Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas plēsīgais putns, taču izplatīta nevienmērīgi. Sastopama no Spānijas līdz Zviedrijas centrālajai daļai un no Rietumeiropas līdz Melnajai jūrai, iespējams arī Kaukāzā. Eiropas dienvidu daļā nometniece, bet centrālās un ziemeļu Eiropas putni daļēji migrējoši, daļa pārvietojas ziemot Francijā. Divas pasugas, Latvijā ieceļo un ligzdo M.m.milvus. Otra pasuga M.m.fasciicauda, kas bija sastopama Zaļā Raga salās gandrīz droši, ka izmirusi (Orta, Christie, Garcia 2020).

Pavasarī ieklejo, atgriežas retie ligzdotāji

Vasarā klejotāji un retie ligzdotāji

Rudenī aizceļo

Ziemā reti rietumu daļā

Birds of the World

Sarkanā klija Milvus milvus

Virga, Dienvidkurzemes novads, 15-Mar-2020. © Ainars Mankus.

Vēsturiski sarkanās klijas izplatība Latvijā saistīta ar Kurzemi. Ieskatoties nedaudz vairāk kā 100 gadu senā pagātnē, F.E. Štolls (1904) raksta, ka sarkanā klija samērā bieži sastopama Kurzemē uz rietumiem no Ventas, kā arī ūdeņiem bagātās vietās līdz pat Kolkai. Novērojumi valsts centrālajā daļā un austrumos gan vēsturiski, gan arī mūsdienās ir retāki. XX gs. gaitā sarkanās klijas izplatība Latvijā sašaurinājās un ligzdošana pēdējo reizi reģistrēta 1960-to gadu sākuma (Липсберг 1983). Novērojumu skaits turpināja sarukt līdz minimumam 70-80-tajos gados. Tomēr līdz ar populācijas atkopšanos rietumu un centrālajā Eiropā novērojumu skaits Latvijā XX gs. beigās atkal sāka pieaugt. Pēc ilgāka laika perioda sarkanā klijas novērojumi atsākās 1992. gadā. Visi zināmie novērojumi laika periodā 1992-2010 uzskaitīti zemāk (Baumanis, Mednis 1985; Mednis, Baumanis 1987; Baumanis, Mednis 1988; Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 2000; Putni.lv krājums). Atsāktu ligzdošanu Latvijā izdevās pierādīt 2010. gadā Kalvenes apkārtnē, kur atrasta ligzda ar diviem mazuļiem (K.Millers, V.Roze, G.Grandāns). Pieļaujams, ka ligzdošana Kurzemē atsākās jau dažus agrāk. Šajā sakarā atzīmējams jaunā putna novērojums Kalvenes apkārtnē 2008. gada septembrī (J.Jansons). Nākamais ligzdošanas gadījums pierādīts 2016. gadā, kad ligzda ar mazuļiem atrasta pie Vectīreļiem Olaines apkārtnē (E.Smislovs, V.Smislovs). Novērojumu skaits ligzdošanas sezonā turpina pieaugt. Populācijas novērtēta 7-20 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Ziemā pirmo reizi novērota 2009. gada janvārī. Tagad ziemas mēnešos zināmi jau vairāk kā 30 novērojumi (skat. uzskaitījumu zemāk).

Garums: 60-72 cm, spārnu izpletums: 143-171 cm (Orta, Christie, Garcia 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2021. gadam ieskaitot
Mangaļsala, Rp, 24-Feb-2021, 1-SSW. I.Deņisovs.
Kalnišķi, Lp, 4-Mar-2019, 1-W. I.Mednis.
Kolka, Ta, 12-Mar-2012, 2-N. M.Briedis.
Valtaiķi, Ku, 21-Mar-2015, 1 migrācijā. M.Strazds.
Dokupe, Ve, 21-Mar-2018, 2 migrācijā. V.Šteinbergs (Dabasdati).

