Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Dienvideiropa no Spānijas līdz Krievijai, ziemeļrietumu Āfrika, Centrālāzija, Turcija, Irāka, Irāna, Afganistāna, Omāna. Eiropā uz ziemeļiem līdz Polijai un Baltkrievijai, reti tālāk ziemeļos līdz Zviedrijai. Ligzdo arī Dienvidāfrikā. Vairums ziemo tropiskajā Āfrikā uz dienvidiem no ekvatora, mazākā skaitā Rietumāfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Bastian, Bastian 2024).

Birds of the World

Bišu dzenis Merops apiaster

Saraiķi, Vērgales pagasts, 16-Jūn-2005. © Māris Jaunzemis.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets ieceļotājs un rets ligzdotājs (Russow 1880, Страздс 1983, Lipsbergs u.c. 1985, Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 2000; OFK nepubl. materiāli). Jānorāda uz kļūdu A.Strazda (1983) apskatā, kur minēts V.Sarmas 4-5 īpatņu novērojums pie Nītaures 1955.g. Ziņojuma oriģinālā (ar V.Sarmas parakstu) ir minēta cita vieta un cits gads (skat. zemāk). Ligzdošana pirmo reizi pierādīta Saraiķu - Ziemupes apkārtnē 2003. gada jūlijā (Celmiņš, Millers, Roze 2003). Vismaz viens vai vairāki pāri šajā apkārtnē ligzdoja arī turpmākajos gados vismaz līdz 2019. gadam un ticamākais arī pēc tam. Nav gan zināms vai visos gados ligzdošana bija sekmīga. Otrā ligzdošanas vieta - 2014. gads, Lodes māla karjers Liepas pagastā. Trešā - 2015. gads, Gaujas stāvkrasts pie "Caunītēm" Vaidavas pagastā (ap 1,5 km NW no Lodes māla karjera). Ceturtā - 2023. gads, Latgale. Migrācijā visbiežāk novērots pavasarī Kolkasragā.

Garums: 25-29 cm (Bastian, Bastian 2024).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi līdz XX gs. beigām
1. Vidzeme (publikācijā Livland), pirms 1815, 1 nošauts. Eksemplāru Rīgā tolaik saņēma E.V.Drimpelmans (E.W.Drümpelmann) (Meyer 1815).

2. Kurzeme, XIX gs. (pirms 1840. gada), 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Büttner 1840).
3. Siguldas apkārtne, Ri, 1954, aptuveni 15-17-Sep, vismaz 4 (novēroti uz jumta un vēl balsis). V.Sarma.
4. Salacgrīva, Lm, 1984, 25-Jūl, 1 novērots. U.Lipsbergs (OFK nav ziņots).
5. Stende, Ta, 1991, 13-Jūn, 1 novērots. D.Reinberga. ®

6. Salacgrīvas pagasts, Lm, 1991, 6-Aug, ap 15 putnu bars pie grants karjeriem Lūru apkaimē (ap 6 km ENE no Kuivižiem). A.Abuladze. Tolaik par novērojumu stāstīts J.Lipsbergam. Teiktais pierakstījis uz salvetes (uzzīmēta aptuvena vietas shēma), kas atrasta J.Lipsberga arhīvā 2020. gadā. Nesenā saziņā Facebook novērotājs apstiprināja novērojumu, pieminot arī dažas apstākļu detaļas (R.Matroža sagādāta informācija). OFK novērojums nav ziņots.

