Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropas ziemeļi un Sibīrijā uz austrumiem līdz Jeņisejas upei. Ziemo jūrās gar Eiropas piekrasti, Melnajā un Kaspijas jūrās. Ģeogrāfisku variāciju nav. Agrākās tumšās pīles pasugas M.f.deglandi un M.f.stejnegeri tagad apvienotas atsevišķā sugā M.deglandi (AERC 2010; Carboneras, Kirwan 2014).

Pavasarī ceļo jūrā, reti iekšzemē

Vasarā reti jūrā un ļoti reti iekšzemē

Rudenī ceļo jūrā un ierodas ziemotāji

Ziemo jūrā, reti iekšzemē (atzīmēti novērojumi rajonos, kas nerobežojas ar jūru)

Tumšā pīle Melanitta fusca

Liepāja, Karostas kanāls, 19-Jūn-2015, T. © Selga Bērziņa.

Latvijā parasta caurceļotāja jūrā. Pavasarī migrē agrāk nekā melnā pīle, tāpēc abu sugu skaita atšķirība migrācijā pie Papes (skat. zemāk) patiesībā ir vēl lielāka. Ja Rīgas jūras līcis neaizsalst, tūkstošiem ziemo gar līča rietumu piekrasti, mazāk austrumu pusē.

Garums: 51-58 cm, spārnu izpletums: 90-99 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1988, 21-Mar -20-Mai, 35732. A.Celmiņš. u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 21385. A.Celmiņš. u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 13219. A.Celmiņš. u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 23-Mar-1988, 8522. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 26-Mar-1988, 7335. A.Celmiņš
Pape, Lp, 24-Mar-1988, 4011. A.Celmiņš.
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 4000 uzskaitē dienas laikā (06:30-17:15). N.Venema u.c. (www.trektellen.nl).

Novērojumi iekšzemē pavasara mēnešos (rajonos, kas nerobežojas ar jūru)
Skrunda, Ku, 27-Mar-1971, 2 (T un M) zivju dīķos (Бауманис 1975).
Sātiņi, Sa, 6-Apr-2007, 2 (T un M) Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Stāmerienas ez., Gu, 10-Mai-2014, 4. E.Kantāns u.c.
Skrunda, Ku, 25-Mar-2017, 2 (T un M) zivju dīķos. U.Piterāns; 1-Apr, 3 (2 TT un M). R.Matrozis (Dabasdati).
Ciemupe, Og, 31-Mar-2019, 1 M/2g Daugavā. D.Boiko.

Novērojumi iekšzemē vasaras mēnešos (neatkarīgi no rajona)
Lubāns, Ma, 13-Jūn-1953, 1. E.Tauriņa piezīmēs: "No salas redzams R krastmalā bars brūnkakļu in 1 Oidemia fusca". E.Tauriņš, G.Lejiņš.
Amulas zivju dīķi, Tu, 8-Jūl-1964, 1 T (Baumanis 1971).
Kandava, Tu, 3-4-Jūn-1984, 1 T. M.Strazds, E.Ozols.
Daugavā pie „Rozališķiem”, Da, 2-Aug-2008, 1 T netālu no Vasargelišku skatu torņa. A.Platais.

Novērojumi iekšzemē rudens mēnešos (rajonos, kas nerobežojas ar jūru)
Cirsenieki, Pr, 27-Okt-2010, 1 T Daugavā. A.Erts.
Sātiņi, Sa, 28-Okt-2012, 1 atrasta beigta pie Silzemju dīķa meniķa. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Plaužu ezers, Og, 19-Nov-2012, 6. R.Matrozis (Dabasdati).
Stropu ez., Da, 23-Nov-2012, 65. A.Erts.
Sātiņi, Sa, 2-Nov-2014, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 9-Nov-2014, 2 Sātiņu karjeros. M.Jaunzemis.
Velēna, Gu, 15-16-Okt-2016, 1 piemājas dīķī. J.Leja.
Stāmerienas ez., Gu, 20-Nov-2016, 1. B.Pušpure.
Cēsis, 26-Nov-2016, 2 Lauciņu karjerā. S.Laime (Dabasdati).
Klidziņa, Ai, 27-Nov-2016, 2 Daugavā. I.Jakovļevs (Dabasdati).

Rudens migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 15-Okt-2011, ap 8000-W rēķinot pēc 15 min. uzskaišu seansiem (09:00-15:00). G.Grandāns, A.Avotiņš jun., R.Rekmanis, M.Medne.
Pape, Lp, 4-Nov-1999, 796-S vienas stundas laikā. A.Celmiņš, M.Jaunzemis.
Ovišrags, Ve, 15-Okt-2017, 536-SW uzskaitē 7:50-8:50. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Novērojumi iekšzemē ziemas mēnešos (rajonos, kas nerobežojas ar jūru)
Ķegums-Ogre, Og, 26-Jan-1973, 2 Daugavā. J.Lipsbergs, A.Popels, P.Burbergs.
Ļaudona, Ma, 13-Jan-2008, 1 M (vai 2g T) Aiviekstē 5 km augšpus tilta (ir foto). A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Meirānu kanāls, Ma, 11-Jan-2009, 1 2g T (ir foto). E.Kantāns.
Daugavpils, 16-28-Dec-2013, 2 Daugavā; turpat 3-17-Jan-2014 - 1 īpatnis. A.Erts.
Daugavpils, 31-Dec-2016 - 1-Jan-2017, 1 T Daugavā. A.Erts.
Sātiņi, Sa, 2-Jan-2017, 1 T dīķī Liekna II. M.Jaunzemis.
Līvāni, Pr, 22-Feb-2017, 1 M (vai 2g T) Daugavā. J.Skrinda.

Literatūra un internets

AERC. 2010. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Online version: http://www.aerc.eu/tac.html. Baumanis J. 1971. Faunistisks pārskats par savvaļas putniem Latvijas PSR dīķsaimiecībās. Zool. muzeja raksti 7: 47-69. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Melanitta fusca. Retrieved from http://www.birdlife.org on 7 January 2017. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Velvet Scoter Melanitta fusca. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52922 on 2 January 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga.

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepājas osta, 30-Mar-2011, T. © Selga Bērziņa.
bkm

Liepājas osta, 30-Mar-2011, T. © Selga Bērziņa.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Kolka, Dundagas novads, 28-Apr-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepāja, Karostas kanāls, 28-Jūn-2015, T. © Selga Bērziņa.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepājas osta, 2-Mar-2006, jaunais putns (2g T). © Kārlis Millers.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Mangaļsala, Rīga, 18-Mar-2013, jaunais putns (2g T). © Igors Deņisovs.

bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Liepāja, 29-Mar-2010, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Tumšā pīle Melanitta fusca. Mangaļsala, Rīga, 29-Jan-2019, jaunais putns (2g M). Vecums pēc gaišās vēderpuses. © Igors Deņisovs.
bkm

Tumšās pīles Melanitta fusca. Mangaļsala, Rīga, 11-Mar-2013. © Igors Deņisovs.
bkm04

Tumšās pīles Melanitta fusca. Rīgas jūras līcī starp Enguri un Mērsragu, 29-Okt-2011. © Igors Deņisovs.

Labots 06 Apr 2019