Pirmā gada jauno putnu novērojumi vasarā-septembrī (tikai ar foto)
Pelči (Tadaiķu pagasts), Lp, 2008, 13-Sep, 1 Liepajas šosejas malā virs lauka E pusē no Ilzika ezera. J.Jansons.
Mazilmāja, Lp, 2018, 17-Aug, 1. R.Bluķis, K.Bernāns (Dabasdati).

Skaits rudens mēnešos
Grobiņas pagasts, Lp, 25-Nov-2023, 10 vienlaicīgi pie atkritumu poligona „Ķīvītes”. E.Smislovs (Dabasdati).
Aizputes apkārtne, Lp, 9-Okt-2022, 4. K.Millers, I.Grīnerte.

Novērojumi ziemas mēnešos rietumu Latvijā līdz Rīgai ieskaitot (visi zināmie līdz 2024. gada februāra beigām)
Kaņieris, Tu, 24-Jan-2009, 1 ap 10 minūtes riņķoja virs Andersalas, pēc tam aizlaidās Ragaciema virzienā. E.Ozols.
Mazirbe, Ta, 17-Dec-2010, 1-SW. H.Hofmanis, V.Skuja.
Liepāja, 2-Jan-2011, 1-E virs Karostas. A.Klepers.
Pape, Lp, 28-Jan-2011, 1 ad. K.Millers.
Liepāja, 17-Feb-2011, 1 ostas rajonā (nevar gan izslēgt, ka redzēta Liepājā jau 2-Jan). M.Wereszczuk, R.Kozik, M.Łukaszewicz, R.Kuropieska.
Nīcas lauki, Lp, 1-4-Jan-2015, 1. M.Jaunzemis u.c.
Saraikas muiža, Lp, 4-Jan-2015, 1. A.Mankus, J.Jansons.
Ventspils izgāztuve, 1-Jan-2016, 1. M.Jaunzemis, J.Jansons.
Bernāti, Lp, 7-Jan-2018, 1. E.Lediņš, U.Riekstiņš.

Otaņķi - Rude - Nīcas lauki, Lp, 23-Dec-2018, 1 pie Otaņķiem. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis; 3-Feb-2019 (Otaņķi). J.Vīgulis, I.Markuse; 17-Feb (Rude). M.Jaunzemis, V.Jaunzemis, K.Freibergs; 22-Feb (Nīcas lauki). K.Millers; 23-Feb (Otaņķi). E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).

Jūrkalnes pagasts, Ve, 10-Jan-2018, 1. M.Bērzkalns (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 3-Jan-2020, 1. Ģ.Strazdiņš (Dabasdati).
Medzes pagasts, Lp, 3-Jan-2020, 1. R.Rekmanis (Dabasdati).
Vērgale, Lp, decembra beigas 2019 - 3-Jan-2020, 2 "lokāli Vērgales apkārtnē jau vairāk kā nedēļu". R.Rekmanis (Dabasdati).
Šukteri, Lp, 12-Jan-2020, 1. I.Grīnerte, K.Millers.
Saraiķu apkaime, Lp, 21-Feb-2020, 1. R.Rekmanis.
Bunkas pagasts, Lp, 19-Dec-2020, 1. J.Jansons (Dabasdati).
Dunikas pagasts, Lp, 21-Dec-2020, 1 lido virs ceļa Sikšņi - Ječi. A.Ozoliņš.
Grobiņas pagasts, Lp, 23-Dec-2020, 1. S.Bizuna (Dabasdati).
Ziru pagasts, Ve, 2-Jan-2021, 1. I.Brediks.
Grobiņas pagasts, Lp, 19-Jan-2021, 1 pie atkritumu poligona. R.Rekmanis (Dabasdati).
Grobiņa, Lp, 19-Feb-2021, 1 novērota zemu planējot virs pilsētas. L.Sproģe (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 24-Feb-2021, 1-SSW. I.Deņisovs. Pavasara migrants
Medzes muiža, Lp, 10-Dec-2021, 1. T.Endziņš (Dabasdati).
Grobiņas pagasts, Lp, 19-Dec-2021, 1. S.Bizuna (Dabasdati).
Grobiņas pagasts, Lp, 1-Jan-2022, 1 netālu no Grobiņas uz Rolavas pusi. J.Jansons (Dabasdati).
Nīcas pagasts, Lp, 7-Jan-2022, 1-S starp Bernātiem un Skatri. R.Bluķis, K.Bernāns, J.Bernāns (Dabasdati).
Saraiķi, Lp, 15-Jan-2022, 1. I.Mārdega (Dabasdati).
Grobiņas pagasts, Lp, 22-Jan-2023, 1 pie atkritumu poligona. M.Tīrums (Dabasdati).
Ugāle, Ve, 5-Feb-2023, 1-W. N.Zeidaks.
Saraiķi, Lp, 8-Feb-2023, 2. A.Bilerts (Dabasdati).
Grobiņas pagasts, Lp, 1-Jan-2024, 2 pie atkritumu poligona. E.Gulbe (Dabasdati).
Sējējciems, Lp, 13-20-Jan-2024, 1. I.Brediks u.c.; šajā apkārtnē (Pērkone, Skatre) 1 redzēta arī 3-Feb. Z.Gradinārova, E.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3, 4).
Otaņķu pagasts, Lp, 18-Jan-2024, 1 pārlido. A.Ozoliņš (Dabasdati).
Paipu ciems, Lp, 22-Jan-2024, 1. J.Jaunsleinis (Dabasdati).
Grobiņas pagasts, Lp, 20-Feb-2024, 2 pie atkritumu poligona. E.Smislovs (Dabasdati).
Sējējciems, Lp, 25-Feb-2024, 1 pārlido. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā*
Šādi novērojumi nav zināmi.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Novērojumi periodā 1992-2010