7. Kuldīgas apkārtne, 1998, 13-Mai, 1 novērots. E.Račinskis u.c. ®

Ligzdošana Saraiķu - Ziemupes apkārtnē
Saraiķi, 2003, 27-Jūl - 23-Aug, līdz 7 ad, 2 ligzdas, 6 jaunie izlidoja. O.Peipiņš u.c.
Saraiķi, 2004, 1-Jūn - 28-Aug, līdz 16 ad, 5 ligzdas, vismaz 8 jaunie izlidoja. A.Zacmanis, M.Jaunzemis u.c.
Saraiķi, 2005, 13-Jūn - 17-Aug, līdz 12 ad, domājams, ka tika izvestas 2 ligzdas. A.Zacmanis, M.Jaunzemis u.c.
Saraiķi, 2006, 10-Jūn - 26-Aug, līdz 6 ad, izvesta vismaz 1 ligzda (varbūt 2, bet ne vairāk). K.Millers u.c.
Saraiķi, 2007, 30-Mai - 15-Aug, no 2 līdz 20 sezonas laikā (20 bija 8-Aug). K.Millers, A.Zacmanis u.c. Domājams ligzdoja, taču precīzu ziņu par vietām nav.
Ziemupe, 2008, pāris ar uztraukuma uzvedību stāvkrastā starp Ziemupi un Akmeņragu 7-Jūn (R.Rekmanis). Pierādīta 2 pāru ligzdošana 26-27-Jūl (atrastas ligzdas,

kurās pieaugušie baro mazuļus). Pāris ar barību uz vadiem vidus posmā starp Ziemupi un Saraiķiem 26-27-Jūl, taču ligzdas vieta šeit nav zināma. 27-Jūl, 12 īpatņu 07:00 lidojumā uz ziemeļiem pāri Ziemupei. Raksts ar foto un video (visi novērojumi N.Zeidaks).

Saraiķi-Ziemupe, 2009. Ligzdoja. Pāru skaits nav zināms, ziņas nav apkopotas.
Saraiķi-Ziemupe, 2010. Vismaz viens pāris (3 īpatņi) ziemeļu pusē no Ziemupes iepretī māju "Laikas" ceļgalam pie kāda dīķa 6-Jūn (J.Jansons), kā arī vismaz 2 pāri

ligzdoja pie kāda dīķa Saraiķu apkaimē (24-Jūl, A.Kalvāns, E.Lediņš). Domājams, ka bija vēl kāda cita ligzdošanas vieta un pāru skaits lielāks, jo sezonas beigās augustā ligzdošanas rajonā novēroti 54 īpatņi. Pēdējais novērojums bija 25-Aug, kad redzēts 1 jaunais putns (abas ziņas K.Millers).

Saraiķi-Ziemupe, 2011. 27-Aug, vismaz 32 īpatņu bars (pēc foto) pie ceļa, kas savieno Ziemupi ar Liepājas - Ventspils šoseju (apm. pusceļā līdz šosejai). Bars lēnām

attālinājās no ceļmalas un pēc novērotāju domām putnu bija krietni vairāk. M.Krūze, N.Smaļinskis.

Saraiķi-Ziemupe, 2012. Jūlijā novēroti atsevišķi īpatņi Ziemupē (1-4) un Saraiķos (1-5). S.Bērziņa, A.Klepers, Ģ.Strazdiņš. 25-Aug, 25 īpatņu bars minētajā apvidū,

t.sk. jaunie putni. V.Pētersons (Dabasdati).

Saraiķi-Ziemupe, 2013. 8-Aug, vismaz 45, t.sk. 40 vienā barā. K.Millers, G.Clarke.
Saraiķi-Ziemupe, 2014. 1-Aug, 6 vienlaikus uz vadiem. Laime (Dabasdati). Kapsēde, Lp, 30-Aug, 39 uz vadiem - migranti ceļā no Saraiķu-Ziemupes ligzdošanas

rajona. R.Rekmanis.

Saraiķi-Ziemupe, 2015. 7-Jūn, 3 pie "lielā dīķa". J.Jansons, A.Mankus. 26-Jūl, 2. I.Bojāre (Dabasdati).

Turpmākajos gados (2016-2018) bišu dzeņi no Saraiķu - Ziemupes rajona maz ziņoti.
Ticamākais, ka kāds pāris turpināja ligzdot, bet droša informācija nav iegūta.

