Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ligzdo Austrumsibīrijā no Altaja līdz Kamčatkai, uz dienvidiem līdz N Mongolijai un N Ķīnai, arī Sahalīnā un vietām NE Kazahstānā. Ziemo gar Kamčatkas krastiem, Ohotskas jūrā un uz dienvidiem līdz Japānai, Korejai un E Ķīnai. Ģeogrāfisku variāciju nav (del Hoyo, Collar, Kirwan 2020).

Birds of the World

Stejnegera pīle Melanitta stejnegeri

Kolka, Talsu novads, 11-Okt-2020. © Edgars Smislovs.

Latvijā reta ieceļotāja - viens novērojumi. Iespējams ieceļo regulāri, tikai grūti pamanāma starp citām jūrā migrējošām / ziemojošām pīlēm. Piemēram, Igaunijā līdz 2021. gada oktobrim bija zināmi 11 novērojumi (Tarsiger.com). Visi rudens migrācijā septembrī - oktobrī jūrā pie Põõsaspea raga Igaunijas ziemeļrietumos.

Garums: 51-58 cm, spārnu izpletums: 86-99 cm (del Hoyo, Collar, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kolka, Ta, 2020, 11-13-Okt, 1 T. (Smislovs, Smislovs 2020).

Nenoteikta pīle Melanitta stejnegeri / deglandi

Ovišrags, Ve, 2022, 18-Apr, 1 T. E.Smislovs, V.Smislovs u.c. (Dabasdati). Sākotnēji noteikta un akceptēta kā Stejnegara pīle M.stejnegeri. Vēlāk, pēc detalizētas attēlu un video izvērtēšanas, novērotāji uzskata, ka nevar izslēgt Deglāna pīli M.deglandi. Novērojums pārkvalificēts uz nenoteiktu pīli M.stejnegeri / deglandi. Kartē nav atzīmēts.

Literatūra un internets

 

Brown P.W. and L.H.Fredrickson. 2020. White-winged Scoter Melanitta deglandi, version 1.0. In Birds of the World (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whwsco2.01. Accessed 27 August 2022. del Hoyo J., N.Collar and G.M.Kirwan. 2020. Stejneger's Scoter Melanitta stejnegeri, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whwsco1.01. Accessed 22 October 2020. Smislovs E., Smislovs V. 2020. Par Stejnegera pīles novērojumu Kolkā. Putni dabā 88: 36-37.