Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas ziemeļi un Sibīrijā uz austrumiem līdz Jeņisejai. Ziemo jūrās gar Eiropas piekrastēm, Melnajā un Kaspijas jūrās. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan, Sharpe 2020). Agrākās tumšās pīles pasugas M.f.deglandi un M.f.stejnegeri tagad izdalītas patstāvīgās sugās (Gill, Donsker, Rasmussen 2020).

Pavasarī ceļo jūrā, reti iekšzemē

Vasarā reti jūrā un ļoti reti iekšzemē

Rudenī ceļo jūrā un ierodas ziemotāji

Ziemo jūrā, reti iekšzemē (atzīmēti novērojumi rajonos, kuri nerobežojas ar jūru*)

Birds of the World

Tumšā pīle Melanitta fusca

Kolka, Talsu novads, 28-Apr-2013, T. © Jānis Jansons.

Latvijā parasta caurceļotāja un ziemotāja jūrā. Iekšzemē reti sastopama. Ziemotāju skaits novērtēts ap 20000 (BirdLife International 2017). Ja Rīgas jūras līcis neaizsalst, pārsvarā ziemo gar līča rietumu piekrasti, mazāk austrumu pusē. Ja līcis aizsalst, pārvietojas uz Irbes jūras šaurumu un rietumu piekrasti vai pat tālāk uz Lietuvas, Polijas vai Zviedrijas piekrastēm.

Garums: 51-58 cm, spārnu izpletums: 90-99 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1988, 21-Mar -20-Mai, 35732. A.Celmiņš. u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 21385. A.Celmiņš. u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 13219. A.Celmiņš. u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Pape, Lp, 23-Mar-1988, 8522. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 26-Mar-1988, 7335. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 16-Apr-2010, 6500-NE, skaits- vērtējums, iespējams ekstrapolējot (06:15-12:45). N.Selosse, B.Paepegaey, J.Boulanger, F.Caloin (Trektellen)
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 4000 -NE, ekstrapolējot 15 min paraugus (06:30-17:15). L.Peeters, G.Sanders, N.Venema, J.Sas (Trektellen).

Novērojumi iekšzemē pavasara mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru*)
Skrunda, Ku, 27-Mar-1971, 2 (T un M) zivju dīķos (Бауманис 1975).
Sātiņi, Sa, 24-Apr-1983, T un 2 MM. Z.Jansone. Novērojums ziņots OFK. ®
Sātiņi, Sa, 6-Apr-2007, 2 (T un M) Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Stāmerienas ez., Gu, 10-Mai-2014, 4. E.Kantāns u.c.
Skrunda, Ku, 25-Mar-2017, 2 (T un M) zivju dīķos. U.Piterāns; 1-Apr, 3 (2 TT un M). R.Matrozis (Dabasdati).
Ciemupe, Og, 31-Mar-2019, 1 M/2cy Daugavā. D.Boiko.
Ungurs, Cs, 4-Apr-2020, 2. M.Platacis, A.Gaile, S.Laime (Dabasdati).
Ozolaines dīķis, Ba, 31-Mar-2021, 1 T kopā ar baltvēderiem un cekulpīlēm. E.Laucis (Dabasdati).
Lielupē pie Svētes palienes, Jl, 31-Mar-2021, 1 T kopā ar gaigalām. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Burtnieks, Vm, 22-Mai-2022, 1 T. M.Baltā (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē vasaras mēnešos (neatkarīgi no rajona)
Lubāns, Ma, 13-Jūn-1953, 1. E.Tauriņa piezīmēs: "No salas redzams R krastmalā bars brūnkakļu in 1 Oidemia fusca". E.Tauriņš, G.Lejiņš.
Amulas zivju dīķi, Tu, 8-Jūl-1964, 1 T (Baumanis 1971).
Kandava, Tu, 3-4-Jūn-1984, 1 T fotografēts. E.Ozols. Novērojums ziņots OFK. ®
Daugavā pie „Rozališķiem”, Da, 2-Aug-2008, 1 T netālu no Vasargelišku skatu torņa. A.Platais.
Burtnieks, Vm, 7-Aug-2019, 1 T pie Silzemnieku pludmales. J.Ukass.