Saraiķi-Ziemupe, 2019. 1-27-Jūn, šajā periodā ziņoti 4 novērojumi, pa 2 īpatņiem katrā reizē un cik zināms aptuveni vienā un tajā pašā vietā - ap 2 km SSE no Ziemupes. N.Zeidaks, M.Kilups, I.Mārdega, K.Millers. 24-Jūl, minētajā vietā pierādīta ligzdošana - 2 ad baro jaunos alā - jaunbūves pamatu tranšejā. I.Mārdega..   

Netālas distances dispersija no Saraiķu - Ziemupes rajona
Vērgale, Lp, 2015. 22-Jūn, 1 pārlido uz dienvidu pusi (vieta ap 8 km E no Saraiķu-Ziemupes ligzdošanas rajona). O.Miziņenko, T.Miziņenko.

Vērgale, Lp, 2021. Jūn-Jūl, 2 apdzīvotas alas nelielā karjerā, jūlijā baroja mazuļus, nav zināms vai sekmīgi izvesti; 28-Aug - 2-Sep, pie pagriezien uz Ziemupi pie Vērgales vismaz 12 uzturējās vairākas dienas. Piem., 30-Aug ap 18:00 bars barojas virs ceļa kopā ar bezdelīgām un mājas čurkstēm. Visi novērojumi R.Rekmanis (Dabasdati).

Vērgale, Lp, 2022. Mai-Jūn, abas iepriekšējā gada alu vietas izraktas ar lāpstām, bišu dzeņi nav novēroti. R.Rekmanis; 5-Jūl - 3. I.Mārdega (Dabasdati); 10-Jūl - 7 vienlaicīgi uz vadiem. A.Zariņš (Dabasdati); 20-Jūl - 8 īpatņi un 6 ligzdas (jāprecizē, nav zināms vai tā pati vieta, K.Millers); 24-Jūl - 7 īpatņi, no kuriem vismaz 4 baroja mazuļus. M.Kilups.

Ligzdošana un novērojumi Liepas pagastā
2014. 31-Mai, Lodes māla karjerā pirmo reizi dzirdēta balss. A.Vilnis, I.Zupiņš. 6-Jūn, konstatēta ligzdošana. A.Vilnis, A.Klepers. 5-Aug, alas skrejā secīgi redzēti 2

jaunie putni, no kuriem 1 izlidoja. 6-Aug ala bija izrakta (iespējams cauna). Nav zināms vai izlidoja abi jaunie putni. Pēdējo reizi 1 putns virs karjera redzēts 6-Aug. A.Vilnis. 19-Aug, 2 ad un 3 jaunie putni pie "Lejas Grīviņiem" (ap 1,8 km NNE no Lodes karjera), aizlidoja uz Lodas karjera pusi. V.Vladimirovs (Dabasdati). Lai arī iespējams, nevar droši apgalvot, ka 19-Aug redzētie putni bija Lodes karjera ligzdotāji.

2015. 29-Mai, 4 pie Lodes karjera. V.Vladimirovs. 30-Mai, turpat 5 (2 ad un 3 pagājušā gada jaunie). A.Klepers (Dabasdati). 20-Jūn - 11-Aug, dzirdētas balsis un no 1

līdz 3 putni vizuāli pie karjera, arī pielidojot alai. 13-Aug, iespējams pirmo reizi alas skrejā redzēts 1 jaunais, jo neizlidoja, bet atgriezās alā. 14-Aug, 4 pie Līču-Laņģu klintīm (nepilns km NW no Lodes karjera). 15-Aug, 3 lidojumā un 1 alas skrejā. 16-Aug, 2 lidojumā, 1 alas skrejā un vēl 1 pie alas ārpusē. Visi pēdējie novērojumi A.Vilnis.

