Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Atlantijas ziemeļu daļas salas un piekraste – vairāk austrumu daļā: Islandē, Britu salās, Skandināvijas ziemeļrietumu piekrastē. Jaunie putni migrē uz dienvidiem nelielā skaitā sasniedzot ekvatoru. Pieaugušie putni mazāk dispersīvi, tomēr ziemā regulāri sastopami Vidusjūrā, kā arī Meksikas līcī. Ģeogrāfisku variāciju nav (del Hoyo, Elliot, Sargatal 1992).

Novērošanas vietas

Ziemeļu sulla Morus bassanus

Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 31-Mai-2011. © Igors Deņisovs.

Latvijā pieci novērojumi.

Garums: 87-100 cm, spārnu izpletums: 165-180 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lielvārde, 1958, 17-Aug, 1 (iesp. tas pats putns 25-Aug arī Rīgā) (Šulcs 1960).
2. Ventspils, 1960, vasaras beigas, 1 atrasta liedagā (Виксне 1967).
3. Pape, Lp, 1987, 16-Apr, 1 ad - S. A.Celmiņš (Mednis, Baumanis 1990). ®
4. Pape, Lp, 1987, 13-Sep, 4-S. A.Nagle, D.Spals, M.Jaunzemis (Mednis, Baumanis 1990). ®
5. Pape, Lp, 1999, 4-Nov, 1 ad - N. A.Celmiņš, M.Jaunzemis, D.Spals (Celmiņš, Baumanis 2000). ®

Literatūra un internets

BirdLife International Species factsheet: Morus bassanus. Retrieved from http://www.birdlife.org on Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. del Hoyo J., Elliot A., Sargatal J. (eds) 1992. Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona. Mednis A., Baumanis J. 1990. Latvijas ornitofaunistiskās komisijas darba pārskats (1987). - Putni dabā 3: 183-185. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Šulcs A. 1960. Sula bassana L. - jauna putnu suga Latvijas PSR faunā. - Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiski pētījumi. 2: 221-222. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62.

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 30-Mai-2011, priekšplānā nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 31-Mai-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 11-Aug-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Helgolande, Vācija, 27-Sep-2013. © Māris Strazds.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 30-Mai-2011, nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu sulla Morus bassanus. Bass Rock klints, Ziemeļjūra, Skotija, 30-Mai-2011, nepieaudzis putns. © Igors Deņisovs.

Labots 31 Dec 2019