Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Atlantijas ziemeļu daļas salas un piekrastes. Vairāk austrumu daļā - Islandē, Britu salās un Skandināvijas ziemeļrietumu piekrastē. Mazākā skaitā Kanādas austumu piekrastes salās. Ziemā klejo uz dienvidiem sasniedzot Rietumāfrikas piekrasti, Vidusjūru un Meksikas līci. Pieaugušie putni mazāk dispersīvi. Ģeogrāfisku variāciju nav (Mowbray 2020).

Novērošanas vietas, ieskaitot D kategorijas
atradumu - zilais punkts  // Atkārtotas
novērošanas vietas - zaļie punkti
Birds of the World

Ziemeļu sulla Morus bassanus

Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 31-Mai-2011. © Igors Deņisovs.

Latvijā reta ieceļotāja - seši novērojumi, neskaitot beigtā putna atradumu, kas attiecināms uz D kategoriju.

Garums: 87-100 cm, spārnu izpletums: 165-180 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lielvārde, Og, 1958, 17-Aug, 1 (ticamākais tas pats putns 25-Aug Rīgā) (Šulcs 1960).
2. Pape, Lp, 1987, 16-Apr, 1 ad - S. A.Celmiņš (Mednis, Baumanis 1990). ®
3. Pape, Lp, 1987, 13-Sep, 4-S. A.Nagle, D.Spals, M.Jaunzemis (Mednis, Baumanis 1990). ®
4. Pape, Lp, 1999, 4-Nov, 1 ad - N. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, D.Spals (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
5. Pape, Lp, 2021, 10-Okt, 1 ad - N. R.Rekmanis (Dabasdati).

6. Rīgas jūras līcis, 2022, 1 praktiski pieaudzis putns (4cy+) uzturējās līča dienvidu un rietumu daļā: Daugavgrīva, 8-Mai, jūras kraukļu barā lido uz NE pusi. E.Smislovs, A.Arnicāns; Mērsrags, 22-Mai, jūras kraukļu barā lido uz N pusi. E.Smislovs, A.Dekants, M.Stūrītis, D.Heiberga; Ragaciems, 8-Jūn, atrasta beigta jūras krastā. Z.Dāvidsone (Dabasdati 1, 2, 3). Putna vecums precizēts pēc tā atrašanas jūnijā (V.Smislovs).

Atradums D kategorijā
Ventspils, 1960, vasaras beigas, 1 atrasta liedagā (Виксне 1967).

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Mednis A., Baumanis J. 1990. Latvijas ornitofaunistiskās komisijas darba pārskats (1987). - Putni dabā 3: 183-185. Mowbray T.B. 2020. Northern Gannet Morus bassanus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norgan.01. Accessed 25 December 2020. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Šulcs A. 1960. Sula bassana L. - jauna putnu suga Latvijas PSR faunā. - Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiski pētījumi. 2: 221-222. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Труды V Прибалтийской орнитологической конференции. Таллин, 57-62.

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 30-Mai-2011, priekšplānā nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 31-Mai-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 11-Aug-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Helgolande, Vācija, 27-Sep-2013. © Māris Strazds.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 30-Mai-2011, nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 30-Mai-2011, nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.