2016. 4-Jūn - 31-Jūl, līdz 5 īpatņi pie Lodes karjera. A.Vilnis. 11-Aug, 2 alās tiek baroti jaunie putni. A.Vilnis. 18-Aug, 8 virs karjera vienlaicīgi. V.Vladimirovs. 19-Aug,

balsis pie Līču-Laņģu klintīm (nepilns km NW no karjera). A.Vilnis.

2017. 7-Jūn, 2 pie Lodes kajera. A.Vilnis, 8-18-Jūn, no 2 līdz 6 pie karjera. A.Vilnis, M.Platacis, I.Zupiņš. 20-Jūn - 23-Jūl, līdz maks. 4 karjerā, 3 apdzīvotas alas.

A.Vilnis, S.Laime. 29-Jūl, 5 karjerā, viena ala izraksta, pie tās domājams lapsas pēdas un alas nogāzē pieaugušā putna spārns, putni turpina pielidot 2 alām. 30-Jūl - 18-Aug, līdz maks. 6 karjerā, jaunie tiek baroti 2 alās. A.Vilnis. 20-Aug, 8 karjerā. A.Vilnis (tajā pašā dienā M.Stūrītis redzējis 10 īpatņus). 21-Aug, 6 karjerā. 22-Aug, dzirdētas balsis no Renčupītes (W) puses. Abi pēdējie novērojumi A.Vilnis. 23-Aug, 6 "pārlido" (vieta precīzi nav zināma, iespējams karjera apkārtnē). V.Vladimirovs (Dabasdati). Pie 2017. gada minams vēl viens novērojums, kur iespējams redzēti Lodes karjera putni barošanās klejojumā - 10-Aug, 3 "ganās vecupes paliņu pļavā" (vieta precizējama). A.Klepers (Dabasdati).

2018. 25-Mai, 5 pie Lodes karjera. A.Vilnis. 26-Mai - 16-Jūl, mainīgā skaitā - maijā līdz 5 īpatņi, jūnijā līdz 4, jūlijā vairs tikai 2-3. A.Vilnis, K.Bernāns, J.Bernāns,

R.Bluķis, L.Salmane. 2-Aug, 2 putni, no kuriem viens alas skrejā. I.Gaile (Dabasdati). 5-Aug, putni nav redzēti, ala izraksta (iespējams cauna). A.Vilnis; 8-Aug balsis pie Līču-Laņģu klintīm (nepilns km NW no karjera). S.Laime, A.Vilnis (Dabasdati). 14-Aug, 3 karjerā. L.Salmane.

2019. 23-Mai, 3 ligzdošanas vietā pie Lodes karjera (no rīta 7:30). E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins. Tajā pašā dienā (18:50-20:20) 2 pie karjera. A.Vilnis.

1-Jūn, 6 putni. 26-Jūn - 5 putni. 4-Jūl, karjerā 4 putni, tiek apmeklētas 2 alas, viena no tām krasta čurkstu kolonijā ar ap 80 alām. 18-Jūl, aizdomas par vienas alas applūšanu pēc lietusgāzēm. 23-Jūl, minētā ala pamesta (netiek apmeklēta 5 dienas). 24-29-Jūl, karjerā redzēts tkai 1 putns. 2-10-Aug, karjerā 1-2 putni. 12-22-Aug, bišu dzeņi vairs nav novēroti. Secinājums - 2019. gadā ligzdošana tika iesākta, bet bija nesekmīga. Visi novērojumi A.Vilnis.

2020. gadā karjers apmeklēts daudzkārt sākot ar 23-Mai un beidzot ar 27-Jūl. Bišu dzeņi nav konstatēti. A.Vilnis.
2021. gadā karjers apmeklēts gandrīz katru dienu no 15-Mai līdz 18-Jūn. Bišu dzeņi nav konstatēti. A.Vilnis.
2022. gada pavasarī-vasarā karjers apmeklēts vairākkārt. Bišu dzeņi nav konstatēti. Nav nekādu liecību par ligzdošanu vai tās mēģinājumu. A.Vilnis.

