Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatības areāls plešas Eirāzijas centrālajā daļā no Krievijas tundras ziemeļos līdz Himalajiem dienvidos. Atsevišķi areāla atzari stiepjas rietumu virzienā līdz Kolas pussalai un Polijai. Ziemo Dienvidāzijā, Persijas līča reģionā, nelielā skaitā arī Izraēlā un tai tuvākajās valstīs (Alström, Mild 2003). Divas pasugas (skat. zemāk).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā retajās ligzdošanas vietās

Rudenī aizceļo, reti novērota

Ziemā nav sastopama

Citroncielava Motacilla citreola

Liepājas ezers, Aizraķe, 19-Mai-2011, T. © Jānis Jansons.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā novērota 1982. gada 28. maijā Jelgavā (Bergmanis 1984). Atseviški īpatņi (vientuļi TT) šajā apkārtnē novēroti arī dažos turpmākajos gados, tomēr ligzdošana Lielupes pļavās pierādīta tikai 1993. gada maijā (Baumanis, Celmiņš 1995). Citroncielavas parādīšanās un ligzdošanas aizsākums Latvijā ir saistīts ar sugas ekspansiju rietumu virzienā. Piemērotu ligzdošanas biotopu Latvijā netrūkst. Biotops līdzīgs kā dzeltenajai cielavai - dažādas pļavas un klaji purvi, tomēr parasti mitrākās vietās, ūdens tuvumā. Var būt krūmainākās vietās nekā dzeltenā cielava. Atšķirībā no dzeltenās cielavas diez vai būs sausās ganībās, ja vien tuvumā nav kāds ūdens baseins. Var ligzdot arī aizaugošos zivju dīķos. Kā izņēmums jāmin ligzdošanas gadījums Mērsraga jūrmalā 2003. gadā, kad ligzda bija novietota sausā pļavā uz kāpas (V.Ādamsons). Putni tomēr barojās gar jūras krastu, apliecinot ūdens tuvuma nozīmi. Ligzdojošo pāru skaits, kas dots BirdLife International (2015) datu lapā (5-20 pāri) ir pārāk mazs. Patreiz Latvijā varētu ligzdot 100-150 citroncielavu pāri.

Garums: 17-18 cm (Alström, Mild 2003).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 29-Mar-2007, 1 T 2g fotografēts. K.Millers, V.Ādamsons, V.Roze.
Liepājas ezers (Otaņķes ieteka), 10-Apr-2016, 1 T. J.Jansons.
Kolka, Ta, 14-Apr-2018, 1 T. I.Brediks.
Nagļi, Re, 14-Apr-2019, 1 T Zvejsalas-Ļodānu dīķos. I.Brediks u.c.
Ezere, Sa, 19-Apr-2009, 1 T 2g. M.Jaunzemis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Nagļi, Re, 11-Okt-2008, 1 Orenīšu 4. dīķī (domājams jaunais putns). Ap 20 novērotāji Eiropas gulbju pētnieku konferences ekskursijas laikā. Ziņo R.Matrozis.
Pape, Lp, 3-Sep-2011, 1-S. H.G.Bauer, M.Strazds.

PASUGAS UN TO ATŠĶIRŠANA

Jaunākajā literatūrā citroncielavai  tiek atzītas tikai divas pasugas - Motacilla citreola citreola un Motacilla citreola calcarata (Alström, Mild 2003). Autori uzskata, ka līdz šim atzītā pasuga 'werae' šobrīd nav pārliecinoši izdalāma kā atsevišķa taksonomiska vienība. 'Werae' izplatība nosacīti iezīmēta no Ukrainas un Baltkrievijas rietumos tālāk Krievijā, Kazahijas ziemeļu daļā un līdz Altaja kalnu pakājei austrumos. Apspalvojuma individuālās variācijas pārklājas un vienīgi pēc izmēriem 'werae' ir caurmērā mazāka. Tikai papildus pētījumi dažādās areāla vietās var palīdzēt izšķirt vai 'werae' var tikt atzīta par pilnvērtīgu pasugu. Pasuga M.c.calcarata sastopama Āzijā uz austrumiem no Tjan-Šana kalniem - Kirgīzijā, Afganistānā, Pakistānā un Ķīnā. Šīs pasugas novērošana Latvijā praktiski nav reāla.

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. Baumanis J., Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993. un 1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Bergmanis U. 1984. Dzeltengalvas cielava - Motacilla citreola Pall. - jauna suga Latvijas faunā. Retie augi un dzīvnieki: 46-49. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Motacilla citreola. Retrieved from http://www.birdlife.org on 3rd May 2015.

Citroncielava Motacilla citreola. Kolkasrags, 29-Mar-2007, T. © Kārlis Millers.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 1-Mai-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 7-Mai-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezers, Aizraķe, 19-Mai-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Mērsrags, 22-Mai-2011, M. © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Zvejsalas-Ļodānu dīķi, Nagļu zivsaimniecība, Rēzeknes novads, 9-Jūn-2012, M. © Edgars Laucis.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (juv/1g). © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 18-Aug-2009, jaunais putns (1g). © Vladimirs Suščinskis.

Labots 16 Apr 2019