Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams visā Eiropā (izņemot tās S daļu) un tālāk uz E pāri Sibīrijas C daļai līdz Tālajiem Ausrumiem. Ziemo Āfrikā uz S no Sahāras. Trīs pasugas: P.t.trochilus - Īrija, Lielbritānija, Zviedrijas S daļa, Francija, Vācija, Polijas S daļa, Rumānija, Alpi un Karpati; P.t.acredula - Skandināvija (izņemot Zviedrijas S daļu, C un E Eiropa un tālāk centrālajā Sibīrijā līdz Jeņisejai un uz S līdz W Sajāniem; P.t.yakutensis - C un E Sibīrija no Jeņisejas līdz W Anadirai un uz S līdz E Sajāniem (Clement 2018), Latvijā Phylloscopus trochilus acredula.

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Latvijā neziemo, taču ir viens ekstrēms ziemas novērojums

Vītītis Phylloscopus trochilus

Alsunga, Alsungas novads, 25-Apr-2011. © Ainars Mankus.

Dziesma. Valle, 3-Mai-2006. © Agris Celmiņš (24).

Dziesma. Valle, 11-Mai-2006. © Agris Celmiņš (26).
Sauciens. Rødbyhavn, Dānija, 2-Mai-2009. © Agris Celmiņš (21).
Sauciens (bieži atkārtots). Rødbyhavn, Dānija, 2-Mai-2009. © Agris Celmiņš (13).
Sauciens. Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (20).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs. Samērā lielā skaitā arī caurceļo.

Garums: 11-12,5 cm (Clement 2018).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kalnišķi, Lp, 9-Apr-2016, 1 dzied un novērots vizuāli. I.Mednis.
Sātiņi, Sa, 9-Apr-2016, 1 dzied pie dīķiem. Z.Jansone.
Mangaļsala, Rp, 9-Apr-2018, 2 dzied. I.Deņisovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 13-Apr-1989, dziesma. V.Roze.
Ķemeri, Jm, 13-Apr-2006, dziesma (vismaz viens). V.Vintulis.
Vārme. Ku, 14-Apr-1991, dziesma. Z.Jansone.
Lejasciems, Gu, 15-Apr-2007, dziesma. A.Freibergs.
Jaunmārupe, Ri, 15-Apr-2008, dziesma purva malā. J.Kazubiernis.
Ķemeri, Jm, 15-Apr-2014, dziesma. A.Avotiņš jun., J. Van Den Bogaert.

Vēlākie novērojumi rudenī
Daugavpils, 5-Nov-2016, 3 jaunie putni Šuņezera apkārtnē, fotografēti. A.Erts (Dabasdati).
Pape, Lp, 27-Okt-2013, 1 noķerts tīklā ar gredzenu. I.Priedniece (gredzenots Papē kā jaunais putns 19-Okt. I.Brediks, E.Haberkorns, O.Keišs).
Pape, Lp, 15-Okt-2004, 1 jaunais putns noķerts murdā. J.Lipsbergs, J.Baumanis, V.Roze u.c.
Pape, Lp, 10-Okt-2006, 1 ad noķerts murdā. D.Dawidowicz.

Novērojumi ziemas mēnešos
Pape, Lp, 16-Jan-1992, 1 jaunais putns (2g) putns novērots Papes ezera dienvidu galā (Celmiņš 1995).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Phylloscopus trochilus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 6th October 2018. Celmiņš A. 1995. Ziemojošs vītītis pie Papes ezera. Putni dabā 5, 2: 99-105. Clement P. 2018. Willow Warbler Phylloscopus trochilus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/58860 on 6th October 2018.

Vītītis Phylloscopus trochilus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Pumpuru purvs Pampāļu apkaimē, Saldus novads, 26-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Pumpuru purvs Pampāļu apkaimē, Saldus novads, 26-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Kalngale, Carnikavas novads, 4-Mai-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Saldus apkaimē, 8-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Pilsblīdene, Brocēnu novads, 23-Mai-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Virgas apkaime, Priekules novads, 23-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Saldus apkārtne, Veide, 28-Jūn-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Mangaļsala, Rīga, 17-Sep-2015, pieaugušais putns (1g+). © Igors Deņisovs.
bewareicterine

Vītītis Phylloscopus trochilus. Bērzu karjers, Brocēnu novads, 7-Aug-2009, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Bērzu karjers, Brocēnu novads, 7-Aug-2009, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Kolka, 19-Aug-2007, jaunais putns (1g). © Agris Krusts.
bkm

Vītītis Phylloscopus trochilus. Svētes paliene pie Jelgavas, 2-Sep-2018, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.

Labots 06 Oct 2018