Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Lokāli Eirāzijas dienvidu centrālajā daļā. Ligzdo no Eiropas austrumu daļas līdz Mongolijas rietumiem. Nometnieks Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, kā arī atsevišķās vietās ziemeļrietumu Indijā un Vjetnamas dienvidos. Areāla ziemeļu populācijas migrējošas, taču Eiropas putnu ziemošanas vietas apzinātas nepilnīgi – iespējams ziemo ziemeļaustrumu Āfrikā un Āzijā no Irākas līdz Indijas ziemeļiem. Liela daļa Āzijas ligzdotāju ziemo Pakistānā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Elliott et al. 2020).

Novērošanas vietas
Atzīmēta tikai pirmā atrašanas vieta
Birds of the World

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus

Laidi, Kuldīgas rajons, Mai-1983, nepieaudzis putns (2cy). © Viesturs Klimpiņš.

Latvijā vienpadsmit novērojumi (Russow 1880; Anon. 1884; Schweder 1902; Тауриньш 1983; Putni.lv krājums).

Garums: 140-175 cm, spārnu izpletums: 270-360 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Sesavas apkārtne (Brieži, tolaik Breedenfeldt), 1863, 14-Mai (2-Mai pēc vecā stila), novēroti 2 putni, no kuriem 1 sašauts. Putns vairākus mēnešus barots ar zivīm, līdz nodots Kurzemes Provinces muzejam Jelgavā (saņemts no barona Arthur von Sacken; Anon. 1884). Oriģinālais teksts.

2. Salacas upe, XIX gs. beigas, 1 novērots. F.Dorandt.
3. Rīgas apkārtne, 1930, 26-Jūl, 1 nošauts.

4. Smārde, Tu, 1981, 24-Mai, 1 novērots. Ģ.Kasparsons (Baumanis, Mednis 1985) ®. Vēlāk OFK maina kategoriju uz E (Baumanis, Celmiņš 1995). Šeit publicēts kā ticamākais pavasara migrācijā dabiski ieceļojis putns. Notikuma apraksts.

5. Laidi, Ku, 1983, maija pirmā puse (fotografēts vismaz 10-Mai), 1 jaunais putns (2cy) ielaidās ciema dīķī starp mājām, kur uzturējās aptuveni nedēļu. A.Miķelsons, Ģ.Zembergs u.c. Dažas dienas pirms tam esot redzēts Rudbāržos (Leja 1983; Baumanis, Mednis 1985). ®. Vēlāk OFK maina kategoriju uz D (Baumanis Celmiņš 1995). Šeit publicēts kā ticamākais pavasara migrācijā dabiski ieceļojis jaunais putns. Līdzīgi kā vairāki īpatņi vēlākos gados.

6. Sēmes pagasts, Tu, 2009, 9-10-Apr, 1 jaunais putns (2cy). A.Kronbergs u.c. Tas pats putns 11-Apr novērots Ventspilī. V.Stūre, O.Jurševskis u.c.

7. Trikātas pagasts, Vm, 2012, 14-15-Apr (līdz 08:30), 1 jaunais putns (2cy) Jaunkaģu dīķī (fotografēts). I.Voitčonoks; tas pats putns 15-16-Apr Smilškalnu dīķos Cesvaines novadā (fotografēts). J.Ozols, G.Grandāns; 18-Apr nolaidies piemājas zivju dīķī Rušona W krastā (ziņo I.Krams); 4-22-Mai uzturas Ilūkstes novada Bebrenes apkārtnē pie "Dzelzīšiem". B.Štrausa, I.Brediks u.c.

7. Valle, Ai, 2012, 7-17-Mai, 1 jaunais putns (2cy) Mežmaļu dīķī. R.Šerna, A.Ezerniece u.c.
8. Durbes ezers, Lp, 2012, 11-Mai, 1 jaunais putns (2cy) fotografēts pie Līgutiem. A.Reveliņa u.c.
10. Ogre, 2014, 28-Mar, 1 jaunais putns (2cy) fotografēts kokā pie Ogres dzelzceļa stacijas. G.Ganģe.

11. Svētes lauki, Jl, 2018, 29-Apr, 1 jaunais putns (2cy). R.Sīmanis (Dabasdati ar foto); 2-Mai, visticamākais tas pats putns novērots Rendas pagastā pie Jaunmežiem. A.Justs, M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.

Pelikāns nenoteikts
Liepājas ez., 1921, 1 nošauts, bijis izstādīts "Rīgas Domas mūzejā" (Āress 1930).

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma un Ģirta Zemberga papildziņas novērojumam Laidos 1983. gada maijā.

Literatūra un internets

Anon. 1884. Die 528. Sitzung am 8. Januar 1864. Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Litaratur und Kunst aus den Jahren 1864 bis 1871 (Die Veröffenlichungen des Kurländischen Provinzial-Museums inbegriffen). Mitau: 3-9. Āress. 1930. Pie mūsu dzimtenes ezeriem. Mans žurnāls 2, 7/8: 420-422. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Elliott A., D.A.Christie, F.Jutglar, E.F.J.Garcia and G.M.Kirwan. 2020. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grwpel1.01. Accessed 26 June 2023. Kasparsons Ģ. 1983. Pelikāns. Cīņa, 23. oktobris. Leja M. 1983. Pelikāns mūsu rajonā. Padomju Dzimtene. 19. maijs. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Schweder G. 1902. Zwei neue gefiederte Gäste im Balticum. Baltische Waidmannsblatter II, 19: 348-349. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 20.

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 6-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 6-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Sārtie pelikāni Pelecanus onocrotalus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 6-Mai-2010. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017, nepieaudzis putns (2cy) kopā ar cirtainajiem pelikāniem P.crispus (visi pārējie
fonā). © Kārlis Millers.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Laidi, Kuldīgas rajons, Mai-1983, nepieaudzis putns (2cy). © Viesturs Klimpiņš.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Sēmes pagasts, Tukuma novads, 10-Apr-2009, nepieaudzis putns (2cy). © Sandris Rabkevičs.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Sēmes pagasts, Tukuma novads, 10-Apr-2009, nepieaudzis putns (2cy). © Sandris Rabkevičs.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Sēmes pagasts, Tu, nepieaudzis putns (2cy). Pirmie divi attēli uzņemti 9-Apr-2009.
© Agris Jansons "Neatkarīgās Tukuma ziņas". Trešais attēls lidojumā uzņemts 10-Apr-2009. © Sandris Rabkevičs.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Kaives apkaimē, Sēmes pagasts, Tukuma novads, 10-Apr-2009, nepieaudzis putns (2cy). © Everita Melne-Dzeguze.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Smilškalnu dīķi, Madonas novads, 16-Apr-2012, nepieaudzis putns (2cy). © Gaidis Grandāns.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Smilškalnu dīķi, Madonas novads, 16-Apr-2012, nepieaudzis putns (2cy). © Gaidis Grandāns.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Valle, Bauskas novads, 13-Mai-2012, nepieaudzis putns (2cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus. Valle, Bauskas novads, 13-Mai-2012, nepieaudzis putns (2cy). © Edgars Lediņš.