Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatības areāls Eirāzijas centrālajā daļā no Krievijas tundras ziemeļos līdz Himalajiem dienvidos. Ziemo Dienvidāzijā, Persijas līča reģionā, nelielā skaitā arī Izraēlā un tai tuvākajās valstīs (Alström, Mild 2003). Birds of the World izdalītas trīs pasugas - M.c.citreola - Somija, Krievijas ziemeļi uz austrumiem līdz centrālajai Sibīrijai, Aizbaikālam, Mongolijai un NE Ķīnai. M.c.werae – Baltijas valstis, N Polija, Baltkrievija, Ukraina un tālāk uz austrumie līdz Krievijas Altajam, N un E Kazahstānai un NW Ķīnai, iespējams arī Turcijā, Armēnijā un Sīrijā. M.c.calcarata - Irānas austrumi, Afghanistāna un Centrālāzijas kalni no Tjanšana uz austrumiem līdz Ķīnas vidienei un uz dienvidiem līdz Himalajiem (Tyler, Kirwan 2020). Bet ir arī viedoklis, ka werae morfoloģiski un vokāli nav atšķirama no nominālās pasugas (Alström, Mild 2003).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā retajās ligzdošanas vietās

Rudenī aizceļo, reti novērota

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Citroncielava Motacilla citreola

Liepājas ezers, Aizraķe, 19-Mai-2011, T. © Jānis Jansons.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Pirmo reizi Latvijā novērota 1982. gada 28. maijā Jelgavā (Bergmanis 1984). Atseviški īpatņi (vientuļi TT) šajā apkārtnē novēroti arī dažos turpmākajos gados, tomēr ligzdošana Lielupes pļavās pierādīta tikai 1993. gada maijā (Baumanis, Celmiņš 1995). Citroncielavas parādīšanās un ligzdošanas aizsākums Latvijā saistīts ar sugas ekspansiju rietumu virzienā. Piemērotu ligzdošanas biotopu Latvijā netrūkst. Biotops līdzīgs kā dzeltenajai cielavai - dažādas pļavas un klaji purvi, tomēr parasti mitrākās vietās, ūdens tuvumā. Var būt krūmainākās vietās nekā dzeltenā cielava. Atšķirībā no dzeltenās cielavas diez vai būs sausās ganībās, ja vien tuvumā nav kāds ūdens baseins. Var ligzdot arī aizaugošos zivju dīķos. Kā izņēmums jāmin ligzdošanas gadījums Mērsraga jūrmalā 2003. gadā, kad ligzda bija novietota sausā pļavā uz kāpas (V.Ādamsons). Putni tomēr barojās gar jūras krastu, apliecinot ūdens tuvuma nozīmi. Visai ticams, ka citroncielava Mērsraga piekrastē ligzdoja arī vismaz dažos turpmākajos gados. Visa Latvijas populācija novērtēta 100-200 pāru robežas (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 17-18 cm (Alström, Mild 2003).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 29-Mar-2007, 1 T 2cy fotografēts. K.Millers, V.Ādamsons, V.Roze.
Liepājas ezers (Otaņķes ieteka), 10-Apr-2016, 1 T. J.Jansons.
Nagļi, Re, 13-Apr-2020, 1 T. A.Jesko (Dabasdati).
Kolka, Ta, 14-Apr-2018, 1 T. I.Brediks.
Nagļi, Re, 14-Apr-2019, 1 T. I.Brediks u.c.

Vēlākie novērojumi rudenī
Nagļi, Re, 11-Okt-2008, 1 Orenīšu 4. dīķī kopā ar 3 baltajām cielavām. Ap 20 novērotāji Eiropas gulbju pētnieku konferences ekskursijas laikā. Ziņo R.Matrozis.
Daugavgrīva, Rp, 8-Sep-2021, 1 jaunais putns (1cy) kopā ar baltajām cielavām. E.Smislovs, V.Smislovs.
Pape, Lp, 4-Sep-2019, 1 jaunais putns (1cy) liedagā. I.Dinsbergs (Dabasdati ar foto).
Pape, Lp, 3-Sep-2011, 1-S. H.G.Bauer, M.Strazds.

Literatūra un internets

Alström P., Mild K. 2003. Pipits and Wagtails. Princeton. Baumanis J., Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993. un 1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. Bergmanis U. 1984. Dzeltengalvas cielava - Motacilla citreola Pall. - jauna suga Latvijas faunā. Retie augi un dzīvnieki: 46-49. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Tyler S. and G.M.Kirwan. 2020. Citrine Wagtail Motacilla citreola, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.citwag.01. Accessed 21 January 2024.

Citroncielava Motacilla citreola. Kolkasrags, 29-Mar-2007, T. © Kārlis Millers.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 1-Mai-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 7-Mai-2011, T. © Ainars Mankus.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 11-Mai-2019, domājams T 2cy. © Ainars Mankus.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezers, Aizraķe, 19-Mai-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Mērsrags, Talsu novads, 22-Mai-2011, M?. © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Zvejsalas-Ļodānu dīķi, Nagļu zivsaimniecība, Rēzeknes novads, 9-Jūn-2012, M. © Edgars Laucis.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (juv/1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Citroncielava Motacilla citreola. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 18-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.