Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas plēsīgais putns, taču izplatīta nevienmērīgi. Sastopama no Spānijas līdz Zviedrijas centrālajai daļai un no Rietumeiropas līdz Melnajai jūrai, iespējams arī Kaukāzā. Eiropas dienvidu daļā nometniece, bet centrālās un ziemeļu Eiropas putni daļēji migrējoši, daļa pārvietojas ziemot Francijā. Divas pasugas, Latvijā ieceļo un ligzdo Milvus milvus milvus. Otra pasuga M.m.fasciicauda, kas bija sastopama Zaļā Raga salās gandrīz droši, ka izmirusi (Forsman 2007; Orta, Christie 2013).

Pavasarī ieklejo, t.sk. retie ligzdotāji (g.k. rietumu daļā līdz Kolkai)

Vasarā klejotāji un retie ligzdotāji (g.k. rietumu daļā)

Rudenī aizceļo

Ziemā reti rietumu daļā

Sarkanā klija Milvus milvus

Netālu no "Pelčiem" Kalvenes apkārtnē, Aizputes novads, 4-Jūl-2010, spārnos lidspalvu maiņa. © Jānis Jansons.

Vēsturiski sarkanās klijas izplatība Latvijā saistīta ar Kurzemi. Ieskatoties nedaudz vairāk kā 100 gadu senā pagātnē, F.E. Štolls (1904) raksta, ka sarkanā klija samērā bieži sastopama Kurzemē uz rietumiem no Ventas, kā arī ūdeņiem bagātās vietās līdz pat Kolkai. Novērojumi valsts centrālajā daļā un austrumos gan vēsturiski, gan arī mūsdienās ir ievērojami retāki. XX gs. gaitā sarkanās klijas izplatība Latvijā sašaurinājās un ligzdošana pēdējo reizi reģistrēta 1960-to gadu sākuma (Липсберг 1983). Novērojumu skaits turpināja sarukt līdz minimumam 70-80-tajos gados tomēr līdz ar populācijas atkopšanos rietumu un centrālajā Eiropā novērojumu skaits Latvijā XX gs. beigās atkal sāka pieaugt. Visi zināmie novērojumi kopš 1990. gada uzskaitīti zemāk (Baumanis, Mednis 1985; Mednis, Baumanis 1987; Baumanis, Mednis 1988; Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 2000; OFK nepubl. materiāli). Atsāktu ligzdošanu Latvijā izdevās pierādīt 2010. gadā Kalvenes apkārtnē, kur tika atrasta ligzda ar diviem mazuļiem (K.Millers, V.Roze, G.Grandāns). Pieļaujams, ka ligzdošana Kurzemē atsākās jau dažus agrāk. Šajā sakarā atzīmējams jaunā putna novērojums Kalvenes apkārtnē 2008. gada septembrī (J.Jansons). Otrs ligzdošanas gadījums pēdējos gados pierādīts 2016. gadā, kad ligzda ar mazuļiem atrasta pie Vectīreļiem Olaines apkārtnē (E.Smislovs, V.Smislovs). Ziemā pirmo reizi novērota 2009. gada janvārī. Tagad zināmi jau 10 ziemas novērojumi (skat. zemāk).

Garums: 55-66 cm, spārnu izpletums: 160-195 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Kalnišķi, Lp, 4-Mar-2019, 1-W. I.Mednis.
Kolka, Ta, 12-Mar-2012, 2-N. M.Briedis.
Valtaiķi, Ku, 21-Mar-2015, 1 migrācijā. M.Strazds.
Dokupe, Ve, 21-Mar-2018, 2 migrācijā. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Pape, Lp, 24-Mar-2014, 1-S pāri bijušajai šautuvei (2g jaunais putns). K.Millers.
Smārde, Tu, 24-Mar-2016, 1. M.Vītiņš (Dabasdati).

Pirmā gada jauno putnu novērojumi vasarā -septembrī (tikai ar foto)
Pelči (Tadaiķu pagasts), Lp, 2008, 13-Sep, 1 Liepajas šosejas malā virs lauka E pusē no Ilzika ezera. J.Jansons.
Mazilmāja, Lp, 2018, 17-Aug, 1. R.Bluķis, K.Bernāns (Dabasdati).

