Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NE Skandināvija, Somija, Krievijas taigas zona līdz Austrumsibirijai. Izolētas populācijas S Zviedrijā, N Polijā, N Baltkrievijā. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijā un SE Āzijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā parasti nav sastopama
( jūnijs  augusts)

Rudenī caurceļo

 Ziemo nelielā skaitā W un C daļā,
grūti pamanāma

Birds of the World

Vistilbe Lymnocryptes minimus

Sātiņi, Saldus novads, 17-Nov-2012. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā neligzdo, bet samērā parasta ceļošanas laikā. Nelielā skaitā regulāri pārziemo pie neaizsalstošiem grāvjiem, strautiem vai pat uzplūdušās ciņainās pļavās valsts centrālajā un rietumu daļā, taču slēptā dzīves veida dēļ reti novērota (Vāveriņš 1992; Račinskis 1996; uzskaitījums kopš 1955. gada zemāk).

Garums: 17-19 cm, spārnu izpletums: 38-42 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Vītiņu pļavas, Lp, 25-Mar-2015, vismaz 5 izceltas. K.Millers, I.Grīnerte.
Vītiņu pļavas, Lp, 26-Mar-2017, vismaz 1. I.Grīnerte, K.Millers.
Randu pļavas, Lm, 29-Mar-2014, 1. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Lielupes grīva, Jm, 31-Mar-2006, 1. A.Kuročkins.

Agrākie pavasara migranti / ziemotāji (statuss neskaidrs)
Mērsrags, Ta, 19-Mar-2023, 1 izcēlās no niedrāja. I.Brediks (Dabasdati).

Skaits pavasarī
Lielupes labā krasta lauki iepretī Svētes ietekai, Jl, 19-Apr-2015, 18. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).
Vītiņu pļavas, Lp, 20-Apr-2013, vismaz 8 izceltas. J.Jansons.

Novērojumi jūnijā (statuss neskaidrs - kavēti migranti / iespējami ligzdotāji?)
Teiču purvs, Ma, 3-Jūn-1996, riests (tur pat dzirdēta arī 1-Jūn, bet vairs nebija 6-Jūn). A.Avotiņš.
Zvejsala, Re, 1-Jūn-1997, 2 novērotas. A.Ranners u.c.
Lubāna paliene, Ma, 2-Jūn-2012, 1 īpatnis intensīvi riestoja Lubāna SW malā pie Īdeņas kanāla. A.Platais (Dabasdati).

Novērojumi augustā (ticamākais pirmie rudens migranti)
Ainaži, Lm, 18-Aug-2020, 1 noķerta gredzenošanai. A.Kalvāns (Dabasdati).
Dzelves purvs, Ri, 22-Aug-2007, 1 izcelta. K.Funts.

Skaits rudens migrācijā (vismaz 10)
Skrunda, Ku, 1970-to gadu oktobris, vairāk kā 100 zivju dīķos. J.Baumanis (Страздс 1983)*.
Kuiviži-Ainaži, Lm, 5-Okt-2013, ap 80 izceltas šajā jūrmalas posmā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 30-Sep-2018, 35 izceltas. E.Smislovs.
Ainaži, Lm, 18-Okt-2014, ap 30 izceltas Ainažu liedaga posmā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Vītiņu pļavas, Lp, 12-Okt-2013, vismaz 25. J.Jansons.
Bērzciems, Tu, 16-Okt-2020, vismaz 25 izceltas piekrastē. E.Smislovs, V.Smislovs.
Mērsrags, Ta, 16-Okt-2020, ap 20 izceltas piekrastē. E.Smislovs, V.Smislovs.
Burtnieks, Vm, 3-Nov-2018, 11 izceltas gar ezermalu pie Burtniekiem "kopā 11 īpatņi četrās dažādās vietās". A.Klepers (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 24-Nov-2012, 9 (10) zivju dīķos. J.Jansons.

*) Nevar izslēgt, ka šis skaits iegūts ekstrapolējot (pārrēķinot kādu uzskaites paraugu uz visu platību) vai pat ir datu apstrādes pārpratums / kļūda. Šāds pieņēmums balstās uz to, ka zivju dīķos vistilbe ir samērā grūti konstatējama. Katrā ziņā grūtāk nekā, piemēram, izceļot maršrutos jūras piekrastē. Savukārt vizuāla uzskaite nolaistos dīķos maz efektīga vistilbju saskatīšanas dēļ. Ir arī pamats domāt, ka vistilbes izvairās uzturēties atklātos dubļu klajumos.

