Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sastopama gandrīz visā Eiropā, izņemot tās dienvidaustrumus Ukrainā un Krievijā. Lielbritānijā vienīgi Skotijā, nav Skandināvijas ziemeļos, fragmentāri Balkānos un Rumānijā, Itālijā tikai ziemeļu daļā (Keller et al. 2020). Ziemo ligzdošanas areālā. Sešas pasugas, Latvijā L.c.cristatus (Gosler, Clement 2020).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā, invāzijas

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus

Salaspils botāniskais dārzs, 2-Jan-2008. © Daiga Možeika.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Dziesma. Inčupes meži, 2-Apr-2009. © Edmunds Račinskis.

Latvijā parasta ligzdotāja un nometniece. Sastopama visā teritorijā, tomēr pārsvarā skuju koku un jauktu koku mežos. Rudeņos reizēm nelielas invāzijas, kuras parasti tiek pamanītas tikai rietumu piekrastes putnu stacijā Papē.

Garums: 11,5 - 12 cm (Gosler, Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labākās uzskaišu dienas invāziju gados rudenī
Pape, Lp, 30-Sep-2001, ap 50-S dienas laikā. J.Baumanis.

Literatūra un internets

Gosler A. and P.Clement. 2020. Crested Tit Lophophanes cristatus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.cretit2.01. Accessed 14 January 2021. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Salaspils botāniskais dārzs, 2-Jan-2008. © Daiga Možeika.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Pāvilosta, 17-Jan-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Ildzes ezera apkārtnē Saldus novadā, 15-Mar-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Zvārde, Saldus novads, 3-Apr-2020. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Upesgrīva, Talsu novads, 25-Jūl-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Užavas bāka, Ventspils novads, 11-Aug-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Skrundas meži, 25-Sep-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Liepājā pie Karostas kanāla, 31-Okt-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Ventspils, 22-Nov-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus. Bērzaunes pagasts, Madonas novads, 8-Jan-2010. Saskatāmas cekulzīlītes "māņu acis" uzbrucēja maldināšanai, ar
nozīmi: "Es tevi redzu!". Cekulzīlītes visbiežāk medī apodziņš Glaucidium passerinum. © Aina Karavaičuka.