Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams visos kontinentos izņemot Antarktīdu. Eiropas populācija koncentrēta Zviedrijā, Somijā un Krievijā, mazākā skaitā Norvēģijā, citās Baltijas jūras piekrastes valstīs, Skotijā, Portugālē un dažās Vidusjūras salās. Eiropas zivju ērgļi ziemo Āfrikā. Četras pasugas, Latvijā P.h.haliaetos (Forsman 2007; Bierregaard et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav satopams

Birds of the World

Zivju ērglis Pandion haliaetus

Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 16-Apr-2007, M. © Jānis Stomers.

Balss. Seržu tīrelis, Vecumnieku novads, 19-Jūn-2009. © Agris Celmiņš (50).

Balss. Seržu tīrelis, Vecumnieku novads, 18-Jūn-2009. © Agris Celmiņš (17).

Otrajā ierakstā ir vēl divas saucienu sērijas, kurām ir citāds nobeigums (atdalītas ar klusuma pauzi, laika atstarpe nav dabiska).

Latvijā samērā rets ligzdotājs, lielākā skaitā caurceļo. Ligzdo 190-210 pāri (Kalvāns 2013).

Garums: 55-60 cm, spārnu izpletums: 145-173 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Alejas, Ri, 15-Mar-2015, 1 migrācijā. I.Grīnerte.
Briņģi, Cs, 19-Mar-2006, 1 Pļevnu dīķos, kur pēc tam uzturējās pusotru nedēļu. D.Bērziņš, L.Palms.
Dviete, Da, 23-Mar-2002, 1. A.Avotiņš sen.
Kalvenes pag., Lp, 24-Mar-2003, 1. R.Rekmanis.
Gātciems, Ri, 24-Mar-2008, 1 pie Slokas tilta pāri Lielupei. M.Kilups, I.Kilupa.
Briņģi, Cs, 24-Mar-2016, 1 Pļevnu dīķos. L.Palms.
Jostas stacija, Do, 24-Mar-2018, 1 migrācijā. J.Jansons.
Sakas apkaime, Lp, 24-Mar-2019, 1 lokāli ar uztraukuma saucieniem virs izcirtuma. R.Rekmanis.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
1998, 12-26-Apr, 29. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2006, 7-Apr-13-Mai, 29. D.B.Wooldridge u.c.
2004, 16-30-Apr, 22. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 15. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 23-Apr-1998, 14. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 20-Apr-2005, 10. A.Celmiņš, J.Kazubiernis, K.Millers.

Ruden migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 13-Sep-2014, 7. E.Lediņš, I.Dinsbergs, J.Kazubiernis, J.Grudulis, S.Meža, R.Čakšs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 8-Nov-1999, 1-S. A.Celmiņš, G.Graubics.
Liepāja, 8-Nov-2013, 1-S pāri ostai. K.Millers.
Salacgrīva, Lm, 3-Nov-1996, 1 medīja jūrā. U.Lipsbergs.
Engures ez., Tu/Ta, 2-Nov-2000, 1. Novērotājs nav zināms.
Ogre, 28-Okt-2010, 1. V.Roze.

Literatūra

Bierregaard R. O., A.F.Poole, M.S.Martell, P.Pyle and M.A.Patten. 2020. Osprey Pandion haliaetus, version 1.0. In Birds of the World (P.G.Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.osprey.01. Accessed 18 June 2020. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. Helm. London. Forsman D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. Christofer Helm. London. Kalvāns A. 2013. Projekta „Zivjērglis”. atskaite par 2012.gadu. Rīga. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 16-Apr-2007, M. © Jānis Stomers.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 16-Apr-2007, M. © Jānis Stomers.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Lanceņu dīķis, Brocēnu novads, 10-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Lanceņu dīķis, Brocēnu novads, 10-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Lanceņu dīķis, Brocēnu novads, 10-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Burtnieks, 19-Mai-2012, M. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Burtnieks, 19-Mai-2012. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Sedas tīrelis, Strenču novads, 20-Mai-2018, T. © Ainars Mankus.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Pape, Rucavas novads, 9-Sep-2020, pieaugušais putns (T ad). Vecums pēc neizteikta svītrojuma sekundārajās lidspalvās.
Dzimums pēc neizteiktas krūšu joslas (Forsman 2016). © Ivo Dinsbergs.
bkm

Zivju ērglis Pandion haliaetos. Seržu tīrelis, Vecumnieku novads, 19-Jūl-2012, jaunais putns (1cy), domājams M. © Igors Deņisovs.

Labots 04 May 2021