Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Rietumu un centrālā Eiropa uz austrumiem līdz Krimai, NW Āfrika, Tuvie Austrumi, Centrālāzija, W Mongolija, Himalaji, W un C Ķīna. Eiropas ligzdotāji ziemo Rietumeiropā un Vidusjūras reģionā. Sešas pasugas, Latvijā ligzdo P.o.gibraltariensis (sastopama visā Eiropā un NW Āfrikā), reti ieceļo kāda no austrumu pasugām - P.o.murinus vai P.o.phoenicuroides. Ticamāk pirmā, kuras areāls ir nedaudz tālāk uz ziemeļiem. Šī pasuga atdalīta no P.o.phoenicurioides nesen (Федоренко 2018; Gill, Donsker, Rasmussen 2023). Birds of the World apskatā ir septiņas pasuga, bet tur nav P.o.murinus (Collar 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā reti sastopams

Birds of the World

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros

Nida, Rucavas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti (xeno-canto)
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Dziesma (ar klusām ievada skaņām). Skultes osta, 11-Apr-2009. © Edmunds Račinskis.

Latvijā pilsētās un apdzīvotās vietās samērā parasts ligzdotājs. Vairāki novērojumi ziemas mēnešos, ieskaitot divus pasugas P.o.murinus / phoenicuroides novērojumus 2012. gada janvārī.

Garums: 14-15 cm (Collar 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Ragaciems, Tu, 26-Feb-2015, 1 T redzēts barotavā. R.Liepa (Dabasdati).
Jaunciems, Rp,28-Feb-2022. 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Rīga, 3-Mar-2017, 1 T 2cy Krasta ielā. K.Millers, I.Grīnerte.
Dzērumi, Ri, 7-Mar-2020, dzirdēta dziesma. J.Jonāns (Dabasdati).
Vārpa, Jl, 7-Mar-2024, 1 T. E.Gulbe (Dabasdati).

Novērojumi novembra pēdējā dekādē (pēdējie migranti / potenciāli ziemotāji, visi zināmie)
Daugavgrīva, Rp, 26-Nov-2007, 1 (turpat janvārī, skat zemāk). G.Graubics.
Liepāja, 21-Nov-2010, 1 (1cy/M) pie LBT. A.Avotiņš jun. u.c.
Liepāja, 23-Nov-2016, 1 uz ostas S mola. R.Rekmanis.
Lēdurga, Lm, 24-Nov-2020, 1. M.Platacis (Dabasdati).
Jaunciems, Rp, 24-Nov-2022, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Torņakalns, Rp, 24-Nov-2023, 1. A.Zacmanis (Dabasdati).
Ošupe, Ma, 27-Nov-2023, 1. I.Mālniece (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos (visi zināmie)
Ventspils raj., 14-Jan-2001, 1 jūras krastā ap 7 km S no Ventspils. A.Kuročkins.
Birži, Jk, 9-Dec-2004, 1 pie benzīntanka, tupēja uz tukša baļķu vedēja sānu balsta. A.Pērkons.
Ogre, 14-Dec-2007, 1 ad T (turpat bija 28-Nov un 5-Dec, varbūt tas pats, varbūt nē). V.Roze.
Daugavgrīva, Rp, 1-Jan-2008, 1 (domājams tas pats putns turpat redzēts 26-Nov-2007; pārbaudot vietu 14-Jan-2008 nav atrasts). G.Graubics.
Liepāja, 1-Dec-2010, 1 ad T Ezekrasta rajonā E.Tisē ielā. K.Millers.
Rīga, 18-Feb-2014, 1 T Vecrīgā. A.Kalvāns (Dabasdati); 24-Feb, 1 dzied Elijas ielas rajonā (iespējams tas pats). E.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 14-Dec-2014, 1 (1cy/M) pie "Dabas mājas". R.Rekmanis.
Lauteri, Lm, 1-Jan-2015, 1 (2cy/M) liedagā. J.Lipsbergs.

Liepāja, Ezerkrasts, 18-Jan-2015, 1. J.Jansons u.c.; vairāki citi novērojumi janvārī un februārī, kad fotografēts (S.Laime, A.Klepers, G.Grandāns - Dabasdati 1, 2, 3) un noteikts kā T 2cy; pēdējais novērojums 19-Feb. K.Millers, I.Grīnerte.