 

1. Kolka, Ta, 1992, 29-Apr, 1-NW. A.Elf u.c. ®
2. Kolka, Ta, 1992, 30-Apr, 1-N. A.Elf u.c. ®
3. Pape, Lp, 1992, 7-Jūn, 1 ad - S virs Papes tīreļa. S.Åkeby. u.c. ®
4. Dunduru pļavas (dienvidu gals), Tu, 1992, 2-Jūl, 1. M.Strazds, A.Celmiņš. ®
5. Skrunda, Ku, 1995, 30-Apr, 1 ad pie zivju dīķa barības torņa (dīķu NW daļā). M.Strazds, M.Maskalāns.
6. Nīca, Lp, 1998, 29-Aug, 1 (iespējams, tā pati vēlāk Papē 1-Sep). E.Račinskis. ®
7. Pape, Lp, 1998, 29-Aug, 2. J.Kazubiernis, J.Baumanis, V.Vintulis, M.Jaunzemis. ®
8. Code, Ba, 1999, 10-Apr, 1. D.Drozdovskis, E.Antenišķis. ®
9. Pape, Lp, 1999, 13-Apr, 1 2cy putns. M.Leivo, A.Luukkonen, K.Hildditch. ®
10. Engures ez. rietumu mala, Tu, 1999, 22-Mai, 1. P.E.Rasmussen, O.Opermanis.
11. Liepājas ez. rietumu mala, Lp, 2000, 4-Jūn, 1. M.Jaunzemis u.c.
12. Kolka, Ta, 2001, 17-Apr, 1 ad. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
13. Užava, Ve, 2001, 19-Jūn, 1. J.Kazubiernis.
14. Aizputes apk., Lp, 2001, 20-Jūn, 1. E.Strazdiņa.
15. Kalvene, Lp, 2001, 4-Sep, 1. V.Roze, G.Graubics (kartē pārklājas ar pavasara novērojumu).
16. Nīca, Lp, 2002, 22-Jūn, 2. I.Mārdega, E.Račinskis.
17. Kolka, Ta, 2003, 11-Mai, 2. S.Madsen, D.B.Wooldridge.
18. Bunka, Lp, 2003, 19-Mai, 1 ad starp Bunku un Kroti aizlidoja S virzienā. M.Āboliņš-Ābols, O.Keišs.
19. Kolka, Ta, 2004, 27-Apr, 1. J.Kazubiernis.
20. Brocēnu apkaime, Sa, 2004, Aug-beigas - 6-Sep, 1. U.Beķeris.
21. Papes polderis, Lp, 2005, 29-Apr, 1-N. I.Mednis.
22. Nīca, Lp, 2005, 1-Mai, 1 aiz Nīcas pie Sikšņu krustojuma, lēnām riņķojot uz N. K.Millers.
23. Rucava, Lp, 2005, 7-9-Mai, 2 novērotas riestojot starp Rucavu un Nidas purvu. Jan van Mill u.c.
24. Dunduru pļavas (dienvidu gals), Tu, 2006, 10-Mai, 1 riņķoja virs Taurgovju aploka (kartē pārklājas ar jūlija novērojumiem). A.Liepa.
25. Dunduru pļavas (Melnragu rīkle), Tu, 2006, 11-Jūl, 1 ad pārlidoja W virzienā. J.Ķuze, N.Hatch.
26. Marijas muiža, Ku, 2006, 3-Aug, 1 ad pie Liepājas šosejas un Valtaiķu - Embūtes ceļa krustojuma. K.Millers, B.Valkaša.
27. Jēkabpils, 2006, 5-Aug, 1 ad pilsētas nomalē pie ceļa uz Ļaudonu (nofotografēta). A.Avotiņš.
28. Grodnieki, Ta, 2007, 26-Jūn - 29-Jul, 1 vairākkārt novērota Grodnieku dīķa apkaimē. J.Granāts, E.Lediņš, V.Ādamsons, G.Saulītis, K.Millers.
29. Durbe, Lp, 2007, 1-Jūl, 1 pārlidoja Rīga-Liepājas šoseju pie „Lišķiem” (4 km E no Durbes). A.Klepers, L.Priedāja-Klepere.
30. Otaņķi-Vītiņi, Lp, 2007, 5-Jūl, 1 ad lidojumā uz N Liepājas ez. E malā pie Otaņķu ceļa. M.Strazds, H.Hofmanis.

