Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīta Eirāzijā uz austrumiem līdz NW Sibīrijai. Ziemo g.k. Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras un S Āzijā.Demit pasugas (Tyler, Christie 2020). Par Latvijā sastopamajām pasugām skat. zemāk.

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā, bet nevienmērīgi

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava

Jaunciems, Ropažu novads, 13-Mai-2024, T. © Igors Deņisovs.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta ligzdotāja, tomēr izplatīta nevienmērīgi. Ligzdojošās populācijas lielākā daļa pieder nominālajai pasugai flava. Ziemeļu dzeltenā cielava - pasuga thunbergi - bieži caurceļo un vietām ligzdo, izplatība precizējama. Piecas reizes novērota melngalvas cielava - pasuga feldegg, un vienu reizi ziņota cielava, kas līdzinājās pasugu hibrīdam 'dombrowskii'. Bijuši vēl vairāki neparasti krāsotu dzelteno cielavu novērojumi, taču nav iegūti pietiekami labas kvalitātes attēli to precīzākai noteikšanai.

Garums: 17 cm (Alström, Mild 2003).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 28-Mar-2024, 1 kopā ar baltajām cielavām. M.Strazds.
Ances pagasts, Ve, 2-Apr-2011, 1 T (thunbergi) nolaidās "Puteru" pagalmā. H.Hofmanis, M.Ratkeviča, A.Ratkevičs.
Daugavgrīva, Rp, 4-Apr-1988, 1. A.Kuročkins.
Ķemeru tīrelis, Tu, 5-Apr-2000, 1. J.Ķuze.

Migrantu koncentrēšanās piemēri pavasarī
Vecdaugava, Rp, 6-Mai-2012, 250 (280) pasugas flava un thunbergi. I.Deņisovs.

Migrantu koncentrēšanās piemēri rudenī
Garkalne, Ri, 31-Aug-1997, ap 500 meža deguma vietā. F.Savičs.

Vēlākie novērojumi rudenī - sugas piederība pierādīta ar sauciena ierakstu*
Liepāja, 26-30-Okt-2021, 1 T pasuga thunbergi pie ostas D mola. R.Rekmanis, V.Jaunzemis, I.Zepa (Dabasdati 1, 2), A.Mankus (foto zemāk).

Vēli novērojumi pēc 15. oktobra - dzeltenā cielava plašā nozīmē, neizslēdzot M.tschutschensis (visi zināmie)*
Lauteri, Lm, 1-Nov-2020, 1 jaunais putns (1cy). G.Graubics.
Ragaciems, Tu, 26-Okt-2002, 1 liedagā (dzeltenām krūtīm un vēderpusi). R.Matrozis.
Pape, Lp, 14-22-Okt-2012, 1 liedagā pie mola (dzeltenām krūtīm un vēderpusi). G.Grandāns, M.Briedis, K.Millers, E.Laucis u.c.
Ainaži, Lm, 17-18-Okt-2015, 2. I.Deņisovs, R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 12-17-Okt-2018, 1 pie mola. Ž.Isajevs, I.Gaile, O.Golubeva (Dabasdati 1, 2, 3).

*) Lai izslēgtu (vai pierādītu) austrumu dzelteno cielavu M.tschutschensis nepieciešams sauciena ieraksts (skat. Hellquist 2021). Vizuāla šīs sugas atšķiršana no 'rietumu' dzeltenās cielavas M.flava arī ir iespējama, bet daudzo variāciju un pasugu starpformu dēļ pārliecību tikai pēc vizuālajām pazīmēm grūti iegūt.

 
 

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. Beaman M., Madge S. 1998. The Handbook of Bird Identification. Helm. London. Badyaev A.V., Kessel B., Gibson D.D., del Hoyo J. & N. Collar. 2020. Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eaywag.01. Accessed 21 January 2024. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Hellquist A. 2021. Identification and taxonomy of northern and eastern yellow wagtails – new pieces to the puzzle. Dutch Birding 43, 5: 333-370. Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Stockholm. Tyler S. and D.A.Christie. 2020. Western Yellow Wagtail Motacilla flava, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eaywag1.01. Accessed 21 January 2024.

Dzeltenās cielavas pasugas

Latvijā trīs pasugas - divas bieži sastopamas (flava un thunbergi), reti ieceļo feldegg. Novērota arī viena starpforma. Aprakstiem izmantots L.Svensona (1992) noteicējs, kā arī P.Alstrēma un K.Milda (2003) monogrāfija par čipstēm un cielavām. Vēl jāpiezīmē, ka rudens migrācijā Latvijā var ieceļot austrumu dzeltenā cielava M.tschutschensis (Badyaev et al. 2020), kuras novērošana vairākkārt pierādīta Rietumeiropā. Agrākā dzeltenās cielavas pasuga. Ļoti līdzīga, grūti nosakāma. Arī tai ir vairākas pasugas, no kurām divas ģeografiski tuvākās ir plexa (statuss neskaidrs, līdzība ar thunbergi) un tschutschensis (līdzība ar flava).

