Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Grenlandes austrumi, Islande un Lielbritānijas ziemeļu daļa, Skandināvijas ziemeļi un tālāk uz austrumiem līdz Oļeņokas upei Sibīrijā. Ziemo Baltijas jūrā, Eiropas un Ziemeļāfrikas Atlantijas piekrastēs un Vidusjūras rietumu daļā. Areāla austrumu daļas putni ziemo Klusā okeāna piekrastē. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī ceļo jūrā, reti iekšzemē

Vasarā reti jūrā un ļoti reti iekšzemē
(pēc 1970. gada)

Rudenī ceļo jūrā un ierodas ziemotāji, reti iekšzemē

Ziemo jūrā

Birds of the World

Melnā pīle Melanitta nigra

Karostas kanāls Liepājā, 28-Mar-2011, T. © Selga Bērziņa.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Parasta caurceļotāja jūrā, bet mazākā skaitā kā tumšā pīle. Iekšzemē migrāciju laikā reti novērota, sevišķi rajonos, kuri nerobežojas ar jūru. Viens pāris ligzdoja Engures ezerā no 1962. līdz 1968.gadam (Виксне 1967). Vietām jūrā diezgan parasta ziemotāja.

Garums: 43-54 cm, spārnu izpletums: 79-90 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Pape, Lp, 1990, 21-Mar-20-Mai, 15952. A.Celmiņš. u.c.
Pape, Lp, 1988, 21-Mar-20-Mai, 13336. A.Celmiņš. u.c.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar-20-Mai, 7591. A.Celmiņš. u.c.
Kolka, Ta, 1996, 14-27-Apr, vismaz 7100. P.Castle, D.B.Wooldridge.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 25-Apr-1996, ap 5000. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 3300 uzskaitē 06:30-17:15. L.Peeters, G.Sanders, N.Venema, J.Sas (Trektellen).
Pape, Lp, 29-Apr-1990, 2009. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 25-Apr-1988, 1884. A.Celmiņš.

Novērojumi iekšzemē pavasara mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru*)
Sātiņi, Sa, 10-Apr-2011, 1 T Silzemju dīķī. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.

Novērojumi iekšzemē ligzdošanas sezonā pēdējos 30 gados
Skrundas dīķi, Ku, 12-Jūn-2001. 1. M.Jaunzemis, Z.Jansone.
Burtnieks, Vm, 19-Aug-2011, 1 ad T ezerā pie Silzemniekiem. A.Klepers (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē rudens mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru*)
Lobes ez., Og, 20-Okt-2003, 1 ad M nošauta medībās. A.Roze.
Cirsenieki, Pr, 24-27-Okt-2010, 4 Daugavā. A.Erts.
Dviete, Da, 30-Okt-2010, 1 Daugavā. A.Erts.
Ķegums, Og, 11-Nov-2012, 1 HES ūdenskrātuvē. K.Kilups, M.Kilups.
Lielais Stropu ez., Da, 23-Nov-2012, 2. A.Erts.
Skrundas dīķi, Ku, 12-Okt-2015, 1. R.Rekmanis u.c.
Stāmerienas ez., Gu, 24-Nov-2016, 2. B.Pušpure (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 1-Okt-2017, 1 dīķī Liekna II. M.Jaunzemis.
Lazdonas pagasts, Ma, 28-Okt-2017, 1 Karjera ezerā. Sergejs (Dabasdati).
Driškina ez., Cs, 24-27-Okt-2020, 1 M/1cy. A.Alksne, S.Laime, M.Platacis (Dabasdati 1, 2).
Ķegums, Og, 10-Nov-2023, 5 HES ūdenskrātuvē. E.Smislovs (Dabasdati).
Alūksnes ez., 18-Nov-2023, 4. Kateryna un Volodimir Kuzhel (Dabasdati).
Lielais Stropu ez., 22-Nov-2023, 4. A.Erts (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam.

Literatūra un internets

Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Common Scoter Melanitta nigra, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blksco1.01. Accessed 9 May 2024. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Виксне Я.А. 1967. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии - Итоги орнитологическичх исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитол. конф. Таллин, 57-62.

Melnās pīles Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 21-Apr-2015, TT. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 22-Apr-2015, T. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils, 1-Mai-2017, attēlā 8 TT un 1 M. © Edgars Smislovs.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 5-Mai-2017, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 21-Apr-2015, M kopā ar kākauli Clangula hyemalis. © Visvaldis Šteinbergs.
bkm

Melnās pīles Melanitta nigra. Oviši, Ventspils novads, 30-Apr-2018, TT. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Ventspils ostas dienvidu mols, 5-Mai-2017, M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Engure, Tu, 26-Okt-2008, M (domājams pieaugušais putns ad). © Gvido Saulītis.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Kolka, 7-Nov-2007, M, pēc tumšās vēderpuses pieaugušais putns (ad). © Kārlis Millers.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Vērgale, Vērgales pagasts, 5-Nov-2016, M, iespējams 1cy jaunais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Melnā pīle Melanitta nigra. Vērgale, Vērgales pagasts, 5-Nov-2016, M, iespējams 1cy jaunais putns. © Ainars Mankus.
bkm

Melnās pīles Melanitta nigra. Kolka, 9-Mai-2012, attēlā 5 TT un 1 M. © Edgars Laucis.