Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ligzdo Austrumsibīrijā no Altaja līdz Kamčatkai, uz dienvidiem līdz N Mongolijai un N Ķīnai, arī Sahalīnā un vietām NE Kazahstānā. Ziemo gar Kamčatkas krastiem, Ohotskas jūrā un uz dienvidiem līdz Japānai, Korejai un E Ķīnai. Ģeogrāfisku variāciju nav (del Hoyo, Collar, Kirwan 2020).

Birds of the World

Stejnegera pīle Melanitta stejnegeri

Kolka, Talsu novads, 11-Okt-2020. © Edgars Smislovs.

Latvijā reta ieceļotāja - seši novērojumi jūrā ap Kolkasragu. Domājams ieceļo regulāri, tikai grūti pamanāma starp citām jūrā migrējošām / ziemojošām pīlēm. Piemēram, Igaunijā līdz 2021. gada oktobrim bija zināmi 11 novērojumi (Tarsiger.com). Visi rudens migrācijā septembrī - oktobrī jūrā pie Põõsaspea raga Igaunijas ziemeļrietumos.

Garums: 51-58 cm, spārnu izpletums: 86-99 cm (del Hoyo, Collar, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kolka, Ta, 2020, 11-13-Okt, 1 T. (Smislovs, Smislovs 2020).

2. Kolka, Ta, 2022, 12-Okt (14:52), 1 T W pusē no raga ap 300 m no krasta kopā ar citām jūras pīlēm; turpat 13-Okt un 15-Okt. E.Smislovs, V.Smislovs u.c. (Dabasdati 1, 2, 3).

3. Kolka, Ta, 2022, 12-Okt (17:36), 1 T E pusē no raga nedaudz uz dienvidiem no ciema ap 1,5-2 km no krasta. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati). Kopā ar tumšajām pīlēm. Cits putns nekā dažas stundas iepriekš otrā pusē ragam. Lai arī abi putni bija līdzīgi (bez izteiksmīgiem knābja pauguriem) pēc novērojumiem pārliecinoši dažādi - putns W pusē no raga bija ļoti lokāls, novērots turpat arī nākošajās dienās.

4. Kolka, Ta, 2022, 28-29-Okt, 1 T E pusē no raga ap 400 m no ostas mola gala. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati). Cits putns nekā agrāk oktobrī. Ar labi izteiktu knābja pauguru.

5. Kolka, Ta, 2023, 10-Apr, 1 T tumšo pīļu barā lidojumā uz Rīgas jūras līča pusi ap 500 m no krasta. E.Smislovs (Dabasdati).

6. Kolka, Ta, 2023, 6-Okt, 1 T Melanitta pīļu barā posmā starp Kolkasragu un Vaidi, vidēji ap 700m no krasta. E.Smislovs, R.Rekmanis (Dabasdati).

Melanitta stejnegeri / deglandi / stejnegeri (?)

Ovišrags, Ve, 2022, 18-Apr, 1 T. E.Smislovs, V.Smislovs u.c. (Dabasdati). Sākotnēji noteikta un akceptēta kā Stejnegara pīle M.stejnegeri. Vēlāk, pēc detalizētas attēlu un video izvērtēšanas, novērotāji uzskata, ka nevar izslēgt Deglāna pīli M.deglandi. Novērojums pārkvalificēts uz nenoteiktu pīli M.stejnegeri / deglandi.

Klapkalnciems, Tu, 2023, 16-Apr. 1 T. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati). Ziņota kā Melanitta sp., visticamāk M.stejnegeri x M.fusca, bet iespējams arī "tīra" M.stejnegeri.

Literatūra un internets

 

Brown P.W. and L.H.Fredrickson. 2020. White-winged Scoter Melanitta deglandi, version 1.0. In Birds of the World (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whwsco2.01. Accessed 27 August 2022. del Hoyo J., N.Collar and G.M.Kirwan. 2020. Stejneger's Scoter Melanitta stejnegeri, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whwsco1.01. Accessed 8 March 2023. Smislovs E., Smislovs V. 2020. Par Stejnegera pīles novērojumu Kolkā. Putni dabā 88: 36-37.