Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plašākais areāls Vidusāzijā uz austrumiem no Turcijas un Melnās jūras līdz NW Ķīnai un W Mongolijai. Izkliedētas populācijas Rietumeiropā - S un E Spānijā, Francijā un Holandē. Introducēts Lielbritānijā. Ziemo Vidusjūras reģionā, ap Melno un Kaspijas jūrām un tālāk uz SE līdz Indijai un SW Ķīnai. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2014).

Lielgalvis Netta rufina

Beibežu ūdenskrātuve, Vecumnieku novads, 17-Apr-2011, T. © Ainars Mankus.

Rets ieceļotājs un domājams arī ļoti rets ligzdotājs. Visi zināmie novērojumi uzskaitīti zemāk.

Piezīme par 1903. gada novērojumu. P.Blūms (1983) raksta, ka tā gada 26. novembrī divi eksemplāri nošauti Kurzemē un tie atrodas Latvijas Dabas muzejā. Savukārt F.E.Štolls (1904) piemin eksemplāru, kas iegūts 1903. gada 15. decembrī pie Ilūkstes, un arī tas nodots Dabas muzejam. Tomēr pēc ziņām, kas agrāk bija atrodamas interneta lappusē http://www.imuzejs.lv (saite vairs nestrādā), Dabas muzeja krājuma uzskaitījumā ir tikai viens 1903. gadā iegūts eksemplārs: "Ievākšanas datums: 26.11.1903. Ievākšanas vieta: Latvija, Kurzeme". Citu ierakstu par 1903. gadu lappusē nav. Tā kā citas precīzākas ziņas šobrīd nav pieejamas, zemāk dotajā novērojumu uzskaitījumā minēts tikai viens 1903. gada novērojums, par kuru ir puslīdz precīzas ziņas. Informācija par citiem tajā gadā iegūtajiem eksemplāriem jāprecizē.

Garums: 53-58 cm, spārnu izpletums: 84-90 cm (Carboneras, Kirwan 2014).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kurzeme, 1903, 26-Nov (datuma stils jāprecizē), 1 T nošauts.
2. Majoru jūrmala, Jm 1908, 13-Dec (30-Nov pēc vecā stila), 1 T nošauts (Grosse, Transehe 1929).
3. Lielupes grīva, 1 nošauts; datums nav zināms, publicēts 1931.g. (Stoll 1931).
4. Engures ezers, 1962, 27-Jūl, 1 M nošauta, iepējams vienu gadu veca (2g) (Виксне 1967).
5. Engures ezers, 1962, 19-Aug, 1 ad nošauts (Виксне 1967).
6. Engures ezers, 1962, 26-Aug, 1 jaunais nošauts (Виксне 1967).
7. Engures ezers, 1962, 30-Aug, 1 jaunais nošauts (Виксне 1967).
8. Engures ezers, 1962, 2-Sep, 1 jaunais nošauts (Виксне 1967).
9. Engures ezers, 1978, 1 T ad; bet 1976-79.gg. atrasta hibrīdas M (A.ferina x N.rufina) ligzda (Блум 1983).
10. Ķīšezers pie TEC, 1988, 18-Jan-8-Feb, 1 T. J.Bergmanis, M.Smiltnieks (Celmiņš et al. 1993); šajā periodā redzēts arī TEC dīķos. A.Kuročkins, V.Smislovs. ®
11. Pape, Lp, 1988, 18-Mai, 1 M lokāli jūrā. A.Celmiņš (Celmiņš et al. 1993). ®
12. Daugavgrīva, Rp, 1991, 15-Apr, 1 T. R.Matrozis.
13. Liepājas ezers, 1999, 2-Apr, 2 (T un M). M.Leivo, A.Luukkonen (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
14. Engures ezers, 1999, 14-Jūn. 1 T. J.Kazubiernis (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
15. Dārziņi, Ri, 2001, 6-11-Feb, 1 M. V.Roze u.c.
16. Sātiņi, Sa, 2001, 15-22-Okt, 1 T Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
17. Kaņieris, Tu, 2002, 24-Aug, 3 jaunie putni nošauti pīļu medībās (3 dažādi mednieki). Viens no eksemplāriem Latvijas Dabas muzejā.
18. Kaņieris, Tu, 2002, 21-Sep, 1 jaunais putns nošauts pīļu medībās.
19. Papes ezers, Lp, 2004, 26-Apr, 1 T pie putnu torņa ezera S galā. T.Tohmo, J.Venemies.
20. Papes ezers, Lp, 2005, 10-Mai, 1 T poldera malā ezera N daļā kopā ar citām pīlēm. I.Mednis.
21. Kaņieris, Tu, 2007, 15-Apr, 1 T netālu no Mērsalas. E.Ozols. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
22. Nagļi, Re, 2007, 25-Mai, 1 T Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. V.Roze, K.Millers, G.Graubics. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
23. Sātiņi, Sa, 2008, 9-Aug, 1 ad M Lieknas 3. dīķī. M.Jaunzemis, K.Millers.
24. Engures ezers, Ta, 2009, 1-19-Mai, 1 T ezera W malā saskatāms no Ķūļciema putnu torņa. V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis u.c.
25. Kaņieris, Tu, 2011, 7-Apr, 2 TT saskatīti ezerā no putnu torņa. R.Matrozis, M.Kalnins, A.Poppels. Turpt 1 T ziņots 8-9-Apr. J.Ķuze, M.Tīrums u.c.
26. Liepājas ezers, 2011, 12-Apr, 2 (T un M) ezerā iepretī Vītiņu pļavām. K.Millers, M.Strazds.
27. Beibeži, Ba, 2011, 12-17-Apr, 1 T ūdenskrātuvē. M.Kilups, E.Laucis, S.Rabkevičs u.c.
28. Kvāpānu dīķi pie Lubāna, Re, 2011, 6-Mai, 1 M. S.Rabkevičs.
29. Nagļi, Re, 2012, 10-Jūn, 1 M Zvejsalas dīķos. A.Klepers.
30. Nagļi, Re, 2013, 17-Mai, T un M Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas 5. dīķī. I.Deņisovs; 3-Jūn, T un M turpat Orenīšu dīķos. C.Kehoe, K.Millers; 29-Jūn, 1 T Orenīšu-

