Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā izplatīta g.k. tās N un E daļā, fragmentāri W un C Eiropā. Āzijā plašā zonā pāri Sibīrijai līdz Tālajiem Austrumiem, kā arī Centrālāzijā. Sastopama arī Aļaskā un NW Kanādā. Eiropas ligzdotāji ziemo Āfrikā aiz Sahāras, Tuvajos Autrumos, SW Eiropā un NW Āfrikā. Desmit pasugas (Collar 2015), no kurām Latvijā ligzdo Luscinia svecica cyanecula, caurceļo L.s.svecica.

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā reti austrumu daļā (pasuga cyanecula)

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav sastopama

Zilrīklīte Luscinia svecica

Šuņezers, Daugavpils, 2-Apr-2017, dienvidu zilrīklīte L.s.cyanecula, T. © Andris Erts.

Sauciens 'črak'. Kumpavapi ezers, Taizeme, 12-Feb-2017, ar diezgan jūtamu citu balsu fonu. © Agris Celmiņš (33).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā reta ligzdotāja (pasuga cyanecula), tomēr izplatīta nevienmērīgi, biežāk sastopama valsts dienvidaustrumu daļā. Tā, piemēram, Daugavpils apkārtnē vien 2013. gada jūnija otrajā pusē atrastas 18 teritorijas (A.Erts, G.Grandāns). Regulāri ligzdo Lubānas ezera apkārtnē. Otra pasuga (svecica) - ziemeļu zilrīklīte - ir samērā parasta caurceļotāja. Šī pasuga biežāk pamanāma pavasara ceļošanas laikā, kad nolaidušies migranti mēdz klusināti dziedāt. Rudenī caurceļotāju skaits ir vēl lielāks (klāt nāk jaunie putni), taču tad zilrīklītes pamanīt grūtāk, klusējot tās slēpjas niedrājos un krūmu-niedru brikšņos.

Garums: 14 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī (pasuga cyanecula T vizuālie novērojumi)
Daugavpils, 2-Apr-2017, 1 T pie Šuņezera. A.Erts.
Daugavpils, 5-Apr-2018, 1 T pie Šuņezera. A.Erts.
Daugavpils, 8-Apr-2016, 3 TT (1 Esplanādes purvājā, 2 pie Šuņezera). A.Erts.
Līvānu apkaime, Pr, 14-Apr-2009, 1 T fotografēts. A.Erts.
Daugavpils, 14-Apr-2013, 2 TT pie Šuņezera. A.Erts.
Lejasciems, Gu, 14-Apr-2013, 1 T. A.Freibergs.

Agrākie novērojumi pavasarī (tikai dziesma vai M, pasuga nav noteikta)
Nagļi, Re, 17-Apr-1994, dziesma (domājams cyanecula, kas ligzdo apkārtnē). J.Baumanis.
Daugavpils, 17-Apr-2015, 1 M (ticamākais, ka cyanecula, kas ligzdo apkārtnē). A.Erts (Dabasdati).
Krāslava, 19-Apr-2000, dziesma (ticamākais, ka zilrīklīte cyanecula, lai gan sākotnēji vērtēts kā purva ķauķis). I.Krams.
Nagļi, Re, 20-Apr-1990, dziesma (domājams cyanecula, kas ligzdo apkārtnē). J.Baumanis.

Agrākie novērojumi pavasarī (pasuga svecica T vizuālie novērojumi)
Ainaži, Lm, 1-Mai-2014, 1 T. A.Klepers (Dabasdati).
Jelgava, 3-Mai-2001, 1 T. A.Kalvāns.
Teiču rezervāts, Ma, 4-Mai-2008, 1 T „Medņuriestu” apkārtnē. I.Dinsbergs u.c.
Glāžšķūnis, Og, 4-Mai-2008, 1 T. O.Opermanis.
Kolka, Ta, 5-Mai-2016, 1 T. K.Millers, P.Palmer u.c.

Citi agrākie novērojumi pavasarī (vizuāli redzēta, bet pasuga nav noteikta)
Liepājas ez., Maiļrags, 22-Apr-2011, 1. K.Millers.
Durbe, Lp, 6-Mai-2006, 1 M krūmājā starp Durbes ezeru un Rāvas ciemu. R.Rekmanis, A.Matisons.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 18-Okt-2002, 1 noķerta tīklā. V.Ādamsons.
Daugavpils, 8-Okt-2018, 1 fotografēta. A.Erts (Dabasdati).
Pape, Lp, 6-Okt-1988, 1 noķerta tīklā. O.Keišs.
Pape, Lp, 5-Okt-2007, 1 manīta pie kanāla, iespruka niedrēs. K.Millers.

Pasugas

Latvijā sastopamas divas pasugas, kas atšķiramas tikai pēc pieaugušajiem tēviņiem.

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Uz zilām krūtīm diezgan liels rūsgan-sarkans laukums. Šī pasuga ligzdo Skandināvijā, Somijā, Krievijas ziemeļos (arī tās Āzijas daļā) un Ziemeļamerikā. Latvijā tikai caurceļo.

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Uz zilām krūtīm neliels balts laukums, kas reizēm pat grūti saskatāms (baltās spalvas redzamas tikai tad, kad putns dzied). Šī pasuga ligzdo centrālajā un austrumu Eiropā, kā arī vietām Rietumeiropā. Latvijā ligzdo nelielā skaitā, praktiski tikai valsts dienvidaustrumu daļā, piem., Nagļu zivsaimniecībā pie Lubānas ezera un Daugavpils apkaimē.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Cyanecula svecica. Retrieved from http://www.birdlife.org on 12th March 2017. Collar N. 2015. Bluethroat Luscinia svecica. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/58460 on 27th December 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 2. Oxford University Press.

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Nagļi, Rēzeknes novads, 2-Jūn-2006, T. © Kārlis Millers.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Daugavpils, 21-Jūn-2017, T. © Edgars Smislovs.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Īdeņa, Rēzeknes novads, 13-Jūl-2013, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Glāžšķūnis, Ķeguma novads, 4-Mai-2008, T. © Otars Opermanis.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Vecdaugava, Rīga, 9-Mai-2017, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Liepājā uz kāpas pie dienvidu mola, 10-Mai-2010, T. © Kārlis Millers.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Pečoras upes delta, Arhangeļskas Ņencu autonomais apgabals Krievijā, 18-Aug-2010, jaunais putns (1g).
Pasuga pēc fotografēšanas vietas. Krievijas ziemeļos sastopama vienīgi L.s.svecica. © Dmitrijs Boiko.
bkm

Zilrīklīte Luscinia svecica. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2010, M (visdrīzāk caurceļojošā ziemeļu pasuga L.s.svecica). © Jānis Jansons.
bkm

Zilrīklīte Luscinia svecica. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2010, M (visdrīzāk caurceļojošā ziemeļu pasuga L.s.svecica). © Jānis Jansons.

Labots 08 Oct 2018