Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Cirkumpolārs Amerikas un Eirāzijas ziemeļos. Eiropas ligzdotāji ziemo Arābu jūrā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, et al. 2019).

Pavasarī caurceļo, bet samērā vēlu

Vasarā (jūnijā - jūlijā) reti sastopams

Rudenī caurceļo

Ziemā nav sastopams

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus

Rojas osta, 24-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.

Latvijā nelielā skaitā caurceļo. Reizēm novērojams arī vasaras vidū - jūlija sākumā. Parasti tās ir pieaugušās mātītes, kuras pirmās dodas rudens migrācijā. Iekšzemē biežāk nekā pie jūras.

Garums: 18-19 cm, spārnu izpletums: 31-34 cm (Van Gils et al. 2019).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Jelgava, 5-Mai-2002, 1 lidlauka pļavās. A.Kalvāns.
Druviena, Gu, 8-Mai-2012, 1 lauka uzplūdumā. G.Grandāns.
Īdeņa, Re, 11-Mai-2000, 17. I.Krams.
Ķurmjrags, Lm, 17-Mai-2006, 1 (atsūtīta fotogrāfija). A.Tauriņš.

Skaits lokāli pavasarī - vasaras sākumā
Nagļi, Re, 3-Jūn-2018, vismaz 30 vienkopus Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos. J.Goddefroy u.c.
Mērsrags, Ta, 25-Mai-2004, 25 kopā no diviem bariņiem (12 un 13). M.Jaunzemis.
Engures ez., Tu. 25-Mai-2004, 21 ezera E krastā pie putnu torņa. M.Jaunzemis.
Kalnupe, Bl, 27-Mai-1999. 19 vienā barā. M.Strazds, A.Auniņš.
Īdeņa, Re, 10-Jūn-1992. 18 bars kādā zivju dīķiem. A.Celmiņš.
Nagļi, Re, 27-Mai-1999. 18 bars kādā no zivju dīķiem. J.Baumanis.

Vēlākie pavasara migranti līdz jūnija vidum (vismaz 2 kopā)
Īdeņa, Re, 10-Jūn-1992. 18 bars kādā zivju dīķiem. A.Celmiņš.
Lubānas ez., Ma 10-Jūn-2007, 2. A.Kalvāns, J.Granāts.
Teiču purvs, Ma, 10-Jūn-2008, 17 pie Vaboles ez. (pāris, 11 MM un 4 MM trijās vietās). A.Avotiņš.
Mētrienas pagasts, Ma, 9-Jūn-2005, 6 meliorācijas uzplūdumā lauku vidū. A.Avotiņš.
Teiču purvs, Ma, 7-Jūn-2006, 4 pie Vaboles ezera. A.Avotiņš sen., A.Avotiņš jun., M.Jaunzemis.

Statuss neskaidrs (periodā 16.-30.jūnijs)
Bērzciems, Tu, 17-Jūn-1996, 1. A.Celmiņš.
Ragaciems, Tu, 28-Jūn-2003, 1. I.Deņisovs.
Aizpute, Lp, 29-Jūn-2006, 1. R.Rekmanis.
Teiču purvs, Ma, 18-Jūn-2011, 2 Vaboles ezerā. A.Avotiņš, A.Avotiņš, D.Drazdovskis.
Rīga, 19-Jūn-2014, 1 īslaicīgi Daugavā pie Ķengaraga. R.Matrozis (Dabasdati).

Pirmie novērojumi jūlijā (agrākie rudens migranti?)
Kolka, Ta, 2-Jūl-1993, 1 M. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Bērzciems, Tu, 5-Jūl-1992, 1. A.Celmiņš.
Ainaži - Salacgrīva, Lm, 5-Jūl-2009, 1 ad M. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Engures ez., Tu, 5-Jūl-2017, 1. A.Stīpniece (Dabasdati).
Nagļi, Re, 7-Jūl-2019, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. E.Kantāns.
Mangaļsala, Rp, 16-Jūl-2015, 1 ad M. O.Miziņenko, T.Miziņenko; turpat 18-Jūl. I.Deņisovs.
Īdeņa, Re, 16-Jūl-2015, 1 kādā no dīķiem, turpat 17-Jūl. G.Grandāns, M.Ravasini.
Engures ez., Tu, 16-Jūl-2016, 1 ad T. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Agrākie jauno putnu novērojumi
Liepājas ez., Vītiņi, 2-Aug-2015, 1 kopā ar 2 ad. J.Jansons.
Mangaļsala, Rp, 5-Aug-2019, 1 pie mola. I.Deņisovs.
Ainaži, Lm, 6-Aug-2016, 1. I.Mārdega (Dabasdati).
Liepājas ez., Vītiņi, 15-Aug-2013, 1. R.Rekmanis u.c.

Skaits lokāli rudenī
Vaboles ez., Ma, 20-Aug-1998, ap 40 bariņos pa 2-5 (Avotiņš 2005).
Ainaži, Lm, 5-Aug-1976, 38 pie mola. J.Lipsbergs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pumpuri, Jm, no 10-Okt līdz 11-Okt-2013, 1 jaunais putns (1g). V.Vijupe (Dabasdati), J.Vīgulis, A.Arnicāns (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 10-Okt-2019, 1 jaunais putns (1g). I.Deņisovs.
Nagļi, Re, 9-Okt-2004, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. J.Ķuze, H.Hofmanis, V.Vintulis.
Jaunķemeri, Jr, 5-Okt-1958, 3 (Mihelsons u.c. 1960).

Literatūra un internets

Avotiņš A. 2005. Putni Teiču dabas rezervātā. Ļaudona. BirdLife International. 2019. Species factsheet: Phalaropus lobatus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 10 August 2019. Van Gils J., Wiersma P., Kirwan G.M., Garcia E.F.J. 2019. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/53945 on 10 August 2019. Mihelsons H., Kasparsons Ģ., Lejiņš G., Vīksne J., Šmits V., Lipsbergs J., Stolbovs I. 1960. Putnu migrācijas Latvijas PSR 1958.g. rudenī. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 139-192. Денисов И.А. 1990. Пролетные и гнездящиеся кулики северо-западной части г. Риги. Орнитология 24: 148-149.

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Svētes lauki pie Jelgavas, 22-Mai-2015, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Papurne, Rugāju novads, 31-Mai-2011, T. © Kārlis Millers.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Papurne, Rugāju novads, 31-Mai-2011, T. ©Kārlis Millers.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Islande, 22-Jūn-2013, M. © Agris Krusts.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Mangaļsala, Rīga, 18-Jūl-2015, M. Tas pats putns attēlā zemāk. © Igors Deņisovs.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Mangaļsala, Rīga, 18-Jūl-2015, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 17-Jūl-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājā pie dienvidu mola, 21-Aug-2008. © Kārlis Millers.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Mangaļsala, Rīga, 5-Aug-2019, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Sääre, Saaremaa, Igaunija, 20-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Rojas osta, 28-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Mērsrags, 30-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Mangaļsala, Rīga, 25-Sep-2019, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Sääre, Saaremaa, Igaunija, 20-Aug-2010, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus. Rojas osta, 26-Aug-2014, jaunais putns (1g). © Kārlis Millers.

Labots 31 Dec 2019