Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļeiropa - Norvēģija, Zviedrija, Somija un Krievijas ziemeļi līdz Urāliem, un tālāk Rietumsibīrijā līdz Obas un Irtišas satecei. Tomēr nav sastopams galējos ziemeļos, kur sākas kalnu tundra. Ligzdo arī Igaunijā un nelielā skaitā Latvijā. Rudeņos klejo uz dienvidiem sasniedzot Centrāleiropu. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2020).

Pavasarī gar Kurzemes piekrasti un iespējams visā teritorijā

Vasarā gar Kurzemes piekrasti un rietumu daļā

Rudenī klejo, invāzijas

Ziemā gar piekrasti un iespējams visā teritorijā

Birds of the World

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus

Ventspils, 18-Nov-2013, T. © Ainars Mankus.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā rets ligzdotājs. Parasti tiek ziņots Kurzemes rietumu piekrastes mežos posmā Pāvilosta - Ventspils - Kolka. Nedaudz plašāk migrāciju laikā, bet arī tad g.k. gar Kurzemes un Rīgas jūras līča piekrasti. Populācija novērtēta 5-20 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Iespējams, ka šī mazā populācija lokalizēta vienīgi Kurzemē. Ir ziņoti daži novērojumi uz austrumiem no līnijas Ainaži - Ādaži - Bauska, bet neviens no tiem nav pierādīts ar foto (Dabasdati).

Garums: 17-18 cm (Clement 2020).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Clement P. 2020. Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.parcro2.01. Accessed 20 March 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Bažu purvs Slīteres nacionālājā parkā, 5-Mai-2007, T un M (pa labi). © Māris Strazds.
bkm

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Kolka, 1-Okt-2005, T. © Kārlis Millers.
bkm

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Pape, Rucavas pagasts, 14-Okt-2012, T (tas pats attēlā zemāk). © Mārtiņš Briedis.
bkm

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Pape, Rucavas pagasts, 14-Okt-2012, T. © Ivo Dinsbergs.
bkm

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Akmeņrags, Sakas pagasts, 15-Nov-2015, M. © Jānis Jansons.
bkm

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Ventspils, 18-Nov-2013, M. © Ainars Mankus.
bkm

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Ventspils, 24-Nov-2013, M. © Jānis Jansons.
bkm

Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus. Pape, Rucavas pagasts, 13-Okt-2011, jaunais putns (T 1cy). © Edgars Laucis.