Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Dienvideiropa no Spānijas līdz Krievijai, ziemeļrietumu Āfrika, Centrālāzija, Turcija, Irāka, Irāna, Afganistāna, Omāna. Eiropā uz ziemeļiem līdz Polijai un Baltkrievijai, reti tālāk ziemeļos līdz Zviedrijai. Ligzdo arī Dienvidāfrikā. Vairums ziemo tropiskajā Āfrikā uz dienvidiem no ekvatora, mazākā skaitā Rietumāfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Fry, Boesman 2014).

Bišu dzenis Merops apiaster

Saraiķi, Pāvilostas novads, 16-Jūn-2005. © Māris Jaunzemis.

Sauciens lidojumā (divi īpatņi sasaucas). Saraiķi, Pāvilostas novads, 16-Jūn-2005. © Agris Celmiņš (2).

Latvijā samērā rets ieceļotājs un rets ligzdotājs (Russow 1880, Страздс 1983, Lipsbergs u.c. 1985, Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 2000; OFK nepubl. materiāli). Jānorāda uz iespējamu kļūdu A.Strazda (1983) darbā, kur pieminēts V.Sarmas 4-5 īpatņu novērojums pie Nītaures 1955.g. Domājams, ka tā ir kļūda, kas radusies izmantojot mutvārdos paustas starpnieku ziņas. Ziņojuma oriģinālā (ar V.Sarmas parakstu) ir minēta cita vieta un cits gads (skat. zemāk). Ligzdošana konstatēta rietumu piekrastē Saraiķu - Ziemupes apkārtnē no 2003. līdz vismaz 2014. gadam ieskaitot (Celmiņš, Millers, Roze 2003). Otra ligzdošanas vieta atklāta Lodes māla karjerā 2014. gada vasarā (skat. novērojumu uzskaitījumu zemāk). Migrācijā visbiežāk novērots pavasarī Kolkasragā.

Garums: 27-29 cm, spārnu izpletums: 44-49 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi līdz XX gs. beigām
1. Vidzeme (publikācijā Livland), pirms 1815, 1 nošauts. Eksemplāru Rīgā tolaik saņēma E.V.Drimpelmans (E.W.Drümpelmann) (Meyer 1815).

2. Kurzeme, XIX gs. (pirms 1840. gada), 1 nošauts. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Büttner 1840).
3. Siguldas apkārtne, Ri, 1954, aptuveni 15-17-Sep, vismaz 4 (novēroti uz jumta un vēl balsis). V.Sarma.
4. Salacgrīva, Lm, 1984, 25-Jūl, 1 novērots. U.Lipsbergs (OFK nav ziņots).
5. Stende, Ta, 1991, 13-Jūn, 1 novērots. D.Reinberga. ®
6. Kuldīgas apkārtne, 1998, 13-Mai, 1 novērots. E.Račinskis u.c. ®

Ligzdošana Saraiķu - Ziemupes apkārtnē
Saraiķi, Lp, 2003, 27-Jūl - 23-Aug, līdz 7 ad, 2 ligzdas, 6 jaunie izlidoja. O.Peipiņš u.c.
Saraiķi, Lp, 2004, 1-Jūn - 28-Aug, līdz 16 ad, 5 ligzdas, vismaz 8 jaunie izlidoja. A.Zacmanis, M.Jaunzemis u.c.
Saraiķi, Lp, 2005, 13-Jūn - 17-Aug, līdz 12 ad, domājams, ka tika izvestas 2 ligzdas. A.Zacmanis, M.Jaunzemis u.c.
Saraiķi, Lp, 2006, 10-Jūn - 26-Aug, līdz 6 ad, izvesta vismaz 1 ligzda (varbūt 2, bet ne vairāk). K.Millers u.c.
Saraiķi, Lp, 2007, 30-Mai - 15-Aug, no 2 līdz 20 sezonas laikā (20 bija 8-Aug). K.Millers, A.Zacmanis u.c. Domājams ligzdoja, taču precīzu ziņu par vietām nav.
Ziemupe, Lp, 2008, pāris ar uztraukuma uzvedību stāvkrastā starp Ziemupi un Akmeņragu 7-Jūn (R.Rekmanis); pierādīta 2 pāru ligzdošana 26-27-Jūl (atrastas ligzdas,

kurās pieaugušie baro mazuļus); pāris ar barību uz vadiem vidus posmā starp Ziemupi un Saraiķiem 26-27-Jūl, taču ligzdas vieta šeit nav zināma; 12 īpatņu bars agri no rīta 07:00 lidojumā uz ziemeļiem pār Ziemupi 27-Jūl. Raksts ar foto un video (visi novērojumi N.Zeidaks).

