Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopama no Rietumeiropas līdz dienvidrietumu Sibīrijai un Ķīnai. Introducēta un reintroducēta daudzviet Eiropā, t.sk., Somijā, Lielbritānijā un Francijā. Veiksmīgi introducēta arī ASV un Kanādā. Ziemo ligzdošanas areālā. Sešas pasugas (McGowan, Kirwan 2013), Latvijā domājams sastopama Perdix perdix lucida.

     

Lauku ainavā visā
teritorijā visu gadu

 

 

 

Laukirbe Perdix perdix

Užava, Ventspils novads, 10-Jūn-2014. © Jānis Jansons.

Balss. Nagļi, Rēzeknes novads, 28-Mai-2007. © Agris Celmiņš (18).

Latvijā sastopama visu gadu lauku ainavā, kā arī pilsētu un ciemu nomalēs. Kopš 60-jiem gadiem skaits strauji samazinājies. Stabilizācija bija vērojama 90-tajos gados, bet dažas bargās ziemas (1995/96 un 1996/97) populāciju atkal samazināja. Šobrīd nevar apgalvot, ka laukirbe Latvjā būtu reta. Slēptā dzīves veida dēļ tiek novērota mazāk nekā patiesībā sastopama.

Garums: 29-31 cm, spārnu izpletums: 45-48 cm (Snow, Perrins 1998).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Perdix perdix. Retrieved from http://www.birdlife.org on 11 March 2017. McGowan P.J.K., Kirwan G.M. 2013. Grey Partridge Perdix perdix. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53427 on 7 November 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Laukirbes Perdix perdix. Kalngales lauki, Carnikavas novads, 31-Jan-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Kalngales lauki, Carnikavas novads, 31-Jan-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Blīdene, Brocēnu novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Blīdene, Brocēnu novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbe Perdix perdix. Blīdene, Brocēnu novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.

bkm

Laukirbes Perdix perdix. Kirbiži, Limbažu novads, 31-Mar-2009. © Andris Soms.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Užavas lauki, Ventspils novads, 15-Mai-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbe Perdix perdix. Užava, Ventspils novads, 10-Jūn-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Kaplūži, Saldus novads, 11-Jūn-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Nīcas lauki, 14-Jūl-2018. © I.Grīnerte.

bkm

Laukirbe Perdix perdix. Gramzda, Priekules novads, 28-Jūl-2007. © Māris Strazds.
bkm

Laukirbe Perdix perdix. Silzemju dīķa apkaime, Novadnieku pagasts, Saldus novads, 1-Nov-2015. © Jānis Jansons.

Labots 07 Feb 2019