Vēlākie rudens migrantu / potenciālu ziemotāju novērojumi decembrī (līdz 15. datumam, uzskaitījums līdz 2020. gadam ieskatot)
Sātiņi, Sa, 12-Dec-2009, vismaz 2 Silzemju dīķa krastos (turpat 5-Dec - 1 un 6-Dec - vismaz 3 vai pat 5). J.Jansons.
Lauteri, Lm, 14-Dec-2009, 1. G.Graubics.
Bebrene, Da, 3-Dec-2010, 1 izcelta no avotaina grāvja Dvietes palienē netālu no Bebrenes (Putnu sala). E.Račinskis.
Sātiņi, Sa, 11-Dec-2011, 2 Silzemju dīķa krastos (turpat 4-Dec - 3 un 10-Dec - 1). J.Jansons (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 1-Dec-2012, 2 Pļavnieku dīķos. J.Jansons (Dabasdati).
Dviete, Da, 6-Dec-2012, 1 izcēlās no strauta krasta. E.Račinskis (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 7-Dec-2013, 1 pie Silzemju dīķa. J.Jansons.
Sātiņi, Sa, 6-Dec-2015, 1 pie Silzemju dīķa. J.Jansons (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 3-Dec-2020, 1 ad noķerta gredzenošanai; 5-6-Dec - 3 izceltas katrā dienā, iespējams tie paši putni. Visi novērojumi G.Graubics.

Ziemotāju novērojumi rietumu un centrālajā Latvijā* (pēc 15. decembra un līdz marta sākumam, uzskaitījums līdz 2021. gadam ieskaitot)

Bīriņi, Saulkrastu rajons, Ri, 22-Dec-1955, 1 iegūta (svaigi beigta, apstākļi nav zināmi), eksemplārs nav saglabāts. Gadījums reģistrēts Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zooloģijas katedras kartotēkā. Ievāca Mardans, mērīja M.Švarcbergs (R.Matroža sagādāta informācija).

Pelču pagasts, Ku, 1-Jan-1989, 1 novadgrāvī. A.Ķemlers.
Doles sala, Ri, 8-Mar-1992, 1 izcēlās “no kājām” (domājams vistilbe). R.Matrozis, M.Kalniņš.
Dārziņu atteka, Ri, 23-Feb-1996, 1 novērota un noķerta (E.Račinskis 1996).
Dārziņu atteka, Ri, 8-Feb-2005, 1 redzēta pārlidojumā pie Dārziņu ciema nogāzes. M.Tīrums.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 25-Dec-2005, 21-Jan un 4-Feb-2006, 1 izcelta pie Bērzes strauta. R.Matrozis, A.Kuročkins, M.Kalniņš, K.Funts.
Dārziņu atteka, Ri, 26-Dec-2005, 1 pie paša vecupes krasta Dārziņu ciema pusē (no tām, kas vēlāk 30-Jan). A.Fomičevs.
Rīga, 10-Jan-2006, 1 izcelta grāvī, TEC-1 teritorijā. G.Grandāns.
Dārziņu atteka, Ri, 27-Jan-2006, 1 izcelta niedrāja malā šosejas nogāzē tuvāk pie HES (no tām, kas vēlāk 30-Jan). A.Celmiņš, M.Jaunzemis.

Dārziņu atteka, Ri, 30-Jan-2006, 3 izceltas (2 šosejas nogāzē HES pusē, 1 Dārziņu ciema pusē pie kanāla). A.Klepers, M.Tīrums; 25-Feb, turpat HES pusē 2 īpatņi. A.Klepers.

Lībagu pagasts, Ta, 19-Mar-2006, 1 atrasta beigta pie Stendes upes, pie "Labdzeņu" mājām. V.Elerts.

Ezeres apk., Sa, 1-11-Jan-2007, ziemošanas vieta kādā slapjā pļavā: 1 izcelta 1-Jan. M.Jaunzemis, M.Tīrums; 9 izceltas 6-Jan (dubultuzskaiti var izslēgt, jo visas izceltas praktiski no viena punkta dažu minūšu laikā). V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics, M.Sidorenko. Turpmākajos datumos mazākā skaitā - līdz 2 īpatņi. J.Ķuze, K.Millers, M.Strazds, A.Klepers.

Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 3-Jan-2009, 1 redzēta lidojumā. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Dārziņu atteka, Ri, 29-30-Jan-2009, 1 izcēlās attekas malā Rīgas HES pusē (pie bebru mājas kanāla un tuvāk HESam). A.Klepers.
Mārupes novads (Skulte), no 16-Jan līdz vismaz 24-Jan-2010, 1 upītē netālu no lidostas "Rīga". O.Miziņenko, T.Guščina.
Bauska, 18-Dec-2010, 1 izcelta no strauta malas netālu no Bērzkalniem. E.Laucis.
Ropaži, Ri, 19-Feb-2011, 1 izcelta no grāvja pie Lielās Juglas. E.Dzenis, I.Kļaviņa, I.Bojāre, B.Strazdiņa, J.Vīgulis.
Mārupes novads (Skulte), 8-Mar-2011, 1 izcelta no grāvja netālu no lidostas "Rīga". T.Guščina, O.Miziņenko.
Ķengarags, Rp, 29-Jan-2012, 1 pie putnu torņa. J.Vīgulis. M.Šterns.
Rīgas HES, 1-Feb-2012, 2 izceltas (domājams Dārziņu attekas malā). E.Račinskis, D.Brakmane.
Ropaži, Ri, 29-Jan-2013, 1 izcelta no grāvja. U.Piterāns (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 1-Feb-2013, 1 attekas malā (nofotografēta tuvplānā). E.Račinskis, D.Brakmane.
Vecdaugava, Rp, 24-Dec-2013, 1 izcelta no grāvja Vecdaugavas pussalā. I.Denisovs (Dabasdati).
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 17-Jan-2014, 1 niedrāja malā (fotografēta). U.Piterāns, I.Grīnerte (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 20-Jan-2014, 1. A.Klepers (Dabasdati); turpat fotografēta lidojumā 28-Jan. I.Grīnerte (Dabasdati).
Liepājas ez., 30-Jan-2014, 1 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores. K.Millers, I.Grīnerte.
Lapmežciems, Tu, 2-3-Feb-2014, 1 pie Starpiņupītes. M.Riherts.
Ainaži, Lm, 10-Jan-2015, 1 izcelta no niedrāja pie mola. A.Klepers.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 24-Jan-2015, 1 niedrāja malā (fotografēta). U.Piterāns, R,Rekmanis, I.Ozola (Dabasdati).
Ādažu poligons, Ri, 4-Jan-2016, 1. I.Mārdega.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 10-Jan-2016, 3 izceltas. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs; 13-Jan - 2. K.Millers; 16-Jan - 2. G.Grandāns u.c.
Dārziņu atteka, Ri, 10-Jan-2016, 1 izcelta. R.Rekmanis, U.Piterāns; 16-Jan - 1. G.Grandāns u.c.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 19-Jan-2018, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 20-Jan-2018, 1 izcelta niedrājā. J.Lipsbergs (Dabasdati).
Sausās Daugava, Ri, 16-Dec-2018, 1 izcelta (vieta precīzi nav zināma, iespējams "augšgalā"). A.Kuročkins, E.Smislovs.
Burtnieks, Vm, 5-Jan-2019, 1 izcelta no strauta ezera dienvidu galā. J.Ukass, A.Klepers.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 16-Jan-2021, 1 izcelta. M.Stūrītis (Dabasdati ar foto).
Zaķumuiža, Ri, 16-Jan-2021, 1. J.Vīgulis (Dabasdati ar foto).
Dārziņu atteka, Ri, 1-Feb-2021, 1. A.Kuročkins (Dabasdati).
Liepas pagasts, Cs, 14-Feb un 20-Feb-2021, 1 izcelta avoksnājā pie Līzītes. A.Klepers (Dabasdati 1, 2).
Liepas pagasts, Cs, 20-Feb-2021, 1 izcelta dūņainā bebra strautā pie Grīviņupītes. A.Klepers (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā* (visi zināmie)
Bebrene, Da, 3-Dec-2010, 1 izcelta no avotaina grāvja Dvietes palienē netālu no Bebrenes (Putnu sala). E.Račinskis.
Dviete, Da, 6-Dec-2012, 1 izcēlās no strauta krasta. E.Račinskis (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Blūms P., Mednis A. 1972. Puzes ezera ornitofauna (novērojumi ligzdošanas periodā). Zool. Muzeja Raksti 9: 55-64. Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Jack Snipe Lymnocryptes minimus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.jacsni.01. Accessed 20 March 2023. Matrozis R., V.Smislovs, E.Smislovs. 2014. Neparasti liels vistilbju skaits Randu niedrājā 2013. gada oktobrī. Putni dabā 3: 16-19. Račinskis E. 1996. Ziemojošas vistilbes Lymnocriptes minimus novērojums. Putni dabā 6, 2: 21-23. Vāveriņš G. 1992. Latvijas ziemojošo putnu izplatība un skaits. Diplomdarbs. LU, Rīga. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga. Страздс М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 96.

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Zaķumuiža, Ropažu novads, 16-Jan-2021. © Juris Vīgulis.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Ainaži, Limbažu novads, 18-Okt-2014. © Edgars Smislovs.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Burtnieka ezera krasts pie Vīsraga, 3-Nov-2018. © Andris Klepers.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Sātiņi, Saldus novads, 11-Dec-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Sātiņi, Saldus novads, 12-Dec-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Brocēnmuiža, Saldus novads, 2-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Melnragu rīkle, Ķemeru nacionālais parks, 5-Apr-2014. © Sandris Rabkevičs.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Brocēnmuiža, Saldus novads, 10-Apr-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Kuiviži, Limbažu novads, 17-Okt-2015. © Igors Deņisovs.