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Latvijā visplašāk izplatītā dzeltenās cielavas pasuga. Ligzdo plašā zonā no Francijas rietumos līdz Urāliem austrumos. Šī zona šķērso Centrāleiropas ziemeļu daļu, skarot arī Skandināvijas un Somijas dienvidus. Pieaugušie TT: galvas virspuse ir zilgan-pelēka; skaidri izteikta balta uzacs svītra; auss segspalvas tikai nedaudz tumšākas par galvas virspusi; bieži vien uz auss segspalvām ir maza neizteikta balta svītriņa lejpus acs; pazode un rīkles malas baltas. Mātītes grūti atšķirt no pasugu thunbergi un beema mātītēm.

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Vecdaugavas pussala, Rīga, 25-Apr-2012, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 7-Mai-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Mērsrags, Talsu novads, 9-Mai-2015, T. © Māris Puķītis.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Dviete, Augšdaugavas novads, 11-Mai-2007, T. © Andris Klepers.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Vecdaugavas pussala, Rīga, 21-Mai-2010, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Vecdaugavas pussala, Rīga, 7-Jūn-2013, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Vecdaugavas pussala, Rīga, 18-Jūn-2009, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 13-Mai-2012, M. © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Vecdaugavas pussala, Rīga, 18-Jūn-2009, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava flava. Vecdaugavas pussala, Rīga, 24-Jūn-2014, M. © Igors Deņisovs.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Golodova dambis Liepājas ezerā, 1-Aug-2010, M pēc-ligzdošanas spalvu maiņā. © Selga Bērziņa.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T ar tumši pelēkiem vaigiem (auss segspalvām) un nelielu uzacs svītru.
Pasugas piederība neskaidra (flava/thunbergi). © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Dviete, Augšdaugavas novads, 11-Mai-2007, T ar melnīgsnējiem vaigiem (auss segspalvām) un pieri, taču ar samērā labi
saskatāmu uzacs svītru. Pasugas piederība neskaidra (flava/thunbergi). © Andris Klepers.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 23-Jūn-2014, jaunais putns (juv). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 23-Jūl-2011, jaunais putns (juv). © Ainars Mankus.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepāja, 1-Aug-2012, jaunais putns (juv). © Selga Bērziņa.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Liepājas ezers, Golodova dambis, 18-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Latvijā ligzdo tikai vietām un nelielā skaitā. Galvenais areāls Skandināvijas un Somijas ziemeļu daļā, Krievijas Eiropas daļas ziemeļos un NW Sibīrijā. Pieaugušie tēviņi: galvas virspuse tumši pelēka; auss segspalvas ļoti tumši pelēkas vai pat melnganas; pakausis tumši zilgan-pelēks, bet šī krāsa nesniedzas tālu lejup - pāreja uz zaļgano murpusi ir izplūdusi; uzacs svītras parasti nav vispār, vai atsevišķos gadījumos ir niecīgs balts laukumiņš vai svītriņa tūlīt aiz acs; pazode un rīkles malas tikai nedaudz vai nemaz nav baltas. Mātītes ļoti līdzīgas pasugas flava mātītēm, varbūt tikai ar mazliet šaurāku uzacs svītru.

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Lielupes grīva, 12-Mai-2018, T. © Oļegs Miziņenko.


Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Nagļi, Rēzeknes novads, 31-Mai-2004, T. © Kārlis Millers.
bkm

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Vecdaugavas pussala, Rīga, 19-Jūn-2009, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Daugavpils, 21-Jūn-2017, T. © Edgars Smislovs.
30oktobris

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Liepājas ostas dienvidu mols, 30-Okt-2021, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Vecdaugavas pussala, Rīga, 18-Jūn-2009, M (pasugas piederība autora vērtējumā).
© Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Vecdaugavas pussala, Rīga, 18-Jūn-2009, M (pasugas piederība autora vērtējumā).
© Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Vecdaugavas pussala, Rīga, 18-Jūn-2009, M (pasugas piederība autora vērtējumā).
© Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu dzeltenā cielava Motacilla flava thunbergi. Vecdaugavas pussala, Rīga, 19-Jūn-2009, M (pasugas piederība autora vērtējumā).
© Igors Deņisovs.
bkmx

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Pededzes-Aiviekstes sateka, Grīvu sala, Balvu novads, 20-Jūn-2007, T ar nelielu uzacs svītriņu aiz acs,
domājams piederīgs pasugai thunbergi. © Ainārs Auniņš.
bkm

Dzeltenā cielava Motacilla flava. Pededzes-Aiviekstes sateka, Grīvu sala, Balvu novads, 20-Jūn-2007, M, iespējams pasuga thunbergi, jo pārī ar
putnu attēlā augstāk, domājams piederīgu pasugai thunbergi. © Ainārs Auniņš.

