Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropas centrālajā daļā no Francijas līdz Urāliem un Kaspijas jūrai un tālāk uz austrumiem Vidusāzijā (īpaši Kazahstānā un Uzbekistānā), sasniedzot W Ķīnu un NW Mongoliju. Fragmentāri Eiropas dienvidos, NW Āfrikā, Turcijā un Izraēlas ziemeļos. Tālākās ligzdošanas vietas uz ziemeļiem iesniedzas Igaunijā. Somijā ieceļo, bet ligzdošana nav zināma. Divas vai trīs pasugas ar pakāpenisku pazīmju pāreju: L.l.luscinioides - areāla rietumu daļa, Latviju ieskaitot; L.l.fusca - Centrālāzija; L.l.sarmatica - Melnās jūras tuvākie rajoni no Donavas deltas uz austrumiem līdz Kaspijas jūras ziemeļiem, taču šī pasuga nav vispārēji atzīta. Nav skaidrs kura pasuga ligzdo Turcijā un Izraēlā. Ziemo Āfrika uz dienvidiem no Sahāras (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā ligzdo niedrājos, vairāk rietumu daļā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Seivi ķauķis Locustella luscinioides

Tāšu ezers, Grobiņas novads, 11-Mai-2019. © Ainars Mankus.

Dziesma un sauciens beigās. Valle, 4-Mai-2006. © Agris Celmiņš (14).

Dziesma. Papes ezers, 25-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (15).

Kopš pirmā novērojuma 1970. gadā (Руте 1971) skaits Latvijā ievērojami pieaudzis. Šobrīd piemērotās vietās - aizaugušu ezeru un zivju dīķu niedrājos - samērā parasts ligzdotājs. Vairāk valsts rietumu daļā.

Garums: 13-14 cm (Kennerley, Pearson, Small 2010).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kaņieris, Tu, 9-Apr-2009, dziesma. A.Balandiņa, K.Lapiņš.
Daugavgrīva, Rp, 9-Apr-2018, dziesma. A.Arnicāns (Dabasdati).
Engures ez., Tu, 11-Apr-2000, dziesma īslaicīgi. J.Lipsbergs.
Kvāpānu dīķi, Re, 12-Apr-2016, dziesma. G.Grandāns, G.Leboff.
Kaņieris, Tu, 13-Apr-2014, dziesma. V.Vintulis (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 14-Apr-1990, dzied 2 vietās. A.Celmiņš.
Kaņieris, Tu, 14-Apr-2008, dziesma. J.Ķuze, J.Sykes u.c.
Kaņieris, Tu, 14-Apr-2010, dziesma. J.Ķuze.
Sātiņi, Sa, 14-Apr-2012, 1 novērots vizuāli niedrēs no neliela attāluma. J.Jansons.

Vēlākie novērojumi rudenī
Papes ez., Lp, 6-Okt-1972, 1 noķerts. J.Lipsbergs*
Lauteri, Lm, 6-Okt-2015, 1 noķerts. G.Graubics, J.Lipsbergs.
Papes ez., Lp, 3-Okt-1971 (Бауманис 1979).
Papes ez., Lp, 3-Okt-2007, 1 jaunais noķerts. O.Keišs.
Ainaži, Lm, 3-Okt-2016, 1 jaunais noķerts. A.Kalvāns.
Papes ez., Lp, 28-Sep-1982, 1 jaunais noķerts. A.Celmiņš.
Papes ez., Lp, 26-Sep-2004, 1 jaunais noķerts. A.Kalvāns, O.Keišs.

*) Izmantoti autora dati. Nesakrīt ar J.Baumaņa (1979) publikāciju, pēc kuras tā gada vēlākais putns noķerts 3. oktobrī.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Locustella luscinioides. Retrieved from http://www.birdlife.org on 9 September 2019. Kennerley P., Pearson D., Small B. 2010. Reed and bush warblers. Christopher Helm. London. Бауманис Я. 1979. Редкие виды птиц отловленные в Папе п течение 10 лет (1966-1975) - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 74-76. Руте Ю. 1971. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi) - новый вид птиц в фауне Латвии. Zool. muzeja raksti 7: 140.

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Lubāns, Nagļi, Rēzeknes novads, 24-Apr-2009. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Sātiņi, Saldus novads, 25-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Zvārde, Saldus novads, 7-Jūn-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Seivi ķauķis Locustella luscinioides. Sātiņi, Saldus novads, 19-Jūn-2010. © Jānis Jansons.

Labots 31 Dec 2019