Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā izplatīta diezgan fragmentāri, vairāk Austrumeiropā un tālāk uz austrumiem līdz N Ķīnai un Japānai (centrālā Eirāzija starp 40°N un 60°N). Skandināvijā un Somijā tikai pašos dienvidos un vietām Vidusjūras reģionā. Diezgan plašs areāls Ziemeļamerikā. Eiropas populācijas ziemo Rietumiropā, Vidusjūras reģionā, kā arī ap Melno un Kaspijas jūru, mazā skaitā Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav, atskaitot izmirušo pasugu Mareca strepera couesi, kas bija sastopama Teraina salā Klusā okeāna centrālajā daļā (Madge, Burn 1989; Carboneras, Kirwan, Motis 2018).

Pavasarī ierodas ligzdotāji, nelielā skaitā caurceļo

Vasarā sastopama tikai vietām

Rudenī aizceļo

Ziemo reti rietumu daļā un ap Rīgu

Pelēkā pīle Mareca strepera

Mangaļsala, Rīga, 7-Sep-2018, T. © Igors Deņisovs.

Latvijā ligzdo un caurceļo, bet ligzdotāju populācija neliela - 100 - 300 pāru (BirdLife International 2004). Ziemo reti, vairums novērojumu rietumu daļā un Rīgas apkārtnē.

Garums: 46-58 cm, spārnu izpletums: 84-95 cm (Carboneras, Kirwan, Motis 2018).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Lapmežciems, Tu, 9-Mar-2007, 2 TT Starpiņupītes grīvā (iesniegta fotogrāfija). M.Krūze, M.Krūze.
Sātiņi, Sa, 9-Mar-2015, 2 (pāris) Liekna IV. K.Millers.
Krievpurva dīķis, Lp, 10-Mar-2014, 2. R.Rekmanis.
Liepājas ez., 14-Mar-2017, 4 ezerā pie Ezerkrasta putnu torņā. K.Millers.
Liepājas osta, 14-Mar-2019, 2 kopā ar 55 kākauļiem. S.Laime (Dabasdati).

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1990, 21-Mar -20-Mai, 74. A.Celmiņš u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 68. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 30. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Ziemupe, Lp, 15-Apr-2016, 68-N pie "Laikām". R.Rekmanis.
Užavas bāka, Ve, 2-Apr-2016, 27 uzskaitē 4 stundās (08:00-12:00). R.Rekmanis.
Pape, Lp, 27-Apr-1990, 18. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 12-Mar-2007, 16. K.Millers.
Pape, Lp, 30-Apr-1989, 15. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī
Liepājas ez., 27-Apr-2014, 158 uzskatītas no viena punkta iepretī Maiļragam. R.Rekmanis.
Nagļi, Re, 18-Mai-2012, 68 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos (t.sk. 60 vienā barā 8. dīķī). A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs.
Kaņieris, Tu, 30-Mai-2012, apsekojot 2/3 ezera, uzskatīti 49 īpatņi (lielākajā barā 25). R.Matrozis, A.Kuročkins (Dabasdati).

Skaits vasarā
Nagļi, Re, 22-Jūn-2011, 90 kopā ar citām pīlēm Orenīšu-Drabāku nodaļas 6. dīķī. G.Grandāns.
Kaņieris, Tu, 8-Jūn-2013, ap 70 (lielākajā barā ap 60), apsekojot 2/3 ezera. R.Matrozis, V.Smislovs, E.Smislovs (Dabasdati).

Skaits rudenī
Liepājas ez., 21-Okt-2018, 346 kompaktā bariņā kopā ar meža pīlēm un baltvēderiem Jaunās ielas galā. R.Rekmanis.
Kaņieris, Tu, 28-Sep-2008, 53. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Ķīšezers, Rp, 15-Sep-2013, 36 Pils kakta līcī. R.Matrozis (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 3-Okt-2010, 20 Grebūtniekā. J.Jansons.

Vēlākiemigrantu novērojumi rudenī-ziemas sākumā (no 1. decembra reālā migrācijā vai migrantu uzturēšanās vietās)
Užavas lauki, Ve, 17-Dec-2017, 5 (4 TT un M). A.Kuročkins, E.Smilsovs, V.Smislovs; turpat 5-Dec bija 4. G.Grandāns.

Potenciāli ziemotāji (11.-31. decembris, visi zināmie)
Liepājas ez., 22-Dec-2014, 14 ezerā pie Ezerkrasta. R.Rekmanis, I.Ozola.
Liepājas ez., 23-Dec-2014, vismaz 4 ezerā pie Vītiņu pļavām. R.Rekmanis, I.Ozola.
Liepājas ez., 20-Dec-2015, 2 (T un M) ezerā pie Ezerkrasta. A.Kuročkins, E.Smislovs.
Ķīšezers, Rp, 22-Dec-2015, 1 M ezerā pie Sniķera salas. I.Deņisovs.
Dārziņu atteka, Ri, 30-Dec-2015, 1 T. R.Matrozis (Dabasdati) (skat. zemāk janvārī).
Dārziņu atteka, Ri, 22-Dec-2017, 3. A.Arnicāns (Dabasdati); 23-26-Dec - 2. A.Arnicāns u.c.; 31-Dec - 1 T. R.Matrozis (Dabasdati).
Cempu dīķis, Vm, 22-Dec-2017, 1 T. A.Klepers.
Dārziņu atteka, Ri, 21-25-Dec-2018, 1. A.Arnicāns (Dabasdati), J.Vīgulis u.c.