Ligzdošana un novērojumi Vaidavas pagastā
2015. 16-Jūl, 2 putni Gaujas stāvkrastā pie "Caunītēm", atrasta viena ala (upes labais krasts - vieta ap 1,5 km NW no Lodes māla karjera). 25-Jūl, 1 putns redzēts

lidojumā kā arī ielidojam stāvkrasta alā. 14-Aug, 1 lidojumā pie "Caunītēm". Ligzdošanas sekmes nav zināmas. Visi novērojumi A.Vilnis.

2016. gadā vieta apmeklēta 18-Jūl un vēl pēc tam. Bišu dzeņi nav konstatēti. V.Vladimirovs (pēc A.Viļņa rakstiska ziņojuma).
2017. gadā vieta apmeklēta 23-Jūl. Bišu dzeņi nav konstatēti. A.Vilnis.

2018. 23-Jūn, 3 putni Gaujas stāvkrastā pie "Caunītēm", t.sk. 2 ar barību. S.Laime. 8-Aug, 8 putnu bars gaisā un stāvkrastā 2 alas, vienā no kurām bijusi ligzdošana.

S.Laime (Dabasdati), A.Vilnis (rakstisks ziņojums).

2019. gadā vieta apmeklēta 17-Jūl un 10-Aug. Bišu dzeņi nav konstatēti. A.Vilnis.
2020. gadā vieta apmeklēta 28-Jūl. Nekas neliecināja par bišu dzeņu klātbūtni. A.Vilnis.
2021. gadā vieta apmeklēta 23-Jūl. Nekas neliecināja par bišu dzeņu klātbūtni. A.Vilnis.
2022. gadā vieta apmeklēta 17-Jūl. Nekas neliecināja par bišu dzeņu klātbūtni. A.Vilnis.

Ligzdošana Latgalē
2023. 8-16-Jūl, 2 pie neliela karjera, kurā krastu čurkstu kolonija. Pielido alai ar barību. Spriežot pēc balsīm, alā vairāki jaunie putni. S.Martinsone u.c.

