Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ligzdo Austrumsibīrijā no Altaja līdz Kamčatkai, uz dienvidiem līdz N Mongolijai un N Ķīnai, arī Sahalīnā un vietām NE Kazahstānā. Ziemo gar Kamčatkas krastiem, Ohotskas jūrā un uz dienvidiem līdz Japānai, Korejai un E Ķīnai. Ģeogrāfisku variāciju nav (del Hoyo, Collar, Kirwan 2020).

Birds of the World

Stejnegera pīle Melanitta stejnegeri

Kolka, Talsu novads, 11-Okt-2020. © Edgars Smislovs.

Latvijā reta ieceļotāja - divi novērojumi. Iespējams ieceļo regulāri, tikai grūti pamanāma starp citām jūrā migrējošām / ziemojošām pīlēm. Piemēram, Igaunijā līdz 2021. gada oktobrim bija zināmi 11 novērojumi (Tarsiger.com). Visi rudens migrācijā septembrī - oktobrī jūrā pie Põõsaspea raga Igaunijas ziemeļrietumos.

Garums: 51-58 cm, spārnu izpletums: 86-99 cm (del Hoyo, Collar, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kolka, Ta, 2020, 11-13-Okt, 1 T. (Smislovs, Smislovs 2020).
2. Ovišrags, ve, 2022, 18-Apr, 1 T. E.Smislovs, V.Smislovs u.c. (Dabasdati).

Literatūra un internets

 

del Hoyo J., N.Collar and G.M.Kirwan. 2020. Stejneger's Scoter Melanitta stejnegeri, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whwsco1.01. Accessed 22 October 2020. Smislovs E., Smislovs V. 2020. Par Stejnegera pīles novērojumu Kolkā. Putni dabā 88: 36-37.