Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Dānija, Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas dienvidi, NE Vācija, Polija un tālāk visā Austrumeiropas mērenajā joslā. Ārpus Eiropas areāls iesniedzas Sibīrijā līdz Sajāniem, skarot Kazahijas ziemeļu daļu. Ziemo E un SE Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Collar 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Lakstīgala Luscinia luscinia

Mangaļsala, 20-Mai-2015. © Igors Deņisovs.

Dziesma. Valle, 4-Jūn-2007. © Agris Celmiņš (78).

Dziesma. Rudbārži, 24-Mai-2008. © Ints Folkmanis (64).
Uztraukums-svilpiens. Valle, 2-Jūl-2006. © Agris Celmiņš (22).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja.

Garums: 16-17 cm (Collar 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī*
Bebrenes pagasts, Da, 24-Apr-2014, dziesma 4:50. E.Račinskis (Dabasdati).
Lucavsala, Rp, 25-Apr-2015, dziesma. I.Deņisovs.
Jelgava, 26-Apr-2004, dziesma. R.Bāliņa.
Vecdaugava, Rp, 26-Apr-2006, dziesma. I.Deņisovs.
Jumprava, Og, 26-Apr-2006, dziesma. V.Ķerus.
Višķi, Da, 26-Apr-2010, dziesma. J.Suveizda.
Saldus, 27-Apr-2002, dziesma. Z.Jansone.
Dviete, Da, 27-Apr-2012, sauciens un īsa dziesma. E.Račinskis, D.Drazdovskis.

*) Izmantotas vienīgi ziņas, ko snieguši labi putnu pazinēji vai arī viņu paziņas, par kuriem šie putnu pazinēji galvo, ka ziņas ir ticamas.

Vēlākie novērojumi rudenī
Lauteri, Lm, 8-Sep-2020, 1 noķerta gredzenošanai. G.Graubics.

Internets

Collar N. 2020. Thrush Nightingale Luscinia luscinia, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.thrnig1.01. Accessed 27 November 2020.

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 12-Mai-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 12-Mai-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Liepāja, 16-Mai-2015. © Selga Bērziņa.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 20-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. 2. Meža kapi, Rīga, 4-Jūn-2007. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Krievpurva dīķu apkaime, Aizputes novads, 17-Jūn-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūn-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Saldus apkārtne, Veide, 29-Jūl-2009, jaunais putns (juv). © Ainars Mankus.

Labots 27 Nov 2020