Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Īrija un Britu salas, Skandināvija, Somija, centrālā un austrumu Eiropa un tālāk uz austrumiem Sibīrijā līdz Mandžūrijai (NE Ķīna). Eiropas populācijas ziemo Islandē, Britu salās, Vidusjūras reģionā un NW Āfrikā. Trīs pasugas: N.a.arquata - areāla Eiropas daļa, N.a.suschkini - Volgas lejtece un Urāli uz austrumiem līdz SW Sibīrijai un N Kazahstānai (reizēm tiek iekļauta zem orientalis); N.a.orientalis uz austrumiem no suschkini (pazīmju pāreja pakāpeniska) (Van Gils et al. 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Sākot ar jūnija vidu vērojami migrantu bari (izcelsme un statuss neskaidrs)

Rudenī aizceļo (caurceļo)

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Kuitala Numenius arquata

Liepājas ezers, Vītiņu pļavas, 16-Aug-2019, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Sauciens. Aizkraukles purvs, 15-Mai-2010.
© Edmunds Račinskis.

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta caurceļotāja pavasarī un rudenī, ligzdo nelielā skaitā. Populācija novērtēta 211-310 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 50-60 cm, spārnu izpletums: 80-100 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Imanta, Rp, 13-Mar-2001, balss vairākkārt. J.Baumanis.
Svētes lauki, Jl, 14-Mar-2002, 1. A.Celmiņš, G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis.
Pape, Lp, 17-Mar-2017, 3-S. R.Rekmanis.
Svētes lauki, Jl, 18-Mar-2004, 1. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 18-Mar-2014, balss dīķos. Z.Jansone.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Kolkā
1998, 12-26-Apr, 6055. P.Castle, D.B.Wooldridge.
2001, 13-30-Apr, 2910. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
2004, 16-30-Apr, 2872. P.Castle, D.B.Wooldridge.
1999, 14-29-Apr, 2608. D.B.Wooldridge.
1996, 14-27-Apr, 2555. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 17-Apr-1998, 3738. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 24-Apr-2001, 1808. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Ovišrags, Ve, 22-Apr-2002, 1551 uzskaitē 5 stundās. L.Dehlin u.c.
Ziemupe, Lp, 15-Apr-2016, 1502-N pie "Laikām". R.Rekmanis.

Akmeņrags, Lp, 18-Apr-2018, 1200-N uzskaitē 5 stundās (8:00-13:00). R.Rekmanis, G.Shatillo, V.Videnieks.

Ventspils, 15-Apr-2017, vismaz 1151 uzskaitē no S mola 3 stundās (7:30-9:30 - 551 un 11:00-12:00 - 600). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Pape, Lp, 12-Apr-1998, 1140-N. M.Leivo u.c. (Trektellen).
Pape, Lp, 21-Apr-1988, 1036-N. J.Baumanis, Roze.

Skaits lokāli pavasarī (vismaz 250)
Papes ez. N gals, Lp, 18-Apr-1997, 700 uz tīruma. J.Lipsbergs, A.Celmiņš.
Papes ez. E mala, Lp, 16-Apr-1989, 600 riņķoja virs E krasta pļavām. J.Lipsbergs.
Papes ez. S gals, Lp, 22-Apr-1991, 432 uz lauka pie fermas. A.Celmiņš, V.Roze.
Lilaste N, Ri, 21-Apr-1995, 424 kopsummā ar nolaišanos liedagā. R.Matrozis.

Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 22-Apr-2000, 264 pacelās gaisā, precīzi saskaitīts fotogrāfijās. Laiks 16:45. M.Strazds.

Skaits migrācijā jūnijā (vismaz 50)
Mangaļsala, Rp, 19-Jūn-2015, ap 300-SW (4 kāšos pa 120, 70, 60 un 50). I.Deņisovs.

Kuiviži - Ainaži, Lm, 17-Jūn-2007, 95-S (uzskaitītas posmā, lielākie bari 50 un 33). A.Kuročkins, R.Matrozis.

Gorbačova, Kr, 22-Jūn-2007, 74. M.Strazds.
Nīcas lauki, Lp, 22-Jūn -2023, 70 (80) lokāli. A.Zacmanis (Dabasdati).

Zaubes pagasts, Cs, 20-Jūn-2019, 68 (skaits pēc foto, iespējams bija nedaudz vairāk, visas neietilpa kadrā). I.Gaile (Dabasdati).

Ezere, Sa, 26-Jūn-2004, 63-S. M.Jaunzemis.
Skrunda, Ku, 20-Jūn-2015, vismaz 60 (75) - SW 3 kāšos. U.Piterāns (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Mangaļsala, Rp, 22-Nov-2012, 2 migrācijā gar molu. I.Deņisovs (Dabasdati).

Sātiņi, Sa, 17-Nov-2008, 3 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis, A.Mankus (3 līdz 5 īpatņi šeit ziņoti kopš oktobra. M.Jaunzemis, J.Jansons).

Sātiņi, Sa, 7-Nov-2010, vismaz 2. J.Jansons.
Mangaļsala, Rp, 3-Nov-2012, 1 migrācijā gar molu. A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis.

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma, G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Eurasian Curlew Numenius arquata, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurcur.01. Accessed 13 June 2024. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Kuitala Numenius arquata. Hailuoto sala pie Oulu, Somija, 22-Jūn-2008. © Agris Krusts.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Liepājas ezers, Vītiņu pļavas, 16-Aug-2019, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Kaņieris, 25-Aug-2005, jaunais putns (1cy). © Arnis Blumbergs.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Sātiņi, Saldus novads, 5-Okt-2008, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Kuitalas Numenius arquata. Ventspils, 16-Apr-2017. © Edgars Smislovs.
bkm

Kuitalas Numenius arquata. Pape, 24-Apr-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Vecdaugava, Rīga, 24-Apr-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Sātiņi, Saldus novads, 18-Jūn-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Anužu apkārtne, Talsu novads, 2-Aug-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Pape, 6-Aug-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Ainaži, Limbažu novads, 11-Aug-2015. © Edgars Smislovs.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Lapmežciems, Tukuma novads, 15-Aug-2009. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Kuitala Numenius arquata. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņi, 18-Aug-2018. © Ainars Mankus.