Liepāja, 31-Jan-2015, 1 T 2cy Liepājas ezera malā aptuveni Jaunās ielas galā (cits putns nekā Ezerkrastā). R.Rekmanis, U.Piterāns, E.Laucis (Dabasdati).
Ragaciems, Tu, 26-Feb-2015, 1 T redzēts barotavā (Dabasdati). Pavasara migrants
Nagļi, Re, 10-Dec-2016, 1. R.Kroics (Dabasdati).
Rīga, 6-Feb-2017, 1 Vecrīgā Mārstaļu ielā. A.Arnicāns (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 21-Dec-2019, 1. E.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).
Liepāja, 22-Dec-2019, 1 Karostas kanāla S pusē netālu no Kalpaka tilta. A.Klepers u.c. (Dabasdati).
Liepāja, 20-Dec-2020, 1 pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. A.Klepers (Dabasdati).
Spilve, Ri, 1-Jan-2021, 1 T. K.Kurmis (Dabasdati ar foto).
Brocēni, Lp, 8-Jan-2021, 1. M.Viniarskis (Dabasdati).
Buļļu sala, Rp, 16-Jan-2021, 1 notekūdeņu attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva". A.Arnicāns (Dabasdati).
Liepāja, 17-Jan-2021, 1 uz ostas S mola. M.Kilups (Dabasdati).
Rīga, 7-Dec-2021, 1 starp Rīgas pili un Vanšu tiltu. G.Ivuškāns (Dabasdati).
Jaunciems, Rp, 28-Feb-2022, 1. I.Deņisovs (Dabasdati). Pavasara migrants
Jelgava, 2-Dec-2023, 1 uz Pasta salas. E.Laucis; 8-Dec, iespējams tas pats putns Akadēmijas ielā. L.Klapare (Dabasdati 1, 2).
Ziepniekkalns, Rp, 26-Dec-2023, 1. D.Kroja (Dabasdati).
Salaspils, Ri, 26-Dec-2023, 1 T. L.Vanaga (Dabasdati).
Buļļu sala, Rp, 13-Jan-2024, 1 notekūdeņu attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva". A.Arnicāns (Dabasdati).

Pasugas P.o.murinus / phoenicuroides novērojumi
Kuiviži, Lm, 15-Jan-2012, 1 T piejūras niedrājā*. I.Mārdega, M.Strazds (Dabasdati).
Užava, Ve, 23-Jan-2012, 1 T jūrmalā ap 5 km uz S no Užavas**. V.Smilsovs.

*) Sākotnēji ziņots kā parastais erickiņš P.phoenicurus, tomēr vāji saskatāmās pazīmes iegūtajos attēlos liecina par P.o.murinus / phoenicuroides. Putna piere nav tik gaiša (balta), kā arī krūšu augšdaļa vīd tumšāka nekā tas būtu parastajam erickiņam P.phoenicurus. Jāpiebilst, ka 2011. gada rudenī novērota izteikta šīs pasugas invāzija Zviedrijā. Pēc www.artportalen.se datiem periodā 2000.-2010. gg. Zviedrijā bijis tikai viens novērojums 2005. gada oktobrī. Savukārt 2011. gada oktobrī - novembrī bijuši vismaz 8 novērojumi.

**) Sākotnēji ziņots kā parastais erickiņš, tomēr vēlāk, precizējot novērojuma detaļas, novērotājs nepastāv uz viennozīmīgi drošu sugas noteikšanu, pieļaujot, ka varēja būt arī melnā erickiņa pasuga P.o.murinus / phoenicuroides, citiem vārdiem, to nevar izslēgt. Ņemot vērā augstāk minēto invāziju un to, ka parastā erickiņa ziemošana ir daudz mazāk ticama, novērojums šeit publicēts kā P.o.murinus / phoenicuroides.

Literatūra internets

Collar N. 2020. Black Redstart Phoenicurus ochruros, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blared1.01. Accessed 5 October 2023. Gill F., D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v13.2). doi: 10.14344/IOC.ML.13.2. Svensson L. 2023. Identification Guide to European Passerines. Stockholm. Федоренко В.А. 2018. Новый подвид горихвоски-чернушки - Phoenicurus ochruros murinus subsp. nov. из Алтайско-Саянской горной страны и актуальный ареал горихвоски-чернушки. Труды Зоологического института РАН 322, 2: 108-128.

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Nida, Rucavas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Mangaļsala, Rīga, 3-Jūn-2020, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Mangaļsala, Rīga, 3-Jūn-2020, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Jaunciems, Rīga, 28-Sep-2021, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Cesvaine, 24-Okt-2010, T. © Aldis Šuriņš.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Cesvaine, 24-Okt-2010, T. © Aldis Šuriņš.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Liepāja, 30-Apr-2005, M. © Kārlis Millers.
bkm

Melnais erickiņš hoenicurus ochruros. Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, 4-Mai-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Alsunga, 31-Mai-2008, M. © Jānis Jansons.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Alsunga, 31-Mai-2008, M. © Jānis Jansons.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Saldus, 17-Jūl-2009, jaunais putns (juv). © Jānis Jansons.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Mangaļsala, Rīga, 12-Sep-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Karosta, Liepāja, 26-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros. Mangaļsala, Rīga, 10-Apr-2024. © Igors Deņisovs. Putna vecums 2cy pēc lielajām segspavām. Dzimums neskaidrs.
Iespējams M, bet nevar izslēgt T 2cy krāsas formu ’cairii’ (Svensson 2023).