Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Centrālā un dienvidu Eiropa un tālāk uz austrumiem līdz centrālajai un dienvidu Āzijai, sasniedzot Japānas ziemeļus un Timoras dienvidus. Arī Āfrikā un Amerikā. Eiropas populācijas migrējošas, rudenī plašā frontē šķērso Vidusjūru un Sahāru, sasniedzot tropisko Āfriku. Četras pasugas, Palearktikā N.n.nycticorax (Hothem et al. 2020).

Birds of the World

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax

Kiriş apkārtne, Turcija, 5-Mai-2019. © Igors Deņisovs.

Divi seni novērojumi - 1862. un 1901. gadā. Otrajā gadījumā bijusi ticama ligzdošana. Kā raksta F.E.Štolls (1904), tā gada 24. jūlijā kāds vietējais zemnieks atnesis nošautu jauno putnu un stāstījis, ka niedrājā bijuši vairāki līdzīgi putni, kā arī viens pelēks ar melnu cekulu. Trešais novērojums 2015. gada maijā (skat. zemāk).

Garums: 58-66 cm, spārnu izpletums: 105-112 cm (Hothem et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Juglas ez., Ri, 1862, 2-Mai (20-Apr pēc vecā stila), 1 nošauts (Sawitzky 1899).
2. Mīlgrāvis pie Ķīšezera, Rp, 1901, 24-Jūl (11-Jūl pēc vecā stila), 1 jaunais nošauts (Stoll 1904).
3. Biksti, Do, 2015, 5-Mai, 1 krūmājā pie Bērzes uzpludinājuma. T.Endziņš u.c. (Dabasdati).

Literatūra un internets

Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Hothem R.L., B.E.Brussee, W.E.Davis Jr., A.Martínez-Vilalta, A.Motis and G.M.Kirwan. 2020. Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bcnher.01. Accessed 4 July 2020. Sawitzky W. 1899. Beiträge zur Kenntnis der Baltischen Ornis. Die Vogelwelt der Stadt Riga und Umgegend. - Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 62: 191-218. Stoll F.E. 1904. Ornitologische Notizen. - Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 47: 77-107.

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Bikstos pie Bērzes uzpludinājuma, Dobeles novads, 5-Mai-2015. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Etang des Landes, Limoisin, Francija, 22-Mai-2009. © Otars Opermanis.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Nesebras apkaime, Bulgārija, 30-Mai-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Šimkenta, Kazahstānas dienvidi, 3-Jūn-2016. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Šimkenta, Kazahstānas dienvidi, 3-Jūn-2016. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Doñana nacionālais parks, Spānija, 30-Nov-2018. © Māris Strazds.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Donavas delta, Rumānija, 31-Mar-2007, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Nakts gārnis Nycticorax nycticorax. Parks Al Qurm, Muskata, Omāna, 20-Nov-2014, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.