Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīta visā Holarktikā. Eiropā ligzdo pārsvarā tās ziemeļu daļā - Skandināvijā, Somijā un Krievijas ziemeļos. Tālāk uz austrumiem Āzijā plašā zonā pāri Sibīrijai līdz Kamčatkai un Kurīļu salām. Ziemeļamerikā Aļaskā un Kanādā. Arī Islandē un Grenlandes dienvidos. Eiropas ligzdotāji ziemo Ziemļjūras un Baltijas jūras piekrastēs, kā arī uz dienvidiem sasniedzot Vidusjūras ziemeļu piekrasti. Ziemo arī Melnajā, Kaspijas un Arāla jūrās. Ģeogrāfisku variāciju nav (Craik, Pearce, Titman 2020).

Pavasarī ceļo jūrā, reti iekšzemē

Vasarā samērā reti sastopama

Rudenī ceļo jūrā, reti iekšzemē

Ziemo jūrā, iekšzemē parasti nav sastopama

Birds of the World

Garknābja gaura Mergus serrator

Rovaniemi, Somija, 15-Jūn-2010, T eclipse. © Sintija Elferte.

Latvijā samērā parasta caurceļotāja un ziemotāja jūrā, bet reta ligzdotāja. Jaunākais populācijas vērtējums "0-1 pāris" (Ķerus u.c. 2021). Ziemo 50-600 īpatņi (BirdLife International 2017).

Garums: 52-58 cm, spārnu izpletums: 70-86 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Pape, Lp, 1988, 21-Mar -20-Mai, 2050. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 1717. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar -20-Mai, 1349. A.Celmiņš u.c.
Kolka, Ta, 2001, 13-30-Apr, 503. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas piemēri vienā dienā
Užavas bāka, Ve, 2-Apr-2016, 412 uzskaitē 4 stundās (08:00-12:00). R.Rekmanis.
Akmeņrags, Lp, 18-Apr-2018, 256-N uzskaitē 5 stundās (8:00-13:00). R. Rekmanis, G. Shatillo, V. Videnieks.
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 160 uzskaitē dienas laikā (06:30-17:15). N.Venema u.c. (www.trektellen.nl).
Pape, Lp, 2-Mai-1990, 141. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 27-Apr-1988, 137. A.Celmiņš.

Skaits pavasara mēnešos
Rīgas HES ūdenskrātuve, Ri, 19-Apr-2000, 80. R.Matrozis.
Irbes grīva, Ve, 9-Mai-1993, 80 jūrā pie grīvas. V.Smilsovs.
Kolka, Ta, 4-Mai-2008, 71 jūrā pie raga. G.Grandāns, M.Strazds.
Akmeņrags, Lp, 23-Apr-2016, ap 70 raga apkārtnē (pārvietojas N, S un uzturas lokāli. R.Matrozis, A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Garciems, Ri, 22-Apr-1994, 60. R.Matrozis.

Skaits vasaras mēnešos
Žocene, Ta, 10-Aug-2022, 180 jūrā ap 3 km no krasta. E.Smislovs (Dabasdati).
Pāvilosta - Jūrkalne, Lp-Ve, 17-Jūl-1993, 121 uzskaitīta maršrutā. A.Kuročkins.

Skaits rudens mēnešos
Kuiviži - Ainaži, Lm, 17-Okt-2015, 315 uzskaitē no Kuivižu mola līdz Ainažu molam. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Ovīšrags, Ve, 1-Sep-2001, 220 sapulcējušās uz nakšņošanu. R.Matrozis.
Apšuciems - Engure, Tu, 23-Okt-2011, 170 uzskaitītas 12 km maršrutā (lielākajā barā 98). R.Matrozis (Dabasdati).

Rudens migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 15-Okt-2011, vismaz 160-W, uzskaitītas 6 stundās (09:00-15:00). G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis, M.Medne.
Kolka, Ta, 16-Okt-2010, 111 uzskaitītas 3 stundās. A.Kuročkins, R.Matrozis.

Skaits ziemas mēnešos
Nida - Pape, Lp, 16-Jan-1995, 48 uzskaitītas maršrutā. A.Celmiņš.
Bērzciems, Tu, 8-Feb-2020, 35 izklaidus gar krastu. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kaltene, Ta, 9-Feb-2020, 35. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Akmeņrags, Lp, 20-Dec-2000, 31-S (uzskaite 9:00-11:40). A.Celmiņš, M.Jaunzemis.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International. Craik S., J.Pearce and R.D.Titman. 2020. Red-breasted Merganser Mergus serrator, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rebmer.01. Accessed 11 August 2022. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Garknābja gaura Mergus serrator. Liepājas ostas dienvidu mols, 9-Jan-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Irbes grīva, Ventspils novads, 2-Mai-2015, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Rovaniemi, Somija, 15-Jūn-2010, T eclipse. © Sintija Elferte.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Akmeņrags, Sakas pagasts, 2-Jūl-2015, T eclipse. © Jānis Jansons.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Mērsrags, Talsu novads, 25-Jūl-2013, T eclipse. © Ēriks Tempelfelds.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Karosta Liepājā, 27-Aug-2010, T eclipse. © Selga Bērziņa.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Karosta Liepājā, 27-Aug-2010, T eclipse. © Selga Bērziņa.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Liepājas ostas dienvidu mols, 22-Nov-2016, T eclipse vēlā datumā. Pēc acs krāsas un baltā pleca laukuma pieaugušais
putns ad (vai varbūt 2cy?). © Ainars Mankus.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Rovaniemi, Somija, 15-Jūn-2010, M. © Sintija Elferte.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Liepāja, 20-Dec-2020, M. Domājams jaunais putns (1cy) pēc acs krāsas. © Ainars Mankus.

bkm

Garknābja gauras Mergus serrator. Kolka, 29-Apr-2018, TT un viena M bara sākumā. Attēlā arī kajaks Larus canus. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Irbes grīva, Ventspils novads, 2-Mai-2015, T. © Oļegs Miziņenko.

bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Igaunijas ziemeļu piekraste, Pohja-Malusi sala, 19-Jūn-2007, T. © Kārlis Millers.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Siiasaar, Igaunija, 6-Sep-2015, T eclipse. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Garknābja gaura Mergus serrator. Liepājas ostas dienvidu mols, 22-Nov-2016, T eclipse vēlā datumā. Pēc acs krāsas un baltā pleca laukuma pieaugušais
putns ad (vai varbūt 2cy?). © Ainars Mankus.