Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Dānija, Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas dienvidi, NE Vācija, Polija un tālāk visā Austrumeiropas mērenajā joslā. Ārpus Eiropas areāls iesniedzas Sibīrijā līdz Sajāniem, skarot Kazahstānas ziemeļu daļu. Ziemo E un SE Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Collar 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Lakstīgala Luscinia luscinia

Mangaļsala, Rīga, 20-Mai-2015. © Igors Deņisovs.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja.

Garums: 16-17 cm (Collar 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Bebrenes pagasts, Da, 24-Apr-2014, dziesma 4:50. E.Račinskis (Dabasdati).
Lucavsala, Rp, 25-Apr-2015, dziesma. I.Deņisovs.
Jelgava, 26-Apr-2004, dziesma. R.Bāliņa.
Vecdaugava, Rp, 26-Apr-2006, dziesma. I.Deņisovs.
Jumprava, Og, 26-Apr-2006, dziesma. V.Ķerus.
Višķi, Da, 26-Apr-2010, dziesma. J.Suveizda.
Saldus, 27-Apr-2002, dziesma. Z.Jansone.
Dviete, Da, 27-Apr-2012, sauciens un īsa dziesma. E.Račinskis, D.Drazdovskis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Lauteri, Lm, 8-Sep-2020, 1 noķerta gredzenošanai. G.Graubics.

Internets

Collar N. 2020. Thrush Nightingale Luscinia luscinia, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.thrnig1.01. Accessed 27 November 2020.

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 12-Mai-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 12-Mai-2016. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Saldus, 14-Mai-2021. © Ainars Mankus.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 20-Mai-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. 2. Meža kapi, Rīga, 4-Jūn-2007. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Krievpurva dīķu apkaime, Lažas pagasts, 17-Jūn-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūn-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Mangaļsala, Rīga, 23-Jūn-2021. © Igors Deņisovs.
bkm

Lakstīgala Luscinia luscinia. Saldus apkārtne, Veide, 29-Jūl-2009, jaunais putns (juv). © Ainars Mankus.