Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts Eiropā un Āzijā, izņemot ziemeļu teritorijas un plašus mežu masīvus. Somijā un Skandināvijā vērojama areāla paplašināšanās uz ziemeļiem (Keller et al. 2020). Introducēts ASV austrumos un Austrālijas dienvidaustrumos. Ziemo ligzdošanas areālā. Deviņas pasugas, Latvijā P.m.montanus (Barlow et al. 2020).

Visu gadu apdzīvotās vietās
un to apkārtnē

Birds of the World

Lauku zvirbulis Passer montanus

Liepāja, 25-Okt-2011. © Selga Bērziņa.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Dziesma. Dvietes paliene, 19-Mar-2009. © Edmunds Račinskis.

Latvijā parasts ligzdotājs un nometnieks, g.k. lauku apvidū, dārzos un pie viensētām.

Garums: 14-15 cm (Barlow et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Lielākie bari
Salaspils, Ri, 27-Nov-1994, 600 laukā pie Doles stacijas. R.Matrozis.
Getliņi, Ri, 3-Dec-2011, 400 izgāztuvē kopā ar 60 mājas zvirbuļiem. I.Deņisovs, T.Guščina, O.Mizinenko.
Daugavpils, 14-Dec-2012, vismaz 300. A.Erts (Dabasdati).
Dārziņi, Ri, 26-Nov-2005, 300. R.Matrozis.
Daugavpils, 14-Dec-2012, 300 Dīķu ielā. A.Erts.
Aisteres apkaime, Lp, 10-Dec-2018, ap 300. R.Rekmanis.
Daugavgrīva, Rp, 7-Aug-2008, vismaz 200 barojās kāpās uz smiltāju kāpukviešiem. M.Kalniņš.
Smiltene, Vk, 10-Jan-2010, 200 barā kopā ar 600 dzeltenajām stērstēm. A.Klepers.

Literatūra un internets

Barlow J.C., S.N.Leckie, P.Pyle and M.A.Patten. 2020. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eutspa.01. Accessed 5 September 2023. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Lauku zvirbulis Passer montanus. Ozolnieki, Jelgavas novads, 31-Jan-2010. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Pumpuri, Jūrmala, 12-Mar-2007, uz ligzdošanas sezonas laiku knābis kļūst melns. Edgars Lediņš.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Saldus, 18-Mar-2010, uz ligzdošanas sezonas laiku knābis kļūst melns. © Jānis Jansons.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Sarkandaugava, Rīga, 20-Jūn-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Ķemeri, Jūrmala, 12-Okt-2006. © Arnis Blumbergs.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Lielupes grīva, Jūrmala, 16-Okt-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Kalngale, Ādažu novads, 28-Okt-2023. © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Saldus, 14-Nov-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Getliņi, Ropažu novads, 3-Dec-2011, fonā mājas zvirbulis P.domesticus. © Igors Deņisovs.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Saldus, 4-Dec-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lauku zvirbulis Passer montanus. Miezīte, Jelgava, 8-Jūn-2010, jaunais putns (1cy). © Valters Pranks.