Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NE un E Kazahstāna, Altajs, Sajāni, S Baikāls, W Mongolija, NW un C Ķīna, Centrālāzijas kalnu rajoni. Ziemo Afganistānā, Pakistānā, N un E Indijā uz austrumiem līdz Bangladešai, S Ķīnai un Indoķīnas N daļai. Divas pasugas: P.h.mandellii - Ķīnas C daļā un P.h.humei - pārējā areālā (Clement 2020).

Birds of the World

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei

Liepāja, 21-Dec-2019. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā rets ieceļotājs, četri novērojumi. Ticams tomēr, ka ieceļo regulāri. Kopš 1990-to gadu sākuma novērojumu skaits pieaug visā Eiropā. Piemēram, Holandē līdz 2017. gadam 67 novērojumi (van der Spek 2018). Somijā līdz 2021. gada beigām 100 novērojumi (Tarsiger.com).

Garums: 10-11 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Liepāja, 2013, 7-10-Nov, 1 Jūrmalas parkā, fotografēts. J.Jansons, A.Mankus, K.Millers, M.Jaunzemis.
2. Liepāja, 2019, 21-23-Dec, 1 kāpu krūmājā netālu no ostas dienvidu mola, fotografēts un ierakstīta balss. A.Mankus u.c.
3. Pape, Lp, 2022, 22-Okt, 1 dzirdēts ezermalā, ierakstīta balss. V.Jaunzemis u.c. (Dabasdati).
4. Pape, Lp, 2022, 31-Okt, 1 jaunais putns (1cy) noķerts gredzenošanai. V.Vīgants, I.Dinsbergs, M.Jaunzemis, O.Keišs, D.Spalis (Dabasdati).

Internets

 

Clement P. 2020. Hume's Warbler Phylloscopus humei, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.humwar1.01. Accessed 30 August 2023. Spek van der V. 2018. Humes Bladkoningen in Nederland. Dutch Birding 40, 6: 381-388.

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 7-Nov-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 7-Nov-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 7-Nov-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 7-Nov-2013. © Kārlis Millers (citi šī putna attēli).
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 10-Nov-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 10-Nov-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 21-Dec-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Liepāja, 21-Dec-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei. Pape, Rucavas pagasts, 31-Okt-2022. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei (pa kreisi) salīdzinājumā ar dzeltensvītru ķauķīti P.inornatus.
Abi fotografēti Papē, attiecīgi 31-Okt-2022 un 19-Okt-2021. © Ivo Dinsbergs.