Saraiķi-Ziemupe, Lp, 2009. Ligzdoja. Pāru skaits nav zināms, ziņas nav apkopotas.
Saraiķi-Ziemupe, Lp, 2010. Vismaz viens pāris (3 īpatņi) ziemeļu pusē no Ziemupes iepretī māju "Laikas" ceļgalam pie kāda dīķa 6-Jūn (J.Jansons), kā arī vismaz

2 pāri ligzdoja pie kāda dīķa Saraiķu apkaimē (24-Jūl, A.Kalvāns, E.Lediņš). Domājams, ka bija vēl kāda cita ligzdošanas vieta un pāru skaits lielāks, jo sezonas beigās augustā ligzdošanas rajonā novēroti 54 īpatņi. Pēdējais novērojums bija 25-Aug, kad redzēts 1 jaunais putns (abas ziņas K.Millers).

Saraiķi-Ziemupe, Lp, 2011, 27-Aug, vismaz 32 īpatņu bars (pēc foto) pie ceļa, kas savieno Ziemupi ar Liepājas - Ventspils šoseju (apm. pusceļā līdz šosejai). Bars

lēnām attālinājās no ceļmalas un pēc novērotāju domām putnu bija krietni vairāk. M.Krūze, N.Smaļinskis.

Saraiķi-Ziemupe, Lp, 2012, jūlijā novēroti atsevišķi īpatņi Ziemupē (1-4) un Saraiķos (1-5). S.Bērziņa, A.Klepers, Ģ.Strazdiņš; 25-Aug, 25 īpatņu bars minētajā apvidū,

t.sk. jaunie putni. V.Pētersons (Dabasdati).

Saraiķi-Ziemupe, Lp, 2013, 8-Aug, vismaz 45, t.sk. 40 vienā barā. K.Millers, G.Clarke.
Saraiķi-Ziemupe, LP, 2014, 1-Aug, 6 vienlaikus uz vadiem. Laime (Dabasdati); Kapsēde, Lp, 30-Aug, 39 uz vadiem - migranti ceļā no Saraiķu-Ziemupes ligzdošanas

rajona. R.Rekmanis.

Saraiķi-Ziemupe, LP, 2015, 7-Jūn, 3 pie "lielā dīķa". J.Jansons, A.Mankus; 26-Jūl, 2. I.Bojāre (Dabasdati).

Turpmākajos gados ziņas par Saraiķu - Ziemupes rajonu nepilnīgas. Jauni novērojumi praktiski nav zināmi, kas iespējams liecina, ka bišu dzeņi varētu būt pametuši šo apvidu. Cits novērojumu trūkuma iemesls varētu būt novērotāju intereses mazināšanās. Bišu dzeņus šeit bija iespējams skatīt jau vairāk kā 10 gadus.

Iespējama dispersija no Saraiķu - Ziemupes rajona
Vērgale, Lp, 2015, 22-Jūn, 1 pārlido uz dienvidu pusi (vieta ap 8 km E no Saraiķu - Ziemupes ligzdošanas vietām). O.Miziņenko, T.Miziņenko.

Ligzdošana un novērojumi Liepas pagastā, Cs
2014, 31-Mai, Lodes māla karjerā pirmo reizi dzirdēta balss. A.Vilnis, I.Zupiņš; 6-Jūn, konstatēta ligzdošana. A.Vilnis, A.Klepers; 5-Aug alas skrejā secīgi redzēti 2

jaunie putni, no kuriem 1 izlidoja; 6-Aug ala bija izrakta (iespējams cauna). Nav zināms vai izlidoja abi jaunie putni. Pēdējo reizi 1 putns virs karjera redzēts 6-Aug. A.Vilnis; 19-Aug, 2 ad un 3 jaunie putni pie "Lejas Grīviņiem" (ap 1,8 km NNE no Lodes karjera), aizlidoja uz Lodas karjera pusi. V.Vladimirovs (Dabasdati).

2015, 29-Mai, 4. V.Vladimirovs (iespējams pie Lodes karjera, vieta precizējama); 30-Mai, turpat 5 (2 ad un 3 pagājušā gada jaunie). A.Klepers (Dabasdati); 14-Aug

4 pie Līču-Laņģu klintīm (nepilns km NW no Lodes karjera). A.Vilnis.

2016, 4-Jūn - 31-Jūl, līdz 5 īpatņi pie Lodes karjera. A.Vilnis; 11-Aug, 2 alās tiek baroti jaunie putni. A.Vilnis; 18-Aug, 8 virs karjera vienlaicīgi. V.Vladimirovs; 19-Aug

balsis pie Līču-Laņģu klintīm (nepilns km NW no karjera). A.Vilnis.

2017, 7-Jūn, 2. A.Vilnis (domājams pie Lodes karjera, vieta precizējama); 10-Aug, 3 "ganās vecupes paliņu pļavā" (vieta precizējama). A.Klepers (Dabasdati); 23-Aug

6 "pārlido" (vieta precizējama). V.Vladimirovs (Dabasdati).

