Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Islande, Skandināvija, Austrumeiropas ziemeļu daļa, Aļaska. Izolētas populācijas uz ziemeļiem no Kaspijas jūras, NE Sibīrijā un Kanādā pie Hudzonas līča. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm abpus ekvatoram, t.sk. tālu dienvidu puslodē. Četras pasugas, Latvijā N.p.phaeopus (Skeel, Mallory 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā (jūnijā) samērā reti sastopams

Rudenī aizceļo (caurceļo) jau sākot ar jūlija mēnesi

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Lietuvainis Numenius phaeopus

Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 2-Mai-2013. © Jānis Jansons.

Dziesma. Kuusamo, Somija, 5-Jūn-2008. © Agris Celmiņš (10).

Sauciens (ligzdošanas vietā). Kuusamo, Somija, 5-Jūn-2008. © Agris Celmiņš (11).
Sauciens (retāk dzirdama lēna versija). Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (8).

Latvijā samērā parasts ceļošanas laikā pavasarī un rudenī. Rets ligzdotājs klajos purvos.

Garums: 37-45 cm, spārnu izpletums: 78-88 cm (Svensson, Mullarney, Zetterström 2009).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Raganu purvs, Tu, 28-Mar-1976, 1. J.Kazubiernis.
Žogoti, Re, 29-Mar-2004, 3 reizes balss. J.Baumanis, K.Millers.
Mērsrags, Ta, 2-Apr-2010, 1. R.Matrozis, A,Kuročkins, O.Miziņenko, T.Guščina.
Kolka, Ta, 3-Apr-2003, 1 manīts lidojam jūrā (ar balsi). J.Kazubiernis.

Skaits pavasara migrācijā
Ventspils, 3-Mai-2015, 236-N, 18 baru kopsumma laikā 10:25-13:36 (skaits pēc fotogrāfijām, reizēm kopā ar baltvaigu zosīm Branta leucopsis vai kuitalām).

R.Matrozis (Dabasdati).

Akmeņrags, Lp, 18-Apr-2018, vismaz 180-N. R. Rekmanis, G. Shatillo, V. Videnieks.

Lielākie migrējošie bari pavasarī
Kolka, Ta, 27-Apr-2005, ap 150-E jauktā Numenius barā (kopā ar kuitalām ap 250, lietuvaiņi ap 60%). J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 5-Mai-1989, 35, bars izlido no jūras. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 29-Apr-1988, 28-N. A.Celmiņš.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 2-Okt-2003, 1-N. M.Jaunzemis, K.Millers.
Pape, Lp, 28-Sep-2016, 1 lokāli jūrmalā. R.Rekmanis.
Liepāja, 23-Sep-2011, 1-S pie ostas S mola. K.Millers.
Akmeņrags, Lp, 22-Sep-2019, 1 jaunais putns (1cy). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Literatūra un internets

Skeel M.A. and E.P.Mallory. 2020. Whimbrel Numenius phaeopus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whimbr.01. Accessed 7 November 2020. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2009. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. 2nd Edition. Collins.

Lietuvainis Numenius phaeopus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 30-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 30-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Mai-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 24-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Francis Slišāns.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Mangaļsala, Rīga, 2-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Mangaļsala, Rīga, 2-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Mērsrags, Talsu novads, 6-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Lietuvaiņi Numenius phaeopus. Ventspils ostas dienvidu mols, 3-Mai-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Akmeņrags, Sakas pagasts, 8-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Mangaļsala, Rīga, 2-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Lietuvainis Numenius phaeopus. Mangaļsala, Rīga, 2-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.