Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopams visos kontinentos izņemot Antarktīdu. Eiropas populācija koncentrēta Zviedrijā, Somijā un Krievijā, mazākā skaitā Norvēģijā, citās Baltijas jūras piekrastes valstīs, Skotijā, Portugālē un dažās Vidusjūras salās. Eiropas zivjērgļi ziemo Āfrikā. Četras pasugas, Latvijā P.h.haliaetos (Forsman 2007; Bierregaard et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav satopams

Birds of the World

Zivjērglis Pandion haliaetus

Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 16-Apr-2007, M. © Jānis Stomers.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets ligzdotājs, lielākā skaitā caurceļo. Ligzdo 220-240 pāri (Kalvāns 2013; Ķerus u.c. 2021).

Garums: 55-60 cm, spārnu izpletums: 145-173 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Alejas, Ri, 15-Mar-2015, 1 migrācijā. I.Grīnerte.
Briņģi, Cs, 19-Mar-2006, 1 Pļevnu dīķos, kur pēc tam uzturējās pusotru nedēļu. D.Bērziņš, L.Palms.
Dviete, Da, 23-Mar-2002, 1. A.Avotiņš sen.
Kalvenes pag., Lp, 24-Mar-2003, 1. R.Rekmanis.
Gātciems, Ri, 24-Mar-2008, 1 pie Slokas tilta pāri Lielupei. M.Kilups, I.Kilupa.
Briņģi, Cs, 24-Mar-2016, 1 Pļevnu dīķos. L.Palms.
Jostas stacija, Do, 24-Mar-2018, 1 migrācijā. J.Jansons.
Sakas apkaime, Lp, 24-Mar-2019, 1 lokāli ar uztraukuma saucieniem virs izcirtuma. R.Rekmanis.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
1998, 12-26-Apr, 29. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2006, 7-Apr-13-Mai, 29. D.B.Wooldridge u.c.
2004, 16-30-Apr, 22. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 15. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 23-Apr-1998, 14. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 20-Apr-2005, 10. A.Celmiņš, J.Kazubiernis, K.Millers.

Rudens migrācijas piemēri
Pape, Lp, 13-Sep-2014, 7. E.Lediņš, I.Dinsbergs, J.Kazubiernis, J.Grudulis, S.Meža, R.Čakšs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 8-Nov-1999, 1-S. A.Celmiņš, G.Graubics.
Liepāja, 8-Nov-2013, 1-S pāri ostai. K.Millers.
Salacgrīva, Lm, 3-Nov-1996, 1 medīja jūrā. U.Lipsbergs.
Engures ez., Tu/Ta, 2-Nov-2000, 1. Novērotāja vārds nav zināms.
Mežotnes / Codes / Rundāles pagasts, Ba, 29-Okt-2023, 1 lokāli pie Lielupes, uzturas apkārtnē vismaz kopš 23-Okt. E. Laucis (Dabasdati).

Literatūra

Bierregaard R. O., A.F.Poole, M.S.Martell, P.Pyle and M.A.Patten. 2020. Osprey Pandion haliaetus, version 1.0. In Birds of the World (P.G.Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.osprey.01. Accessed 18 June 2020. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. Helm. London. Kalvāns A. 2013. Projekta „Zivjērglis”. atskaite par 2012.gadu. Rīga. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Zivjērglis Pandion haliaetos. Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 16-Apr-2007, M. © Jānis Stomers.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Sātiņu dabas liegums, Saldus novads, 16-Apr-2007, M. © Jānis Stomers.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Lanceņu dīķis, Saldus novads, 10-Mai-2020, M © Ainars Mankus.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Lanceņu dīķis, Saldus novads, 10-Mai-2020, M. © Ainars Mankus.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Lanceņu dīķis, Saldus novads, 10-Mai-2020, M. © Ainars Mankus.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Burtnieks, 19-Mai-2012, M. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Burtnieks, 19-Mai-2012. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Sedas tīrelis, Valmieras novads, 20-Mai-2018, T. © Ainars Mankus.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Pape, Rucavas pagasts, 9-Sep-2020, T. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Gaujas grīva, 8-Aug-2022, M 8cy. © Igors Deņisovs. Putns gredzenots kā mazulis ligzdā 15-Jūl-2015 Pleskavas apgabalā
Krievijā. Vismaz kopš 2019. gada ligzdo Garkalnes apkārtnē (A.Kalvāna informācija).
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Seržu tīrelis, Bauskas novads, 19-Jūl-2012, jaunais putns (1cy), domājams M. © Igors Deņisovs.
bkm

Zivjērglis Pandion haliaetos. Garciems, Ādažu novads, 24-Mai-2021, ar noķertu karpu. © Igors Deņisovs.