Vēlāko rudens migrantu novērojumi novembrī
Pape, Lp, 1-Nov-2012, 1 migrācijā. J.Priednieks, I.Priedniece, Vitālijs.

Citi novērojumi novembrī - vēli migranti - potenciāli ziemotāji
Dižilmāja, Lp, 13-Nov-2015, 1-E jaunais putns (1g). A.Mankus.

Novērojumi ziemas mēnešos
Kaņieris, Tu, 24-Jan-2009, 1 ap 10 minūtes riņķoja virs Andersalas, pēc tam aizlaidās Ragaciema virzienā. E.Ozols.
Mazirbe, Ta, 17-Dec-2010, 1-SW. H.Hofmanis, V.Skuja.
Liepāja, 2-Jan-2011, 1-E virs Karostas. A.Klepers.
Pape, Lp, 28-Jan-2011, 1 ad. K.Millers.
Liepāja, 17-Feb-2011, 1 ostas rajonā (nevar gan izslēgt, ka redzēta Liepājā jau 2-Jan). M.Wereszczuk, R.Kozik, M.Łukaszewicz, R.Kuropieska.
Nīcas lauki, Lp, 1-4-Jan-2015, 1. M.Jaunzemis u.c.
Saraikas muiža, Lp, 4-Jan-2015, 1. A.Mankus, J.Jansons.
Ventspils izgāztuve, 1-Jan-2016, 1. M.Jaunzemis, J.Jansons.
Bernāti, Lp, 7-Jan-2018, 1. E.Lediņš, U.Riekstiņš.
Otaņķi - Rude - Nīcas lauki, Lp, 23-Dec-2018, 1 pie Otaņķiem. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis; 3-Feb-2019 (Otaņķi). J.Vīgulis, I.Markuse; 17-Feb (Rude). M.Jaunzemis,

V.Jaunzemis, K.Freibergs; 22-Feb (Nīcas lauki). K.Millers; 23-Feb (Otaņķi). E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).

Jūrkalnes pagasts, Ve, 10-Jan-2018, 1. M.Bērzkalns (Dabasdati).

Visi zināmie novērojumi periodā 1990-2010

 

