Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NE Skandināvija, Somija, Krievijas taigas zona līdz Austrumsibirijai. Izolētas populācijas S Zviedrijā, N Polijā, N Baltkrievijā. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijā un SE Āzijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Vasarā parasti nav sastopama
( jūnijs  augusts)

Rudenī caurceļo

 Ziemo mazā skaitā rietumu un centrālajā
daļā, grūti pamanāma

Birds of the World

Vistilbe Lymnocryptes minimus

Sātiņi, Saldus novads, 17-Nov-2012. © Jānis Jansons.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā neligzdo, bet samērā parasta ceļošanas laikā. Nelielā skaitā regulāri pārziemo pie neaizsalstošiem grāvjiem, strautiem vai pat uzplūdušās ciņainās pļavās valsts centrālajā un rietumu daļā, taču slēptā dzīves veida dēļ reti novērota (Vāveriņš 1992; Račinskis 1996; uzskaitījums kopš 1955. gada zemāk).

Garums: 17-19 cm, spārnu izpletums: 38-42 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 25-Mar-2015, vismaz 5 izceltas. K.Millers, I.Grīnerte.
Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 26-Mar-2017, vismaz 1. I.Grīnerte, K.Millers.
Randu pļavas, Lm, 29-Mar-2014, 1. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Lielupes grīva, Jm, 31-Mar-2006, 1. A.Kuročkins.

Skaits pavasarī
Lielupes labā krasta lauki iepretī Svētes ietekai, Jl, 19-Apr-2015, 18. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).
Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 20-Apr-2013, vismaz 8 izceltas. J.Jansons.

Novērojumi jūnijā (statuss neskaidrs - kavēti migranti / iespējami ligzdotāji?)
Teiču purvs, Ma, 3-Jūn-1996, riests (tur pat dzirdēta arī 1-Jūn, bet vairs nebija 6-Jūn). A.Avotiņš.
Zvejsala, Re, 1-Jūn-1997, 2 novērotas. A.Ranners u.c.
Lubāna paliene, Ma, 2-Jūn-2012, 1 īpatnis intensīvi riestoja Lubāna SW malā pie Īdeņas kanāla. A.Platais (Dabasdati).

Novērojumi augustā (ticamākais pirmie rudens migranti)
Ainaži, Lm, 18-Aug-2020, 1 noķerta gredzenošanai. A.Kalvāns (Dabasdati).
Dzelves purvs, Ri, 22-Aug-2007, 1 izcelta. K.Funts.

Skaits rudenī
Skrunda, Ku, 1970-to gadu oktobris, vairāk kā 100 zivju dīķos. J.Baumanis (Страздс 1983).
Kuiviži-Ainaži, Lm, 5-Okt-2013, ap 80 izceltas šajā jūrmalas posmā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 30-Sep-2018, 35 izceltas. E.Smislovs.
Ainaži, Lm, 18-Okt-2014, ap 30 izceltas Ainažu liedaga posmā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas ezera austrumu krasts, Vītiņu pļavas, 12-Okt-2013, vismaz 25. J.Jansons.
Burtnieks, Vm, 3-Nov-2018, 11 izceltas gar ezermalu pie Burtniekiem "kopā 11 īpatņi četrās dažādās vietās". A.Klepers (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 24-Nov-2012, 9-10 zivju dīķos. J.Jansons.
Lauteri, Lm, 23-Okt-2017, 6 izceltas jūrmalas niedrājā. E.Smislovs.
Daugavas krasts pie Nīcgales, Da, 27-Sep-2016, 5 izceltas. A.Erts, G.Grandāns.
Nagļi, Re, 19-Sep-1996 (vakars vai 20-Sep agrs rīts), 3-4 ātrumā no viena punkta Orenīšu dīķos (jādomā bija vairāk). M.Strazds, M.Maskalāns.