Melngalvas cielava Motacilla flava feldegg. Latvijā reta ieceļotāja - pieci novērojumi (Celmiņš et al. 1993; OFK nepubl. materiāli). Ligzdo Balkānos un Melnās jūras reģionā. Tipiskiem tēviņiem galvas virsa, vaigi un auss segspalvas ogļu melnā krāsā. Tādā pat krāsā arī pakausis uz leju līdz muguras augšdaļai (reizēm uz melnā pakauša var būt dažas zaļgan-pelēkas spalviņas - Svensson 1992). Lai nekļūdītos, ir jāpārliecinās, ka galvas krāsojums patiesi atbilst šai pasugai. Reizēm arī pasugas thunbergi tēviņi izskatās ļoti tumšām galvām. Parasti gan tas ir novērošanas apstākļu efekts (attālums, gaisma). Apskatot rūpīgāk, var redzēt, ka thunbergi galvas virsa ir pelēka vai tumši pelēka, bet pakausis nekad nav koši melns. Nevajadzētu tomēr paļauties uz to, ka visi feldegg tēviņi ir perfekti melnām galvām. Pasugas izplatības areāla perifēriju aizņem netipiski īpatņi, tāpēc pirms reģistrēt melngalvas cielavas novērošanu, ieteicams putnu rūpīgi apskatīt, aprakstīt un fotografēt.

Mātītes arī ir samērā raksturīgas. Galva, sevišķi vaigi un auss segspalvas tumšākas kā parastajām dzeltenajām cielavām. Tipiskām mātītēm nav uzacs svītras, kas uzreiz tās atšķir no citu pasugu mātītēm. Krāsu variācijas tomēr ir diezgan plašas, tāpēc ne visas mātītes ir viegli atškiramas. Gadās arī īpatņi ar šauru uzacs svītru un brūngan-pelēku galvas virsu, un tādus ir ļoti grūti atšķirt no pasugas thunbergi mātītēm (Svensson 1992).

Novērošanas vietas

Melngalvas cielavas novērojumi Latvijā

1. Nagļi, Re, 1982, 12-Mai, 1 T noķerts. J.Baumanis (attēls augstāk kreisajā pusē). Redzams, ka kakla aizmugurē dažas spalviņas ir pelēcīgas, un šajā aspektā putns

nav tik tipisks kā citi šeit attēlotie melngalvas cielavas TT. Tomēr vismaz L.Svenssons (1992) pieļauj šai pasugai nelielu citas krāsas piejaukumu pakauša daļā. Šis attēls bija nosūtīts Somijas ornitofaunistikas komisijai, kas atbildēja piekrītoši, ka putns ir melngalvas cielava. Foto: © Jānis Baumanis. ®

2. Ezerkrasta pļava, Liepājas ez. W krasts, 2000, 22-Mai-4-Jūn, 1 T ligzdoja pārī ar M, kuras pasugas piederība nav noteikta. V.Roze u.c. (attēls augstāk labajā pusē).

© Agris Celmiņš.

3. Vītiņu pļavas, Liepājas ez. E krasts, 2011, 22-Apr, 1 T fotografēts. K.Millers.
4. Kolka, Ta, 2011, 27-Mai, 1 T fotografēts. G.Grandāns.
5. Kolka, Ta, 2020, 8-Jūl, 1 T fotografēts. A.Priedniece, I.Priedniece (attēlā zemāk, Dabasdati).

Melngalvas cielava Motacilla flava feldegg. Kolka, 8-Jūl-2020, T. Visticamākais šis pasugas putns ar niecīgu uzacs zīmi. © Ance Priedniece.
bkm

Melngalvas cielava Motacilla flava feldegg. Zafarana (Suecas līča rietumu krasts), Ēģipte, 13-Mar-1999, T. © Agris Celmiņš.
bkm

Melngalvas cielava Motacilla flava feldegg. Kiriş, Antalya, Turcija, 27-Apr-2017, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Melngalvas cielava Motacilla flava feldegg. Kızılot, Manavgat, Antalya, Turcija, 1-Mai-2024, T. © Igors Deņisovs.

(Rumānijas) Dzeltenā cielava Motacilla flava 'dombrowskii'. Starpforma, kas sastopama pasugu flava un feldegg saskarsmes apgabalos (Alström, Mild 2003). Birds of the World dēvēta par "inter-racial hybrid" (Tyler, Christie 2020). Pieaugušie tēviņi līdzīgi pasugai flava, taču ar kontrastējošām tumšām auss segspalvām (variē no skaidri melnām līdz tumši pelēkām) un nedaudz tumšāk pelēku galvas virspusi un pakausi. Līdzīgi kā pasugām arī šai starpformai novērojamas dažādas izskata izpausmes un ne vienmēr iespējams pārliecinoši apgalvot, ka novērotais putns ir 'dombrowskii'. Latvijā ziņots viens novērojums (attēlā zemāk).

(Rumānijas) Dzeltenā cielava Motacilla flava 'dombrowskii'. Lubānas ezera dienvidrietumu krasts, 22-Apr-2003. © Māris Strazds.