Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ligzdo no Balkāniem līdz Ķīnai aptuveni starp 30°N un 50°N paralēlēm. Eiropas putni ziemā dispersīvi – pārvietojas tuvās distancēs, lielākoties paliekot Vidusjūras baseina austrumu daļā. Āzijas populācija migrējoša ar lielākajām ziemošanas vietām Indas un Gangas palienēs. Daļa paliek vairāk ziemeļos plašā joslā starp Grieķiju un Ķīnu. Ģeogrāfisku variāciju nav (Elliott et al. 2020).

Birds of the World

Cirtainais pelikāns Pelecanus crispus

Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017, nepieaudzis putns (domājams 3cy). © Kārlis Millers.

Latvijā viens novērojums. Putns nošauts un eksemplārs glabājas Latvijas Dabas muzejā. Lai arī sākotnēji uzskatīts par cirtaino pelikānu, atkārtoti eksaminējot kļūdaini noteikts kā sārtais pelikāns Pelecanus minor Rüppell = Pelecanus onocrotalus roseus Gm (Anon. 1903). Šāds viedoklis saglabājās ilgstoši (piem., Grosse, Transehe 1929). Sugas piederība precizēta 1980. gadā (Strazds, Strazds 1982). Arī D kategorijas novērojumā (skat. zemāk) putns vietējā laikrakstā publicēts kā sārtais pelikāns. Pēc rakstam pievienotās fotogrāfijas Ornitofaunistikas komisijā putns noteikts kā cirtainais pelikāns.

Garums: 160-180 cm, spārnu izpletums: 310-345 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Engures ezers, 1896, 9-Mai (27-Apr pēc vecā stila), 1 nošauts ezera ziemeļu daļā. Virsmežzinis barons Štrombergs (Anon 1903).

Citi novērojumi, kad putnu izcelsme nav skaidra - D kategorija
Vārve, Ve, 1987, 17-Mai, 1 Liezdes ciemā, putns ar gredzenu (Popovs 1987). OFK novērtēts D kategorijā (Mednis, Baumanis 1990, Baumanis, Celmiņš 1995).

Apskatā izmantotas ziņas no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Literatūra un internets

Anon. 1903. 839. Sitzung vom 2. September 1902. Когresp. Bl. Naturf. Ver. Riga, Bd 46, S. 61. Baumanis J., Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993. un 1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Elliott A., D.A.Christie, F.Jutglar, G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.dalpel1.01. Accessed 21 November 2023. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Mednis A., Baumanis J. 1990. Latvijas ornitofaunistiskās komisijas darba pārskats (1987). Putni dabā 3: 183-185. Popovs J., 1987. Vārvē viesojās sārtais pelikāns... Padomju Venta. 17. jūnijs. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds A., Strazds M. 1982. Cirtainais pelikāns - Pelecanus crispus Bruch. - jauna suga Latvijas faunā. - Retie augu un dzīvnieki: 43-44.

Cirtainie pelikāni Pelecanus crispus. Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017, attēlā viens pieaugušais putns (centrā), pārējie nepieauguši (3cy-4cy).
© Kārlis Millers.
bkm

Cirtainais pelikāns Pelecanus crispus. Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017, pieaugušais putns. © Kārlis Millers.
bkm

Cirtainais pelikāns Pelecanus crispus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 10-Mai-2010, iespējams nepieaudzis putns pēc knābja krāsas (subad).
© Vladimirs Suščinskis.
bkm

Cirtainais pelikāns Pelecanus crispus. Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017, iespējams nepieaudzis putns pēc knābja krāsas (subad). © Kārlis Millers.
bkm

Cirtainais pelikāns Pelecanus crispus. Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017, nepieaudzis putns (domājams 3cy). © Kārlis Millers.
bkm

Cirtainais pelikāns Pelecanus crispus. Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017, nepieaudzis putns (2cy). © Kārlis Millers.
bkm

Cirtainie pelikāni Pelecanus crispus. Kerkini ezers, Grieķija, 16-Mar-2017. © Kārlis Millers.