Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Krievijas austrumu daļas taigas zonā, sākot no Pečoras baseina uz austrumiem līdz Anadirai un Ohotskas jūrai. Areāla dienvidu mala sasniedz Altaju, N Mongoliju un NE Ķīnu. Ziemo SE Āzijā - Indijas subkontinenta NE daļā, Indoķīnas pussalā un Taivānā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2020).

Pavasarī nav novērots

Vasarā nav novērots

Rudenī samērā rets caurceļotājs

Ziemā nav novērots

Birds of the World

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus

Kolka, 20-Sep-2013. © Kārlis Millers.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets ieceļotājs. Pirmo reizi konstatēts 1967. gada rudenī, kad 6 īpatņi noķerti Papes putnu stacijā (Блум 1970). Līdz šim novērots tikai rudens migrācijas laikā. Līdz 2022. gada septembra beigām 365 novērojumi (= īpatņi) (Бауманис 1979; Бауманис 1983; Baumanis, Mednis 1985, 1988; Mednis, Baumanis 1987; Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998; OFK nepubl. materiāli), no kuriem 264 dienvidrietumu piekrastē Papē. Līdz pat 2003. gadam Pape bija vienīgā šīs sugas novērošanas vieta Latvijā. Pirmais novērojums ārpus Papes bija 2003. gada 3. oktobrī, kad viens noķerts gredzenošanai Lejasciema pagastā pie "Tirzmalām" (A.Freibergs). Tagad ārpus Papes zināms 101 novērojums. No tiem 18 Kolkā. Visi minētie skaitļi pēc situācijas līdz 2022. gada oktobra vidum.

Garums: 10-11 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Ainaži, Lm, 1-Sep-2020, 1cy noķerts. A.Kalvāns.
Ainaži, Lm, 9-Sep-2016, 1cy noķerts. A.Kalvāns.
Pape, Lp, 10-Sep-1988, 1cy noķerts. Putnu stacijas dati.
Pape, Lp, 10-Sep-2013, 1cy noķerts tīklā. I.Dinsbergs.
Ainaži, Lm, 10-Sep-2019, 1cy noķerts. A.Kalvāns.
Lauteri, Lm, 11-Sep-2018, 1cy noķerts. G.Graubics, J.Lipsbergs.
Bolderājas kāpa, Rp, 11-Sep-2018, 1 dzirdēts un fotografēts. U.Piterāns.
Pape, Lp, 11-Sep-2018, 2 1cy noķerti tīklos. O.Keišs u.c.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 9-Nov-1985, 1 noķerts. Putnu stacijas dati.
Pape, Lp, 6-Nov-2008, 1 noķerts. A.Kalvāns.
Pape, Lp, 2-Nov-1993, 1 novērots ar gredzenu (gredzenots turpat Papē 30-Okt). A.Celmiņš.
Pape, Lp, 31-Okt-1986, 2 noķerti. Putnu stacijas dati.

Labākās rudens sezonas Papē*
2018, 11-Sep - 20-Okt, 61. (57 putnu stacijā gredzenotie + 1 beigts tīklā + 3 dzirdēti).
1988, 10-Sep - 20-Okt, 30.
2020, 12-Sep - 29-Okt, 17
1984, 27-Sep - 4-Okt: 12.
1985, 19-Sep - 9-Nov: 12.

*) Putnu stacijas + individuālo gredzenotāju dati + redzētie/dzirdētie; datumi - no pirmā līdz pēdējam.

 

 

Izmantoti novērojumi no putni.lv krājuma (senākie gadi), kā arī dabasdati.lv un latvijasputni.lv publicētie novērojumi.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). Retie augu un dzīvnieki: 50-55. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Clement P. 2020. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.yebwar3.01. Accessed 1 September 2020. Mednis A., Baumanis J. 1987. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1985). Retie augu un dzīvnieki: 55-60. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Бауманис Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 160. Блум П. 1970. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth) и корольковая пеночка Ph.proregulus (Pall) новые виды птиц в фауне Латвии. Zool. muzeja raksti 5: 99.

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Ziepniekkalns, Rīga, 25-Sep-2020. © Tomass Ķerus.
bkm

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Ziepniekkalns, Rīga, 25-Sep-2020. © Tomass Ķerus.
bkm

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 1-Okt-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus. Pape, 29-Sep-2004 (pa kreisi) un 10-Okt-2005. © Agris Celmiņš un Kārlis Millers.