Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plašākais areāls Vidusāzijā uz austrumiem no Turcijas un Melnās jūras līdz NW Ķīnai un W Mongolijai. Izkliedētas populācijas Rietumeiropā - S un E Spānijā, Francijā un Holandē. Introducēts Lielbritānijā. Ziemo Vidusjūras reģionā, ap Melno un Kaspijas jūrām un tālāk uz SE līdz Indijai un SW Ķīnai. Ģeogrāfisku variāciju nav (Salvador, Amat, Özgencil 2022).

Birds of the World

Lielgalvis Netta rufina

Beibežu ūdenskrātuve, Bauskas novads, 17-Apr-2011, T. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā rets ieceļotājs un ligzdotājs, skaits pieaug. Potenciālas ligzdošanas vietas - Kaņiera, Engures un Liepājas ezeri, iespējams arī plašāko zivsaimniecību dīķos Lagalē un Kurzemē. Ligzdotāju skaits novērtēts 1-3 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Spriežot pēc novēroto īpatņu skaita pēdējos gados tas varētu būt minimums, un skaits visticamākais pieaug. Visi zināmie novērojumi līdz 2022. gada beigām uzskaitīti zemāk.

Piezīme par 1903. gada novērojumu. P.Blūms (1983) raksta, ka tā gada 26. novembrī divi eksemplāri nošauti Kurzemē un tie atrodas Latvijas Dabas muzejā. Savukārt F.E.Štolls (1904) piemin eksemplāru, kas iegūts 1903. gada 15. decembrī pie Ilūkstes, un arī tas nodots Dabas muzejam. Tomēr pēc ziņām, kas agrāk bija atrodamas interneta lappusē http://www.imuzejs.lv (saite vairs nestrādā), Dabas muzeja krājuma uzskaitījumā ir tikai viens 1903. gadā iegūts eksemplārs: "Ievākšanas datums: 26.11.1903. Ievākšanas vieta: Latvija, Kurzeme". Citu ierakstu par 1903. gadu lappusē nav. Tā kā citas precīzākas ziņas šobrīd nav pieejamas, zemāk dotajā novērojumu uzskaitījumā minēts tikai viens 1903. gada novērojums, par kuru ir puslīdz precīzas ziņas. Informācija par citiem tajā gadā iegūtajiem eksemplāriem precizējama.

Garums: 53-57 cm, spārnu izpletums: 84-88 cm (Salvador, Amat, Özgencil 2022).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pirmie 20 novērojumi
1. Kurzeme, 1903, 26-Nov (datuma stils precizējams), 1 T nošauts.
2. Majoru jūrmala, Jm 1908, 13-Dec (30-Nov pēc vecā stila), 1 T nošauts (Grosse, Transehe 1929).
3. Lielupes grīva, 1 nošauts; datums nav zināms, publicēts 1931.g. (Stoll 1931).
4. Engures ezers, 1962, 27-Jūl, 1 M nošauta, iepējams vienu gadu veca (2cy) (Виксне 1967).
5. Engures ezers, 1962, 19-Aug, 1 ad nošauts (Виксне 1967).
6. Engures ezers, 1962, 26-Aug, 1 jaunais nošauts (Виксне 1967).
7. Engures ezers, 1962, 30-Aug, 1 jaunais nošauts (Виксне 1967).
8. Engures ezers, 1962, 2-Sep, 1 jaunais nošauts (Виксне 1967).
9. Engures ezers, 1978, 1 T ad; bet 1976-79.gg. atrasta hibrīdas M (A.ferina x N.rufina) ligzda (Блум 1983).
10. Ķīšezers pie TEC, 1988, 18-Jan-8-Feb, 1 T. J.Bergmanis, M.Smiltnieks (Celmiņš et al. 1993); šajā periodā redzēts arī TEC dīķos. A.Kuročkins, V.Smislovs. ®
11. Pape, Lp, 1988, 18-Mai, 1 M lokāli jūrā. A.Celmiņš (Celmiņš et al. 1993). ®
12. Daugavgrīva, Rp, 1991, 15-Apr, 1 T. R.Matrozis.
13. Liepājas ezers, 1999, 2-Apr, 2 (T un M). M.Leivo, A.Luukkonen (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
14. Engures ezers, 1999, 14-Jūn. 1 T. J.Kazubiernis (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
15. Dārziņu atteka, Ri, 2001, 6-11-Feb, 1 M. K.Funts, V.Roze u.c.
16. Sātiņi, Sa, 2001, 15-22-Okt, 1 T Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
17. Ķīšezers, Rp, 2002, 15-Jan, 1 M ezera austrumu malā pie Sužiem. E.Kantāns.
18. Kaņieris, Tu, 2002, 24-Aug, 3 jaunie putni nošauti pīļu medībās (3 dažādi mednieki). Viens no eksemplāriem atrodas Latvijas Dabas muzejā.
19. Kaņieris, Tu, 2002, 21-Sep, 1 jaunais putns nošauts pīļu medībās.
20. Papes ezers, Lp, 2004, 26-Apr, 1 T pie putnu torņa ezera S galā. T.Tohmo, J.Venemies.

