Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīts, Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Ziemo ligzdošanas areālā, taču veic arī klejojumus uz dienvidiem atkarībā no skuju koku sēklu ražas. Divdesmit viena pasuga, Latvijā un praktiski visā pārējā Eiropā L.c.curvirostra (Benkman, Young 2020). Citu pasugu ieceļošana Latvijā maz ticama.

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā, invāzijas

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Egļu krustknābis Loxia curvirostra

Ventspils, 16-Dec-2017, T. © Edgars Smislovs.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Pirmajā ierakstā sauciena tips N4,
otrajā N8 (Rochefort, Martin 2021).

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Ligzdotāju skaits visā izplatības areālā (arī Latvijā) ievērojami svārstās saistībā ar skuju koku sēklu ražu. Labos egļu čiekuru ražas gados var ligzdot diezgan ievērojamā skaitā, bet neražas gados neligzdo un aizklejo barības meklējumos uz citām teritorijām.

Garums: 14-20 cm (Benkman, Young 2020).

Internets

Benkman C.W. and M.A.Young. 2020. Red Crossbill Loxia curvirostra, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.redcro.01. Accessed 28 September 2023. Rochefort J., Ralph Martin R. 2021. Crossbill call types in the Palearctic – a birder’s perspective (Update eastern Palearctic call types, distribution areas and drivers of differentiation). Blog post in Avesrares.

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Pāvilosta, 17-Jan-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Pape, Rucavas pagasts, 26-Okt-2015, T. © Ilze Priedniece.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Pape, Rucavas pagasts, 26-Okt-2015, T. © Ilze Priedniece.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Ventspils, 16-Dec-2017, T. Knābis šķiet masīvāks nekā tipiskam egļu krustknābim (?). © Edgars Smislovs.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Liepāja, 26-Feb-2018, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Pape, Rucavas pagasts, 26-Okt-2015, M. © Ilze Priedniece.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Ventspils, 16-Dec-2017, M. © Edgars Smislovs.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Ventspils, 16-Dec-2017, M. Knābis šķiet nedaudz masīvāks nekā tipiskam egļu krustknābim (?). © Edgars Smislovs.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Kolka, 28-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Kolka, 28-Jūl-2013, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Egļu krustknābis Loxia curvirostra. Užava, Ventspils novads, 7-Aug-2013, jaunais putns (T 1cy). © Ainars Mankus.