1. Kolka, Ta, 1992, 29-Apr, 1-NW. A.Elf u.c. ®
2. Kolka, Ta, 1992, 30-Apr, 1-N. A.Elf u.c. ®
3. Pape, Lp, 1992, 7-Jūn, 1 ad - S virs Papes tīreļa. S.Åkeby. u.c. ®
4. Dunduru pļavas (dienvidu gals), Tu, 1992, 2-Jūl, 1. M.Strazds, A.Celmiņš. ®
5. Skrunda, Ku, 1995, 30-Apr, 1 ad pie zivju dīķa barības torņa (dīķu NW daļā). M.Strazds, M.Maskalāns.
6. Nīca, Lp, 1998, 29-Aug, 1 (iespējams, tā pati vēlāk Papē 1-Sep). E.Račinskis. ®
7. Pape, Lp, 1998, 29-Aug, 2. J.Kazubiernis, J.Baumanis, V.Vintulis, M.Jaunzemis. ®
8. Code, Ba, 1999, 10-Apr, 1. D.Drozdovskis, E.Antenišķis. ®
9. Pape, Lp, 1999, 13-Apr, 1 2g putns. M.Leivo, A.Luukkonen, K.Hildditch. ®
10. Engures ez. rietumu mala, Tu, 1999, 22-Mai, 1. P.E.Rasmussen, O.Opermanis.
11. Liepājas ez. rietumu mala, Lp, 2000, 4-Jūn, 1. M.Jaunzemis u.c.
12. Kolka, Ta, 2001, 17-Apr, 1 ad. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
13. Užava, Ve, 2001, 19-Jūn, 1. J.Kazubiernis.
14. Aizputes apk., Lp, 2001, 20-Jūn, 1. E.Strazdiņa.
15. Kalvene, Lp, 2001, 4-Sep, 1. V.Roze, G.Graubics (kartē pārklājas ar pavasara novērojumu).
16. Nīca, Lp, 2002, 22-Jūn, 2. I.Mārdega, E.Račinskis.
17. Kolka, Ta, 2003, 11-Mai, 2. S.Madsen, D.B.Wooldridge.
18. Bunka, Lp, 2003, 19-Mai, 1 ad starp Bunku un Kroti aizlidoja S virzienā. M.Āboliņš-Ābols, O.Keišs.
19. Kolka, Ta, 2004, 27-Apr, 1. J.Kazubiernis.
20. Brocēnu novads, Sa, 2004, Aug-beigas - 6-Sep, 1. U.Beķeris.
21. Papes polderis, Lp, 2005, 29-Apr, 1-N. I.Mednis.
22. Nīca, Lp, 2005, 1-Mai, 1 aiz Nīcas pie Sikšņu krustojuma, lēnām riņķojot uz N. K.Millers.
23. Rucava, Lp, 2005, 7-9-Mai, 2 novērotas riestojot starp Rucavu un Nidas purvu. Jan van Mill u.c.
24. Dunduru pļavas (dienvidu gals), Tu, 2006, 10-Mai, 1 riņķoja virs Taurgovju aploka (kartē pārklājas ar jūlija novērojumiem). A.Liepa.
25. Dunduru pļavas (Melnragu rīkle), Tu, 2006, 11-Jūl, 1 ad pārlidoja W virzienā. J.Ķuze, N.Hatch.
26. Marijas muiža, Ku, 2006, 3-Aug, 1 ad pie Liepājas šosejas un Valtaiķu - Embūtes ceļa krustojuma. K.Millers, B.Valkaša.
27. Jēkabpils, 2006, 5-Aug, 1 ad pilsētas nomalē pie ceļa uz Ļaudonu (nofotografēta). A.Avotiņš.
28. Grodnieki, Ta, 2007, 26-Jūn - 29-Jul, 1 vairākkārt novērota Grodnieku dīķa apkaimē. J.Granāts, E.Lediņš, V.Ādamsons, G.Saulītis, K.Millers.
29. Durbe, Lp, 2007, 1-Jūl, 1 pārlidoja Rīga-Liepājas šoseju pie „Lišķiem” (4 km E no Durbes). A.Klepers, L.Priedāja-Klepere.
30. Otaņķi-Vītiņi, Lp, 2007, 5-Jūl, 1 ad lidojumā uz N Liepājas ez. E malā pie Otaņķu ceļa. M.Strazds, H.Hofmanis.
31. Pienavas apk., Tu, 2007, 16-Jūl, 1 Rīgas-Liepājas šosejas posmā starp Pienavu un Dobeles-Lestenes ceļu krustojumu. M.Tīrums. Iespējams tas pats putns redzēts

pie Bērzupes pārbrauktuves 26-Jul (6 km attālums starp vietām). J.Stomers.

32. Kolka, Ta, 2008, 20-Apr, 1 pielidoja jūrai W pusē no raga un pēc tam atgriezās iekšzemē. V.Ādamsons, V.Roze, V.Vintulis.
33. Brankas, Jl, 2008, 22-Apr, 1 pie Jelgavas apvedceļa (pilsētas NE malā) starp viaduktu un krustojumu uz Ozolniekiem/Brankām. A.Petriņš.
34. Sātiņi, Sa, 2008, 5-Mai, 1 nepieaudzis putns (2g) pie dīķiem. M.Krūze.
35. Apšupe, Jl, 2008, 6-Mai, 1 pie Liepājas-Rīgas šosejas ap 1 km uz Rīgas pusi no Apšupes krustojuma. J.Stomers.
36. Dokupe, Ve, 2008, 14-Mai, 1 nofotografēta lidojumā virs Vārpas ielas. V.Šteinbergs.
37. Grodnieki, Ta, 2008, 23-Mai, 1 ad Grodnieku dīķa apkaimē (iespējams atgriezies pagājušā gada putns). A.Kalvāns.
38. Brizule, Tu, 2008, 24-Jūn, 1 nofotografēta dažus km no Brizules uz Ķesterciema pusi. M.Krūze.
39. Dzelda, Ku, 2008, 18-Jūl - 9-Aug, 1 ad. M.Jaunzemis, I.Brediks, K.Funts, K.Millers.
40. Kalvenes apk., Ku, 2008, 13-Sep, 1 jaunais putns (1g) pie Liepājas šosejas netālu no Ilzika un Pelčiem. J.Jansons.
41. Kaņieris, Tu, 2009, 24-Jan, 1 ap 10 min. riņķoja virs Andersalas, pēc tam aizlaidās Ragaciema virzienā. E.Ozols.
42. Liepājas ez., 2009, 27-Apr, 1 lidojumā gar Golodova dambi. F.Slišāns.
43. Dzelda, Ku, 2009, 29-Apr, 1 ad. M.Bruun.
44. Engures ez., Tu, 2009, 27-Mai, 1-S gar ezera E krastu. J.Kazubiernis.
45. Kalnišķu apk., Lp, 2009, 12-Jūl, 1 lokāli medīja. I.Mednis.
46. Rokasbirze, Lp, 2010, 17-Apr, 1 novērota un nofotografēta. K.Millers, B.Millere.
47. Otaņķi, Lp, 2010, 12-Mai, 1 novērota un nofotografēta, uzturējās posmā starp Otaņķes upes tiltu un Liepājas ezeru. K.Millers.
48. Kalvenes apk., Lp, 2010, 14-Mai, 1 novērota un nofotografēta starp Kalveni un Liepājas šoseju. K.Millers. Varbūt tas pats putns redzēts (un nofotografēts) pavisam

