Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa, Āfrika, Āzija un Austrālija. Vairums Eiropas ligzdotāju ziemo Āfrikā aiz Sahāras, mazākā skaitā Tuvajos Austrumos, retāk S Eiropā. Septiņas pasugas (Orta et al. 2020). Latvijā sastopama M.m.migrans un "austrumu melnā klija" M.m. 'intermedius' - melnā klija ar jauktām pasugu migrans x lineatus pazīmēm. Šādi īpatņi izplatīti plašā abu pasugu pārejas zonā no Krievijas rietumiem līdz centrālajai Sibīrijai, Mongolijai un centrālajai Āzijai. Savukārt pasuga M.m.lineatus izplatīta Ķīnā un Japānā, sava areāla rietumos sasniedzot Mongoliju un centrālo Sibīriju (Forsman 2016). Austrumu melnās klijas 'intermedius' sastopamība Latvijā tomēr neskaidra, ticamākais, ka samērā regulāri ieceļo nepieauguši putni.

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā samērā reti sastopama

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Melnā klija Milvus migrans

Paplaka, Dienvidkurzemes novads, 17-Jūl-2008. © Kārlis Millers.

Latvijā samērā reta ligzdotāja. Populācija novērtēta 49-74 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 46-59 cm, spārnu izpletums: 130-155 cm (Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Lauciene, Ta, 24-Mar-2012, 1 fotografēta. D.Elferts, S.Elferte.
Irlavas zivju dīķi, Tu, 31-Mar-1986, 1. V.Ādamsons.
Teiču purvs, Ma, 1-Apr-1988, 1 purva N daļā pie Zaļās salas (Bergmanis, Avotiņš 1990).
Sātiņi, Sa, 3-Apr-2000, 1 pie Plocenieku dīķa. M.Jaunzemis, Z.Jansone.

Pavasara migrācijas piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 25-Apr-2015, vismaz 5. M.Koivula, I.Grīnerte, K.Millers.
Kolka, Ta, 26-Apr-2001, 5. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 8-Okt-2002, 2-S. J.Kazubiernis.
Skrunda, Ku, 4-Okt-1972, 1. J.Baumanis.

Literatūra un internets

Bergmanis U., Avotiņš A. 1990. Teiču rezervāta un tā apkārtnes ornitofauna. Putni dabā 3: 71-87. Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Forsman D. 2016. Flight identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East. London. Helm. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Orta J., J.S.Marks, E.F.J.Garcia and G.M.Kirwan. 2020. Black Kite Milvus migrans, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blakit1.01. Accessed 31 December 2020.

Melnā klija Milvus migrans. Nīkraces apkārtne, Kuldīgas novads, 28-Apr-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Melnā klija Milvus migrans. Nīkraces apkārtne, Kuldīgas novads, 28-Apr-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Melnā klija Milvus migrans. Kamārces lauki, Ventspils novads, 9-Mai-2015. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnā klija Milvus migrans. Ventspils, 18-Mai-2013. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnā klija Milvus migrans. Sinaja, Ēģipte, 9-Okt-1998, jaunais putns (1cy). © Agris Celmiņš.
bkm

Melnā klija Milvus migrans. Kolka, 26-Apr-2010, nepieaudzis putns (2cy). © Edgars Lediņš.
bkm

Melnā klija Milvus migrans. Sātiņi, Saldus novads, 9-Mai-2013. © Jānis Jansons. Nepieaudzis putns (2cy). Visai plati spārni ar gariem pirkstiem (stūrains
spārna gals), samērā raibas iekšējās primārās lidspalvas un škiet zilgani kāju pirksti - iespējama "austrumu melnā klija" M.migrans 'intermedius' (par to
skat. ievada tekstu augstāk).
bkm

Melnā klija Milvus migrans. Ošupes pagasts, Madonas novads, 21-Mai-2017. © Māris Strazds. Nepieaudzis putns (2cy). Samērā plati spārni un zilgani kāju
pirksti, pazīmes, kas nav raksturīgas nominālajai pasugai migrans. Klija iespējams ieceļojusi no pasugu migrans x lineatus pārejas zonas Krievijā (par to
skat. ievada tekstu augstāk).
bkm

Melnā klija Milvus migrans salīdzinājumā ar sarkano kliju M.milvus (zemākais putns). Vārves pagasts, Ventspils novads, 27-Mai-2017. © Ieva Grīnerte.
Melnā klija - nepieaudzis putns (2cy). Samērā tumša galva, zilgani kāju pirksti un knābja pamatne bāla nevis dzeltena - iespējama "austrumu melnā klija"
M.migrans 'intermedius' (par to skat. ievada tekstu augstāk). Sarkanajai klijai spārnos lidspalvu maiņa.