Vēlākie rudens migrantu (jeb potenciālu ziemotāju) novērojumi decembrī (līdz 15. datumam, visi zināmie)
Lauteri, Lm, 14-Dec-2009, 1. G.Graubics.
Sātiņi, Sa, 12-Dec-2009, vismaz 2 Silzemju dīķa krastos (turpat vismaz 3, vai pat 5 bija 6-Dec). J.Jansons.
Sātiņi, Sa, 11-Dec-2011, 2 Silzemju dīķa krastos (turpat 3 bija 4-Dec). J.Jansons (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 7-Dec-2013, 1 pie Silzemju dīķa. J.Jansons.
Bebrene, Da, 3-Dec-2010, 1 izcelta no avotaina grāvja Dvietes palienē netālu no Bebrenes (Putnu sala). E.Račinskis.
Sātiņi, Sa, 1-Dec-2012, 2 Pļavnieku dīķos. J.Jansons (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos (pēc 15. decembra) un ziemas beigās - marta sākumā
Bīriņi, Saulkrastu rajons, Ri, 22-Dec-1955, 1 iegūta (svaigi beigta, apstākļi nav zināmi), eksemplārs nav saglabāts. Gadījums reģistrēts Latvijas Lauksaimniecības

akadēmijas Zooloģijas katedras kartotēkā. Ievāca Mardans, mērīja M.Švarcbergs (R.Matroža sameklēta informācija).

Pelču pagasts, Ku, 1-Jan-1989, 1 novadgrāvī. A.Ķemlers.
Doles sala, Ri, 8-Mar-1992, 1 izcēlās “no kājām” (domājams vistilbe). R.Matrozis, M.Kalniņš.
Dārziņu atteka, Ri, 23-Feb-1996, 1 novērota un noķerta (E.Račinskis 1996).
Salacgrīva, Lm, 1-Jan-2001, 1 posmā Lauteri - Kancu urga. J.Lipsbergs.
Dārziņu atteka, Ri, 8-Feb-2005, 1 redzēta pārlidojumā pie Dārziņu ciema nogāzes. M.Tīrums.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 25-Dec-2005, 21-Jan un 4-Feb-2006, 1 izcelta pie Bērzes strauta. R.Matrozis, A.Kuročkins, M.Kalniņš, K.Funts.
Dārziņu atteka, Ri, 26-Dec-2005, 1 pie paša vecupes krasta Dārziņu ciema pusē (no tām, kas vēlāk 30-Jan). A.Fomičevs.
Rīga, 10-Jan-2006, 1 izcelta grāvī, TEC-1 teritorijā. G.Grandāns.
Dārziņu atteka, Ri, 27-Jan-2006, 1 izcelta niedrāja malā šosejas nogāzē tuvāk pie HES (no tām, kas vēlāk 30-Jan). A.Celmiņš, M.Jaunzemis.
Dārziņu atteka, Ri, 30-Jan-2006, 3 izceltas (2 šosejas nogāzē HES pusē, 1 Dārziņu ciema pusē pie kanāla). A.Klepers, M.Tīrums; 25-Feb, turpat HES pusē 2 īpatņi.

A.Klepers.

Lībagu pagasts, Ta, 19-Mar-2006, 1 atrasta beigta pie Stendes upes, pie "Labdzeņu" mājām. V.Elerts.
Ezeres apk., Sa, 1-11-Jan-2007, ziemošanas vieta kādā slapjā pļavā: 1 izcelta 1-Jan. M.Jaunzemis, M.Tīrums; 9 izceltas 6-Jan (dubultuzskaiti var izslēgt, jo visas

izceltas praktiski no viena punkta dažu minūšu laikā). V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics, M.Sidorenko. Turpmākajos datumos mazākā skaitā - līdz 2 īpatņi. J.Ķuze, K.Millers, M.Strazds, A.Klepers.

Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 3-Jan-2009, 1 redzēta lidojumā. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Dārziņu atteka, Ri, 29-30-Jan-2009, 1 izcēlās attekas malā Rīgas HES pusē (pie bebru mājas kanāla un tuvāk HESam). A.Klepers.
Mārupes novads (Skulte), no 16-Jan līdz vismaz 24-Jan-2010, 1 upītē netālu no lidostas "Rīga". O.Miziņenko, T.Guščina.
Bauska, 18-Dec-2010, 1 izcelta no strauta malas netālu no Bērzkalniem. E.Laucis.
Ropaži, Ri, 19-Feb-2011, 1 izcelta no grāvja pie Lielās Juglas. E.Dzenis, I.Kļaviņa, I.Bojāre, B.Strazdiņa, J.Vīgulis.
Mārupes novads (Skulte), 8-Mar-2011, 1 izcelta no grāvja netālu no lidostas "Rīga". T.Guščina, O.Miziņenko.
Ķengarags, Rp, 29-Jan-2012, 1 pie putnu torņa. J.Vīgulis. M.Šterns.
Rīgas HES, 1-Feb-2012, 2 izceltas (domājams Dārziņu attekas malā). E.Račinskis, D.Brakmane.
Ropaži, Ri, 29-Jan-2013, 1 izcelta no grāvja. U.Piterāns (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 1-Feb-2013, 1 attekas malā (nofotografēta tuvplānā). E.Račinskis, D.Brakmane.
Vecdaugava, Rp, 24-Dec-2013, 1 izcelta no grāvja Vecdaugavas pussalā. I.Denisovs (Dabasdati).
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 17-Jan-2014, 1 niedrāja malā (fotografēta). U.Piterāns, I.Grīnerte (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 20-Jan-2014, 1. A.Klepers (Dabasdati); turpat fotografēta lidojumā 28-Jan. I.Grīnerte (Dabasdati).
Liepājas ez., 30-Jan-2014, 1 pie Ezerkrasta notekūdeņu rores. K.Millers, I.Grīnerte.
Lapmežciems, Tu, 2-3-Feb-2014, 1 pie Starpiņupītes. M.Riherts.
Ainaži, Lm, 10-Jan-2015, 1 izcelta no niedrāja pie mola. A.Klepers.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 24-Jan-2015, 1 niedrāja malā (fotografēta). U.Piterāns, R,Rekmanis, I.Ozola (Dabasdati).
Ādažu poligons, Ri, 4-Jan-2016, 1. I.Mārdega.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 10-Jan-2016, 3 izceltas. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs; 13-Jan - 2. K.Millers; 16-Jan - 2. G.Grandāns u.c.
Dārziņu atteka, Ri, 10-Jan-2016, 1 izcelta. R.Rekmanis, U.Piterāns; 16-Jan - 1. G.Grandāns u.c.
Sausās Daugavas augšgals (Doles sala), Ri, 19-Jan-2018, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Lauteri, Lm, 20-Jan-2018, 1 izcelta niedrājā. J.Lipsbergs (Dabasdati).
Sausās Daugava, Ri, 16-Dec-2018, 1 izcelta (vieta precīzi nav zināma, iespējams "augšgalā"). A.Kuročkins, E.Smislovs.
Burtnieks, Vm, 5-Jan-2019, 1 izcelta no strauta ezera dienvidu galā. J.Ukass, A.Klepers.

Literatūra un internets

Blūms P., Mednis A. 1972. Puzes ezera ornitofauna (novērojumi ligzdošanas periodā). Zool. Muzeja Raksti 9: 55-64. Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Jack Snipe Lymnocryptes minimus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.jacsni.01. Accessed 19 August 2020. Matrozis R., V.Smislovs, E.Smislovs. 2014. Neparasti liels vistilbju skaits Randu niedrājā 2013. gada oktobrī. Putni dabā 3: 16-19. Račinskis E. 1996. Ziemojošas vistilbes Lymnocriptes minimus novērojums. Putni dabā 6, 2: 21-23. Vāveriņš G. 1992. Latvijas ziemojošo putnu izplatība un skaits. Diplomdarbs. LU, Rīga. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga. Страздс М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 96.

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Ainaži, Salacgrīvas novads, 18-Okt-2014. © Edgars Smislovs.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Burtnieka ezera krasts pie Vīsraga, 3-Nov-2018. © Andris Klepers.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Sātiņi, Saldus novads, 11-Dec-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Sātiņi, Saldus novads, 12-Dec-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Brocēnmuiža, Brocēnu novads, 2-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Melnragu rīkle, Ķemeru nacionālais parks, 5-Apr-2014. © Sandris Rabkevičs.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Brocēnmuiža, Brocēnu novads, 10-Apr-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Vistilbe Lymnocryptes minimus. Kuiviži, Salacgrīvas novads, 17-Okt-2015. © Igors Deņisovs.

Labots 19 Aug 2020