Drabāku nodaļas 7. dīķī. I.Deņisovs.

31. Kaņeris, Tu, 2014, 24-Mar - 6-Apr, 4 (divi pāri). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
32. Liepājas ezers, 2014, 13-Apr, 6 TT ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa. R.Rekmanis.
33. Kvāpānu dīķi, Re, 2014, 15-Mai, 2. G.Grandāns.
34. Sātiņi, Sa, 2014, 14-Sep, 1 T un 2 MM/1g Lieknas I dīķī. M.Jaunzemis.
35. Kvāpānu dīķi, Re, 2015, 11-17-Apr, 2 (pāris). D.Vasiļevskis, D.Vikšere u.c.
36. Kaņieris, Tu, 2015, 4-Mai, 2 (T un M). M.Riherts.
37. Nagļi, Re, 2015, 19-Sep, 1 T Orenīšu-Drabāku dīķos. S.Karalius u.c.
38. Kaņieris, Tu, 2016, 17-Mai, 1 T. J.Siliņēvičs; turpat 22-Mai. M.Tīrums u.c.
39. Nagļi, Re, 2016, 1-Jūn, 1 T Orenīšu-Drabāku dīķos. K.Millers, L.Evans u.c.
40. Sātiņi, Sa, 2016, 14-Sep, 1 T dīķī Liekna III, vēlāk Liekna IV. J.Vīgulis, A.Arnicāns.
41. Liepājas ezers, 2016, 18-24-Sep, 3 (t.sk. 1 T) ezerā Ezerkrasta putnu torņa apkārtnē. G.Bilbao, K.Millers u.c.
42. Liepājas ezers, 2017, 14-15-Apr, 6 TT ezerā Ezerkrasta putnu torņa apkārtnē. M.Mamis u.c.
43. Kaņieris, Tu, 2017, 27-Aug, 2 (T un M). S.E.Lukstiņa (Dabasdati).
44. Kaņieris, Tu, 2018, 24-Apr, 2 TT. I.Brediks, K.Funts; 12-Mai, 2 TT (viens WSW malā, otrs W malā). K.Millers, P.Palmer u.c.; 21-Jūl, 1 T eclipse. O.Golubeva

(Dabasdati).

45. Liepāja, 2018, 15-Okt, 1 M Raiņa parka dīķī kopā ar meža pīlēm. S.Bērziņa.
46. Kaņieris, Tu, 2019, 6-Apr, 2 (T un M). I.Brediks; 18-Mai, 3 (2 TT un M). E.Laucis u.c.; 5-Jūn, 4 TT (3 un 1) ezera N daļā un pāris SW daļā. E.Smislovs, V.Smislovs

(Dabasdati).

47. Sātiņi, Sa, 2019, 20-Jūl, 1 T Grebūtniekā. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).

 

Kartē attēlotas novērošanas vietas sākot ar 1988. gadu.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Netta rufina. Retrieved from http://www.birdlife.org on 16 April 2017. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Red-crested Pochard Netta rufina. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52899 on 17 April 2015. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Stoll F.E. 1904. Ornitologische Notizen. - Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 47: 77-107. Stoll F.E. 1931. Tier- and Pflanzenleben am Rigaschen Strande. Riga. Блум П. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 41. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62. 

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Vecumnieku novads, 17-Apr-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Vecumnieku novads, 17-Apr-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Vecumnieku novads, 17-Apr-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Liepāja, Raiņa parks, 15-Okt-2018, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Vecumnieku novads, 17-Apr-2011, T (fonā laucis Fulica atra). © Jānis Jansons.

Labots 22 Jul 2019