Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

SE Eiropa no Balkāniem uz austrumiem gar Melnās jūras ziemeļu piekrasti Ukrainas un Krievijas dienvidos, Volgas lejteces stepēs, C un E Kazahstānā, W Altajā un W Mongolijā. Uz dienvidiem E Turcijā, N Irākā, Irānā, Afganistānā un NW Ķīnā. Klejotāji reizēm ligzdojuši arī Čehijā, Ungārijā un Itālijā. Ziemo g.k. Indijā un Šrilankā. Ģeogrāfisku variāciju nav (BirdLife International 2007; Craig, Feare, Bonan 2013).

Sārtais strazds Pastor roseus

Ventspils, 12-Mai-2018. © Vilnis Skuja.

Latvijā rets ieceļotājs. Desmit novērojumi (Anonym 1808; Meyer 1815; Russow 1880; Sawitzky 1899; Celmiņš, Baumanis 2000; OFK nepubl. materiāli). Novērojums 1975. gadā, kas minēts grāmatā "Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность" (Янаус 1983) šeit nav iekļauts, jo ziņojums faunistikas komisijai ir bez putna apraksta un komisijā noraidīts. Nevar izslēgt daļēji albīnu mājas strazdu Sturnus vulgaris.

Garums: 21 cm (Craig, Feare, Bonan 2013).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Zaube (tolaik Jürgensburg), XIX gs. sākums (1800-1807), 1 nošauts jūlija mēnesī. F.E.Štolls (Germann 1808; Meyer 1815).
2. Kurzeme, XIX gs., 1 nošauts.
3. Ādaži (tolaik Aahof), 1871, 30-Mai (12-Jūn pēc jaunā stila), 1 nošauts. E.Walter (Anonym 1871). Eksemplārts ar vietas norādi: „Gaujas mala”.
4. Bernāti, Lp, 1998, 25-Mai, 1. A.Vähätalo, M.Taiminen. ®
5. Kolka, Ta, 2003, 26-Mai, 1 migrācijā kopā ar mājas strazdiem. S.Madsen.
6. Liepāja, 2004, aptuveni periodā 10-30-Jūl, 1 kopā ar mājas strazdiem Tukuma ielā (fotografēts). P.Sudmalis.
7. Kolka, Ta, 2014, 24-Mai, 1 migrācijā kopā ar mājas strazdiem. K.Sjolund, G.Grandāns, I.Grīnerte u.c.
8. Kolka, Ta, 2018, 10-Mai, 1 migrācijā kopā ar 7 mājas strazdiem, tomēr atgriezās iekšzemē. K.Millers, P.Palmer, K.Funts, E.Laucis u.c.; 27-Mai, ticamākais tas pats

īpatnis joprojām uzturas lokāli. I. Brediks.

9. Ventspils, 2018, 12-Mai, 1 kopā ar ap 10 mājas strazdiem (fotografēts). V.Skuja.
10. Nagļi, Re, 2018, 1 Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos (fotografēts). J.Goddefroy, O.Dominguez.

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Kartē atzīmēti pēdējie septiņi novērojumi sākot ar 1998. gadu.

Literatūra un internets

Anonym. 1808. Avertissement. Beilage zum 2ten Stük Rigascher Anzeigen. Montag, den 13ten Januar 1808. Anonym. 1871. Naturforscherverein zu Riga. Sitzung vom 26. Juli 1871. Rigasche Zeitung, 177, Mittwoch, den 4 (16.) August. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Sturnus roseus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 5th July 2017. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Craig A., Feare C., Bonan, A. 2013. Rose-coloured Starling Pastor roseus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/60856 on 15th February 2015. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Sawitzky W. 1899. Beiträge zur Kenntnis der Baltischen Ornis. Die Vogelwelt der Stadt Riga und Umgegend. - Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 62: 191-218. Янаус М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 143.

Sārtais strazds Pastor roseus. Ventspils, 12-Mai-2018. © Vilnis Skuja.
bkm

Sārtais strazds Pastor roseus. Ventspils, 12-Mai-2018. © Vilnis Skuja.
bkm

Sārtais strazds Pastor roseus. Bulgārija, Pazardžik apk., 3-Jūl-2008, pa labi jaunais putns (juv). © Otars Opermanis.
bkm

Sārtais strazds Pastor roseus. Kolka, 10-Mai-2018, kopā ar mājas strazdiem Sturnus vulgaris. © Kārlis Millers.

Labots 05 Jun 2018