Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļu un centrālā Eiropa un tālāk pāri Krievijai Sibīrijā, sasniedzot Mandžūriju. Pārsvarā nometnieks. Septiņas pasugas, no kurām L.t.tetrix areāla lielākajā daļā no Skandināvijas, Beļģijas un Alpiem līdz Kolimas upei ziemeļaustrumu Sibīrijā (de Juana, Kirwan, Boesman 2020)

Piemērotās vietās visu gadu
Birds of the World

Rubenis Lyrurus tetrix

Pie Zvārdes purva, Saldus novads, 2-Mai-2015, T. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā vietām samēra parasts ligzdotājs un nometnieks. Gaiļu skaita vērtējums: 5900-15200 (Ķerus u.c. 2021).

Garums: TT ap 60 cm, MM ap 45 cm (de Juana, Kirwan, Boesman 2020).

Literatūra un Internets

Saīsinājumi

de Juana E., G.M.Kirwan and P.F.D.Boesman. 2020. Black Grouse Tetrao tetrix, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blagro1.01. Accessed 21 November 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Rubenis Lyrurus tetrix. Madonas novads, 26-Apr-2009, T. © Agris Krusts.
bkm

Rubenis Lyrurus tetrix. Madonas novads, 26-Apr-2009, T. © Agris Krusts.
bkm

Rubenis Lyrurus tetrix. Pie Zvārdes purva, Saldus novads, 2-Mai-2015, T. © Jānis Jansons.
bkm

Rubenis Lyrurus tetrix. Pie Zvārdes purva, Saldus novads, 2-Mai-2015, T. © Jānis Jansons.
bkm

Rubenis Lyrurus tetrix. Slīteres nacionālais parks, Talsu novads, 1-Mai-2017, M. © Māris Puķītis.
bkm

Rubenis Lyrurus tetrix. Mazirbes - Kolkas ceļš, 10-Mai-2014, M. © Edgars Laucis.