Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts no Norvēģijas un Zviedrijas dienvidiem pāri Sibīrijai līdz Kamčatkai un Japānai. Citur Eiropā vienīgi Somijas dienvidos, Baltijā, Krievijas ziemeļrietumos un centrālās Eiropas kalnu rajonos. Āzijā arī Himalajos, daļēji Ķīnā un Taivānā. Ziemo ligzdošanas areālā vai veic klejojumus. Invāziju gados sasniedz Rietumeiropu. Sistematiski sadalīts divās grupās - "ziemeļu" riekstrozis ar četrām pasugām un "dienvidu" riekstrozis ar četrām pasugām. Latvijā ligzdo N.c.caryocatactes, ieklejo Sibīrijas riekstrozis N.c.macrorhynchos, kas plaši izplatīts uz austrumiem no Urāliem līdz Kamčatkai un Sahalīnai, uz dienvidiem līdz Altajam, N Monogolijai, NE Ķīnai un Korejai (Madge et al. 2020).

Pavasarī piemērotos mežos

Vasarā piemērotos mežos

Rudenī visā teritorijā, invāzijas

Ziemo piemērotos mežos

Birds of the World

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes

Bernāti, Nīcas pagasts, 22-Okt-2008. © Raivis Grasmanis.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasts ligzdotājs un ziemotājs, tomēr sastopams tikai piemērotos jauktu koku mežos. Atsevišķos gados var parādīties diezgan lielā skaitā rudens invāziju laikā, ieskaitot Sibīrijas pasugu macrorhynchos. Pavasara migrācija nav izteikta, tomēr jādomā, ka ne visi ligzdotāji pārziemo šeit uz vietas, jo ziemā novērojams retāk nekā nekā citos gadalaikos.

Garums: 32-34 cm (Madge et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Liela skaita novērojumi un uzskaites
Pape, Lp, 6-Sep-2010, 130 vienā barā migrācijā, t.sk. vismaz 3 N.c.macrorhynchos. K.Millers, E.Salzman.

Internets

 

Madge S., J.del Hoyo, D.A.Christie, N.Collar and G.M.Kirwan. 2020. Eurasian Nutcracker Nucifraga caryocatactes, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurnut1.01. Accessed 14 November 2020.

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes caryocatactes. Remtes pagasts, Saldus novads, 23-Jan-2021, izteikti masīvais knābis liecina par nominālo pasugu.
© Ainars Mankus.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes caryocatactes. Remtes pagasts, Saldus novads, 23-Jan-2021. © Ainars Mankus.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes caryocatactes. Zvārdes pagasts, Saldus novads, 20-Mar-2021, nominālā pasuga pēc masīvā knābja. © Ainars Mankus.
bkm

Sibīrijas riekstrozis Nucifraga caryocatactes macrorhynchos. Pape, Rucavas pagasts, 5-Okt-2020, izteikti slaidais knābis liecina par pasugu macrorhynchos.
© Ivo Dinsbergs.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Pape, Rucavas pagasts, 11-Okt-2020. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Užava, Ventspils novads, 12-Okt-2008, pasuga neskaidra (?). © Jānis Jansons.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Užava, Ventspils novads, 12-Okt-2008, pasuga neskaidra (?). © Jānis Jansons.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Pie Užavas alus darītavas, Ventspils novads, 14-Okt-2008, domājams nominālā pasuga. © Kārlis Millers.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Bernāti, Nīcas pagasts, 22-Okt-2008, pasuga neskaidra (?). © Raivis Grasmanis.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Bernāti, Nīcas pagasts, 22-Okt-2008, pasuga neskaidra (?). © Raivis Grasmanis.
bkm

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes. Bernāti, Nīcas pagasts, 22-Okt-2008, pasuga neskaidra (?). © Raivis Grasmanis.
bkm

Sibīrijas riekstrozis Nucifraga caryocatactes macrorhynchos. Pape, Rucavas pagasts, 9-Okt-2008. Putns vēlāk noķerts gredzenošanai un pasugas
noteikšana veikta pēc mērījumiem. © Kārlis Millers.
bkm

Sibīrijas riekstrozis Nucifraga caryocatactes macrorhynchos. Pape, Rucavas pagasts, 9-Okt-2008. Putns vēlāk noķerts gredzenošanai un pasugas
noteikšana veikta pēc mērījumiem. © Kārlis Millers.