Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

No Rietumeiropas līdz SW Sibīrijai un W Mongolijai. Reintroducēta daudzviet Eiropā, t.sk., Somijā, Lielbritānijā un Francijā. Veiksmīgi introducēta arī ASV un Kanādā. Ziemo ligzdošanas areālā. No septiņām pasugām Latvijā visticamākais sastopama P.p.lucida ar areālu no Somijas uz E līdz Urāliem un uz S līdz Melnajai jūrai un N Kaukāzam. Otrai iespējamai pasugai P.p.perdix areāls definēts no Britu salām līdz S Skandināvijai un uz S līdz Alpiem un Balkāniem (Carroll, McGowan, Kirwan 2020).

Lauku ainavā visā teritorijā visu gadu

Birds of the World

Laukirbe Perdix perdix

Užava, Ventspils novads, 10-Jūn-2014. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā visu gadu lauku ainavā, pilsētu un ciemu nomalēs. Kopš XX gs. 60-jiem gadiem skaits strauji samazinājies. Stabilizācija bija vērojama 90-tajos gados, bet dažas bargās ziemas (1995/96 un 1996/97) populāciju atkal samazināja. Šobrīd nav iemesla apgalvot, ka laukirbe Latvjā būtu reta. Drīzāk slēptā dzīves veida dēļ tiek retāk pamanīta.

Garums: 29-31 cm, spārnu izpletums: 45-48 cm (Snow, Perrins 1998).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Carroll J.P., P.J.K.McGowan and G.M.Kirwan. 2020. Gray Partridge Perdix perdix, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grypar.01. Accessed 2 August 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Laukirbes Perdix perdix. Kalngales lauki, Ādažu novads, 31-Jan-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Kalngales lauki, Ādažu novads, 31-Jan-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Blīdene, Saldus novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Blīdene, Saldus novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbe Perdix perdix. Blīdene, Saldus novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.

bkm

Laukirbes Perdix perdix. Kirbiži, Limbažu novads, 31-Mar-2009. © Andris Soms.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Užavas lauki, Ventspils novads, 15-Mai-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbe Perdix perdix. Užava, Ventspils novads, 10-Jūn-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Kaplūži, Saldus novads, 11-Jūn-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Laukirbes Perdix perdix. Nīcas lauki, 14-Jūl-2018. © Ieva Grīnerte.

bkm

Laukirbe Perdix perdix. Gramzda, Dienvidkurzemes novads, 28-Jūl-2007. © Māris Strazds.
bkm

Laukirbe Perdix perdix. Silzemju dīķa apkaime, Novadnieku pagasts, Saldus novads, 1-Nov-2015. © Jānis Jansons.