Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

SE Eiropa no Balkāniem uz austrumiem gar Melnās jūras ziemeļu piekrasti Ukrainas un Krievijas dienvidos, Volgas lejteces stepēs, C un E Kazahstānā, W Altajā un W Mongolijā. Uz dienvidiem E Turcijā, N Irākā, Irānā, Afganistānā un NW Ķīnā. Klejotāji reizēm ligzdojuši arī Čehijā, Ungārijā un Itālijā. Ziemo g.k. Indijā un Šrilankā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Craig, Feare 2020).

Birds of the World

Sārtais strazds Pastor roseus

Ventspils, 12-Mai-2018. © Vilnis Skuja.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā rets ieceļotājs. Trīspadsmit novērojumi (Anonym 1808; Meyer 1815; Russow 1880; Sawitzky 1899; Celmiņš, Baumanis 2000; Putni.lv krājums). Novērojums 1975. gadā, kas minēts grāmatā "Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность" (Янаус 1983) šeit nav iekļauts, jo ziņojums faunistikas komisijai ir bez putna apraksta un komisijā noraidīts.

Garums: 19-24 cm (Craig, Feare 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Zaube (tolaik Jürgensburg), XIX gs. sākums (1800-1807), 1 nošauts jūlija mēnesī. F.E.Štolls (Germann 1808; Meyer 1815).
2. Kurzeme, XIX gs., 1 nošauts.
3. Ādaži (tolaik Aahof), 1871, 30-Mai (12-Jūn pēc jaunā stila), 1 nošauts. E.Walter (Anonym 1871). Eksemplārts LDM ar vietas norādi: „Gaujas mala”.
4. Bernāti, Lp, 1998, 25-Mai, 1. A.Vähätalo, M.Taiminen. ®
5. Kolka, Ta, 2003, 26-Mai, 1 migrācijā kopā ar mājas strazdiem. S.Madsen.
6. Liepāja, 2004, aptuveni periodā 10-30-Jūl, 1 kopā ar mājas strazdiem Tukuma ielā (fotografēts). P.Sudmalis.
7. Kolka, Ta, 2014, 24-Mai, 1 migrācijā kopā ar mājas strazdiem. K.Sjolund, G.Grandāns, I.Grīnerte u.c.

8. Kolka, Ta, 2018, 10-Mai, 1 migrācijā kopā ar 7 mājas strazdiem, tomēr atgriezās iekšzemē. K.Millers, P.Palmer, K.Funts, E.Laucis u.c.; 14-Mai, 1 "Ūšu" apkārtnē. G.Grandāns u.c.; 27-Mai, 1 lokāli, visticamākais tas pats putns uzturas kopš 10-Mai. I. Brediks.

9. Ventspils, 2018, 12-Mai, 1 kopā ar ap 10 mājas strazdiem (fotografēts). V.Skuja.
10. Nagļi, Re, 2018, 2-Jūn, 1 Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos (fotografēts). J.Goddefroy, O.Dominguez.
11. Kolka, Ta, 2021, 12-Mai, 1 migrācijā. R.Rekmanis, I.Brediks, J.Vīgulis, K.Funts (Dabasdati ar foto).
12. Matkule, Tu, 2021, 28-29-Mai, 1. V.Puhevica (Dabasdati ar foto).
13. Kolka, Ta, 2022, 1-Jūn, 1 T. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); visticamākais tas pats putns Kolkā arī 5-Jūn (vieta precizējama). I.Brediks.

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Kartē atzīmēti pēdējie astoņi novērojumi sākot ar 1998. gadu.

Literatūra un internets

Anonym. 1808. Avertissement. Beilage zum 2ten Stük Rigascher Anzeigen. Montag, den 13ten Januar 1808. Anonym. 1871. Naturforscherverein zu Riga. Sitzung vom 26. Juli 1871. Rigasche Zeitung, 177, Mittwoch, den 4 (16.) August. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Craig A. and C.J.Feare. 2020. Rosy Starling Pastor roseus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rossta2.01. Accessed 24 July 2020. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Sawitzky W. 1899. Beiträge zur Kenntnis der Baltischen Ornis. Die Vogelwelt der Stadt Riga und Umgegend. - Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 62: 191-218. Янаус М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 143.

Sārtais strazds Pastor roseus. Ventspils, 12-Mai-2018. © Vilnis Skuja.
bkm

Sārtais strazds Pastor roseus. Ventspils, 12-Mai-2018. © Vilnis Skuja.
bkm

Sārtais strazds Pastor roseus. Bulgārija, Pazardžik apk., 3-Jūl-2008, pa labi jaunais putns (juv). © Otars Opermanis.
bkm

Sārtais strazds Pastor roseus. Kolka, 10-Mai-2018, kopā ar mājas strazdiem Sturnus vulgaris. © Kārlis Millers.