Birds of the World

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Iespējams jau izmirusi suga. Vienīgā ligzdošanas vieta bija zināma Sibīrijā, ziemeļos no Omskas XX gadsimta pirmajā ceturksnī. Zināmās ziemošanas vietas bija Ziemeļāfrikā, Irākas dienvidos, Persijas līča ziemeļu piekrastēs un Omānā. Pēdējais novērojums tradicionālajā Merja Zerga ziemotnē Marokā bija 1997-98. gg. ziemā. Pēdējais novērojums vispār - 1 īpatnis Ungārijā 2001. gada aprīlī (Kirwan, Porter, Scott 2015; Van Gils et al. 2020).

Tievknābja kuitala Numenius tenuirostris

SUGA IZSLĒGTA NO LATVIJAS PUTNU SARAKSTA (putni.lv versijā). Līdz šim zināmais novērojums 1926. gada rudenī pie Vecgulbenes (Grosse Transehe 1929) nav uzskatāms par pārliecoši pierādītu - iegūtais eksemplārs nav saglabājies, noteikšanas pazīmju apraksts nav publicēts (nav veikts), taksidermista putnu noteikšanas prasme nav zināma (Matrozis 2013). Jāpiezīmē, ka nesen līdzīgi kritiski izvērtēti daudzi senākie novērojumi (piemēram) Tuvajos Austrumos, sagabājot kā pierādītus tikai tos, kuriem ir pārliecinošs pazīmju apraksts, foto vai saglabāts pats eksemplārs (Kirwan, Porter, Scott 2015).

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma, G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.slbcur.01. Accessed 21 August 2023. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Kirwan G., Porter R., Scott D. 2015. Chronicle of extinction? A review of Slender-billed Curlew records in the Middle East. British Birds 108, 11: 669-682. Matrozis R. 2013. Pārdomas par Sibīrijas kuitalas novērojumu Latvijā 1926. gadā. Putni dabā 2: 28-29.