Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Grenlandes austrumi, Islande un Lielbritānijas ziemeļu daļa, Skandināvijas ziemeļi un tālāk uz austrumiem līdz Oļeņokas upei Sibīrijā. Ziemo Baltijas jūrā, Eiropas un Ziemeļāfrikas Atlantijas piekrastēs un Vidusjūras rietumu daļā. Areāla austrumu daļas putni ziemo Klusā okeāna piekrastē. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2014).

Pavasarī ceļo jūrā, reti iekšzemē

Vasarā reti jūrā un ļoti reti iekšzemē
(pēc 1970. gada)

Rudenī ceļo jūrā un ierodas ziemotāji, reti iekšzemē

Ziemo jūrā

Melnā pīle Melanitta nigra

Karostas kanāls Liepājā, 28-Mar-2011, T. © Selga Bērziņa.

Lokāls bars (TT balsis, bet saklausāmas arī dažas MM). Kolka, 26-Apr-2007. © Agris Celmiņš (28).

Parasta caurceļotāja jūrā, bet mazākā skaitā kā tumšā pīle. Iekšzemē migrāciju laikā reti novērota, sevišķi rajonos, kas nerobežojas ar jūru. Viens pāris ligzdoja Engures ezerā no 1962. līdz 1968.gadam (Виксне 1967). Vietām jūrā diezgan parasta ziemotāja.

Garums: 44-54 cm, spārnu izpletums: 79-90 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Pape, Lp, 1990, 21-Mar-20-Mai, 15952. A.Celmiņš. u.c.
Pape, Lp, 1988, 21-Mar-20-Mai, 13336. A.Celmiņš. u.c.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar-20-Mai, 7591. A.Celmiņš. u.c.
Kolka, Ta, 1996, 14-27-Apr, vismaz 7100. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Kolka, Ta, 25-Apr-1996, ap 5000. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 3300 uzskaitē dienas laikā (06:30-17:15). N.Venema u.c. (www.trektellen.nl).
Pape, Lp, 29-Apr-1990, 2009. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 26-Apr-1996, ap 2000. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 29-Apr-1999, ap 2000. D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 25-Apr-1988, 1884. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 5-Apr-1990, 1825. A.Celmiņš.

Novērojumi iekšzemē pavasara mēnešos (rajonos, kas nerobežojas ar jūru)
Sātiņi, Sa, 10-Apr-2011, 1 T Silzemju dīķī. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.

Novērojumi iekšzemē ligzdošanas sezonā pēdējos 30 gados
Skrundas dīķi, Ku, 12-Jūn-2001. 1. M.Jaunzemis, Z.Jansone.
Burtnieks, Vm, 19-Aug-2011, 1 ad T ezerā pie Silzemniekiem. A.Klepers (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē rudens mēnešos (rajonos, kas nerobežojas ar jūru)
Lobes ez., Og, 20-Okt-2003, 1 ad M nošauta medībās. A.Roze.
Cirsenieki, Pr, 24-27-Okt-2010, 4 Daugavā. A.Erts.
Dviete, Da, 30-Okt-2010, 1 Daugavā. A.Erts.
Ķegums, Og, 11-Nov-2012, 1 HES ūdenskrātuvē. K.Kilups, M.Kilups.
Stropu ez., Da, 23-Nov-2012, 2. A.Erts.
Skrundas dīķi, Ku, 12-Okt-2015, 1. R.Rekmanis u.c.
Stāmerienas ez., Gu, 24-Nov-2016, 2. B.Pušpure (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 1-Okt-2017, 1 dīķī Liekna II. M.Jaunzemis.
Lazdonas pagasts, Ma, 28-Okt-2017, 1 Karjera ezerā. Sergejs (Dabasdati).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Melanitta nigra. Retrieved from http://www.birdlife.org on 24 April 2017. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Common Scoter Melanitta nigra. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52920 on 11 May 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62.

Melnās pīles Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 21-Apr-2015, TT. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 22-Apr-2015, T. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils, 1-Mai-2017, attēlā 8 TT un 1 M. © Edgars Smislovs.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 5-Mai-2017, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 21-Apr-2015, M kopā ar kākauli Clangula hyemalis. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnās pīles Melanitta nigra. Oviši, Ventspils novads, 30-Apr-2018, TT. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 5-Mai-2017, M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Engure, Tu, 26-Okt-2008, M (domājams pieaugušais putns ad). © Gvido Saulītis.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Kolka, 7-Nov-2007, M, pēc tumšās vēderpuses pieaugušais putns (ad). © Kārlis Millers.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Vērgale, Pāvilostas novads, 5-Nov-2016, M, iespējams 1g jaunais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Vērgale, Pāvilostas novads, 5-Nov-2016, M, iespējams 1g jaunais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Melnās pīles Melanitta nigra. Kolka, 9-Mai-2012, attēlā 5 TT un 1 M. © Edgars Laucis.

Labots 03 Feb 2019