Turpmākie novērojumi līdz 2022. gada beigām

Kaņieris
2007, 15-Apr, 1 T netālu no Mērsalas. E.Ozols. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
2011, 7-Apr, 2 TT saskatīti ezerā no putnu torņa. R.Matrozis, M.Kalnins, A.Poppels. Turpt 1 T ziņots 8-9-Apr. J.Ķuze, M.Tīrums u.c.
2014, 24-Mar - 6-Apr, 4 (divi pāri). U.Piterāns u.c. (Dabasdati).
2015, 4-Mai, 2 (T un M). M.Riherts.
2016, 17-Mai, 1 T. J.Siliņēvičs; turpat 22-Mai. M.Tīrums u.c.
2017, 27-Aug, 2 (T un M). S.E.Lukstiņa (Dabasdati).
2018, 24-Apr, 2 TT. I.Brediks, K.Funts; 12-Mai, 2 TT (viens WSW malā, otrs W malā). K.Millers, P.Palmer u.c.; 21-Jūl, 1 T eclipse. O.Golubeva (Dabasdati).

2019, 6-Apr, 2 (T un M). I.Brediks; 18-Mai, 3 (2 TT un M). E.Laucis u.c.; 5-Jūn, 4 TT (3 un 1) ezera N daļā un pāris SW daļā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati); 20-Sep, 1 T un 8 MM/1cy. D.Boiko.

2020, 8-Apr, 1 T lokāli starp Riekstu salu un putnu torni. R.Rekmanis; 7-Mai, 1 T. A.Stīpniece (Dabasdati); 24-Mai, 2 TT un M. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati); 29-Sep, 15 (10 TT un 5 MM). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

2021, 10-Apr, 1 T. R.Rekmanis; 11-Apr, 4 (2 TT un pāris). S.Laime, D.Heiberga; 15-Apr, 1 T. I.Gaile; 26-Apr, pāris. M.Kilups, I.Mārdega; 16-Jūn, pāris un atrasta izpostīta ligzda. I.Dinsbergs, V.Vīgants; 21-Aug, 2. E.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5); 2-Okt, 4 nenoteikta vecuma (1cy/MM). D.Boiko.

2022, 10-Apr, 4 TT. I.Brediks; 15-Apr, 2 TT pārlido. J.Vīgulis; 1-Mai, 3 TT. A.Klepers, E.Hilmane; 4-22-Mai, šajā periodā ziņoti vairāki novērojumi - no 1 līdz 5(6?) īpatņi. Lielākais skaits vienā novērojumā 4 TT un M. R.Linejs, Ē.Krēsla, M.Kilups, Z.Krievāns, I.Brediks, P.Daknis, J.Ukass; 16-Okt, 22 (15 TT un 7 MM) izcēlās vienā barā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Dabas liegums Sātiņu dīķi
2008, 9-Aug, 1 ad M dīķī Liekna III. M.Jaunzemis, K.Millers.
2014, 14-Sep, 1 T un 2 MM/1cy dīķī Liekna I. M.Jaunzemis.
2016, 14-Sep, 1 T dīķī Liekna III, vēlāk Liekna IV. J.Vīgulis, A.Arnicāns.
2019, 20-Jūl, 1 T Grebūtnieku dīķī. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).
2020
, 24-Mai, 1 T Grebūtnieku dīķī (ticamākais, ka atgriezies 2019. gadā novērotais putns). M.Jaunzemis.
2021, 26-30-Jūn, 1 M Pļavnieku dīķos. M.Jaunzemis u.c. (Dabasdati).
2021, 27-Jūn, 1 T pēc-riesta tērpā Lieknas dīķos. R.Sīmanis u.c. (Dabasdati).

2022, 22-Mai, T (lokālā vieta un novērotāji precizējami); 11-Jūn, 1 T Grebūtnieku dīķī. M.Jaunzemis; 6-Jūl, 2 ad MM Pļavnieku dīķos. M.Jaunzemis; 25-Aug, 2 MM/1cy Silzemju dīķī. E.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3).