31. Pienavas apk., Tu, 2007, 16-Jūl, 1 Rīgas-Liepājas šosejas posmā starp Pienavu un Dobeles-Lestenes ceļu krustojumu. M.Tīrums. Iespējams tas pats putns redzēts pie Bērzupes pārbrauktuves 26-Jul (6 km attālums starp vietām). J.Stomers.

32. Kolka, Ta, 2008, 20-Apr, 1 pielidoja jūrai W pusē no raga un pēc tam atgriezās iekšzemē. V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis.
33. Brankas, Jl, 2008, 22-Apr, 1 pie Jelgavas apvedceļa (pilsētas NE malā) starp viaduktu un krustojumu uz Ozolniekiem/Brankām. A.Petriņš.
34. Sātiņi, Sa, 2008, 5-Mai, 1 nepieaudzis putns (2cy) pie dīķiem. M.Krūze.
35. Apšupe, Jl, 2008, 6-Mai, 1 pie Liepājas-Rīgas šosejas ap 1 km uz Rīgas pusi no Apšupes krustojuma. J.Stomers.
36. Dokupe, Ve, 2008, 14-Mai, 1 nofotografēta lidojumā virs Vārpas ielas. V.Šteinbergs.
37. Grodnieki, Ta, 2008, 23-Mai, 1 ad Grodnieku dīķa apkaimē (iespējams atgriezies pagājušā gada putns). A.Kalvāns.
38. Brizule, Tu, 2008, 24-Jūn, 1 nofotografēta dažus km no Brizules uz Ķesterciema pusi. M.Krūze.
39. Dzelda, Ku, 2008, 18-Jūl - 9-Aug, 1 ad. M.Jaunzemis, I.Brediks, K.Funts, K.Millers.
40. Kalvenes apk., Ku, 2008, 13-Sep, 1 jaunais putns (1cy) pie Liepājas šosejas netālu no Ilzika un Pelčiem. J.Jansons.
41. Kaņieris, Tu, 2009, 24-Jan, 1 ap 10 min. riņķoja virs Andersalas, pēc tam aizlaidās Ragaciema virzienā. E.Ozols.
42. Liepājas ez., 2009, 27-Apr, 1 lidojumā gar Golodova dambi. F.Slišāns.
43. Dzelda, Ku, 2009, 29-Apr, 1 ad. M.Bruun.
44. Engures ez., Tu, 2009, 27-Mai, 1-S gar ezera E krastu. J.Kazubiernis.
45. Kalnišķu apk., Lp, 2009, 12-Jūl, 1 lokāli medīja. I.Mednis.
46. Rokasbirze, Lp, 2010, 17-Apr, 1 novērota un nofotografēta. K.Millers, B.Millere.
47. Otaņķi, Lp, 2010, 12-Mai, 1 novērota un nofotografēta, uzturējās posmā starp Otaņķes upes tiltu un Liepājas ezeru. K.Millers.