Novērojumi janvārī (visi zināmie)
Mārupīte, Rp, 14-Jan-1991, 1 T. Vēlāk redzēts arī 28-Jan. M.Janaus, A.Stīpniece.
Lapmežciems, Tu, 31-Jan-2-Feb-2006, 1 M Starpiņupītes grīvā. J.Ķuze, V.Vintulis u.c.
Liepājas ez., no 15-Jan līdz vismaz 11-Feb-2009, 1 T pie Golodova dambja un S pusē no Zirgu salas. F.Slišāns, I.Brediks, E.Haberkorns, A.Klepers, M.Vimba u.c.
Liepājas osta, 8-Jan-2010, 1 pie LBT termināla. K.Millers, A.Zacmanis.
Užavas lejtece, Ve, 8-Jan-2012, 4 (M un 3 TT). M.Jaunzemis; 10-Jan turpat 11. R.Rekmanis.
Ķengarags, Rp, 22-Jan - 5-Feb-2012, 1 T (jaunais putns 2g) pie putnu torņa. R.Matrozis, T.Guščina, O.Miziņenko u.c.
Ķekavas apkārtne, Ri, 15-Jan-2012, 1 M Olektes upītē. A.Platais.
Liepājas osta, 26-Jan-2012, 1 T LBT termināla akvatorijā. K.Millers.
Dārziņu atteka, Ri, 30-Dec-2015, 1 T. R.Matrozis (Dabasdati); pēdējais novērojums 31-Jan-2016. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 2-20-Jan-2017, 1 T. J.Siliņēvičs u.c. (putns uzturās kopš 13-Nov-2016. A.Piterāns u.c. Dabasdati).
Valmiera, 3-20-Jan-2017, 1 T (jaunais putns 2g) Cempu dīķī. A.Klepers (Dabasdati), G.Grandāns, S.Laime.
Ķengarags, Rp, 28-29-Jan-2017, 1 T pie putnu torņa. R.Matrozis u.c. (Dabasdati), domājams tas pats putns, kas Dārziņu attekā 2-20-Jan-2017 (skat. augstāk).
Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, 8. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan - 5. A.Klepers (Dabasdati).
Cīravas dzirnavu dīķis, Lp, 15-Jan-2018, 1 M (vai 2g T). R.Rekmanis; turpat 23-Jan. Rekmanis, G.Grandāns.
Ķekava, Ri, 24-Jan-2018, 1 T Ķekaviņā. R.Grīnerte u.c.; pēdējais novērojums 22-Feb. I.Ķimene Ķimele (Dabasdati).
Liepājas ez., 6-Jan-2019, 1 pie Zirgu salas. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis; domājams kopš 31-Dec-2018, kad 1 T pie Golodova dambja. A.Kamenska (Dabasdati);

13-Jan, 2 pie Atteku salas.

Liepāja, 6-Jan-2019, 4 pie ostas S mola (3 ostas pusē, 1 jūrā). M.Jaunzemis, V.Jaunzemis.
Dārziņu atteka, Ri, 21-Dec-2018, 1 T. A.Arnicāns (Dabasdati); vairākkārt ziņota Jan-2019. R.Matrozis u.c.; 9-Feb. K.Lucka (Dabasdati).
Lapmežciems, Tu, 21-29-Jan-2019, 1 pie Starpiņupītes. I.Mārdega u.c.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2018. Species factsheet: Mareca strepera. Retrieved from http://www.birdlife.org on 4 November 2018. Carboneras C., Kirwan G.M., Motis A. 2018. Gadwall Mareca strepera. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52866 on 4 November 2018. Madge S., Burn H. 1989. Wildfowl: an identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Helm. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Pelēkā pīle Mareca strepera. Sātiņi, Saldus novads, 16-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā pīle Mareca strepera. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā pīle Mareca strepera. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009, pāris. © Ainars Mankus.
bkm

Pelēkā pīle Mareca strepera. Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2009, nepieaudzis putns (2g T) pēc knābja krāsas - malas vēl nedaudz oranžas. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkā pīle Mareca strepera. Mangaļsala, Rīga, 7-Sep-2018, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Pelēkā pīle Mareca strepera. Sātiņi, Saldus novads, 19-Mai-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkā pīle Mareca strepera. Sātiņi, Saldus novads, 2-Okt-2010, T (vecums?). © Jānis Jansons.
bkm

Pelēkā pīle Mareca strepera. Liepājas ez., 3-Mar-2007, nepieaudzis putns (2g T) pēc knābja krāsas. © Kārlis Millers.

Labots 18 Mar 2019