Novērojumi citās vietās
Papes ezers, Lp, 2005, 10-Mai, 1 T poldera malā ezera N daļā kopā ar citām pīlēm. I.Mednis.
Nagļi, Re, 2007, 25-Mai, 1 T Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. V.Roze, K.Millers, G.Graubics. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
Engures ezers, Ta, 2009, 1-19-Mai, 1 T ezera W malā saskatāms no Ķūļciema putnu torņa. V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis u.c.
Liepājas ezers, 2011, 12-Apr, 2 (T un M) ezerā iepretī Vītiņu pļavām. K.Millers, M.Strazds.
Beibeži, Ba, 2011, 12-17-Apr, 1 T ūdenskrātuvē. M.Kilups, E.Laucis, S.Rabkevičs u.c.
Kvāpānu dīķi pie Lubāna, Re, 2011, 6-Mai, 1 M. S.Rabkevičs.
Nagļi, Re, 2012, 10-Jūn, 1 M Zvejsalas dīķos. A.Klepers.

Nagļi, Re, 2013, 17-Mai, T un M Nagļu z/s Orenīšu-Drabāku nodaļas 5. dīķī. I.Deņisovs; 3-Jūn, T un M turpat Orenīšu dīķos. C.Kehoe, K.Millers; 29-Jūn, 1 T Orenīšu-Drabāku nodaļas 7. dīķī. I.Deņisovs.

Liepājas ezers, 2014, 13-Apr, 6 TT ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa. R.Rekmanis.
Kvāpānu dīķi, Re, 2014, 15-Mai, 2. G.Grandāns.
Kvāpānu dīķi, Re, 2015, 11-17-Apr, 2 (pāris). D.Vasiļevskis, D.Vikšere u.c.
Nagļi, Re, 2015, 19-Sep, 1 T Orenīšu-Drabāku dīķos. S.Karalius u.c.
Nagļi, Re, 2016, 1-Jūn, 1 T Orenīšu-Drabāku dīķos. K.Millers, L.Evans u.c.
Cieceres dzirnavu ūdenskrātuve, Sa, 2016, 14-Aug, 4 (2 TT un 2 MM/1cy). A.Mousseau.
Liepājas ezers, 2016, 18-24-Sep, 3 (t.sk. 1 T) ezerā Ezerkrasta putnu torņa apkārtnē. G.Bilbao, K.Millers u.c.
Liepājas ezers, 2017, 14-15-Apr, 6 TT ezerā Ezerkrasta putnu torņa apkārtnē. M.Mamis u.c.
Liepāja, 2018, 15-Okt, 1 M Raiņa parka dīķī kopā ar meža pīlēm. S.Bērziņa.

Engures ez. Tu, 2020, 7-Aug, 1 M/1cy ezera austrumu krasta putnu torņa apkārtnē. U.Piterāns; 22-Sep, turpat 2 "lielgalvja jaunajam putnam atbilstoši putni". Novērotāja vārds nav zināms (abi novērojumi Dabasdatos, otrais tikai komentārā).

Babītes ez., Ri, 2022, 16-Mar, 1 T. R.Matrozis (Dabasdati).

 

Jauno putnu skaits spekulatīvs, reizēm balstīts uz skaita starpību konkrētās novērošanas vietās - kopskaits rudenī mīnus sezonas laikā
identificētie ad. 2002. gada rudenī 3 jaunie putni nošauti medībās.

Novērojumi ziemas mēnešos (visi zināmie)
Ķīšezers pie TEC, 1988, 18-Jan-8-Feb, 1 T. J.Bergmanis, M.Smiltnieks (Celmiņš et al. 1993); šajā periodā redzēts arī TEC dīķos. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Dārziņu atteka, Ri, 2001, 6-11-Feb, 1 M. K.Funts, V.Roze u.c.
Ķīšezers, Rp, 2002, 15-Jan, 1 M ezera austrumu malā pie Sužiem. E.Kantāns.

Kartē attēlotas novērošanas vietas no 1988. līdz 2022. gadam.

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Salvador A., J.A.Amat and I.K.Özgencil. 2022. Red-crested Pochard Netta rufina, version 2.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.recpoc.02. Accessed 1 April 2023. Stoll F.E. 1904. Ornitologische Notizen. - Korresp. Bl. Naturf.-Ver. Riga. 47: 77-107. Stoll F.E. 1931. Tier- and Pflanzenleben am Rigaschen Strande. Riga. Блум П. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 41. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62. 

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Bauskas novads, 17-Apr-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Bauskas novads, 17-Apr-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Bauskas novads, 17-Apr-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Liepāja, Raiņa parks, 15-Okt-2018, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Lielgalvis Netta rufina. Beibežu ūdenskrātuve, Bauskas novads, 17-Apr-2011, T (fonā laucis Fulica atra). © Jānis Jansons.