Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Krievijas austrumu daļas taigas zonā, sākot no Pečoras baseina uz austrumiem līdz Anadirai un Ohotskas jūrai. Areāla dienvidu mala sasniedz Altaju, N Mongoliju un NE Ķīnu. Ziemo SE Āzijā - Indijas subkontinenta NE daļā, Indoķīnas pussalā un Taivānā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2006).

Pavasarī nav novērots

Vasarā nav novērots

Rudenī caurceļo, atzīmēts skaits Kolkā un Papē līdz 2018. gada beigām

Ziemā nav novērots

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus

Kolka, 20-Sep-2013. © Kārlis Millers.

Sauciens. Prasat Kamnap, Siem Reap Province, Kambodža, 23-Jan-2012. © Agris Celmiņš (26).

Sauciens. Chiang Dao, Chiang Mai Province, Taizeme, 29-Feb-2016. © Agris Celmiņš (36).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā rets ieceļotājs. Pirmo reizi konstatēts 1967. gada rudenī, kad 6 īpatņi noķerti Papes putnu stacijā (Блум 1970). Līdz šim novērots tikai rudens ceļošanas laikā. Pavisam 300 novērojumi (= īpatņi) (Бауманис 1979; Бауманис 1983; Baumanis, Mednis 1985, 1988; Mednis, Baumanis 1987; Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998; OFK nepubl. materiāli), no kuriem 236 dienvidrietumu piekrastē Papē. Līdz pat 2003. gadam Pape bija vienīgā šīs sugas novērošanas vieta Latvijā. Pirmais novērojums ārpus Papes bija 2003. gada 3. oktobrī, kad viens īpatnis noķerts gredzenošanai Lejasciema apkārtnē pie "Tirzmalām" (A.Freibergs). Līdz 2018. gada beigām zināmi jau 64 novērojumi ārpus Papes. No tiem 14 Kolkā.

Garums: 10-11 cm (Clement 2006).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Ainaži, Lm, 9-Sep-2016, 1g noķerts. A.Kalvāns.
Pape, Lp, 10-Sep-1988, 1g noķerts. Putnu stacijas dati.
Pape, Lp, 10-Sep-2013, 1g noķerts tīklā. I.Dinsbergs.
Lauteri, Lm, 11-Sep-2018, 1g noķerts. G.Graubics, J.Lipsbergs.
Bolderājas kāpa, Rp, 11-Sep-2018, 1 dzirdēts un fotografēts. U.Piterāns.
Pape, Lp, 11-Sep-2018, 2 1g noķerti tīklos. O.Keišs u.c.
Pape, Lp, 12-Sep-2005, 1 noķerts tīklā. A.Kalvāns u.c.
Pape, Lp, 12-Sep-2010, 1 noķerts murdā. M.Briedis u.c.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 9-Nov-1985, 1 noķerts. Putnu stacijas dati.
Pape, Lp, 6-Nov-2008, 1 noķerts. A.Kalvāns.
Pape, Lp, 2-Nov-1993, 1 novērots ar gredzenu (iespējams tas pats, kas gredzenots no murda 30-Okt). A.Celmiņš.
Pape, Lp, 31-Okt-1986, 2 noķerti. Putnu stacijas dati.

Labākās rudens sezonas Papē (putnu stacijas + individuālo gredzenotāju dati + redzētie/dzirdētie; datumi - no pirmā līdz pēdējam)
2018, 11-Sep - 20-Okt, 61. (ietver 57 putnu stacijā gredzenotos + 1 beigts tīklā + 3 dzirdēti).
1988, 10-Sep - 20-Okt, 30.
1984, 27-Sep - 4-Okt: 12.
1985, 19-Sep - 9-Nov: 12.
1983, 22-Sep - 17-Okt: 11.

Izmantoti novērojumi no putni.lv krājuma (senākie gadi), kā arī dabasdati.lv un latvijasputni.lv publicētie novērojumi.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Phylloscopus inornatus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 15 October 2017. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Clement P. 2006. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/58883 on 22 March 2015. Mednis A., Baumanis J. 1987. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1985). Retie augu un dzīvnieki: 55-60. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Бауманис Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 160. Блум П. 1970. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth) и корольковая пеночка Ph.proregulus (Pall) новые виды птиц в фауне Латвии. Zool. muzeja raksti 5: 99.

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Kolka, 20-Sep-2013. © Kārlis Millers.
bkm

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 1-Okt-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Pape, 29-Sep-2004 (pa kreisi) un 10-Okt-2005. © Agris Celmiņš un Kārlis Millers.
bkm

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Pape, 10-Okt-2006. © Kārlis Millers.

Labots 05 Apr 2019