Migrantu / klejotāju novērojumi XXI gs.
Mangaļsala, Rp, 2005, 12-Jūn, 11 putnu bars virs kāpām pārvietojās Vecāķu virzienā. I.Deņisovs.
Kolka, Ta, 2008, 9-Mai, 1 uzturas lokāli pie „Ūšiem”. M.Tīrums u.c.
Kolka, Ta, 2009, 16-Mai, 2-N pāri "Ūšu" pļavai. A.Celmiņš, M.Sidorenko, T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 2009, 17-Mai, 1-N pāri "Ūšu" pļavai. A.Celmiņš, T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 2009, 20-Mai, 1 lokāls pie "Ūšiem". K.Millers, V.Roze, G.Grandāns.
Pape, Lp, 2010, 10-Sep, 7-S. G.Grandāns.
Vecdaugava, Rp, 2012, 24-Apr, 1 pussalā. I.Deņisovs.
Kolka, ta, 2013, 14-Mai, 1-N. C.Kehoe.
Vītiņu pļavas, Lp, Lp, 2013, 17-Mai, 1-N. P.Palmer.
Kolka, Ta, 2013, 19-Mai, dzirdēta balss pie "Ūšiem". C.Kehoe.
Pape, Lp, 2013, 31-Jul, 1 lokāli uz vadiem, pēc tam uz S. I.Dinsbergs.
Kolka, Ta, 2014, 5-Mai, 1. J.A.Booch, T.Jones.
Kolka, Ta, 2014, 24-Mai, 1. K.Millers, I.Grīnerte, G.Grandāns u.c.
Bāles smilšu karjers, Vm, 2014, 25-Mai, 2 uz vadiem pie karjera. A.Vilnis (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2015, 9-Mai, 1. E.Laucis u.c.
Kolka, Ta, 2015, 24-Mai, 1. K.Millers, G.Grandāns u.c.
Kolka, Ta, 2015, 26-Mai, 3. C.Collins, G.Grandāns.
Kolka, Ta, 2017, 21-Mai, vairākkārt dzirdēta balss. G.Grandāns.
Kolka, Ta, 2018, 14-Mai, 1. G.Grandāns u.c.
Liepas pagasts, Cs, 2018, 27-Mai, 1 vizuāli, bet pēc balsīm iespējams 4-5 augstu pārlido (novērojums ap 3 km N no Lodes karjera). A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2019, 13-Mai, 3 (vai 4). K.Millers u.c.
Cēsis, 2019, 23-Mai, 11:35 vairākkārt dzirdēta balss Cēsīs pie Lauciņu karjera. S.Laime (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2020, 25-Mai, 3. A.Klepers, G.Grandāns, S.Laime.
Cīrava, Lp, 2020, 17-Jūn, 3. R.Rekmanis (Dabasdati). Vieta apsekota arī vēlāk vasarā, bet vairs nav redzēti.
Mangaļsala, Rp, 2021, 14-Mai, 2 migrācijā. I.Deņisovs (Dabasdati).
Daugavpils apkaime, 2021, 22-Mai, 7 virs kāda karjera ziemeļos no pilsētas. G.Grandāns (Dabasdati).
Nīkrāces pagasts, Ku, 2021, 20-Mai, 2. J.Ķuze (Dabasdati).
Iecavas pagasts, Ba, 2021, 28-Mai, 1. Vita G. (Dabasdati ar foto) (kartē atzīmēta Iecava).
Kolka, Ta, 2022, 24-Mai, 5. A.Klepers (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 2022, 2-Jūn, 2-N ar saucieniem pāri Dzintaru ielai. R.Rekmanis (Dabasdati).
Pāvilosta, Lp, 2022, 3-Jūn, 1-N ar saucieniem Celtnieku ielas dienvidu galā. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 2023, 28-Mai, 1. A.Klepers u.c.
Kolka, Ta, 2024, 17-Mai, 1-E. V.Smislovs (Dabasdati).

 

Novērošanas vietas sākot ar 1954. gadu
Zaļš aplis - pavasara migranti aprīlī - jūnijā
Dzeltens aplis - klejotāji un rudens migranti jūlijā - septembrī
Sarkans aplis - pierādītas ligzdošanas vietas
Ligzdotājiem skaits labākās sezonas beigās ad+juv
Vērgales ligzdotājiem 8 ad pirms sezonas beigām

Literatūra un internets

Bastian H.-V. and A.Bastian. 2024. European Bee-eater Merops apiaster, version 3.0. In Birds of the World (S.M.Billerman and B.K.Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eubeat1.03. Accessed 3 April 2024. Büttner J.G. 1840. Zoologische Bemerkungen von J.G.Büttner zu Schleck in Curland. Nr. II. Isis: 113-114. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Celmiņš A., Millers K., Roze V. 2003. Pirmais bišu dzeņa Merops apiaster ligzdošanas gadījums Latvijā. Interneta publikācija - http://www.putni.lv/index_apiaster.htm. Lipsbergs J., Lipsbergs U., Strazds M., Strazds A. 1985. Retie un aizsargājamie putni Rīgas jūras līča ziemeļaustrumu piekrastē. - Retie augi un dzīvnieki: 63-70. Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Страздс A. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 129.

Bišu dzenis Merops apiaster. Saraiķi, Vērgales pagasts, 7-Jūn-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Bišu dzeņi Merops apiaster. Ziemupes apkārtne, Vērgales pagasts, 5-Jūn-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Bišu dzeņi Merops apiaster. Ziemupes apkārtne, Vērgales pagasts, 15-Aug-2010, priekšplānā pieaugušais putns, tālāk jaunais (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Bišu dzenis Merops apiaster. Saraiķi, Vērgales pagasts, 30-Mai-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Bišu dzenis Merops apiaster. Saraiķi, Vērgales pagasts, 30-Mai-2007. © Kārlis Millers.