2018, 25-Mai, 5. A.Vilnis (domājams pie Lodes karjera, vieta precizējama); 27-Mai, 1 vizuāli, bet pēc balsīm iespējams 4-5 augstu pārlido (novērojums ap 3 km N no

Lodes karjera). A.Klepers (Dabasdati); 2-Jūn, 1 pārlido (vieta precizējama). K.Bernāns (Dabasdati); 23-Jūn, 3 pie Lodes karjera (2 no tiem ar barību knābī). S.Laime; 2-Aug, 2 pie Lodes karjera (foto 1 putns alas skrejā). I.Rasa (Gaile) (Dabasdati); 8-Aug, 8 putnu bars virs Gaujas labā krasta (Kocēnu pagasts, Vm), ap 1,5 km NW no Lodes karjera; pāris stunas vēlāk balsis dzirdētas pie Līču-Laņģu klintīm (nepilns km NW no karjera). S.Laime, A.Vilnis (Dabasdati).

Migrantu novērojumi XXI gs.
Mangaļsala, Rp, 2005, 12-Jūn, 11 putnu bars virs kāpām pārvietojās Vecāķu virzienā. I.Deņisovs.
Kolka, Ta, 2008, 9-Mai, 1 uzturas lokāli pie „Ūšiem”. M.Tīrums u.c.
Kolka, Ta, 2009, 16-Mai, 2-N pāri "Ūšu" pļavai. A.Celmiņš, M.Sidorenko, T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 2009, 17-Mai, 1-N pāri "Ūšu" pļavai. A.Celmiņš, T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 2009, 20-Mai, 1 lokāls pie "Ūšiem". K.Millers, V.Roze, G.Grandāns.
Pape, Lp, 2010, 10-Sep, 7-S. G.Grandāns.
Vecdaugava, Rp, 2012, 24-Apr, 1 pussalā. I.Deņisovs.
Kolka, ta, 2013, 14-Mai, 1-N. C.Kehoe; iespējams tas pats putns dzirdēts pie "Ūšiem" 19-Mai. C.Kehoe.
Vītiņu pļavas, Lp, 2013, 17-Mai, 1-N. P.Palmer.
Pape, Lp, 2013, 31-Jul, 1 lokāli uz vadiem, pēc tam uz S. I.Dinsbergs.
Kolka, Ta, 2014, 5-Mai, 1. J.A.Booch, T.Jones.
Kolka, Ta, 2014, 24-Mai, 1. K.Millers, I.Grīnerte, G.Grandāns u.c.
Bāles smilšu karjers, Vm, 2014, 25-Mai, 2 uz vadiem pie karjera. A.Vilnis (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2015, 9-Mai, 1. E.Laucis u.c.
Kolka, Ta, 2015, 24-Mai, 1. K.Millers, G.Grandāns u.c.
Kolka, Ta, 2015, 26-Mai, 3. C.Collins, G.Grandāns.
Kolka, Ta, 2017, 21-Mai, vairākkārt dzirdēta balss. G.Grandāns.
Kolka, Ta, 2018, 14-Mai, 1. G.Grandāns u.c.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Merops apiaster. Retrieved from http://www.birdlife.org on 30th April 2015. Büttner J.G. 1840. Zoologische Bemerkungen von J.G.Büttner zu Schleck in Curland. Nr. II. Isis: 113-114. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Celmiņš A., Millers K., Roze V. 2003. Pirmais bišu dzeņa Merops apiaster ligzdošanas gadījums Latvijā. Interneta publikācija - http://www.putni.lv/index_apiaster.htm. Fry H., Boesman P. 2014. European Bee-eater Merops apiaster. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/55850 on 30th April 2015. Lipsbergs J., Lipsbergs U., Strazds M., Strazds A. 1985. Retie un aizsargājamie putni Rīgas jūras līča ziemeļaustrumu piekrastē. - Retie augi un dzīvnieki: 63-70. Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Russow V. 1880. Die Ornis Ehst-, Liv- und Curlands. Dorpat. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Страздс A. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 129.

Bišu dzenis Merops apiaster. Saraiķi, Pāvilostas novads, 7-Jūn-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Bišu dzeņi Merops apiaster. Ziemupes apkārtne, Pāvilostas novads, 5-Jūn-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Bišu dzeņi Merops apiaster. Ziemupes apkārtne, Pāvilostas novads, 15-Aug-2010, priekšplānā pieaugušais putns, tālāk jaunais (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Bišu dzenis Merops apiaster. Saraiķi, Pāvilostas novads, 30-Mai-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Bišu dzenis Merops apiaster. Saraiķi, Pāvilostas novads, 30-Mai-2007. © Kārlis Millers.

Labots 19 Aug 2018