Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā izplatīta divās joslās - ziemeļos tundras zonā (pasuga L.s.svecica) un centrālajā kontinentālajā zonā. Fragmentāri W Eiropā. Tālāk uz austrumiem Āzijā plašā joslā pāri Sibīrijai līdz Tālajiem Austrumiem. Arī Centrālāzijā un Aļaskā. Eiropas ligzdotāji ziemo Āfrikā aiz Sahāras, Tuvajos Autrumos, SW Eiropā un NW Āfrikā. Desmit - divpadsmit pasugas (Guzy, McCaffery, Collar 2020), no kurām Latvijā ligzdo L.s.cyanecula, caurceļo L.s.svecica.

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā reti austrumu daļā (pasuga cyanecula)

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Zilrīklīte Luscinia svecica

Šuņezers, Daugavpils, 2-Apr-2017, dienvidu zilrīklīte L.s.cyanecula, T. © Andris Erts.

Sauciens 'črak'. Kumpavapi ezers, Taizeme, 12-Feb-2017, ar diezgan jūtamu citu balsu fonu. © Agris Celmiņš (33).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā reta ligzdotāja (dienvidu zilrīklīte - pasuga cyanecula). Izplatīta nevienmērīgi, biežāk dienvidaustrumu daļā. Tā, piemēram, Daugavpils apkārtnē vien 2013. gada jūnija otrajā pusē atrastas 18 teritorijas (A.Erts, G.Grandāns). Regulāri ligzdo Lubānas ezera apkārtnē. Otra pasuga (svecica) - ziemeļu zilrīklīte - ir samērā parasta caurceļotāja. Šī pasuga biežāk pamanāma pavasara ceļošanas laikā, kad nolaidušies migranti mēdz klusināti dziedāt. Rudenī caurceļotāju skaits ir vēl lielāks, klāt nāk jaunie putni, taču tad zilrīklītes pamanīt grūtāk, klusējot tās slēpjas niedrājos un krūmu-niedru brikšņos.

Garums: 13-15 cm (Guzy, McCaffery, Collar 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī (pasuga cyanecula T vizuālie novērojumi)
Daugavpils, 2-Apr-2017, 1 T pie Šuņezera. A.Erts.
Daugavpils, 5-Apr-2018, 1 T pie Šuņezera. A.Erts.
Daugavpils, 8-Apr-2016, 3 TT (1 Esplanādes purvājā, 2 pie Šuņezera). A.Erts.
Daugavpils, 10-Apr-2020, 1 T pie Šuņezera. A.Erts.

Agrākie novērojumi pavasarī (tikai dziesma vai M, pasuga nav noteikta)
Nagļi, Re, 17-Apr-1994, dziesma (domājams cyanecula, kas ligzdo apkārtnē). J.Baumanis.
Daugavpils, 17-Apr-2015, 1 M (ticamākais, ka cyanecula, kas ligzdo apkārtnē). A.Erts (Dabasdati).
Krāslava, 19-Apr-2000, dziesma (ticamākais, ka zilrīklīte cyanecula, lai gan pēc dziesmas ziņota kā purva ķauķis). I.Krams.
Nagļi, Re, 20-Apr-1990, dziesma (domājams cyanecula, kas ligzdo apkārtnē). J.Baumanis.

Agrākie novērojumi pavasarī (pasuga svecica T vizuālie novērojumi)
Ainaži, Lm, 1-Mai-2014, 1 T. A.Klepers (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2-Mai-2020, 1 T. G.Grandāns, A.Erts.
Jelgava, 3-Mai-2001, 1 T. A.Kalvāns.
Teiču rezervāts, Ma, 4-Mai-2008, 1 T „Medņuriestu” apkārtnē. I.Dinsbergs u.c.
Glāžšķūnis, Og, 4-Mai-2008, 1 T. O.Opermanis.