48. Kalvenes apk., Lp, 2010, 14-Mai, 1 novērota un nofotografēta starp Kalveni un Liepājas šoseju. K.Millers. Varbūt tas pats putns redzēts (un nofotografēts) pavisam netālu pie Podnieku ezera ceļgala 6-Jūn (ap 500 m starp vietām). J.Jansons. Savukārt 16-Jūl netālā apkārtnē atrasta lizgda ar 2 mazuļiem, kas ir pirmais pierādītais ligzdošanas gadījums Latvijā kopš XX. gs. 60-tajiem gadiem. K.Millers, V.Roze, G.Grandāns.

49. Grenctāle, Ba, 2010, 11-Sep, 1. I.Deņisovs.
50. Mazirbe, Ta, 2010, 17-Dec, 1-SW. H.Hofmanis, V.Skuja.

Atradums D kategorijā
Pape, 1993, 3-Apr, 3 km uz N no Papes jūras krastā atrastas izskalotas sarkanās klijas atliekas. A.Kuročkins (Baumanis, Celmiņš 1995). ®

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). - Retie augu un dzīvnieki: 50-55. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Orta J., D.A.Christie and E.F.J.Garcia. 2020. Red Kite Milvus milvus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.redkit1.01. Accessed 10 June 2020. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 50-51.

Sarkanā klija Milvus milvus. Virga, Dienvidkurzemes novads, 15-Mar-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Virga, Dienvidkurzemes novads, 15-Mar-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Virga, Dienvidkurzemes novads, 15-Mar-2020, seko pelēkā vārna Corvus cornix. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Pilsblīdene, Saldus novads, 28-Mar-2021. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Kolka, Talsu novads, 3-Apr-2011. © Gaidis Grandāns.
200425

Sarkanā klija Milvus milvus. Ceļa posmā Medze-Vērgale, Dienvidkurzemes novads, 25-Apr-2020. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Grēnes, Olaines novads, 12-Jūn-2016, spārnos lidspalvu maiņa. © Edgars Smislovs.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, 24-Jūn-2020. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, 24-Jūn-2020. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Netālu no Pelčiem Kalvenes apkārtnē, Dienvidkurzemes novads, 4-Jūl-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Pape, Rucavas pagasts, 25-Sep-2020, spārnā un astē spalvu maiņa. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Saraikas muiža, Vērgales pagasts, 4-Jan-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Ilmāja, Dienvidkurzemes novads, 13-Nov-2015, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Ilmāja, Dienvidkurzemes novads, 13-Nov-2015, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Nīcas lauki, Nīcas pagasts, 5-Apr-2014, jaunais putns (2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Kalvene, Dienvidkurzemes novads, 24-Jūl-2010, jaunais putns (2cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Sarkanā klija Milvus migrans. Kamārces lauki, Ventspils novads, 8-Mai-2015, domājams nepieaudzis putns (3cy) pēc šauras svītras gar astes galu un
gaišām zīmēm spārna sekundāro segspalvu galos. © Visvaldis Šteinbergs.