netālu pie Podnieku ezera ceļgala 6-Jūn (ap 500 m starp vietām). J.Jansons. Savukārt 16-Jūl netālā apkārtnē atrasta lizgda ar 2 mazuļiem, kas ir pirmais pierādītais ligzdošanas gadījums Latvijā kopš XX. gs. 60-tajiem gadiem. K.Millers, V.Roze, G.Grandāns.

49. Grenctāle, Ba, 2010, 11-Sep, 1. I.Deņisovs.
50. Mazirbe, Ta, 2010, 17-Dec, 1-SW. H.Hofmanis, V.Skuja.

Atradums D kategorijā
Pape, 1993, 3-Apr, 3 km uz N no Papes jūras krastā atrastas izskalotas sarkanās klijas atliekas. A.Kuročkins (Baumanis, Celmiņš 1995). ®

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). - Retie augu un dzīvnieki: 50-55. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Milvus milvus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 8 January 2017. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Forsman D. 2016. Flight identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London. Helm. Orta J., Christie D.A. 2013. Red Kite Milvus milvus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52977 on 1 January 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Липсберг Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 50-51.

Sarkanā klija Milvus milvus. Kolka, 3-Apr-2011. © Gaidis Grandāns.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus un melnā klija M.migrans (augstākais putns). Vārves pagasts, Ventspils novads, 27-Mai-2017. © Ieva Grīnerte. Sarkanajai
klijai spārnos lidspalvu maiņa. Melnā klija - nepieaudzis putns (2g), iespējama austrumu melnā klija M.migrans 'intermedius' (Forsman 2016).
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Grēnes, Olaines novads, 12-Jūn-2016, spārnos lidspalvu maiņa. © Edgars Smislovs.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Korsika, Francija, 13-Jūn-2013, spārnos lidspalvu maiņa. © Andris Klepers.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Netālu no Pelčiem Kalvenes apkārtnē, Aizputes novads, 4-Jūl-2010, spārnos lidspalvu maiņa. © Jānis Jansons.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Saraikas muiža, Pāvilostas novads, 4-Jan-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Ilmāja, Durbes novads, 13-Nov-2015, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Ilmāja, Durbes novads, 13-Nov-2015, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Nīcas lauki, 5-Apr-2014, nepieaudzis putns (2g). © Ainars Mankus.
bkm

Sarkanā klija Milvus milvus. Kalvene, Aizputes novads, 24-Jūl-2010, nepieaudzis putns (2g). © Edgars Lediņš.
bkm

Sarkanā klija Milvus migrans. Kamārces lauki, Ventspils novads, 8-Mai-2015, domājams nepieaudzis putns (3g) pēc šauras svītras gar astes galu un
gaišām zīmēm spārna sekundāro segspalvu galos. © Visvaldis Šteinbergs.

Labots 04 Mar 2019