Citi agrākie novērojumi pavasarī (vizuāli redzēta, bet pasuga nav noteikta)
Liepājas ez., Maiļrags, 22-Apr-2011, 1. K.Millers.
Durbe, Lp, 6-Mai-2006, 1 M krūmājā starp Durbes ezeru un Rāvas ciemu. R.Rekmanis, A.Matisons.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 18-Okt-2002, 1 noķerta tīklā. V.Ādamsons.
Daugavpils, 8-Okt-2018, 1 fotografēta. A.Erts (Dabasdati).
Pape, Lp, 6-Okt-1988, 1 noķerta tīklā. O.Keišs.
Pape, Lp, 5-Okt-2007, 1 manīta pie kanāla, iespruka niedrēs. K.Millers.
Cēsis, 5-Okt-2020, 1 pie Lauciņu karjera ezera. S.Laime (Dabasdati ar sauciena ierakstu).

Pasugas

Latvijā sastopamas divas pasugas, kuras atšķiramas tikai pēc pieaugušajiem tēviņiem.

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Uz zilām krūtīm diezgan liels rūsgans laukums. Šī pasuga ligzdo Skandināvijā, Somijā, Krievijas ziemeļos (arī tās Āzijas daļā) un Ziemeļamerikā. Latvijā tikai caurceļo.

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Uz zilām krūtīm neliels balts laukums, kas reizēm grūti saskatāms (baltās spalvas redzamas tikai tad, kad putns dzied). Atsevišķos gadījumos daļēji rūsgans krūšu laukums var būt arī šai pasugai (foto zemāk). Līdzīgs piemērs ir šajā igauņu lappusē (Ots 2012). Dienvidu zilrīklīte ligzdo centrālajā un austrumu Eiropā, kā arī vietām Rietumeiropā. Latvijā ligzdo nelielā skaitā, g.k. tikai valsts dienvidaustrumu daļā, piem., Nagļu zivsaimniecībā pie Lubānas ezera un Daugavpils apkaimē.

Internets

Guzy M.J., B.J.McCaffery and N.Collar. 2020. Bluethroat Luscinia svecica, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.blueth.01. Accessed 29 April 2024. Ots M. 2012. Birder’s diary – about identifying white-spotted bluethroats. Looduskalender.ee.

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Īdeņa, Rēzeknes novads, 28-Apr-2021, T. Rīkles laukums rūsgan-balts. Tas pats putns divos attēlos zemāk.
© Andrejs Jesko.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Īdeņa, Rēzeknes novads, 28-Apr-2021, T. © Andrejs Jesko.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Īdeņa, Rēzeknes novads, 28-Apr-2021, T. © Andrejs Jesko.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Nagļi, Rēzeknes novads, 2-Jūn-2006, T. Baltais rīkles laukums nav saskatāms © Kārlis Millers.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Daugavpils, 21-Jūn-2017, T. Baltais rīkles laukums nav saskatāms © Edgars Smislovs.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Īdeņa, Rēzeknes novads, 13-Jūl-2013, T. © Ainars Mankus.
bkm

Dienvidu zilrīklīte Luscinia svecica cyanecula. Īdeņa, Rēzeknes novads novads, 4-Jūl-2020, jaunais putns (juv). Apkārtnē ligzdo vienīgi pasugas cyanecula
zilrīklītes. © Andrejs Jesko.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Glāžšķūnis, Ogres novads, 4-Mai-2008, T. © Otars Opermanis.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Vecdaugava, Rīga, 9-Mai-2017, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Liepājā uz kāpas pie dienvidu mola, 10-Mai-2010, T. © Kārlis Millers.
bkm

Zilrīklīte Luscinia svecica. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2010, M (visdrīzāk caurceļojošā ziemeļu pasuga L.s.svecica). © Jānis Jansons.
bkm

Zilrīklīte Luscinia svecica. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2010, M (visdrīzāk caurceļojošā ziemeļu pasuga L.s.svecica). © Jānis Jansons.
bkm

Ziemeļu zilrīklīte Luscinia svecica svecica. Pečoras upes delta, Arhangeļskas Ņencu autonomais apgabals Krievijā, 18-Aug-2010, jaunais putns (1cy).
Pasuga pēc fotografēšanas vietas. Krievijas ziemeļos sastopama vienīgi L.s.svecica. © Dmitrijs Boiko.