ta, 3-Okt-2014, 1cy noķerts. I.Grīnerte, K.Millers.

Vēlākie novērojumi rudenī
Ainaži, Lm, 10-Nov-2022, 1 noķerts. A.Kalvāns.
Pape, Lp, 9-Nov-1996, 1 M noķerta. I.Priedniece, V.Vintulis.
Liepāja, 8-Nov-2003, 1 kāpas krūmājā S no ostas. R.Matrozis.
Kolka, 8-Nov-2013, 1cy noķerts. G.Grandāns, U.Piterāns.
Pape, Lp, 3-Nov-1978, 1cy noķerts. Putnu stacijas dati.

Lielākais skaits vienā rudenī (no pirmā līdz pēdējam)
2022, 25-Sep - 10-Nov, 15. Lauteri (5), Pape (5), Ainaži (3), Jūrmalciems, Kolka.
2013
, 2-Okt - 8-Nov, 5. Liepāja (3), Kolka, Lauteri.
2006, 19-26-Okt, 4. Pape.
2019, 8-19-Oct, 4. Lauteri (3), Pape.
2020, 13-25-Okt, 4. Lauteri (2), Kolka, Pape.

 

Literatūra un internets

Alström P., P.Clement and G.M.Kirwan. 2020. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.palwar5.01. Accessed 1 May 2024. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Mednis A., Baumanis J. 1987. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1985). Retie augu un dzīvnieki: 55-60. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Бауманис Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 160-161. Блум П. 1970. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth) и корольковая пеночка Ph.proregulus (Pall) новые виды птиц в фауне Латвии. Zool. muzeja raksti 5: 99.

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Liepāja, 3-Nov-2013. © Kārlis Millers.
bkm

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Liepāja, 3-Nov-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Liepāja, 3-Nov-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Sibīrijas ķauķītis Phylloscopus proregulus. Pape, 6-Okt-2004. © Agris Celmiņš.