Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Iespējams jau izmirusi suga. Vienīgā ligzdošanas vieta bija zināma Sibīrijā, ziemeļos no Omskas XX gadsimta pirmajā ceturksnī. Zināmās ziemošanas vietas bija Ziemeļāfrikā, Irākas dienvidos, Persijas līča ziemeļu piekrastēs un Omānā. Pēdējais novērojums tradicionālajā Merja Zerga ziemotnē Marokā bija 1997-98. gg. ziemā. Pēdējais novērojums vispār - 1 īpatnis Ungārijā 2001. gada aprīlī (Van Gils et al. 2015; Kirwan, Porter, Scott 2015).

Tievknābja kuitala Numenius tenuirostris

SUGA IZSLĒGTA NO LATVIJAS PUTNU SARAKSTA (putni.lv versijā). Līdz šim zināmais novērojums 1926. gada rudenī pie Vecgulbenes (Grosse Transehe 1929) nav uzskatāms par pārliecoši pierādītu - iegūtais eksemplārs nav saglabājies, noteikšanas pazīmju apraksts nav publicēts (nav veikts), taksidermista putnu noteikšanas prasme nav zināma (Matrozis 2013). Jāpiezīmē, ka nesen līdzīgi kritiski izvērtēti daudzi senākie novērojumi (piemēram) Tuvajos Austrumos, sagabājot kā pierādītus tikai tos, kuriem ir pārliecinošs pazīmju apraksts, foto, vai saglabāts pats eksemplārs (Kirwan, Porter, Scott 2015).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Numenius tenuirostris. Retrieved from http://www.birdlife.org on 6th December 2015. Van Gils J., Wiersma P., Sharpe C.J., Kirwan G.M. 2015. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2015. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53896 on 6th December 2015. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Kirwan G., Porter R., Scott D. 2015. Chronicle of extinction? A review of Slender-billed Curlew records in the Middle East. British Birds 108, 11: 669-682. Matrozis R. 2013. Pārdomas par Sibīrijas kuitalas novērojumu Latvijā 1926. gadā. Putni dabā 2: 28-29.

Labots 09 May 2018