Novērojumi iekšzemē rudens mēnešos (rajonos, kuri nerobežojas ar jūru*)
Cirsenieki, Pr, 27-Okt-2010, 1 T Daugavā. A.Erts.
Sātiņi, Sa, 28-Okt-2012, 1 atrasta beigta pie Silzemju dīķa meniķa. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Plaužu ezers, Og, 19-Nov-2012, 6. R.Matrozis (Dabasdati).
Lielais Stropu ez., Da, 23-Nov-2012, 65. A.Erts.
Sātiņi, Sa, 2-Nov-2014, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 9-Nov-2014, 2 Sātiņu karjeros. M.Jaunzemis.
Velēna, Gu, 15-16-Okt-2016, 1 piemājas dīķī. J.Leja.
Stāmerienas ez., Gu, 20-Nov-2016, 1. B.Pušpure.
Cēsis, 26-Nov-2016, 2 Lauciņu karjerā. S.Laime (Dabasdati).
Klidziņa, Ai, 27-Nov-2016, 2 Daugavā. I.Jakovļevs (Dabasdati).
Daugavpils, 21-Nov-2023, 1 Daugavā. A.Erts (Dabasdati).
Lielais Stropu ezers, 22-Nov-2023, 25. A.Erts (Dabasdati).

Rudens migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 15-Okt-2011, ap 8000-W rēķinot pēc 15 min. uzskaišu seansiem (09:00-15:00). G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis, M.Medne.
Pape, Lp, 4-Nov-1999, 796-S vienas stundas laikā. A.Celmiņš, M.Jaunzemis.
Ovišrags, Ve, 15-Okt-2017, 536-SW uzskaitē 7:50-8:50. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Novērojumi iekšzemē ziemas mēnešos - rajonos, kuri nerobežojas ar jūru*
Ķegums-Ogre, Og, 26-Jan-1973, 2 Daugavā. J.Lipsbergs, A.Popels, P.Burbergs.
Ļaudona, Ma, 13-Jan-2008, 1 M (vai 2cy T) Aiviekstē 5 km augšpus tilta (ir foto). A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Meirānu kanāls, Ma, 11-Jan-2009, 1 2cy T (ir foto). E.Kantāns.
Daugavpils, 16-28-Dec-2013, 2 Daugavā; turpat 3-17-Jan-2014 - 1 īpatnis. A.Erts.
Daugavpils, 31-Dec-2016 - 1-Jan-2017, 1 T Daugavā. A.Erts.
Sātiņi, Sa, 2-Jan-2017, 1 T dīķī Liekna II. M.Jaunzemis.
Līvāni, Pr, 22-Feb-2017, 1 M (vai 2cy T) Daugavā. J.Skrinda.
Lielais Stropu ez., Da, 11-Jan-2020, 1 T. G.Grandāns, A.Erts.
Viraudas ez., Re, 6-Dec-2021, 1. E.Gaveiko (Dabasdati).
Rundāles pagasts, Ba, 17-Jan-2022, 1 T Lielupē. E.Laucis (Dabasdati).
Daugavpils, 1-Dec-2022, 1 Daugavā. A.Erts (Dabasdati).
Daugavpils, 18-Dec-2022, 2 Daugavā. A.Erts (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam.

Literatūra un internets

Baumanis J. 1971. Faunistisks pārskats par savvaļas putniem Latvijas PSR dīķsaimiecībās. Zooloģijas muzeja raksti 7: 47-69. BirdLife International. 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International. Carboneras C., G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Velvet Scoter Melanitta fusca, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whwsco3.01. Accessed 8 March 2023. Gill F, D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.2). doi: 10.14344/IOC.ML.10.2. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga.

Tumšā pīle Melanitta fusca. Kolka, Talsu novads, 28-Apr-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepāja, Karostas kanāls, 28-Jūn-2015, T. © Selga Bērziņa.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Kolka, 30-Okt-2020, T. © Edgars Smislovs.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepāja, 20-Dec-2020, jaunais putns (T 1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepājas osta, 21-Feb-2021, jaunais putns (T 2cy). © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepājas osta, 2-Mar-2006, jaunais putns (T 2cy). © Kārlis Millers.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Mangaļsala, Rīga, 18-Mar-2013, jaunais putns (T 2cy). © Igors Deņisovs.

bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepāja, 29-Mar-2010, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Mangaļsala, Rīga, 29-Jan-2019, jaunais putns (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Liepājas osta, 30-Mar-2011, T. © Selga Bērziņa.
bkm

Tumšās pīles Melanitta fusca. Mangaļsala, Rīga, 11-Mar-2013, 2 TT (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm04

Tumšās pīles Melanitta fusca. Rīgas jūras līcī starp Enguri un Mērsragu, 29-Okt-2011, M un 2 TT. © Igors Deņisovs.